Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TebK. MADDE 25

     
 
7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 25
YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT USULÜ:
Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasiyle yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister.

(Mülga fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./18. md.)

Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu vekalet vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığına, oradan da memuriyet havzası nazarı itibara alınarak ilgili Türkiye Elçiliğine veya Konsolosluğuna gönderilir.

(Ek fıkra: 06/06/1985 - 3220/8 md.) Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.
 1 Bilgi    1  Türkçe    1  Ekli Dosya    (Madde son güncelleme Admin, 03-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TebK. MADDE 25 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

TebK. MADDE 25 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
17 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27788 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2011 yılında yapılacak uygulamada: I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 1/3/2008 tarihinde yürürlüğe giren Genelge’de belirtilen esaslar ve açıklanan hususların gözönünde t...
(Şerh No: 9201 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TebK. MADDE 25 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TebK. MADDE 25 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TebK. MADDE 25 Türkçeleştirme Önerileri

Yabancı ülkede bildirim, o ülkenin yetkili orunu aracılığıyla yapılır. Bunun için anlaşma ya da o ülke yasaları uygunsa o yerdeki Türkiye siyasal görevlisi ya da konsolosu bildirim yapılmasını yetkili orundan ister. (Yürürlükten kaldırılan fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./18.m.) Yabancı ülkelerde bulunan kişilere bildirim yapılacak belge, bildirimi çıkaran başvuru yerinin bağlı olduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da görev bölgesi göz önüne alınarak ilgili Türkiye elçiliğine ya da konsolosluğuna gönderilir. (Ek Fıkra: 06.06.1985 - 3220/8. m.)Şu kadar ki Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen durumlarda bildirim belgesi, ilgili bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye büyükelçiliğine ya da başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(Şerh No: 1032 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Dosya Ekleyin

TebK. MADDE 25 Ekli Dosyalar

ADLİ VEYA GAYRI ADLİ EVRAKIN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİ İÇİN TALEPNAME
(Şerh No: 12100 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 29-09-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03607202 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.