Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kredİ Dosya Masrafi DoĞrudan İcra Takİbİ

Yanıt
Old 31-12-2014, 16:15   #91
Avukat Kaya

 
Varsayılan

Hakem heyeti, kendisine başvuru yapıldığı tarihten itibaren faize hükmedebilir. İstenilecek faiz türü ticari avans faizdir.

Bankaların dekont örneği için fahiş oranda istediği bedeller bankadan geri alınabilir. Tüketici hakem heyetine başvuru anında bu kalemde talebinize eklenebilir. Bahsettiğiniz 50 TL fahiştir. Ancak 2 TL'yi geçmeyen rakamların makul olduğunu düşünüyorum.

İyi çalışmalar
Old 03-01-2015, 21:30   #92
yigiturk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan H.Mahir FIRAT
Merhaba,

Doğrudan icra takibi yapan sayın meslektaşlarım, faiz talep ederken hangi tarihi baz alıyorsunuz? Ödemenin yapıldığı günü alan var ise dayanakları nedir?

Saygılarımla


Ben faizi direk takip tarihi itibariyle işlettim, şikayet olmadı, direk ödediler. Yalnız kesinleşmeden ödedikleri için vekalet ücretini 3/4 indirimli olarak almak zorunda kaldım
Old 03-01-2015, 23:03   #93
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Arşiv kaydı, dekont örneği istenmesinde alınan ücretler

Bu tip hizmetlerin verilmesi bankanın olağan işlemleridir. Eğer bankalar bu tip hizmetler için ekstra gider yapmakta ise bunu belgelendirmedikleri sürece, hizmet karşılığında alınan ücretler haksız alınan ücrettir.

Özetle bankaların dekont verme işlemleri ile ilgili yaptıkları kesinti de hakem heyetlerince iade edilmekte, bu kararlara karşı açılan iptal davaları da reddedilmektedir. Bunun tek istisnası bankanın verdiği hizmete ilişkin yaptığı masrafı belgelendirmesidir. Ekspertiz ücretine benzer bir uygulama söz konusu.
Old 03-01-2015, 23:13   #94
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yigiturk
Ben faizi direk takip tarihi itibariyle işlettim, şikayet olmadı, direk ödediler. Yalnız kesinleşmeden ödedikleri için vekalet ücretini 3/4 indirimli olarak almak zorunda kaldım

Ankara 7.Tüketici Mahkemesinin (Sayın Hakim İlhan KARA'nın bulunduğu tarihteki kararları) vermiş olduğu kararlar "tüketiciden kesintinin yapıldığı tarihten itibaren avans faiz işletilebileceği yönünde idi". Bu kararlar Yargıtaydan onandı.

Ancak son dönemde bunun aksine bir uygulama söz konusu. Yargıtay farklı şekilde görüş değiştirdi, aksine kararlar söz konusu.

14.10.2014 tarihli 13HD kararı ;

"Oysa ki 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 117.maddesi gereğince muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava konusu olayda davacı, davalıyı dava tarihinden önce temerrüde düşürdüğünü ispat edemediğine göre, mahkemece hükmedilen alacak miktarına dava tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, açıklanan husus göz ardı edilerek, kesinti tarihlerinden itibaren faize hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir."


24.04.2014 tarihli 13 HD kararı ;

"Bankalar, esas faaliyet alanı itibariyle sürekli parayla iştigal etmektedirler. Haksız surette alınan bu bedellerinin hesaba girdiği andan itibaren banka tarafından nemalandırıldığı ve bundan gelir elde edildiği kuşkusuzdur. Genel hukuk prensiplerinden olan "hiç kimse kendi kusuruna dayanarak menfaat elde edemez" ilkesi gözetildiğinde, bankanın yasal dayanağı olmaksızın aldığı bu kalemleri hesabına girdiği andan itibaren faizi ile birlikte iade etmesi gerekir."


6 ayda ne değişti acaba
Old 04-01-2015, 21:42   #95
yigiturk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Buğcan Çankaya
Ankara 7.Tüketici Mahkemesinin (Sayın Hakim İlhan KARA'nın bulunduğu tarihteki kararları) vermiş olduğu kararlar "tüketiciden kesintinin yapıldığı tarihten itibaren avans faiz işletilebileceği yönünde idi". Bu kararlar Yargıtaydan onandı.

Ancak son dönemde bunun aksine bir uygulama söz konusu. Yargıtay farklı şekilde görüş değiştirdi, aksine kararlar söz konusu.

14.10.2014 tarihli 13HD kararı ;

"Oysa ki 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 117.maddesi gereğince muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava konusu olayda davacı, davalıyı dava tarihinden önce temerrüde düşürdüğünü ispat edemediğine göre, mahkemece hükmedilen alacak miktarına dava tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, açıklanan husus göz ardı edilerek, kesinti tarihlerinden itibaren faize hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir."


24.04.2014 tarihli 13 HD kararı ;

"Bankalar, esas faaliyet alanı itibariyle sürekli parayla iştigal etmektedirler. Haksız surette alınan bu bedellerinin hesaba girdiği andan itibaren banka tarafından nemalandırıldığı ve bundan gelir elde edildiği kuşkusuzdur. Genel hukuk prensiplerinden olan "hiç kimse kendi kusuruna dayanarak menfaat elde edemez" ilkesi gözetildiğinde, bankanın yasal dayanağı olmaksızın aldığı bu kalemleri hesabına girdiği andan itibaren faizi ile birlikte iade etmesi gerekir."


6 ayda ne değişti acaba


Bence Banka, haksız tahsil ettiği paranın kendisinde bulunduğu sürede işleyen faiz tutarı kadar en azından sebepsiz zenginleşmiştir. Ya da ben o paranın faiz gelirini elde edemediğim için (parayı faizde tutabilirim, faiz işlemekte olan bir borcumu kapatabilirim, ya da başka şekillerde paranın likit getirisinden istifade edebilirim) o faiz tutarı kadar fakirleşmiş halde kalmışımdır. Ayrıca banka müşterisinden parayı haksız yere aldığına göre yapılan eylemi/işlemi bir haksız fiil gibi düşünürsek de genel kurala göre olay tarihi itibariyle faiz işletmek gerekir. Ancak malesef Yargıtay çark ettiği için ben de açıkçası düşük faiz meblağları söz konusu olduğunda faiz talep edip riske girmiyorum.
Old 05-01-2015, 17:34   #96
Levent Karakaya

 
Varsayılan

Üstadlarım faiz ile ilgili bende ikilemdeyim,hala yargılaması devam eden dosyalarım var. Şu an için takip öncesi faiz alınmayacağı yönde sizden edindiğim bilgiler neticesinde. Saygılarımla
Old 25-01-2015, 17:16   #97
Av. B. Çetin

 
Rahatsiz acilll yardımmmm !!

Sevgili meslektaşlarım! Başlatmış olduğumuz icra takibine itiraz edildiği için TKHK 22. maddesindeki parasal sınıra uygun olarak hakem heyetine itirazın iptali için başvuru yaptık hakem heyeti itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmetti yeni ödeme emri düzenleyip bankaya gönderdik ancak banka icra hukuk mahkemesine bunu şikayet etmiş ve icra hukuk mahkemesi hakem heyeti itirazın iptalini incelemeye yetkili değildir diye takibi iptal etti bu konuda kanun yararına bozma kararı bile varken bi hakimlik nasıl böyle karar verir aklım almıyor üstelik karar kesin temyiz de edemiyoruz bizim böyle bi sürü başvurumuz var takiplerin hepsinin iptali demek uzun bi zaman kaybı demek böyle bir durumda ne yapılabilir bileniniz varsa yardımcı olabilir misiniz?
Old 25-01-2015, 17:33   #98
olgu

 
Varsayılan

Hakem heyeti kararını iptal yetkisi icra hukuk mahkemesine değil, tüketici mahkemesine aittir. Kararı temyiz etmekten başka çareniz yok. Kayıp kaçak bedelli hakkında verilen hgk kararındaki "geniş kesimi etkileyecek kararlar hakkında kesin hüküm olmaz" hükmünü de dilekçeye eklemelisiniz. Hatta adalet bakanlığı hukuk işleri müdürlüğünden hakem heyeti kararı sonucu verilen ilamın icta hukuk mahkemesince iptalinin mümkün olup olmadığı hususunda görüş taleo edin.
Old 25-01-2015, 17:33   #99
yigiturk

 
Varsayılan

Banka görevlisi tarafından görevli ismi ve imzasını içeren dosya masrafının tahsiline ilişkin dekont sizce madde 68 kapsamına girer mi, itirazın kaldırılmasına gidilebilir mi
Old 25-01-2015, 17:39   #100
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yigiturk
Banka görevlisi tarafından görevli ismi ve imzasını içeren dosya masrafının tahsiline ilişkin dekont sizce madde 68 kapsamına girer mi, itirazın kaldırılmasına gidilebilir mi
Dekontta kayıtsız şartsız borç ikrarı sözkonusu olmadığına göre 68. Madde kapsamına girmez.
Old 26-01-2015, 13:42   #101
halloween

 
Varsayılan

Merhaba
ben asıl alacak 3200 TL için ilamsız icra takibi başlattım . takip çıktısı 4.500 gibi bişey olmuştu. itiraz geldi ve tüketici mahkemesinde itirazın iptali davası açtım. Ancak bilirkişi incelemesinde alacağımızın 2800 TL olduğuna karar verildi. Şİmdi sıradaki duruşmada acaba uyuşmazlık 3000 TL nin altında kaldığı için mahkeme görevsizlik mi verecektir?
Old 29-01-2015, 17:43   #102
H.Mahir FIRAT

 
Varsayılan

Yaptığım icra takiplerine ıslak imzası bulunmayan(imzalar yazıcıdan çıkarılmış) muhabere numarası olmayan UYAP üzerinden gönderilmemiş itirazlar geldi. En yakın zamanda Adalar icra müdürlüğü'ne gidip sonuçtan başlık takipçilerini haberdar edeceğim.
Old 01-02-2015, 12:06   #103
omav

 
Varsayılan

Merhaba,
forumun açılmasına sebep olaan en baştaki soruya cevaben ;

ortada hakem heyeti veya tük. mahkemesi kararı olmadan banka aleyhine ilamsız icra takibi yaptığınızda;

henüz ortadda tüketici lehinde doğmuş bir alacak omadığı için itirazla takip duracaktır.

Bankada çalıştığım önemde onlarca takibe bu yönde itiraz ettik.


Tüketici, itirazın iptali davası açtığında da icra inkar tazminatı ortaya çıkmayacaktır (banka aleyhine) zira; yargılama henüz yapılmamış ve bankanın ne kadar borçlu olduğu belli değildir.
Old 02-02-2015, 20:04   #104
asumann

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yigiturk
Ben faizi direk takip tarihi itibariyle işlettim, şikayet olmadı, direk ödediler. Yalnız kesinleşmeden ödedikleri için vekalet ücretini 3/4 indirimli olarak almak zorunda kaldım

Sevgili meslektaşım rica etsem hangi bankalara yapılan icra takibi olumlu sonuçlandığını belirtir misiniz? Çünkü bazı bankalar otomatik itiraz ediyor da, ona göre bir yol izlemek istiyorum. Teşekkürler.
Old 03-03-2015, 13:24   #105
Erkaya

 
Varsayılan

Müvekkil Halkbankasından 110.000-TL kredi çekmiş, kendisinden 2.900-TL kullandırım masrafı, 500-TL poliçe prim bedel tutarı adı altında toplam : 3.400-TL masraf alınmıştır.

Bu tutarın tahsili için şubeden aldığım imzalı kaşeli hesap dökümü ile ilamsız icra takibi başlattım.

Banka 2.900-TL'lik kullandırım masrafını kabul etmiş, ancak işlemiş faize (4.800-TL işlemiş faize) ve 500-TL poliçe tutarına itiraz ederek itiraz dilekçesini dosyaya sunmuştur.

Bu durumda bankanın kabul ettiği 2.900-TL'nin işlemiş faize yapılan itiraz için icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna mı gitmeliyim?

Ya da tüketici hakem heyetine itirazın iptali şeklinde mi başvuru yapmalıyım?

Başka görüşü olan meslektaşlarım varsa lütfen görüşlerini bildirsin.

Şimdiden teşekkürler.
Old 03-03-2015, 13:31   #106
H.Mahir FIRAT

 
Varsayılan

Meslektaşım, sigorta prim bedelini bankadan iade almanız mümkün değil, yine Yargıtay görüşüne göre ödeme tarihinden itibaren faiz isteminiz de yerinde değil. Bu durumda size tavsiyem hiçbir yola başvurmadan 2.900 TL + takip tarihinden işleyecek faizi + vekalet ücretinizi alıp yolunuza bakmanızdır.

Saygılar,


Alıntı:
Yazan Erkaya
Müvekkil Halkbankasından 110.000-TL kredi çekmiş, kendisinden 2.900-TL kullandırım masrafı, 500-TL poliçe prim bedel tutarı adı altında toplam : 3.400-TL masraf alınmıştır.

Bu tutarın tahsili için şubeden aldığım imzalı kaşeli hesap dökümü ile ilamsız icra takibi başlattım.

Banka 2.900-TL'lik kullandırım masrafını kabul etmiş, ancak işlemiş faize (4.800-TL işlemiş faize) ve 500-TL poliçe tutarına itiraz ederek itiraz dilekçesini dosyaya sunmuştur.

Bu durumda bankanın kabul ettiği 2.900-TL'nin işlemiş faize yapılan itiraz için icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna mı gitmeliyim?

Ya da tüketici hakem heyetine itirazın iptali şeklinde mi başvuru yapmalıyım?

Başka görüşü olan meslektaşlarım varsa lütfen görüşlerini bildirsin.

Şimdiden teşekkürler.
Old 03-03-2015, 14:04   #107
av.d.d

 
Varsayılan

Sayın Erkaya tarafımdan sadece hayat sigortası prim bedellerini iadesi konulu tüketici hakem heyeti başvurum kısmen kabul edildi, kabul edilmeyen kısım ile ilgili karar gerekçesi ise, " talep içinde bulunulan yıla ait olmadığından Yargıtay'ın görüşü doğrultusunda talebin reddi gerektiği sonucuna varılmıştır " şeklindedir.
Old 04-03-2015, 20:47   #108
Erkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan H.Mahir FIRAT
Meslektaşım, sigorta prim bedelini bankadan iade almanız mümkün değil, yine Yargıtay görüşüne göre ödeme tarihinden itibaren faiz isteminiz de yerinde değil. Bu durumda size tavsiyem hiçbir yola başvurmadan 2.900 TL + takip tarihinden işleyecek faizi + vekalet ücretinizi alıp yolunuza bakmanızdır.

Saygılar,

Zaman ayırıp sorularımı cevaplandıran meslektaşlara teşekkürler.

Kafama takılan birkaç husus var.
1-)Faizin işleyeceği tarih yönünden 6 ayda görüş değiştiren Yargıtay 6 ay sonra yine görüş değiştirir mi? Kim bilir belki bir direnme kararı ile karşı karşıya kalırsa YHGK kararı tüketici lehine olabilir

2-) Sigorta prim bedelinin iadesinde sigortanın içeriğinin önem arz ettiğini düşünüyorum. Zira DASK vb. zorunlu sigortalar için alınan primlerin iadesi bence de mümkün değil ancak bankanın "hayat sigortası yapmazsan sana kredi vermem" şeklindeki dayatmaları neticesinde yapılan sigorta prim bedellerinin iadesinin mümkün olabileceği kanaatindeyim. Haksız şart kapsamında değerlendirilebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlamli İcra Takİbİnden VazgeÇtİkten Sonra Ayni İlami Dayali Olarak Yenİden İcra Takİbİ AÇmak AVUKAT DENİZ Meslektaşların Soruları 1 14-03-2012 14:30
Dosya Borçlusunun İcra Dosyasına Taahhütte Bulunması İcra Kefiline İcra Emri Göndermeyi Engeller mi? limonkabuğu Meslektaşların Soruları 2 17-06-2011 10:34
Taraf Sifati Eksİk GÖsterİlen İcra Takİbİn Ayri Bİr İcra Takİbİ Yapilabİlİrmİ Av.Gök Meslektaşların Soruları 1 29-10-2009 14:44
Yabanci Ülkede Kullanilan Kredİ Borcunun TÜrkİyede Takİbİ edemir Meslektaşların Soruları 4 27-10-2008 17:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05521011 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.