Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 149

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 149
Nitelikli yağma
(1) Yağma suçunun;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) (Değişik : 6545 - 18.6.2014 / m.64) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
 5  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 03-07-2014 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 149 İçtihatları

Nitelikli yağma konut içinde işlenmiş ise ayrıca Konut Dokunulmazlığının İhlali suçundan hüküm kurulamaz.
(Şerh No: 16422 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 01-02-2016)

Yağma suçu, 5237 sayılı TCY. nın 149. maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı biçimde, birden çok kişiyle, silahla, işlendiği halde, aynı Yasanın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken, alt sınırdan uzaklaşılması gerekmektedir.
(Şerh No: 11660 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-05-2011)

Yakınanın barda tanıştığı sanık ve arkadaşıyla birlikte rızasıyla evinin olduğu yere gitmek üzere ticari taksiye bindiği, evinde kahve ikram etmek üzere sanıkları davet ettiği, eve 400 metre kadar yakın bir yerde indikten sonra sanık ve arkadaşının yakınanı darp ederek yağmaladıkları, yakınan ve tanık M_____'nin anlatımlarından anlaşılması karşısında; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı ve bu suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedi...
(Şerh No: 11659 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-05-2011)

5237 sayılı Yasa'da yağma eyleminin konutta işlenmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlendiğinden, yağma suçunun anılan Yasa'nın 149/1-d maddesi kapsamında gerçekleştirildiği durumda, ayrıca konut dokunulmazlığını bozma suçundan hüküm kurulamayacağının gözetilmemesi, BOZMAYI nedenidir.
(Şerh No: 11658 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-05-2011)

765 sayılı TCY.nın 499/1. maddesinde düzenlenen suçun tam karşılığının 5237 sayılı TCY’da bulunmamakta olup 765 sayılı Yasanın 499/1. maddesindeki adam kaldırma suçu kişinin irade özgürlüğü yanında, dolaşım özgürlüğüne de yöneldiğinden ve dolaşım özgürlüğünü sucun öğesi olarak öngören bir düzenleme bulunmaması karsısında , 765 sayılı TCY’nın 499/1. fıkra 2. cümlesine uyan suçu oluşmuşsa , anılan maddenin karşılığı olarak 5237 sayılı Yasanın 149/1-a-c-h, 62/1. maddelerine göre yağma ve 109/2-3-a...
(Şerh No: 4766 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 13-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 149 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 149.– Madde metninde, yağma suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmaktadır. Birinci fıkranın (a) bendinde, yağmanın silâhla işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Silâhın cebir veya tehdit amaçlı olarak kullanılmasının bir önemi yoktur. Bu bakımdan, silâhın mağdura gösterilmesi veya yöneltilmesi suretiyle tehditte bulunulması ya da cebir aracı olarak kullanılması hâlinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezaya hükmolunacaktır. Fıkranın (b) bendinde, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle...
(Şerh No: 1241 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 149 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 149 Yabancı Dil Çevirileri

(1) In case of commission of offense of plunder; a) By use of a weapon, b) By concealing one’s identity, c) Jointly by more than one person, d) By intercepting a person in a residence or business place, e) Against a person who cannot protect himself due to corporal and spiritual disability, f) By taking advantage of terror action carried out by the existing and potential organized criminal groups, g) By securing benefit for criminal groups, h) During the night, the offender is sentenced to imprisonment from ten years to fifteen years. (2) The provisions relating to felonious injury are additionally applied in case of realization of aggravated form of felonious injury during commission of offense of plunder.
(Şerh No: 16192 - Çeviren: Hasan ERDEM - Tarih : 20-04-2015)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 149 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03574991 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.