Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karantina Döneminde Ön İnceleme Duruşması

Yanıt
Old 13-10-2020, 10:32   #1
bersu

 
Önemli Karantina Döneminde Ön İnceleme Duruşması

Sayın meslektaşlarım,

Covid-19 nedeniyle adliyelerde duruşmaların ertelendiği döneme denk gelen 03.04.2020 tarihinde iş mahkemesi tarafından ön inceleme duruşması açılmış ve tarafların hazır olmadığı belirtilerek bu aşama hakim tarafından tamamlanmış ve tutanağı tutulmuştur.

Duruşmalar ertelendiğinden, tarafların hazır bulunma imkanı doğal olarak bulunmamaktadır.

Ancak buna rağmen, dosya üzerinden ön inceleme yapılarak tanık bildirmek için tarafımıza kesin süre verilmiştir.

Tanık bildirme süresini ön incelemenin yapılmadığını düşünerek kaçırmış bulunmaktayız.

Bilindiği üzere, bu süreçte çoğu mahkeme covid-19 salgını nedeniyle duruşmalarını ertelemiştir.

Taraflar hazır olmadan ve taraflara hazır olma imkanı da tanınmadan ön inceleme aşamasının dava şartları ve ilk itirazlar dışındaki konularda dosya üzerinden yapılmasının usul hukuk ve ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyorum.

Yeniden ön inceleme duruşması yapılmasını veya tanık bildirmek için süre verilmesini talep edebilir miyiz?

Sağlıklı günler dilerim.
Old 14-10-2020, 12:20   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

HMK.nun 28.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik hükümlerinden önceki uygulamaya göre, delil listesi kapsamındaki tanık listesi ön inceleme duruşmasına kadar verilebiliyordu.Bu süre içinde verilmez ise, hakimin HMK.141 m.göre kesin süreyi duruşmalı ön inceleme aşamasında vermesi gerekirdi.(HMK.m.141,aşağıdaki kararda bu hususu teyit etmektedir) .HMK.da yapılan değişiklik sonucu 139.m. ye göre 2 haftalık kesin süre ön incelemeye davet tebligatı ile verilmektedir.

HMK.eski ve değişiklik sonrası hükümlerine göre , duruşmasız yapılan ön inceleme aşamasında tanık listesi için kesin süre verilmesi kanuna aykırı düşmektedir.

Ayrıca ; HMK.m.145'e göre "bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir."245.m.göre de "tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir." şeklindeki hükümlerden de yararlanılabilir.

Hakim karşı taraf lehine kazanılmış hak sağlayan ara kararından dönemez ise de, sizin kesin süreye karşı kanunda yazılı diğer imkanlardan yararlanmanız mümkündür. Yukarıda saydığım konulara değinilerek ve pandemi dönemindeki olumsuzluklar nedeni ile kesin süre içinde tanık listesi verilemediğinden ve henüz tahkikat yada tanıkların dinlenmesi aşamasına geçilmediğinden gecikmeye neden olunmadığından da söz edilerek tanık listesinin verilmesinin uygun olacağını, kabul edilmediği takdirde bu husustaki itirazın istinaf/temyiz aşamasında ileriye sürülebileceğini düşünüyorum.

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: KARAR NO:
2012/9119 2012/29279

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, 25.11.2011 tarihinde ikame edilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde, dayandığı vakıaları; davalı da, cevap dilekçesinde savunmasının dayanağı olarak ileri sürülen vakıaları hangi delillerle ispat edeceklerini göstermişlerdir. Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise "Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140'ncı maddesi gereğince ön inceleme duruşmasından sonra verilecek iki haftalık müddet zarfında vereceklerini" bildirmiştir. Mahkemece 24.1.2012 tarihinde ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmiş, ön inceleme için duruşma günü tespit edilmiş ve bu duruşma günü taraflara bildirilmiştir. Buraya kadar yürütülen işlemler yasal düzenlemeye uygundur.
Taraf vekilleri, 14.2.2012 tarihli "ön inceleme" duruşmasına gelmişler, bu oturumda ön incelemeden beklenen amaca uygun olarak tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlarla ilgili bir tespit yapılmadan, doğrudan tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilerek bu husus tefhim edilip, yargılamaya devam olunmuş, "28.11.2011 tarihli tensip tutanağıyla tanınan ihtarlı kesin sürelere uyulmadığı ve tanık da bildirilmediği" gerekçe gösterilerek aynı oturumda dava reddedilmiştir.
Tahkikat, ön incelemede saptanan çekişmeli hususlar üzerinden yürütüleceğine (HMK.m.140/3) göre, bu tespit yapılmadan tarafların dilekçelerinde gösterdikleri tanık delili ile ilgili "isim ve adreslerini gösteren ve hangi tanığı hangi vakıa için dinletmek istediklerini" belirten liste vermeleri beklenemez. Esasen delil, tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için gösterilir (HMK.m.187/1). O halde ön inceleme duruşmasında, taraflar arasındaki çekişmeli hususların tespit edilmesi ve tahkikatın çekişmeli hususlar esas alınarak yürütülmesi asıldır. Mahkemece, ön inceleme duruşmasında çekişmeli hususlar tespit edilmemiş, doğrudan tahkikata geçilmiştir. Böyle bir durumda mahkemece, taraflara dilekçelerinde dayandıkları, ancak henüz sunmadıkları delilleri sunmaları için kesin süre verilmelidir (HMK.m.140/5). Daha önce tensiple verilmiş olan süre sonuç doğurmaz. Mahkemece davacı vekiline, gösterdikleri tanıkların adı ve soyadı ile adreslerini, hangi tanığın hangi vakıaya ilişkin olduğunu içeren dilekçe vermesi için mehil verilmeden davanın neticeye bağlanması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 05.12.2012 (Çrş.)
Old 22-10-2020, 10:03   #3
bersu

 
Varsayılan

Sn. Kocabaş, değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Aynı hukuki nedenlerle yeniden tanık bildirebilmem için süre talebim kabul edildi.
Old 22-10-2020, 15:46   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bersu
Sn. Kocabaş, değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Aynı hukuki nedenlerle yeniden tanık bildirebilmem için süre talebim kabul edildi.
Yorumumun işe yaradığına sevindim. Başarılar dilerim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Pazar/Rize Adliyesinde Ön İnceleme duruşması Av. Cuma Yurtal Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 26-11-2018 20:30
ön inceleme duruşması Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 11-02-2016 09:36
temyiz duruşması nizar Meslektaşların Soruları 5 07-02-2014 09:08
ara karar duruşması av.yağmur deniz Meslektaşların Soruları 10 30-05-2012 12:35
ara karar duruşması av.yağmur deniz Meslektaşların Soruları 0 28-05-2012 11:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04412699 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.