Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Makale Yorumları
Ülkemizdeki Yolsuzluklara Genel Bir Bakış Ve Bunlarla Mücadelede Çözüm Yolları
[Makaleye Dönüş] [Yorum Ekleme] Toplam 7 Yorumdan 7 tanesi gösteriliyor.

   
30-04-2004 12:43
Aktif Yorum Ülkemizdeki Yolsuzluklar
 
Yazan martar@eti.gov.tr
Sayın Kudret Ulusoy
sizi yürekten kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sizi destekliyorum Selamlar

10-05-2004 21:12
Aktif Yorum YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURUMU
 
Yazan
Yolsuzlukla mücadelenin istendiği ve beklendiği bu dönemde, özellikle önleyici ve gerektiğinde de müdahale edici nitelikleri taşıyan bir kurumsallaşmaya aşırı ihtiyaç vardır. İnşa edilmesi planlanan yeni kamu yönetim anlayışı ve yapısı yolsuzlukla mücadelenin önemini daha da artırmaktadır. Sadece yolsuzlukların üzerine gidilmesi değil, daha da önemlisi yolsuzlukların önlenmesi yönünde düzenlemeler ve uygulamaların önemi artmaktadır. Bu bakımdan teşhis edici hekimlikten ziyade, önleyici ve tedavi edici hekimlik yaklaşımının esas alınması ve yapılacak düzenlemelerin bunu sağlaması beklenir. Aksi takdirde, moda yolsuzluk edebiyatından ileri gidilemeyeceği ve hatta halkın kandırılmış olacağı açıktır. İstenen ve beklenen, yolsuzlukların yapılamaması ve toplumun kaynaklarının israf edilmemesi ve çalınmamasıdır.

Peki ne yapılmalı? Ayrıntıya girmeden, yapılması gereken iki önemli işten sözetmek isterim: Bunlardan ilki, toplumda adalet duygu ve isteğinin artırılması ve hakka saygı bilincinin yükseltilmesidir. Hak ve adalet talep etmenin önü sonuna kadar açık tutulmalı ve özellikle teşvik edilmelidir. Böylece yolsuzlukları önleyici tedbirlerin hayata geçebilme şansı artırılmış olacaktır. Yapılması gereken ikinci iş ise, genel olarak önleyici ve müdahale edici iki temel fonksiyonu olan mali ve idari yönden tam bağımsız güçlü bir “Yolsuzlukla Mücadele Kurumu” (YMK) oluşturulmalıdır. Çıkarılacak bir yasa ile kurulacak olan YMK iki temel görevi üslenmelidir:

-Yapılacak olan her türlü mevzuat düzenlemelerinde YMK’nın yolsuzlukların önlenmesi açısından inceleme yaparak görüş vermesi ve ilgili kurumların bu önerileri değerlendirme zorunluluğu konmalıdır. Ayrıca YMK’nın, yolsuzlukların önlenmesi bakımından mevcut mevzuatı inceleyerek yapılması gereken değişiklikleri önermesi sağlanmalıdır.

Olabilecek yolsuzlukları önlemeye matuf düzenlemeler yapmak, normlar ve yöntemler geliştirip uygulamaya koymak, hükümete ve yasama organına öneriler sunmak gibi görevlerle donatılmalıdır.

-YMK, yapılan yolsuzlukların üzerine tarafsızca, ivedilikle ve kararlılıkla gidebilen, bağımsız bir şekilde müdahale edebilen ve yargı sürecine kadar işlemleri yürütebilen yetki ve görevlerle donatılmalıdır.


Ana hatları ile tanımlanan ve görevlerinden söz edilen YMK’nın oluşturulmasında Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Bakanlıklar Teftiş Kurulları, bu bağlamda değerlendirilebilir diğer denetim birimleri bir araya toplanarak Yürütmenin etki alanının dışında ama gerektiğinde Yürütme ile eşgüdüme giren, TBMM ile ilişkili, yolsuzlukları önleme anlayış ve isteğini geliştiren, yolsuzluklarla mücadele amacıyla her tür inceleme, araştırma ve geliştirme yapan, ilgili mercilere önerilerde bulunan, yolsuzlukları önleyici ve giderici düzenlemeler yapan ve tedbirler alan, gerektiğinde soruşturma yaparak yargı organlarına suç duyurusunda bulunan, toplumsal bilincin geliştirilmesine dönük her tür çalışmaları yapan yada yaptıran bir “Yolsuzlukla Mücadele Kurumu”, ülkemiz için bugün ve yarın önemli bir ihtiyaca cevap verecektir.

Kaynakların israfının ve çalınmasının önüne geçmek, saygın, güvenilir ve medeni bir ülke olmak için yolsuzlukla mücadeleyi, moda haline getirilmiş bir söylem olmaktan çıkarıp, yapılmış yolsuzlukların kavgasının daha da ötesinde, yolsuzlukların yapılamayacağı bir ortamın oluşturulması hedefi ile kararlı ve sürekli yapmalıdır.

12-07-2004 18:01
Aktif Yorum ERDEMLİ OLMAK
 
Yazan matak@ptt.gov.tr
Değerli kardeişm,Demokrasi erdemli insanlar topluluğu olmadığıu sürece ne kadar kurallar korsanız koyunuz yaptırım erk;ini elinde tutanllar barajın settinde delik aramaya devam edecceklerdir.Yasama erki kurallları kor,bunu uygula der.Demokrasinin gereği baqşa gelenler ,kendi koyduğu kurallları unutup ,ben bu bürokrasiye söz geçiremiyorum diye dert yanar.Bu sözün ne anllama geldiğini hala anlamış değilim.Büyük ügraşı ile hazırlamış olduğunuz yazınız geçmişin acı gerçeklerini gösterirken ,geleceğin de nasıl olması gerektiğini pek ala göstermiş. Umarim tek parti hikümeti bu kuralları dikkate alır da ki alıyorda bu güzel ülkemiz refaha kavuşur.Bence bütün bunların yanısıra halka hizmetin hakka hizmet olduğunu ,etik değerlerin kulak arkası edildiği bir toplumda heran dejenerasyon olacağını ,öğretmek gerekirken malesef televole kültürü ahlaki değerleri yok edip ,bu ülkede devlerle sürüngenleri yaratmıştır.Kutluyor başarılar dilyorum m.aTAK

11-03-2005 09:08
Aktif Yorum Makale ile ilgili çıkan kitabım
 
Yazan kulusoy@ptt.gov.tr
Değerli okuyucular, sömürgeci batı tarafından geçmişten günümüze değişik argümanlar kullanılarak ülkemizin üzerinde oynan oyunlara ilişkin "1800'lerden 2000'lere EMPERYALİZMİN KISKACINDAKİ TÜRKİYE" adlı kitabımı Mart 2005'de çıkardım. Ayrıca araştırmacılar için kitabın son bölümüne 1999-2004 yıllarında IMF'ye verilen Niyet Mektublarını koydum. Anılan kitap Halen Ankara-Kızılay'da DOST, TURHAN, İMGE, BİLİM VE SANAT KİTABEVLERİ ile Zafer Çarşısındaki BARIŞ KİTABEVLERİ'den ve İstanbul'da Abide-i Hürriyet Cad. Arzu Pasajı 229/9 ŞİŞLİ - SEÇKİN YAYINEVİ'nden temin edilebilir.

30-03-2006 15:18
Aktif Yorum ÜLKEMİZDEKİ YOLSUZLUKLAR NEDEN BİTMİYOR ?
 
Yazan
Sayın yazarın raporunu ibretle okudum ve Türkiye'de yolsuzlukların neden bir türlü önünün alınamadığını gördüm. Çünkü yazar tarafından yolsuzluklara karşı alınacak önlemlerin belirtilmesine rağmen
:bu önlemler doğrultusunda gelen hükümetlerce şimdiye kadar bir düzenleme yapılmadığı gibi ne yazık ki her iktidar kendi hırsızını yaratmış ve hortumların yerini büyük borular almıştır.Sayın Yazarın kalemine sağlık kendisini yürekten kutluyor ve destekliyorum. Ayrıca bu tür araştırmaların artmasını diliyorum.

30-03-2006 15:26
Aktif Yorum Türkiyedeki Yolsuzluklar
 
Yazan
Türkiyenin sahip olduğu kaynaklar itibariyle Dünyanın ilk onbeş ülkesi içinde yer almasına rağmen nüfüsunun %70 inin neden açlık sınırı içerisinde yaşadığını Kudret Ulusoy'un makalesini okuduktan sonra daha iyi anladım.Kendisini kutluyor ve destekliyorum.Bu konuda duyarlı tüm yurttaşların üzerine düşen görevi tam olarak yapması halinde yolsuzlukların önünün alınacağını düşünüyorum.Saygılarımla

03-10-2009 15:31
Aktif Yorum Vatandaş acaba yolsuzlukla mücadele istiyor mu
 
Yazan bilgin [Email]
Sayın Yazarın makalesini okurken aklıma hemen şu geldi ,acaba bizim vatandaşımız ,yolsuzlukla mücadele edilmesini mi istiyor veya bazı kişilerin çalanlar için söylediği çalsın ama birşeyler yapsın ,zihniyetin de mi bunu birazda vatandaşın yüzeysel düşünmesine ve yolsuzluğu kanıksamasına veya cahilce ve tek yönlü düşünmesine bağlamak gerekir diğer ülkelerde en ufak yolsuzlukta kamu oyu baskısı ile yetkililer istifa etmek zorunda kaldığı halde ,bizde pişkinliğe vurulmasının ardında bu nedenler yatıyor kanısındayım ,önce vatandaş bilinçlenmeli ve yolsuzlukla mücadele iradesini ortaya koymalı ,ancak şimdilik bunun hayal olduğuda acı bir gerçek yolsuzluğa bulaşanın yanında kalıyor düşüncesi de değişmeli değişebilirse inşallah

   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04096508 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.