Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 27

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 27
2. Adın değiştirilmesi
Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Gerekçesi için Bkz.
 6  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 14-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 27 İçtihatları

Yaş tahsisi davalarında tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurul raporu aldırılması zorunludur.
(Şerh No: 16382 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 30-11-2015)

Hiç bir araştırma yapılmadan "davacının göstereceği tanığın davacının talebine aykırı beyanda bulunmasının hayatın olağan akışına ters olup" tanık dinlenmesinin davayı uzatmaktan başka bir yarar sağlamayacağı belirtilerek tanık dinlenmeden kişinin dilediği ismi kullanmasının Anayasal bir hak olup kayden engeli de bulunmadığı gerekçesiyle davacının adının değiştirilmesine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 15542 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-05-2014)

Kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı adı ile anılmayı ve bunu kayden de taşımayı istemesinin haklı sebep teşkil edeceği kabul edilmiştir. Çünkü, herkes etrafınca tanındığı ve çağrıldığı adın yasalara aykırı olmadıkça resmen ve kayden de taşımak hakkına sahiptir.
(Şerh No: 14233 - Ekleyen: Av.Bilge TOK - Tarih : 15-01-2013)

25.4.2006 günlü, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin “Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.” biçimindeki birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.
(Şerh No: 14029 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-10-2012)

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan isim değişikliği davasının vekil tarafından açılabilmesi için, genel vekaletname yeterli olmayıp, vekaletnamede buna ilişkin özel bir yetkinin bulunması gerekir. Diğer yandan Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. maddesine göre, ad ve soyadı değişikliği dahil,nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında Cumhuriyet Savcısı ile Nüfus Müdürü veya Memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur. Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınm...
(Şerh No: 6704 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 06-09-2010)

Özel hukuk açısından ad, kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. Anayasa ile güvence altına alınmış olan adın, kişilik hakları içerisinde taşıdığı önemi gözönünde bulunduran Medeni Kanun, 27.maddede adın değiştirilmesinin ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebileceği, bu hakkın kişinin kendisinden başkası tarafından kullanılamayacağını hükme bağlamıştır.O halde yaşamı süresince nüfus kütüğünde yazılı (D____) adını taşıyıp bu adla öldüğü anlaşılan kişin...
(Şerh No: 6705 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 06-09-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 27 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklikten önceki hali
2 - İSMİN DEĞİŞMESİ: Madde 26 - Muhik sebeplerden binaen bir kimse isminin değiştirilmesini isteyebilir. İsmin değişmesi nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Şahsın ismi değişmekle ahvali değişmez. Bir ismin değişmesinden mutazarrır olan kimse ıttıla gününden itibaren bir sene içinde tebdil kararına itiraz edebilir.
(Şerh No: 2749 - Ekleyen: Av.Zeynep ÖDER - Tarih : 23-12-2009)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 26 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde kenar başlığı ile birlikte sadeleştirilmek amacıyla yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 785 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 27 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 27 Yabancı Dil Çevirileri

Change of name may only be claimed from the judge with justifiable reasons. Any change made in the name is registered in the birth record and announced officially. Change of name does not result any change in personal status. A person adversely affected by a change of name may ask for annulment of the court decision of change within one year of learning thereof.
(Şerh No: 11308 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 05-04-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 27 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 27 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6517 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 02-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03020406 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.