Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas: 2005/6593 Karar: 2007/682 İçtihat

Üyemizin Özeti
Kefalete konu olan taraflar arasındaki iş, ticari mahiyeti haiz bir iş niteliğinde olup Türk Ticaret Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca asıl borçlu ve kefil alacaklıya karşı müteselsilen mesul sayılırlar.
(Karar Tarihi : 7.2.2007)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat Vehbi Bağdatlı geldi. Davalı avukatı gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, davalı aleyhine yapılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine, itirazın iptali ve takibin devamı istemiyle açılmış olup, mahkemece kefaletin geçersizliği nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacının temyiz itirazlarına gelince;

Dosyada mevcut ve imzası inkar olunan (sözleşme) başlıklı belgede işveren Anfi İnşaat Ltd.Şti., yüklenici Gökçer İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ve kefil firma olarak da Eras İnşaat Turz.Tic.San.A.Ş. gösterilmiştir.

Mahkemece davalı Eras A.Ş.nin adi kefil olduğu ve kefalet miktarının gösterilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysa işveren ile yüklenici firma arasındaki iş ticari mahiyeti haiz bir iş niteliğinde olup Türk Ticaret Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca ticari borçlara kefalet halinde asıl borçlu ve kefil alacaklıya karşı müteselsilen mesul sayılırlar. Sözleşmede yapılacak işler sayılmış 142 adet dairedeki işin fiyatı da gösterilmiş olduğundan ortada belirlenebilir bir borç olması karşısında kefaletin de geçerli olduğu tartışmasızdır. Bu durum karşısında mahkemece, sözleşmede kefil firma olarak gösterilen Eras A.Ş. adına atılan imza inkar edildiğinden bilirkişi incelemesi yaptırılarak imzanın davalı şirketi bağlayıcı nitelikte olup olmadığı üzerinde durulup dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması gerekirken eksik inceleme ile davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
Üye Notu : İŞbu kararın özet bölüm tarafımızdan yazılmış olup, kararın metni Kazancı yayınlarından alınmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 7 :II - TESELSÜL KARİNESİ:

       İki veya daha fazla kimse, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari mahiyeti haiz bir iş dolayısiyle diğer bir kimseye karşı müştereken borç altına girerlerse mukavelede aksi kararlaştırılmış olmadıkça müteselsilen mesul sayılırlar.

       Ticari borçlara kefalet halinde, gerek asıl borçlu ile kefil ve gerek kefiller arasındaki münasebetlerde dahi hüküm böyledir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 26-10-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02756500 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.