Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 8.H.D. 2018/9579E. 2018/12418K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kişi hakkında uzun yıllardan beri haber alınmadığının tek başına tespitinin yapılmış olması kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılığın varlığına karine teşkil etmez.
(Karar Tarihi : 10/05/2018)
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI
İNCELENEN KARARIN
Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi
30.12.2014
2013/313-2014/1362
Hüseyin ..
Hasımsız
Gaiplik Karan Verilmesi
Taraflar arasında görülen ve yakanda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda
Mahkemece, davanm kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR
Davacılar Hüseyin Ş, Musa Ş, Gürsel Ş. ve Osman Ş. vekilleri Avukat İsa
Özyiğit tarafından açılan davada, 1944 doğumlu Cemile Ş.'in 40-50 yıl kadar önce ortadan
kaybolduğu ve tüm aramalara rağmen kendisinden haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine
karar verilmesinin istenildiği, yapılan yargılama sonucunda davanm kabulüne karar verildiği
anlaşılmaktadır.
4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 32. maddesinde; "Ölüm tehlikesi içinde
kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü
hakkında kuvvetli olasılık varsa, haklan bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine
mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir" hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca gaiplik kararının verilebilmesi için, kendisinden uzun zamandan
beri haber alınamayan bir kimsenin, ancak ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa gaipliğine
karar verilebilecektir. Mahkemece, gaipliğine karar verilmesi istenilen Cemile Ş.'den 40-50
yıldır haber alınamadığı tespiti yapılmış ise de bu kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılığın
varlığı kanıtlanmamıştır.
Mahkemece Türk Medenî Kanununun 32. maddesinde öngörülen "ölümü hakkında
kuvvetli olasılık varsa" koşulunu dikkate alınmaksızın adı geçenin gaipliğine ilişkin hüküm
kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
KARAR : Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığmın temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak
kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile
dosyamn Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, HUMK'nun 440/III-1, 2, 3 ve 4.
bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 10.05.2018 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 32 :Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.

Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye'de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 30-06-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01827097 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.