Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 1

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 1
BAŞLANGIÇ
A - HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI
Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.

Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.

Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

Gerekçesi için Bkz.
 2  İçtihat    2 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 14-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 1 İçtihatları

-Yasal Boşluk -Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluncaya kadar geçecek süre boyunca, ilk derece mahkemeleri yargıçları hakkında açılacak davanın nerde görüleceği konusunda yasal boşluk vardır. -Bu boşluk yargıç tarafından doldurulacaktır. -Boşluk doldurmada, öncelikle kıyas yöntemi ve "benzer sorunlara benzer çözüm getirilmesi" ilkesi gözetilecektir.
(Şerh No: 5514 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 12-05-2010)

Taşınmaz mal kiralarına ilişkin 6570 sayılı Yasanın 2. ve 3. maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptali kararının yürürlüğe girmesinden önce yapılmış veya yenilenmiş bulunan kira akti süresinin, sözü edilen iptal kararının yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte sona ermesi dolayısıyla başlayan yeni dönemde, aktin kira parasına ilişkin hükmünün yenilenmeyip diğer hükümlerinin yenilenmiş olduğuna, kira parasının sınırlandırılmasına ilişkin boşluğun bilirkişice tespit edilecek olağan rayiç ve bu t...
(Şerh No: 4323 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 11-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 1 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklikten önceki hali
BAŞLANGIÇ A KANUNU MEDENİNİN TATBİKİ : Madde 1 - Kanun, lafziyle veya ruhiyle temas ettiği bütün meselelerde mer’idir. Hakkında kanuni bir hüküm bulunmıyan meselede hakim örf ve adete göre, örfü adet dahi yok ise kendisi vazıı kanun olsaydı bu meseleye dair nasıl bir kaide vazedecek idiyse ona göre hükmeder. Hakim hükümlerinde, ilmi içtihatlardan ve kazai kararlardan istifade eder.
(Şerh No: 2711 - Ekleyen: Av.Zeynep ÖDER - Tarih : 23-12-2009)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 1 inci maddesini karşılamaktadır. Madde olduğu gibi korunmuş fakat gerek amaç ve içeriğini daha iyi ifade etmesi bakımından, gerek dilinin daha anlaşılır bir hâle getirilmesi yönünden yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin kenar başlığı "Kanunu Medenînin Tatbiki" şeklindedir. Bu kenar başlık maddenin uygulama alanıyla uyumlu değildir. Çünkü, madde sadece Medenî Kanunun uygulanmasını düzenleyen bir madde olmayıp genel olarak hukukun kaynaklarım düzenlemektedir. Ma...
(Şerh No: 740 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 1 Değişiklik Önerileri

Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Hukuk kurallarında uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.
(Şerh No: 9474 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNAY - Tarih : 11-01-2011)

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 1 Yabancı Dil Çevirileri

The law is applied to all cases which comes within its wording and spirit of any of its provisions. Where no provision is applicable,the judge shall decide in accordance with customary law,and in its default,in accordance with the rule that he/she would enact as if he/she were the legislator himself/herself. The judge shall benefit from established doctrine and case law,in doing so.
(Şerh No: 11284 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 20-11-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 1 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 1 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6477 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 01-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03598189 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.