Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 178

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 178
5. Zamanaşımı
Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Gerekçesi için Bkz.
 10  İçtihat    3 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-05-2014 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 178 İçtihatları

Katılma alacağında zamanaşımı süresi boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıldır.
(Şerh No: 16582 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-02-2017)

KATILMA ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI 1 DEĞİL 10 YILDIR. Katılma alacağı boşanmanın fer'i değildir. Kanundan doğan bir alacak hakkıdır. Borçlar Kanunu genel hükümlerine göre zamanaşımı süresi belirlenmelidir. TMK.178.madde mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkına uygulanmaz.
(Şerh No: 14641 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-05-2013)

Dava, çeyiz ve şahsi eşyalar ile mobilya türünde eşyaların aynen iadesine, olmadığı takdirde ise, bedelinin tahsiline ilişkindir. Eşlerden her biri kişisel eşyalarını her zaman mal rejiminin sona ermesinden önce ya da sonra isteyebilir. Bu istek mal rejiminin tasfiyesi halinde istenilecek katkı payı, değer artış payı veya artık değere katılma alacağı olarak nitelendirilemez ve değerlendirilemez. Davacı, terditli ikame ettiği davada birinci seçenek olarak ayni ( mülkiyet ) hakkına mesnetle tal...
(Şerh No: 13404 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-03-2012)

743 sayılı Yasa'nın 170. maddesi gereğince mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde edinilen taşınmazlara ilişkin davalar için 4721 sayılı Yasa'nın 5. maddesi yoluyla Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi uygulanmalıdır. 4721 sayılı Yasa'nın 178. maddesi 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmiş mallara katılma alacağına ilişkin davalar hakkında uygulanır. Dava konusu taşınmaz 743 sayılı Yasa döneminde edinilmekle katkı payına ilişkin istem, 1 yıllık değil 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
(Şerh No: 13403 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-03-2012)

Katkı ve katılma alacağı istemine ilişkin zamanaşımı süresi boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıldır.
(Şerh No: 7464 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-09-2010)

Davalı (kadın) adına tapuda tescili yapılan ve ortak hayatın devam ettiği dönemde (02.03.2000 tarihinde), satın alınan taşınmaza katkı sağlandığı ileri sürüldüğüne göre, iddia olunan hak, katkı payı alacağıdır. Bu alacak, eşler arasında B.K.'nun genel hükümlerine tabi akdi ilişkiye dayanır. Bu akdi ilişki nedeniyle,B.K.'nun 125.maddesine göre, aksine düzenleme bulunmayan hallerde, her dava (bütün alacaklar) on (10) senelik dava zamanaşımı süresine tabidir.
(Şerh No: 6161 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-07-2010)

Ne sebepten doğmuş olursa olsun “her türlü alacak”kural olarak zamanaşımına tabi olup mal rejimine yönelik katkı payı alacağı için de belirli bir süre sessiz kalınırsa bu hareketsizlik o alacağın artık dava edilmesine engel oluşturur.Başka bir anlatımla zamanaşımı söz konusu olur.4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden sonra evlilik birliği içinde edinilen mallarla ilgili açılan değer atış payı ve katılma alacağına ilişkin talepler bakımından TMK’nun 178.maddesinde yazılı 1...
(Şerh No: 5881 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 27-05-2010)

Boşanma ardından açılan katkı payı davasında zamanaşımının 1 yıl olması.
(Şerh No: 4598 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 04-03-2010)

Katılma alacağının zamanaşımı konusunda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda bir hüküm mevcut değildir.Türk Medeni Kanununun genel nitelikli hükümler kenar başlığını taşıyan 5. maddesi uyarınca Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır. Kanunda başkaca bir zamanaşımı süresi tayin edilmemişse her alacak için BK.125. Madde hükmü temelinde 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve zamanaşımının başlangıcı da (TMK. 225. madde çerçevesinde...
(Şerh No: 3518 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 16-01-2010)

Boşanmadan sonra açılacak mal rejimine ilişkin davalarda zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu'ndaki genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl değil, 1 yıldır.
(Şerh No: 3247 - Ekleyen: Av.Hacer YETKİN - Tarih : 11-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 178 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe
Madde boşanma sebebiyle açılacak davaların, evliliğin boşanma nedeniyle son bulmasından itibaren bir yıllık zamanaşımı süresine tâbi olduğunu hükme bağlamaktadır. Bu hüküm sayesinde evliliğin boşanma nedeniyle son bulmasına rağmen eşlerin yıllar sonra maddî ya da manevî tazminat ya da ilk kez istenilen yoksulluk nafakası dolayısıyla karşı karşıya gelmeleri önlenmek istenmiştir. Bütün alacak istemleri gibi boşanmadan doğan tazminat ve yoksulluk nafakası istemlerinin de bir zamanaşımı süresinin ol...
(Şerh No: 15557 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-05-2014)

Mal rejimi tasfiyesinde zamanaşımı.
Bilindiği gibi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanunun uygulanmaya başlanması ile Aile Hukukunda ve özellikle boşanma davalarında zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Boşanma davalarında yaşanan sıkıntıların başında ise mal rejimi tasfiye davaları gelmektedir. Gerek doktrinde, gerek yargıda tartışmalı olan hususlar bulunmaktadır. Nitekim, mal rejimi tasfiyesi ile ilgili olarak Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun sadece...
(Şerh No: 6321 - Ekleyen: Sadık TOPRAK - Tarih : 08-08-2010)

Buradaki zamanaşımı hakdüşürücü süre olmayıp, ilk itirazlarla birlikte ileri sürüldüğü taktirde değerlendirilecek olan def'idir. Karşı tarafça süresinde ileri sürülmesi gerekir, re'sen nazara alınamaz.
(Şerh No: 79 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 178 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 178 Yabancı Dil Çevirileri

Rights of action arising from dissolution of marriage because of divorcement becomes time barred by elapsing one year from finalization of decree of divorce.
(Şerh No: 12517 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 02-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 178 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 178 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6677 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02766204 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.