Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

T.C DANIŞTAY 10.Daire Esas: 2011/ 3185 Karar: 2011 / 1269 Karar Tarihi: 31.03.2011 İçtihat

Üyemizin Özeti
Dava konusu olayda zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İli'nde yapılan mühürleme işleminden kaynaklanması karşısında uyuşmazlığın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Yasanın 36/a maddesi uyarınca Sivas İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.
(Karar Tarihi : 31.03.2011)
B ____ Petrol İnş. Nak. Taah. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından; davacı şirkete ait tankere yüklenmiş olan akaryakıtın Erzincan İl Özel İdaresi Müdürlüğüne teslimi sırasında yapılan test sonucunda ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığından bahisle mühürlenmesi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zarar karşılığı 33.250 TL maddi, 10.000 TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na karşı açılan dava sonucunda, Ankara 15. İdare Mahkemesince; zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklandığı gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 36/a maddesi uyarınca zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili olan Sivas İdare Mahkemesinin yetkili olduğu yolunda verilen 16.6.2010 tarih ve E:2009/1466, K:2010/815 sayılı yetki ret kararı ile Sivas İdare Mahkemesince; zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklandığı ancak, mühürleme işleminin davalı idare Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına yapıldığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 36/a maddesi uyarınca zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili olan Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu yolundaki 21.1.2011 tarih ve E:2010/1322, K:2011/47 sayılı yetki yönünden ret kararları üzerine ortaya çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin dosya 2577 sayılı Yasanın 43/1-b maddesi uyarınca incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı Yasanın 36/a maddesinde, tam yargı davalarında yetkili mahkemenin zararı doğuran uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili yer idare mahkemesi olduğu kurala bağlanmıştır.

Dava konusu olayda da zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklanması karşısında uyuşmazlığın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Yasanın 36/a maddesi uyarınca Sivas İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde Sivas İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna, dava dosyasının Sivas İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın Ankara 15. İdare Mahkemesine ve taraflara bildirilmesine 31.03.2011 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İdari Yargılama Usulü Kanunu MADDE 36 :İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:

       a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

       b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

       c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer.

       İdari mahkemesidir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Stj.Av.Turgut AYTEKİN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 24-05-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01827908 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.