Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AATHK. MADDE 58

     
 
6183 S.lı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun MADDE 58
Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.
Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş sayılır.

İtirazda bulunan borçlu bu kanuna göre teminat gösterdiği takdirde takip muamelesi itirazlı borç miktarı için ve itiraz komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdurulur.


İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir.
İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir.
İtiraz komisyonlarının bu konudaki kararları kesindir.
Borcun tamamına bu madde gereğince vaki itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.
Borcun bir kısmına karşı bu madde gereğince vaki itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz.
 3  İçtihat    (Madde son güncelleme Muhsin KOÇAK, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AATHK. MADDE 58 İçtihatları

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16. maddesi uyarınca ilgililere verilen idari para cezalarının takip ve tahsilinde 5326 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve anılan Kanun'un yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarının kesinleşmeden takip ve tahsil edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ödeme emrinin dayan...
(Şerh No: 16419 - Ekleyen: Av.Mustafa GÖNÜLAL - Tarih : 27-01-2016)

Haksız Çıkma Zammının takip ve tahsili dayanak iptal kararının kesinleşmesi şartına tabi bulunmadığı hakkında.
(Şerh No: 11706 - Ekleyen: Doğan Adem KURT - Tarih : 29-06-2011)

6183 sayılı kanunun 58 maddesinde ödeme emrine itirazla borçlunun haksız çıkması üzerine hükmedilmesi öngörülen %10 haksız çıkma tazminatından söz edebilmek için esas girilerek yargılamanın yapılması ve borçlunun yersiz itiraza konu ettiği miktar üzerinden % 10 haksız çıkma zammı salınması gerekir. Zamanaşımı bakımından davanın reddilerek esasa girilmeden karara bağlanması borçlunun haklı ya da haksız olduğunun tespit edilmiş olduğu anlamına gelmediğinden 6183 sayılı kanunun 58/5 madde hükmü ile...
(Şerh No: 8137 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 19-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

AATHK. MADDE 58 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AATHK. MADDE 58 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AATHK. MADDE 58 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AATHK. MADDE 58 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03866506 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.