Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 43

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 43
Zincirleme suç

(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/6/2005  5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.
 6  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 16-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 43 İçtihatları

Suç tarihinin 21.05.2011, iddianame düzenleme tarihinin ise 08.06.2011 olduğu anlaşılmakla, dosyalardaki eylemin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre adı geçen sanığın eylemlerinin TCK 43. madde kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şek...
(Şerh No: 16531 - Ekleyen: Av.Reha ÖZTÜRK - Tarih : 09-11-2016)

Sanık hakkında aynı suçtan başka mahkemede de dava bulunması halinde iki dosya birleştirilmeli ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmalıdır
(Şerh No: 16526 - Ekleyen: Av.Hatun OLGUNER - Tarih : 01-11-2016)

"Yargıtay 11. Ceza Dairesi ile Cumhuriyet Başsavcılığımız arasında itiraza konu edilen uyuşmazlık: Sanık H___ G____'a (sanığın lehine olması nedeniyle) 5237 sayılı Yasanın 158/1-e maddesi gereğince dolandırıcılık suçundan verilen cezanın 5237 sayılı Yasanın 43. maddesi gereğince zincirleme suç hükümleri gereğince artırılıp arttırılamayacağına ilişkindir.
(Şerh No: 13227 - Ekleyen: Av.Emrah İLARSLAN - Tarih : 20-03-2012)

Kararda, zincirleme suça ilişkin TCK'nun 43. maddesinin uygulanma koşulları irdelenmiştir.
(Şerh No: 12485 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 27-11-2011)

Bir kitapta atılı bir hakaret varsa, suç kitabın her baskısında devam edeceği için, suç ilk baskıda değil son baskıda sona erer.
(Şerh No: 8469 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 29-10-2010)

Zincirleme suça ilşkin yeni TCK. 43/1 maddesinde,eski TCK.dan farklı olarak "DEĞİŞİK ZAMANLARDA bir kişiye karşı" ibaresinin bulunması karşısında; AYNI ANDA işlenen fiillerde zincirleme suça ilişkin hükmün uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
(Şerh No: 6337 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-08-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 43 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 43.– “Müteselsil suç” yerine zincirleme suç kavramı benimsenmiştir. Zincirleme suç hâlinde aynı suçun birden fazla işlenmiş olması söz konusudur. Ancak, bu suçlar, aynı suç işleme kararı kapsamında işlenmektedirler, yani, bu suçlar arasında sübjektif bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle, kişiye bu suçların her birinden dolayı ayrı ayrı değil, bir ceza verilmekte ve fakat cezanın miktarı artırılmaktadır. Ancak, bu durumda cezanın artırım oranları Tasarıya göre yükseltilmiştir. Bir suçun aynı...
(Şerh No: 1069 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009)

Maddenin 3. fıkrasında geçen "cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı" ibaresi, 29.06.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 6. maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
(Şerh No: 98 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 16-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 43 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 43 Yabancı Dil Çevirileri

Successive Offences (1) Where a person commits the same act more than once against a person at different times in the course of carrying out a decision to commit an offence a single penalty shall be given. However the penalty to be imposed in respect of that offence shall be increased by one quarter to three quarters.The basic version and qualified versions which require higher or lesser penalties of an offence shall be deemed to be one offence.The provisions of this section shall also apply to offences where the victim is not a specifically identifiable person. (2) The provisions of the section one shall apply where an offence has been committed against more than one person through a single act. (3) The provisions of this article shall not apply to intentional homicide, intentional wounding, torture and robbery.
(Şerh No: 12483 - Çeviren: Av.M.Serdar DEMİRTAŞ - Tarih : 27-11-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 43 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04156899 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.