Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2011/14113 Esas - 2012/3818 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Alt kira ilişkisi asıl kiraya veren alacaklıyı bağlamayacaktır.
(Karar Tarihi : 16.02.2012)
Alacaklı N ____ T ____ tarafından borçlu D ____ İnş. Teks.Gıda ve Ta.Ür.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. hakkında kira sözleşmesine dayalı olarak tahliye talepli icra takibine başlandığı, 171 K. sayılı ilamı ile tahliyeye karar verildiği anlaşılmıştır.

Şikayetçi V ____ Tekstil Day.Tük.Mal.İth.İhr.Tic. A.Ş. ise 01.04.2007 tarihinden bu yana kiracı olarak bulunduğunu icra dosyasında taraf olmamasına rağmen işyerinde yapılan tahliye işleminin iptali için icra mahkemesine başvurmuştur.

İİK.nun 276.maddesinde aynen; "tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika göstermezse derhal tahliye olunur.

Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra müdürü tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse müdür tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti tetkik merciine bildirir.

İcra mahkemesi tarafları dinleyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur. 36. Madde hükümleri burada da uygulanır. Dava etmeyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır" düzenlemesine yer verilmiştir.

Taşınmazın sahibi ve ilamda taraf olan N ____ T ____ ile şagil konumda olan V ____ Tekstil Day.Tük.Mal.İth.İhr.Tic. A.Ş. arasında geçerli yazılı bir kira sözleşmesi yoktur. Üçüncü şahıs olan K ____ T ____ ile yapılan kira sözleşmesi alacaklıyı bağlamaz. O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 276 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/113 md.)

Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur.

Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra memuru tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse memur, tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti icra mahkemesine bildirir.

Merci, tarafları dinliyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur. 36 ncı madde hükümleri burada da uygulanır. Dava etmiyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır.

Borçlunun nesep ve sebepten usul ve füruu, karı veya kocası, ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ve iş ortakları ile borçluya tebaan mecurda oturdukları anlaşılan diğer şahıslar, bu madde hükmünün tatbikında üçüncü şahıs sayılmazlar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Yakup AYDIN
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 25-01-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01772594 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.