Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

4734 S.lı Kamu İhale Kanunu MADDE 8
Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik: 4761 - 12.6.2002 / m.12 - Yürürlük m.21 d) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında ""1.073.525,-TL (Birmilyonyetmişüçbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası)" (*).

b) (Değişik: 4761 - 12.6.2002 / m.12 - Yürürlük m.21 d) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında "1.789.213,-TL (Birmilyonyediyüzseksendokuzbinikiyüzonüç Türk Lirası)." (*).

c) (Değişik: 4761 - 12.6.2002 / m.12 - Yürürlük m.21 d) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde "39.362.920,-TL (Otuzdokuzmilyonüçyüzaltmışikibindokuzyüzyirmi Türk Lirası)"(*).

(Maddenin son fıkrası, 12.6.2002 tarih ve 4761 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere madde metninden çıkarılmıştır)

(*)Tutarlar, 21.1.2017 tarih ve 29955 sayılı R.G.'de yayımlanan Tebliğ hükmü gereğince, 1.2.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler

Üyemizin Notu: 21 Ocak 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27469
TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2010/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;
...
2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

(a) bendinde belirtilen 606.343,- TL (Altıyüzaltıbin üçyüzkırküç Türk Lirası), 642.299,- TL (Altıyüzkırkikibin ikiyüzdoksandokuz Türk Lirası),

(b) bendinde belirtilen 1.010.572,- TL (Birmilyon onbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası), 1.070.498,- TL (Birmilyon yetmişbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

(c) bendinde belirtilen 22.232.648,- TL (Yirmiikimilyon ikiyüzotuzikibin altıyüzkırksekiz Türk Lirası), 23.551.044,- TL (Yirmiüçmilyon beşyüzellibirbin kırkdört Türk Lirası),

...olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31.01.2010 TARİHİNE KADAR UYGULANAN

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER
01.02.2010 – 31.01.2011 DÖNEMİ

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER

EŞİK DEĞERLER
EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL
TL

606.343
642.299

1.010.572
1.070.498

22.232.648
23.551.044...


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 10-02-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02479506 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.