Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesinleşmiş Hükmü Ortadan Kaldırma Yolu Nedir?

Yanıt
Old 25-07-2019, 09:52   #1
Avec

 
Varsayılan Kesinleşmiş Hükmü Ortadan Kaldırma Yolu Nedir?

Kıymetli Meslektaşlarım Selamlar, kısaca durumu özetlemek gerekirse, davacı olarak yer aldığımız, kiralanan taşınmazın tahliyesi ile alakalı bir dosyada 30 günlük tahliye süresi beklenilmeden dava açtığımız gerekçesiyle yerel mahkemece davanın reddine karar verildi. Yaptığımız itiraz sonucu BAM tarafından KARAR DÜZELTME kenar başlığıyla gelen yazıda,istinaf başvurusunun kabulü ancak sair istinaf istemlerinin reddi şeklinde hüküm kuruldu. BAM, yerel mahkemenin gerekçesinin hatalı olduğunu, davanın süresinde açıldığını belirtti.(7 günlük süre içerisinde itiraz yapıldığından 30 günlük ödeme süresini beklemeye gerek olmadığı gerekçesiyle.) Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, dosyayı istinafa gönderen biziz ve kararın bozulmasını istiyoruz. Dosyada başkaca istinaf sebebi de dilekçesi de yok. BAM istinaf başvurumuzu kabul edip,mahkemenin ret kararının gerekçesinin hatalı olduğunu belirtti ama benim beklentim bu karar üzerine yerel mahkemenin kararının kaldırılarak dosyanın yerel mahkemeye gönderilerek yargılamaya devam olunması iken, BAM sadece bu kararı verdi ve sadece ret gerekçesinin düzeltilerek sair istinaf taleplerinin reddine diye yargıtay yolu açık olmak üzere kararını açıkladı.

Dosyayı takip eden, daha evvelki meslektaşlarımız muhtemeldir ki kararı incelemeden, nasıl olsa biz istinafa gönderdik ve kabul edildi diyerekten BAM kararının onanmasını istemiş, karşı yan ise iş bu kararın BAM doğrultusunda düzeltilerek onanmasını istemiş. Kısaca iki taraf da BAM kararının onanmasını istediğinden karar da onanarak kesinleşmiş. Bunlar yaklaşık 2 sene evvel oluyor, ben dosyadan yeni haberdarım ve durum garibime gitti. BAM yerel mahkemenin ret gerekçesinin hatalı olduğunu belirtirken ve bu gerekçe eğer hatalıysa dosyanın ilk derece mahkemesine geri dönerek yargılamaya devam olunması gerekirken neden sadece gerekçesini düzeltmiş onu anlayamadım. BAM mantığına göre ret gerekçesi yanlış ama dosyada başkaca sebeplerden ötürü de ret kararı verilmesi doğru şeklinde bir anlam çıkıyor. Ancak istinaf mahkemeleri taleple bağlı iken yetkisini aşarak dosyanın tamamına ilişkin talep olmaksızın karar vermesi mümkün değil diye biliyorum.

Konuyu daha fazla uzatmamak adına özeten; BAM kararının hatalı olduğunu belki de tavzih ettirilerek düzeltilebilecek bir hata olduğunu düşünüyorum. Ancak hem biz hem de karşı yan BAM kararının onanmasını talep ederek dosyayı yargıtaya göndermişiz ve karar onanarak kesinleşmiş, bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir. Kesinleşen hükme karşı Yargılamanın Yenilenmesi diyen meslektaşlarımız oldu, kendimiz onanma talep ettiğimizden tekrardan bozma talep edemeyeceğimizi söyleyen meslektaşlarımız oldu, bu konuda sizin görüşlerinizi de bekliyorum. Teşekkürler.
Old 26-07-2019, 10:30   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

Alıntı:
...BAM yerel mahkemenin ret gerekçesinin hatalı olduğunu belirtirken ve bu gerekçe eğer hatalıysa dosyanın ilk derece mahkemesine geri dönerek yargılamaya devam olunması gerekirken neden sadece gerekçesini düzeltmiş onu anlayamadım...

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar

HMK.m. 353-1-b-2
“Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya KARARIN GEREKÇESİNDE HATA EDİLMİŞ ise düzelterek yeniden esas hakkında,”
duruşma yapılmadan karar verilir.

Bir yanıt olabilir mi acaba..?

Saygılar
Old 28-07-2019, 22:25   #3
Avec

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın meslektaşım,Duruşma yapılmadan verilecek kararlar

HMK.m. 353-1-b-2
“Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya KARARIN GEREKÇESİNDE HATA EDİLMİŞ ise düzelterek yeniden esas hakkında,”
duruşma yapılmadan karar verilir.

Bir yanıt olabilir mi acaba..?

Saygılar

Cevabiniz icin tesekkurler.

BAM'in karari aynen bu maddeye atif yapilmis olarak verilmis. Gerekcesinde hata yapilmis ama o gerekce dosyanin esasen incelenmesini gerektiriyor ve o gerekcenin hatali oldugunu BAM da kararinda belirtmis. Dosyada baskaca istinaf sebebi de olmadigina gore yargilamaya devam olunmasi icin dosyanin yerel mahkemeye gonderilmesi gerekiyordu kanaatindeyim. Talep olmaksizin dosyanin tamamini inceleyip esas hakkinda karar vermis olmuyor mu bu sekilde. Ustelik dosyanin bilirkisi kesif gibi incelemelere ihtiyaci oldugu acikken?
Old 29-07-2019, 07:56   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

Alıntı:
...hem biz hem de karşı yan BAM kararının onanmasını talep ederek dosyayı yargıtaya göndermişiz ve karar onanarak kesinleşmiş,..

(İSTİNAF) İncelemenin kapsamı

MADDE 355- (1) İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.

Onama kararları

HMK. - MADDE 370- (1) Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

(2)(Değişik 2.fıkra: 6217 - 31.3.2011 / m.29) Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde
Yargıtay, kararı düzelterek onayabilir.

Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.(m.370/2)

Aşağıdaki gibi düşünülmüş olabilir...(mi ?) :

İstinaf aşamasındaki...İncelemede
1)"kamu düzenine aykırılık"
görülmemiş...
2)m. 353-1-b-2 kapsamında "Gerekçe" düzeltilerek yerel mahkeme hükmü onanmıştır.

Yargıtay aşamasında da
"..kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesi..."(m.353-1-b-2) gösterilmiş (m.370)

BAM'ın kararı "...Esas yönünden kanuna uygun..." olmasa idi, Yargıtay m.370 hükmüne dayanamayacaktı (m.370/2)

Ne dersiniz...?

Saygılar
Old 30-07-2019, 08:20   #5
Avec

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın meslektaşım,(İSTİNAF) İncelemenin kapsamı

MADDE 355- (1) İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.

Onama kararları

HMK. - MADDE 370- (1) Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

(2)(Değişik 2.fıkra: 6217 - 31.3.2011 / m.29) Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde
Yargıtay, kararı düzelterek onayabilir.

Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.(m.370/2)

Aşağıdaki gibi düşünülmüş olabilir...(mi ?) :

İstinaf aşamasındaki...İncelemede
1)"kamu düzenine aykırılık"
görülmemiş...
2)m. 353-1-b-2 kapsamında "Gerekçe" düzeltilerek yerel mahkeme hükmü onanmıştır.

Yargıtay aşamasında da
"..kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesi..."(m.353-1-b-2) gösterilmiş (m.370)

BAM'ın kararı "...Esas yönünden kanuna uygun..." olmasa idi, Yargıtay m.370 hükmüne dayanamayacaktı (m.370/2)

Ne dersiniz...?

Saygılar


Üstad verilen kararların gerekçeleri ve atıf yapılan kanun maddeleri tam da yazdığınız maddeler. Ancak asıl sorum gerekçenin düzeltilmesi durumunda davanın ret sebebi de ortadan kalktığı ortada iken bu haliyle esasının onanması mümkün müdür? Kısaca kanunun olaya uygulanmasında hata edilmişse dosyanın ilk derece mahkemesine kanunun doğru uygulanması için iade edilmesi gerekmez mi? BAM talep olmaksızın yerel mahkemenin bile incelemediği esasa ilişkin inceleme yaparak davayı esastan reddetmiş olmuyor mu?

Saygılar.
Old 30-07-2019, 10:01   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan İrdeleme

Merhaba,

1)YEREL mahkemece DAVANIN (süre yönünden) REDDİNE karar verilmiş.

2)BAM: Davanın SÜRESİNDE AÇILDIĞINI TESPİT ETTİĞİ HALDE, İlk Derece Mahkemesi’nin ret kararını kaldırmamış, “Gerekçeyi” düzeltmiş (!!!) dosyayı “yeniden yargılama” için geri göndermemiş….

3)TEMYİZ: Yanlar, BAM kararının Onanmasını talep etmiş. – Yargıtay da Onamış.

4)Hüküm, TEMYİZ İNCELEMESİNDEN geçerek kesinleştiği için “KANUN YARARINA TEMYİZ (HMK.m.363/1)” yoluna da gidilemiyor.

İRDELEME: “Yanlışlıklar Komedyası„

Saygılar
Old 30-07-2019, 11:39   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Avec

Benden önce yanıtlayan Sayın Av.Hulusi Metin'in isabetli görüşüne katılıyorum.

Alıntı:
Yazan Avec
Ancak asıl sorum gerekçenin düzeltilmesi durumunda davanın ret sebebi de ortadan kalktığı ortada iken bu haliyle esasının onanması mümkün müdür?
Evet, mümkündür. Sizin dosyanızdaki durum Sayın Av.Hulusi Metin'in aktardığı maddeye uymakta:
madde 353 - (1) b - 2) ..... kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında, duruşma yapılmadan karar verilir

Saygılarımla
Old 30-07-2019, 12:33   #8
Avec

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba,

1)YEREL mahkemece DAVANIN (süre yönünden) REDDİNE karar verilmiş.

2)BAM: Davanın SÜRESİNDE AÇILDIĞINI TESPİT ETTİĞİ HALDE, İlk Derece Mahkemesi’nin ret kararını kaldırmamış, “Gerekçeyi” düzeltmiş (!!!) dosyayı “yeniden yargılama” için geri göndermemiş….

3)TEMYİZ: Yanlar, BAM kararının Onanmasını talep etmiş. – Yargıtay da Onamış.

4)Hüküm, TEMYİZ İNCELEMESİNDEN geçerek kesinleştiği için “KANUN YARARINA TEMYİZ (HMK.m.363/1)” yoluna da gidilemiyor.

İRDELEME: “Yanlışlıklar Komedyası„

Saygılar

Peki bu yanlışlıklar komedyasını ortadan kaldırmak için bir çözüm öneriniz var mıdır. Bu yaşananları ve gerekçelerini açıklayan bir dilekçe ile BAM'a başvurdum zaten ama dosya zaten fiziken yerel mahkemede olduğundan öncelikle dosyanın BAM'a gitmesi lazım ardından tetkik hakimleri konuyu görüşecekmiş de bu süreç zaten aylarca sürecek. Kısa ve uzun vadede başkaca bir çözüm önerisi-kanun yolu-yeni bir dava gibi birşey var mıdır. yeni bir takip yeni bir dava aklıma gelen ilk çözümdü ama alacakların bir kısmı da zamanaşımına uğradı.
Old 30-07-2019, 15:38   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
kiralanan taşınmazın tahliyesi ile alakalı bir dosya

Alıntı:
Peki bu yanlışlıklar komedyasını ortadan kaldırmak için bir çözüm öneriniz var mıdır?

Merhaba sayın meslektaşım,

Taşınmazdaki Güncel durum ?

Mola..
Old 30-07-2019, 15:50   #10
Avec

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın meslektaşım,

Taşınmazdaki Güncel durum ?

Mola..


Taşınmaz celse aralarında tahliye edildi. Aslında taşınmaz ile alakalı açılan 3 davadan birisi de bu uyuşmazlık. bir diğeri taşınmazın tahliyesi istemiydi celse arasında yeri tahliye ettikleri için karar verilmesine yer olmadığı kararı verildi kesinleşti. bir diğeri yine aynı konuda ödenmemiş kira alacakları için açılmış bir dava, usulsüz tebligat nedeni ile bozulup geldi ve derdest olarak devam ediyor. huzurdaki davada da talep edilmesi unutulan kira farkı bedelleri için açılan bir dava. aslında BAM ilamında kira farkı bulunup bulunmadığının yargılamayı gerektirdiği de yazmakta iken dosyayı inatla yerel mahkemeye göndermemesini halen anlamış değilim.
Old 30-07-2019, 16:20   #11
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın Avec,

ÜÇ DAVA:

1.Tahliye davası – Tahliye nedeniyle “karar verilmesine yer olmadığı kararı verildi kesinleşti”

2.Kira alacaklarının ödenmesi konulu dava -DERDEST

3.Kira farkı bedelleri için açılmış olan dava
* SORUNUZA konu olan "kesinleşmiş KARAR" bu dava hakkında mı?

Saygılar
Old 30-07-2019, 16:43   #12
Avec

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın Avec,

ÜÇ DAVA:

1.Tahliye davası – Tahliye nedeniyle “karar verilmesine yer olmadığı kararı verildi kesinleşti”

2.Kira alacaklarının ödenmesi konulu dava -DERDEST

3.Kira farkı bedelleri için açılmış olan dava
* SORUNUZA konu olan "kesinleşmiş KARAR" bu dava hakkında mı?

Saygılar

Evet. Bu taşınmazın tahliyesi ile alakalı dosya (1 numarada belirttiğiniz)kesinleşti. Ancak kesinleşti dediysem 2 hafta önce kesinleşti. 3 diye belirttiğiniz kira bedelleri farkı için açılan ve BAM'daki tartışmaya konu dosya da 2 sene önce kesinleşmişti. Yani tahliye davası ile bir alakası yok. hatta tahliye davası, bu konudaki dava (kira bedeli farkı için açılan)kesinleştikten sonra açıldı. ben baya arşivin tozlu raflarından buldum bu dosyayı. en eski açılan dava bu ve 2 sene evvel yargıtay onaması sonucu kesinleşmişti. soruma konu olan kesinleşmiş karar budur.
Old 25-03-2020, 15:33   #13
avgamze

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avec
Kıymetli Meslektaşlarım Selamlar, kısaca durumu özetlemek gerekirse, davacı olarak yer aldığımız, kiralanan taşınmazın tahliyesi ile alakalı bir dosyada 30 günlük tahliye süresi beklenilmeden dava açtığımız gerekçesiyle yerel mahkemece davanın reddine karar verildi. Yaptığımız itiraz sonucu BAM tarafından KARAR DÜZELTME kenar başlığıyla gelen yazıda,istinaf başvurusunun kabulü ancak sair istinaf istemlerinin reddi şeklinde hüküm kuruldu. BAM, yerel mahkemenin gerekçesinin hatalı olduğunu, davanın süresinde açıldığını belirtti.(7 günlük süre içerisinde itiraz yapıldığından 30 günlük ödeme süresini beklemeye gerek olmadığı gerekçesiyle.) Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, dosyayı istinafa gönderen biziz ve kararın bozulmasını istiyoruz. Dosyada başkaca istinaf sebebi de dilekçesi de yok. BAM istinaf başvurumuzu kabul edip,mahkemenin ret kararının gerekçesinin hatalı olduğunu belirtti ama benim beklentim bu karar üzerine yerel mahkemenin kararının kaldırılarak dosyanın yerel mahkemeye gönderilerek yargılamaya devam olunması iken, BAM sadece bu kararı verdi ve sadece ret gerekçesinin düzeltilerek sair istinaf taleplerinin reddine diye yargıtay yolu açık olmak üzere kararını açıkladı.

Dosyayı takip eden, daha evvelki meslektaşlarımız muhtemeldir ki kararı incelemeden, nasıl olsa biz istinafa gönderdik ve kabul edildi diyerekten BAM kararının onanmasını istemiş, karşı yan ise iş bu kararın BAM doğrultusunda düzeltilerek onanmasını istemiş. Kısaca iki taraf da BAM kararının onanmasını istediğinden karar da onanarak kesinleşmiş. Bunlar yaklaşık 2 sene evvel oluyor, ben dosyadan yeni haberdarım ve durum garibime gitti. BAM yerel mahkemenin ret gerekçesinin hatalı olduğunu belirtirken ve bu gerekçe eğer hatalıysa dosyanın ilk derece mahkemesine geri dönerek yargılamaya devam olunması gerekirken neden sadece gerekçesini düzeltmiş onu anlayamadım. BAM mantığına göre ret gerekçesi yanlış ama dosyada başkaca sebeplerden ötürü de ret kararı verilmesi doğru şeklinde bir anlam çıkıyor. Ancak istinaf mahkemeleri taleple bağlı iken yetkisini aşarak dosyanın tamamına ilişkin talep olmaksızın karar vermesi mümkün değil diye biliyorum.

Konuyu daha fazla uzatmamak adına özeten; BAM kararının hatalı olduğunu belki de tavzih ettirilerek düzeltilebilecek bir hata olduğunu düşünüyorum. Ancak hem biz hem de karşı yan BAM kararının onanmasını talep ederek dosyayı yargıtaya göndermişiz ve karar onanarak kesinleşmiş, bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir. Kesinleşen hükme karşı Yargılamanın Yenilenmesi diyen meslektaşlarımız oldu, kendimiz onanma talep ettiğimizden tekrardan bozma talep edemeyeceğimizi söyleyen meslektaşlarımız oldu, bu konuda sizin görüşlerinizi de bekliyorum. Teşekkürler.
Sayın meslektaşım, BAM'ın 30 günlük tahliye süresinin beklenmesine gerek olmadığına ilişkin karar bilgilerini paylaşabilirseniz çok müteşekkir olurum. Aynı nitelikte süreden dolayı sıkıntı yaşamakta olduğum bir davam mevcut. Syg.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadastro Tespiti Üzerinden 10 yıl Geçti ise El Senedinin Hükmü Nedir ? Av. Buse Meslektaşların Soruları 2 04-06-2015 13:54
Senedin arka yüzüne atılan imzanın hükmü nedir? Av.Hatice Sarıbardak Meslektaşların Soruları 5 13-02-2012 12:11
Yargıtay Ortadan Kaldırma Kararının cezaya etkisi istanbul hukuk Meslektaşların Soruları 1 19-07-2011 15:04
Çalıntı Aracın Noter Satışının Hükmü Nedir? ACİLL Av. Burcu BİLGİÇ Meslektaşların Soruları 2 17-03-2010 17:02
Çek Karnesini İade Etmemek/ Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı/ İtiraz Yolu? avorbay Meslektaşların Soruları 4 05-11-2008 11:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05766201 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.