Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 102

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 102
Cinsel saldırı
(Değişik : 6545 - 18.6.2014 / m.58) (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
 2  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 03-07-2014 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 102 İçtihatları

Sanığın, laf attığı mağdurenin kıyafetini tutarak beline sarılmaya çalışmak şeklinde tezahür eden eyleminin, mağdurenin onaylı nüfus kaydının getirtilmesi suretiyle 5237 sayılı TCK.nun 103/1. veya 102/1. maddeleri kapsamında yer alan suçlar niteliğinde olup olmadığının tayin ve takdiri, bu konudaki kanıtların değerlendirilmesi üst mahkemeye ait olup görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurması bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 7833 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 01-10-2010)

Sanığın, kızı olan mağdure ile 1999 yılında ilk kez cinsel ilişkide bulunup kızlığını bozmasından sonra bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda eylemlerini zincirleme surette Aralık 2006 yılına kadar sürdürdüğü ve teselsülün son bulduğu suç tarihi itibariyle sanık hakkında 5237 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulama yapılması gerektiği halde yazılı şekilde hüküm kurulması BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 7832 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 01-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 102 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 102.– Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunulması suretiyle ihlâl edilir. Bu bölümde yer alan suçlarla korunan ortak hukukî değer, kişilerin cinsel dokunulmazlığıdır. Bu Bölümde yer alan suçlar, esasen kişiye karşı işlenmiş olan suçlar olması itibarıyla, İkinci Kitabın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Kısım altında düzenlenmişlerdir. Maddenin birinci fıkrasında, cinsel saldırı suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, cins...
(Şerh No: 1183 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 102 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 102 Yabancı Dil Çevirileri

1) Any person who violates the physical integrity of another person, by means of sexual conduct, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to seven years, upon the complaint of the victim. 2) Where the act is committed by means of inserting an organ or other object into the body, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of seven to twelve years. If the act is committed against the offender's spouse, conducting an investigation and prosecution shal be subject to a complaint by the victim. 3) Where the offence is committed a) against a person who is physically or mentally incapable of defending themselves, b) by misusing the influence derived from a position in public office or a private working relationship, c) againt a person of first, second or third degree blood relationship or a relative by marraiage; or d) by using weapons or together with the cooperation of more than one person, the penalties imposed in accordance with sections above shall be increased by half. 4) Where greater force than is necessary to suppress the resistance of the victim is used during the commission of the offence, the offender shall also be sentenced to a penalty for intentional injury in addition. 5) Where the offence results in the impairment of the physical or mental health of the victim, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of not less than ten years. 6) Where, as a result of the offence, the vic...
(Şerh No: 5604 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 102 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06936002 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.