Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

RekabetK. MADDE 4

     
 
4054 S.lı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun MADDE 4
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM: YASAKLANAN FAALİYETLER
REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR BİRİNCİ BÖLÜM: YASAKLANAN FAALİYETLER

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR
Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan Teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

       Bu haller, özellikle şunlardır:

       a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

       b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

       c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

       d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

       e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

       f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

       Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

       Ekonomik ve rasyonel gerekçelere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.
 4 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 01-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

RekabetK. MADDE 4 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

RekabetK. MADDE 4 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Tebliğ No: 2005/4
12 Kasım 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25991 Rekabet Kurumundan: Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Tebliğ No: 2005/4 Amaç Madde 1 — Bu Tebliğ’in amacı motorlu taşıtlar sektöründeki dikey anlaşmaların 7.12.1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlemektir. Kapsam ...
(Şerh No: 3777 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 02-02-2010)

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİNİN AÇIKLANMASINA DAİR KILAVUZ
09 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25194 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz GİRİŞ 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun) 5 inci maddesinde, Rekabet Kurulu’na (Kurul), belirli koşulları taşıyan anlaşma türlerine grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve söz konusu koşulları belirleyen tebliğler çıkarma yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Teşebbüslerin üretim ve dağıtım sürecini en iyi şekilde kurmaların...
(Şerh No: 3776 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-02-2010)

DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ (2002/2)
14 Temmuz 2002 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 24815 Rekabet Kurumu Başkanlığından : Amaç Madde 1- Bu tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlemektir. Kapsam Madde 2- Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında belirli mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden...
(Şerh No: 3773 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-02-2010)

DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ (Tebliğ No : 2003/3
18 Eylül 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25233 Rekabet Kurumu Başkanlığından 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2003/3) Madde 1- 14.7.2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/2 sayılı "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği"nin 5 inci maddesinin (a) bendinin 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Rekabet etmeme yükümlülüğünün yukarıda bel...
(Şerh No: 3775 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

RekabetK. MADDE 4 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

RekabetK. MADDE 4 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

RekabetK. MADDE 4 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02741694 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.