Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

213 S.lı Vergi Usul Kanunu MADDE 367
(Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/86 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./280.mad)

(Değişik fıkra: 6009-23.07.2010-m.13)“Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.”

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder.

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.

359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.

Anayasaya aykırılık bulunduğunu düşünüyorum

Üyemizin Notu: Dava şartını idareye veren (yargıtay da bu görüşte) bu maddenin, erkler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil ettiğini, dava açılmasını yürütme süzgecinden geçirdiğini, bu sebeple Anayasaya olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu madde hakkındaki Anayasaya aykırılık iddiaları, görülmekte olan bir davada Nevşehir Asliye Ceza Mahkemesince de ciddi bulunarak 1992 yılında Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür. Anayasa Mahkemesi yaptığı ilk incelemede; 367. maddenin birinci fıkrasını değiştiren 2686 sayılı yasa, 23/06/1982 gününde kabul edildiğinden, Anayasanın Geçici 15. Maddesi de 12 Eylül 1980’den, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanlık Divanı oluşturuluncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Milleti adına kullanan, Milli Güvenlik Konseyi’nin çıkardığı yasaların Anayasaya aykırılığı savında bulunulamayacağını öngördüğünden, 2686 sayılı yasanın Anayasa’ya aykırılığının incelenemeyeceğine hükmederek, davanın esasına girmemiştir. (E:1992/21, K:1992/19, RG:27.05.1992-21240)Bugün itibariyle, Anayasa Mahkemesi’nin, bu maddeyi esastan incelemesine engel teşkil edecek bir hüküm mevcut değildir


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Özkan BASAT
Site Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 15-12-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02424693 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.