Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TebK. MADDE 32

     
 
7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 32
USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ:
Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.

       Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.
 2  İçtihat    1 Bilgi    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 03-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TebK. MADDE 32 İçtihatları

Tebligatın usulsüzlüğünün kabul edilmesi durumunda borçluların beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak addolunur. Merciin ödeme emri tebliğ tarihlerinin düzeltilmesine karar vermekle yetinmesi gerekirken, ödeme emrinin iptaline şeklinde karar verilmesi isabetsiz olduğundan alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekir.
(Şerh No: 12071 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 12-08-2011)

Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca, borçlunun usulsüz tebligatı öğrendiği tarih olarak bildirdiği ve borçlu vekilince karşı çıkılmayan tarihinin tebliğ tarihi olarak tespitine karar vermek gerekirken, başvurunun İİK.nun 65. maddesinde düzenlenen gecikmiş itiraz olarak niteldirilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 730 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TebK. MADDE 32 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İlamsız takibe ilişkin ödeme emrinin borçluya Tebligat Kanunu ve Tüzük hükümlerine aykırı olarak tebliğ edilmiş olması halinde borçlunun icra mahkemesinde takip ve ödeme emrinden haberdar olduğu tarihin ödeme emri tebliği tarihi olarak tespitini istemesi ve aynı zamanada öğrenme tarihi olarak beyan ettiği bu tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde varsa takibe ilişkin itirazlarını icra dairesine bildirmesi gerekir.Zira icra hakimliğine yapılan başvuru usulsüz tebligata ilişkin olup ...
(Şerh No: 960 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 18-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TebK. MADDE 32 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TebK. MADDE 32 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TebK. MADDE 32 Türkçeleştirme Önerileri

Bildirim, izlenmesi gereken yol ve kurallara aykırı yapılmış olsa bile ilgilisi bildirimi öğrenmişse geçerli sayılır. İlgilinin öğrendiğini açıkladığı tarih, bildirim tarihi sayılır.
(Şerh No: 1115 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03796911 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.