Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 281 Değişiklik Önerisi

HMK. MADDE 281 Mevcut Metin
(1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.

(2) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir.

(3) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir.
HMK. MADDE 281 Önerilen Yeni Metin
Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Açıklama İsteme

(1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.

(2) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da isteyebilir.

(3) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir.
Üyemizin Değişiklik Gerekçesi :

Madde Kenar Başlığı : Kanaatimce “itiraz” ifadesi, taraflar açısından bir ölçüde doğru olsa da hakimin rapor karşısındaki tutumu açısından yanlış bir kullanımdır. Çünkü “itiraz” bir kişi açısından bağlayıcı hüküm ifade eden bir söz, tutum, eylem, karar neticesinde mümkün olur. Oysa bilirkişi raporunun hakim nezdinde bir bağlayıcılığı yoktur, dolayısıyla hakimin rapora itirazı değil, raporu hükme esas almaması yada sorular sorma, sözlü açıklama yaptırma gibi yollarla anlaşılır hale getirmesi söz konusudur. Ayrıca “itiraz”, idari anlamda üst makamın işlemine karşı başvurulan bir yol olması sebebiyle hiyerarşik bir pozisyonu, bilirkişinin hakimin üstü olması gibi bir durumu çağrıştırmaktadır. Bu sebeplerle madde kenar başlığının düzeltilmesi gerekir. Doktrinde de; bilirkişi raporundaki bazı hususlar için açıklama istemekle bilirkişi raporuna itirazın birbirinden ayrılması gerektiği vurgulanmaktadır ( Bkz. Üstündağ, Usul, s. 750; Atalay, Bilirkişilik, s. 142 )

Hükmün ikinci fıkrasında da bir ifade hatası olduğu düşüncesindeyim çünkü maddenin birinci fıkrası bilirkişi raporu karşısında taraflara ait imkanları, ikinci ve üçüncü fıkrası ise mahkemeye ait imkanları düzenlemektedir. Bu fıkra zaten bilirkişi raporuna karşı mahkemenin kendiliğinden yani tarafların taleplerinden bağımsız olarak yaptığı işlemlere ilişkindir. Ayrıca birinci fıkrada zaten tarafların, bilirkişinin açıklama yapması için talepte bulunması hali düzenlemiştir. Yani bir karışıklık doğması da sözkonusu değildir. Dolayısıyla “kendiliğinden” ifadesi, gereksiz kullanımdır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Stj.Av.Ekrem KORKMAZ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 21-12-2015

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01760602 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.