Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2007/2365 E.N , 2007/3251 K.N. İçtihat

Üyemizin Özeti
Sanığın mağduru yaraladığı gün silahıyla emniyete teslim olduğu, olayı vuku bulduğu şekilde anlattığı, yargılama esnasında da beyanların bu doğrultuda olduğuna göre kararda takdiri indirim uygulamama nedenleri dayanağı gösterilmeli, soyut şekilde hüküm kurulmamalıdır.
(Karar Tarihi : 11.04.2007)
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

I- Sanık hakkında mağdur Ö___'i yaralamaktan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın mağdur Ö___'e karşı eylemi nedeniyle lehe kanun tespitinde 5237 sayılı TCK'nın hükümleri ile 765 sayılı TCK'nın hükümlerinin karşılaştırmasında, 5237 sayılı Yasa'nın 86/2. maddesini belirtirken ceza miktarı 4 aydan l yıla kadar hapis veya adli para cezası olmasına rağmen, 2 yıl hapis olarak düşünülmesi, yerinde düzeltilmesi mümkün maddi hata kabul edilmiştir.

Sanık müdafiinin temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve takdire göre yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA),

II-Sanığın, R___'yü yaralamaktan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak;

1-Sanığın, mağdur R___'yü 16.06.2004 günü saat 21.20'de emanetteki silahla yaraladığı, aynı gün saat 21.30'da silahla emniyete teslim olup olayı gerçekleştirdiğini açıkladığı, Cumhuriyet Savcılığında, Sulh Ceza Hakimliğinde ve yargılama aşamalarında olayı önceki beyanları doğrultusunda belirttiği, YCGK'nın 10.02.1992 gün 4-356/15 Esas ve sayılı kararı ile buna uygun istikrarlı uygulamalarda belirtildiği üzere, cezayı takdiri azaltıcı nedenler hakimin takdirine bırakılmakla beraber, gerekçenin makul ve makbul olması, hukuk kaidelerini zedelemeyecek, yasanın amacına aykırı düşmeyecek ve vicdanları rahatsız etmeyecek, hak ve nesafet kurallarına uygun olması gerektiğinden, takdiri indirim nedenini uygulamama gerekçesi olarak gösterilen "olaydan sonra kaçması, iki yıl sonra yakalanması ve suçunu saptırmak istemesi" nedenlerinin dayanağının neler olduğu gösterilmeden soyut olarak yazılı şekilde karar verilmesi,

2-5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddesine göre yapılan karşılaştırma sonucu, 765 sayılı TCK hükümlerinin sanık lehine olduğunun kabul edilmesine ve lehe olan yasanın tüm hükümleri ile uygulanmasının gerekmesine göre, suç eşyası tüfeğin 765 sayılı TCK'nın 36. maddesi yerine 5237 sayılı Yasa'nın 54/1. maddesine göre zoralımına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 11.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 62 :(1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.
       
(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Raşit TAVUS
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 30-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02567005 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.