Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 254
– (Değişik: 6/12/2006-5560/25 md.)
       (1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir. (1)
       (2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.

Hakaret Suçunda Uzlaştırma

Üyemizin Notu: Bu maddede, 253. maddenin şerhinde de belirttiğimiz üzere, suçun kovuşturma aşamasında uzlaştırma kapsamında bir suç olduğu anlaşılır ise bu aşamada dahi mahkeme tarafından uzlaştırma yoluna gidilmesinin zorunluluğu belirtilmiştir. 253. maddenin şerhinde belirttiğimiz her durumun bu madde açısından da geçerli olduğunu belirtmekle birlikte madde bakımından birkaç önemli hususa değinmekte yarar görmekteyiz.

Madde metni kovuşturma aşamasından bahsetmektedir. Bu durumda, kovuşturma aşamasının başlangıç ve bitişinin bilinmesi zorunluluk arz etmektedir.

Bildiğimiz üzere, iddianamenin kabul edilmesinden hüküm aşamasına kadar geçen süreye verilen isim, kavuşturma aşamasıdır. Mahkeme, iddianamenin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde iddianameyi inceleyip kabul veya reddetmek zorundadır. Bu yönüyle, iddianamenin kabulünden önce suçun uzlaştırma kapsamına girdiğinin fark edilmesi durumunda, kovuşturma aşamasına geçmeden savcılığa iddianamenin iade edilmesi gerekecektir. İddianamenin kabulüne kadar geçen sürede suçun uzlaştırma kapsamına girdiğinin fark edilmemesi durumunda kovuşturma aşaması başlayacaktır. Hüküm aşamasına kadar geçen sürenin hepsi kovuşturma aşaması olduğuna göre, ilk veya son celse ayırımı yapılmadan kovuşturmanın herhangi bir anında suçun uzlaştırma kapsamına girdiğinin fark edilmesi durumunda bu kurumun uygulanması zaruridir.

Maddenin ikinci fıkrasında, uzlaşmanın kabul edilmesi ve uzlaşma hükmü sonucunda sanığın edimini hemen yerine getirmesi sonucunda davanın düşürülmesine karar verileceği ve fakat uzlaşma hükmüne göre sanığın ediminin yerine getirilmesi ileri bir tarihe bırakılmış, takside bağlanmış yahut süreklilik arz etmiş ise 231. maddedeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verileceği belirtilmektedir. Şüphesiz ki, hükmün açıklanması sanığın edimini tam olarak ifa edeceği ana kadar geri bırakılacaktır.

TOKBAŞ Hakan, Türkiye Mevzuatında Şerefi İhlal, s.182-183


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Hakan TOKBAŞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 05-06-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02478004 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.