Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6.HD 2002/1295 E, 2002/1565 K İçtihat

Üyemizin Özeti
İki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davası, akdin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde açılmalıdır.
(Karar Tarihi : 11.3.2002)
Dava iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının ocak ve haziran 2001 ayları kirasını süresi içinde ödememesi nedeniyle hakkında iki kez icra takibi yapıldığını, bu şekilde bir kira dönemi içinde iki haklı ihtara sebebiyet verdiğini belirterek kiralanandan tahliyesini talep etmiştir.

Davalı duruşmalara gelmemiş ve savunmada bulunmamıştır.Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

İki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının 6570 Sayılı Yasanın 7/e ve yerleşmiş içtihatlar uyarınca akdin hitamını izleyen bir ay içinde açılması zorunludur. İhtarlar dava şartı olduğu için süre kesme niteliğini haiz değildir. Süre konusu kamu düzenine ilişkindir ve res'en gözetilmelidir. Davanın süresinde açılıp açılmadığının tespiti için öncelikle akdin başlangıcının, süresinin ve böylece sona eriş tarihinin bilinmesi icap eder. Davacının bu tarihleri bildirmesi, davalı karşı çıkarsa bu cihetin bir hadise olarak çözümlenmesi, bu konuda tanık dahil taraf delillerinin toplanması gerekir.

Olayda taraflar arasında yazılı bir kira sözleşmesi bulunmamaktadır. Davacı da sözleşmenin başlangıç tarihini ve süresini bildirmemiştir. O halde mahkemece davacıdan akdin başlangıç tarihi ve süresi sorularak yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde davanın süresinde açılıp açılmadığı araştırılmalı, süresinde ise davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken noksan inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun MADDE 7/e :e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında, Tahliye davası açabilirler. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mücevher ÖZKAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 19-05-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02327800 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.