Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

TaŞinmazin Aynina İlİŞkİn Olmayan MÜdahalenİn Menİ Davasinda İcra Takİbİ

Yanıt
Old 05-02-2009, 10:33   #1
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan TaŞinmazin Aynina İlİŞkİn Olmayan MÜdahalenİn Menİ Davasinda İcra Takİbİ

Değerli meslektaşlar;hepinize kolay gelsin.
Taşınmazın aynına ilişkin olmayan müdahalenin meni davasında (Dava konusu : Balık tesisi sahibi davacının sulama kooperatifi müvekkile karşı,il özel idaresine ait suyun,müvekkil kooperatif tarafından kesildiği gerekçesi ile dava açılmıştır. Dava da Mahkeme tarafından davanın idare karşı açılması gerekçesi ile görevsizlik kararı ile redd edilmiştir.Ve tarafımıza vekalet ücreti hükmedilmiştir.) tarafımıza verilen vekalet ücretini ilamlı icra yolu ile icra takibi başlattık;fakat karşı taraf bu davanın kesinleşmeden icraya konulamayacağı gerekçesi ile takibin iptali için dava açmıştır.Sizce bu kararın kesinleşmesi gerekir mi ? İcra ya koymadan önce ? Burada taşınmazın aynına ilişkin bir durum da söz konusu değildir.Kıymetli vaktinizi harcayarak vermiş olduğunuz cevablara şimdiden teşekkürler.
Old 09-02-2009, 17:32   #2
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/1602
Karar: 2007/4614
Karar Tarihi: 13.03.2007
ÖZET: Takip konusu ilamın incelenmesinde, fuzuli işgal nedenine dayalı olarak borçlunun taşınmaza el atmasının önlenmesine, tahliyeye ve haksız işgal tazminatına hükmedilmesinin talep edildiği ve mahkemece de talep gibi karar verildiği görülmektedir. Bu durumda taşınmazın aynı ihtilaflı olmadığından ilamın infazı için kesinleşmesi gerekmez.

(1086 S. K. m. 443)
Dava: Yukar
ıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: HUMK. nun 443/4. maddesi gereğince taşınmaza ve buna ilişkin aynı haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Buna karşılık, taşınmazın aynına ilişkin olmayan (taşınmaz üzerindeki kişisel <şahsi> haklara yönelik ) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmelerine gerek yoktur (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 3. cilt, sahife 2212). Somut, olayda takip konusu ilamın incelenmesinde, fuzuli işgal nedenine dayalı olarak borçlunun taşınmaza el atmasının önlenmesine, tahliyeye ve haksız işgal tazminatına hükmedilmesinin talep edildiği ve mahkemece de talep gibi karar verildiği görülmektedir. Bu durumda taşınmazın aynı ihtilaflı olmadığından ilamın infazı için kesinleşmesi gerekmez (Prof. Dr. Baki Kuru, a.g.e., sahife 2187). O halde istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 13.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve
İçtihat Programları
Old 09-02-2009, 19:56   #3
echokosmos

 
Varsayılan

merhaba,..konuyu incelediğimizde..sulama kop.a karşı.bir su konulu dava açılmış olup bundan doğan vekillik ücretinin ilamlı icraya konulup-konulamıyacağı meselesidir...DAVA GÖREVSİZLİK NEDENİYLE RED EDİLMİŞ...DAVA BANA GÖRE BİTMİŞ DEĞİLDİR VE DEVAM ETMEKTEDİR..GÖREVLİ MAHKEMENİN İDARİ MAHKEMESİ OLDUĞUDA İŞARET EDİLMİŞ...((SU KONUSU AYNİ HAKLARA-GİRERMİ GİRMEZMİ??))((SU KİME AİT BİR AYNİ HAKDIR??))önce bu konunun açık seçik netleşmesi gerekmektedir..benim kanaatime göre icraya koymakta acele etmeyiniz beklemenizi öneririm..kolay gelsin
Old 16-02-2009, 10:55   #4
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan echokosmos
merhaba,..konuyu incelediğimizde..sulama kop.a karşı.bir su konulu dava açılmış olup bundan doğan vekillik ücretinin ilamlı icraya konulup-konulamıyacağı meselesidir...DAVA GÖREVSİZLİK NEDENİYLE RED EDİLMİŞ...DAVA BANA GÖRE BİTMİŞ DEĞİLDİR VE DEVAM ETMEKTEDİR..GÖREVLİ MAHKEMENİN İDARİ MAHKEMESİ OLDUĞUDA İŞARET EDİLMİŞ...((SU KONUSU AYNİ HAKLARA-GİRERMİ GİRMEZMİ??))((SU KİME AİT BİR AYNİ HAKDIR??))önce bu konunun açık seçik netleşmesi gerekmektedir..benim kanaatime göre icraya koymakta acele etmeyiniz beklemenizi öneririm..kolay gelsin

Değerli meslektaşım.Konu suyun mülkiyetine ilişkin değildir.Zaten davacı taraf yani görevsizlik nedeni ile davası redd edilen taraf dava konusu suyu kiralamıştır.Kira hakkına dayanarak dava açmıştır.Suyun sahibi kamu.Kadim hak sahibide 4 köyü temsil eden kooperatif.Saygılarımla.
Old 02-12-2010, 15:31   #5
düzzgün

 
Varsayılan

merhaba benim de bir sorum olacak.
müvekkilin tapusuz taşınmazı bulunmakta ve kiraya vermiş.
kiracı 1 yıldır kirasını ödemiyor. ihtar gönderilmiş ancak yer boş diye ihtarname geri gelmiş. oysa kiracı ve ailesi halen orda oturmakta. kiracı yeri işgal etmiş durumda. elktrik su kiracı üzerinde ancak numarataj müvekkilin üzerinde. kira bedellerinin ödenmesi ve tahliye için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.
herhangi bir yazılı kira sözleşmesi yok.
ben önce savcılığa şikayette bulunmayı ve aynı zamanada kira bedellerinin ödenmesi için icra takibi yapmayı düşünüyorum. şimdiden teşekkürler.
Old 02-12-2010, 18:41   #6
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan düzzgün
merhaba benim de bir sorum olacak.
müvekkilin tapusuz taşınmazı bulunmakta ve kiraya vermiş.
kiracı 1 yıldır kirasını ödemiyor. ihtar gönderilmiş ancak yer boş diye ihtarname geri gelmiş. oysa kiracı ve ailesi halen orda oturmakta. kiracı yeri işgal etmiş durumda. elktrik su kiracı üzerinde ancak numarataj müvekkilin üzerinde. kira bedellerinin ödenmesi ve tahliye için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.
herhangi bir yazılı kira sözleşmesi yok.
ben önce savcılığa şikayette bulunmayı ve aynı zamanada kira bedellerinin ödenmesi için icra takibi yapmayı düşünüyorum. şimdiden teşekkürler.

Kiracı, kiracıysa işgal yoktur. Sözkonusu kiralanan 6570 sayılı kanun kapsamında ise bu kanuna göre, değilse Borçlar Kanunu'ndaki kiraya ilişkin hükümlere göre hareket etmelsiniz. Savcılığa şikayetiniz de bir işe yaramayacaktır; yazdıklarınıza göre ortada bir suç yok çünkü.
Old 27-03-2019, 14:24   #7
Av. Suat

 
Varsayılan

Taşınmazın aynına ilişkin olmayan, yani bir tapu iptali ve tescil talebi içermeyen, sadece müdahalenin men inin talep edildiği davalarda harç maktu mudur, nısbi midir.
Örneğin, hissedarlar arasında görülmekte olan müdahalelerinin men i davalarında..
Görüşlerini paylaşan katılımcılara şimdiden teşekkürler...
Old 30-03-2019, 14:25   #8
Porsuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Suat
Taşınmazın aynına ilişkin olmayan, yani bir tapu iptali ve tescil talebi içermeyen, sadece müdahalenin men inin talep edildiği davalarda harç maktu mudur, nısbi midir.
Örneğin, hissedarlar arasında görülmekte olan müdahalelerinin men i davalarında..
Görüşlerini paylaşan katılımcılara şimdiden teşekkürler...
Merhaba...Müdahalenin menine ilişkin davalarda harç ve vekalet ücreti nisbidir. Dava açarken harca esas değer bildirilir. Sonrasında keşif ve bilirkişi marifetiyle değer tespiti yapılır ve harç tamamlattırılır.
Old 02-04-2019, 11:12   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Suat
Taşınmazın aynına ilişkin olmayan, yani bir tapu iptali ve tescil talebi içermeyen, sadece müdahalenin men inin talep edildiği davalarda harç maktu mudur, nısbi midir.
Örneğin, hissedarlar arasında görülmekte olan müdahalelerinin men i davalarında..
Görüşlerini paylaşan katılımcılara şimdiden teşekkürler...
Benden önce cevap veren meslektaşıma katılıyorum. Harç nıspidir. Keşfen belirlenecek olan taşınmaz değerinin müvekkile ait olan hissesine tekabül eden miktar esas alınacaktır. Ayrıca ecrimisil talep edilmişse, talep edilen miktar üzerinden ayrıca nıspi harç yatıracaksınız.
Old 02-04-2019, 11:47   #10
Av. Suat

 
Varsayılan

Dava 2015 yılında açılmış, keşif ise 2017 yılında yapılmış ise,
Harca esas değeri için, dava tarihindeki değer mi, yoksa keşif tarihindeki değer mi esas alınacaktır.
Şimdiden teşekkürler ....
Old 02-04-2019, 12:51   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Suat
Dava 2015 yılında açılmış, keşif ise 2017 yılında yapılmış ise,
Harca esas değeri için, dava tarihindeki değer mi, yoksa keşif tarihindeki değer mi esas alınacaktır.
Şimdiden teşekkürler ....

Keşifte taşınmazın dava tarihindeki değeri de hesaplanmış olmalıdır. O değer esas alınmalıdır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İpoteĞİn Fekkİne İlİŞkİn Davada TaŞinmazin Satilmasi Ve Yenİ Malİkİn Durumu TRINITY Meslektaşların Soruları 1 17-06-2008 10:20
Tapusuz TaŞinmaza Vakİ MÜdahalenİn Menİ-acİl!!! Av.bozkara Meslektaşların Soruları 5 09-10-2007 08:54
Tapusuz TaŞinmaza Vakİ MÜdahalenİn Menİ-acİl!!! Av.bozkara Meslektaşların Soruları 0 08-10-2007 14:59
Babanin ÇocuĞuna KarŞi AÇtiĞi MÜdahalenİn Menİ Davasi ugurkayasu Meslektaşların Soruları 3 08-06-2007 15:21
İcra Takİbİ.. Av.Güçlü KERVAN Meslektaşların Soruları 7 31-07-2006 18:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05499697 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.