Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11.Ceza Dairesi 2003/10585 Esas 2004/ 8715 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Suç tarihinde yürürlükte bulunan MK.894( TMK.981) maddesi uyarınca, zilyet tecavüz fiillerini defetmek hakkına sahiptir.Somut olayda sanığın taşınmazının üzerinde bulunan katılanlara ait trafoyu sökerek taşınmasına yapılan tecavüzü önlemek maksadıyla hareket etmekten ibaret eylemi hukuki niteliktedir.Bu nedenle suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle beraati yerine, ihkak-ı hak(yetkili organlar olmadan hakkını zorla alma)suçu kapsamında olduğu kabul edilerek, suç vasfındaki vaki değişiklik gerekçesiyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(Karar Tarihi : 25.11.2004)
Hırsızlık ve nas-ı ızrar suçlarından sanık M____H____'ın yapılan yargılaması sonunda:
Suç vasfındaki vaki değişiklik nedeniyle TCK.nun 308 ve 119. maddeleri gereğince kamu davasının ortadan kaldırılmasına dair T____ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.1.2003 gün ve 2002/369 Esas, 2003/53 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 19.6.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Suç tarihinde yürürlükte bulunan 743 Sayılı Medeni Kanunun 894 (4721 Sayılı Yasanın 981) maddesi uyarınca zilyet tecavüz fiillerini defetmek hakkına sahip olup, maddi olayda da sanığın taşınmazının üzerinde bulunan katılanlara ait trafoyu sökerek taşınmazına yapılan tecavüzü önlemek maksadıyla hareket etmekten ibaret eyleminin hukuki nitelikte olduğu ve suç kastı bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine ihkakı hak suçu kapsamında olduğu kabul edilerek önödeme yaptırılarak kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca Bozulmasına, 25.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 981 :Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir.

Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 07-08-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,04445004 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.