Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İki Ayrı Şehirde Açılan Boşanma Davası

Yanıt
Old 25-01-2007, 14:31   #1
İsmailhan VURAL

 
Varsayılan İki Ayrı Şehirde Açılan Boşanma Davası

Ben ,Konya'da kocanın avukatı olarak kadın aleyhine boşanma davası açtım.Ancak kadın da bizden 2 gün önce Kırşehir'de koca aleyhine boşanma davası açmış.Her iki taraf da yetki itirazında bulundu.Her iki Mahkeme Hakimi de itirazları reddetti.Şu anda hem Konya'da hem Kırşehir'de boşanma davaları sürüyor.Sonuç ne olabilir?Daha önce böyle bir olay yaşandı mı?Ben bulamadım.Kırşehir Hakimi,"her iki dava da sonuçlanacak ,temyiz üzerine Yargıtayın dediği olacak",diyor. Katkıda bulunacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.AV.İSMAİLHAN VURAL
Old 25-01-2007, 14:56   #2
Emrah Güler

 
Varsayılan

Sayın İsmailhan Vural sanırım böyle bir durumda davalar arasında bağlantı bulunması nedeniyle bu iki davanın birleştirilmesi gerekmektedir. Fakat davaların birleştirilmesi ilk itiraz olarak ileri sürüldüğünden sanırım sizin davanızda bu aşama geride kaldı. Bu nedenle ikinci mahkemede açılmış bulunan davanın birinci davanın sonuna kadar bekletici mesele yapılması gerekir diye düşünüyorum.
Old 25-01-2007, 15:16   #3
av.m.a.g

 
Varsayılan

HUMK ilgili maddeleri incelendiğinde;
Alıntı:

Kırşehir Hakimi,"her iki dava da sonuçlanacak ,temyiz üzerine Yargıtayın dediği olacak",diyor.

hakimin dediği olacak gibi düşünüyorum.
Old 25-01-2007, 15:18   #4
Defne Elif

 
Varsayılan birleştirme

Sayın Emrah1903 'ün yanıtına aynen katılıyorum.İkinci Mahkeme Yargıcının ilkMahkeme Yargıcının kararını beklemesi yerinde olacaktır.Saygılarımla.Cavit Tuna
Old 25-01-2007, 15:27   #5
saadet

 
Varsayılan

sayın meslektaşım ,2. dava dilekçesini tebliğ aldığınız zaman süresinde derdestlik itirazında bulunabilirdiniz , bu durumda 2. dava derdestlik nedeniyle red edilirdi , ama sanırım bu süreyi kaçırmışsınız , bu durumda tahkikatı daha ileride olan dosyada davaların birleştirilmesi veya daha ileride olan dosyadanın beklenmesi gerekecektir. kolaylıklar dilerim.
Old 25-01-2007, 15:31   #6
av.sgenc

 
Varsayılan

Peki böyle bir durumda her iki dava sonucunda ayrı ayrı vekalet ücretimi kararlaştırılır?
Old 25-01-2007, 16:13   #7
Meryem DUYUL ERDOĞAN

 
Varsayılan iki ayrı vekalet ücreti

Her iki boşanma davası ayrı görüleceğinden hem kadının hem erkeğin açtığı boşanma davası sonucunda verilen kararda haksız çıkan tarafa tarife uyarınca asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen maktu vekalet ücreti yüklenir.Selam ve saygılarımla...
Old 26-01-2007, 00:16   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan saadet
sayın meslektaşım ,2. dava dilekçesini tebliğ aldığınız zaman süresinde derdestlik itirazında bulunabilirdiniz , bu durumda 2. dava derdestlik nedeniyle red edilirdi , ama sanırım bu süreyi kaçırmışsınız , bu durumda tahkikatı daha ileride olan dosyada davaların birleştirilmesi veya daha ileride olan dosyadanın beklenmesi gerekecektir. kolaylıklar dilerim.

Derdestlik gerekçeniz nedir?

Alıntı:
Her iki boşanma davası ayrı görüleceğinden hem kadının hem erkeğin açtığı boşanma davası sonucunda verilen kararda haksız çıkan tarafa tarife uyarınca asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen maktu vekalet ücreti yüklenir.Selam ve saygılarımla...

Davalar birleştirilseydi vekalet ücreti ne olurdu?

Saygılarımla
Old 26-01-2007, 01:47   #9
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Öncelikle derdestlik söz konusu olmaz. Öte yandan aşağıdaki karardaki mantık izlenecek olursa her iki dava yarışacaktır. Yani öncelikle hangi dava karara bağlanıp kesinleşir ise diğer davayı konusuz bırakacaktır. Bu temyiz aşamasında dahi olabilecektir. Bu durumda kararda da görüleceği üzere boşanmanın kesinleştiği, diğer taleplerin değerlendirilmek üzer kararın bozulması gerektiği vurgulanmıştır. Diğer talepler muhtemelen velayet ve tazminat vs. gibi hususlardır. Velayet diğer davada da tartışılıp karara bağlandı ise bu davada sübut bulan hususların velayetin babaya verilmesi sonucunu doğurması halinde velayet baba lehine hükmedilecek ve kesinleştiği takdirde önceki karardaki velayet hükmünü hükümden düşürecektir. Sair hususlarda benzer şekilde değerlendirilerek hüküm kurulacaktır.

Alıntı:
T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/8502
Karar: 2005/8920
Karar Tarihi: 09.06.2005

ÖZET : Derdest davadan söz edilebilmesi için her iki davanın tarafları, konusu ve dayanılan maddi vakaların aynı olması zorunludur.31.10.2002'de Kadıköy'de açılan dava ile bu davanın tarafları; konuları aynı olmakla beraber dayanılan vakalar farklıdır. Bu sebeple de derdest davadan söz edilemez. Davanın derdestlik sebebiyle reddedilmesi isabetsizdir. Ancak kadın tarafından Kadıköy'de açılan dava boşanma ile sonuçlanmış 13.09.2004'te kesinleşmiştir.Kocanın boşanma isteğinin konusu kalmamıştır. Mahkemece bu yönde işlem yapılmak davacının diğer istekleri hakkında olumlu, olumsuz karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 187/4,194)
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Derdest davadan söz edilebilmesi için her iki davanın tarafları, konusu ve dayanılan maddi vakaların aynı olması zorunludur.31.10.2002'de Kadıköy'de açılan dava ile bu davanın tarafları; konuları aynı olmakla beraber dayanılan vakalar farklıdır. Bu sebeple de derdest davadan söz edilemez. Davanın derdestlik sebebiyle reddedilmesi isabetsizdir. Ancak kadın tarafından Kadıköy'de açılan dava boşanma ile sonuçlanmış 13.09.2004'te kesinleşmiştir.Kocanın boşanma isteğinin konusu kalmamıştır. Mahkemece bu yönde işlem yapılmak davacının diğer istekleri hakkında olumlu, olumsuz karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 26-01-2007, 15:40   #10
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Buna benzer bir olayı biz de yaşadık.Kadın izmirde koca ise Diyarbakırda boşanma davası açtı.Derdestlik dedik mahkeme kabul etmedi,bunun üzerine her iki davanın ayrı ayrı görülmesinin sakıncaları olduğunu zira her iki ayrı davada verilecek ayrı ayrı boşanma,nafaka,velayet vs. kararların icra kabiliyetinin mümkün olamayacağını belirterek her iki davanın birleştirilmesini talep ettik.mahkeme de birleşme kararı verdi dava bu şekliyle görüldü.Bir meslektaşımızın dediğinin aksine Davaların birleştirme talebi herzaman ilk itirazlardan değildir humk 45/1 e göre her zaman talep edilebilir(humk 45/1 e göre ilk itiraz değil ancak 45/2 ye göre ise ilk itirazlardandır).Bazı meslektaşlarımızın davalardan birinin bekletici mesele yapılması konusundaki önerilerine ise katılmak mümkün değil zira boşanma davaları çok hızlı çözüm isteyen aile hukukundan doğan hak ve yükümlülükleri yakından ilgilendirmesi sebebiyle çok acil çözüm isteyen davalardandır ve bekletici mesele yapılmayacak kadar hassastır.başarılar
Old 26-01-2007, 16:08   #11
avegunduz

 
Varsayılan

Sayın Can doğanel'e katılıyorum. Bu davaların ikisi de görülmeğe devam eder hangisi önce biterse diğer dava konusuz kalacağından düşer. Çünkü bu aynı dava hakkında daha önce verilmiş bir karar hükmündedir ve davanın görülmeğe devam edilmesini engeller diye düşünüyorum. Bekletici sorun yapılamaz çünkü iki davadan biri diğerinin sonucuna bağlı değil.
Old 26-01-2007, 16:20   #12
Defne Elif

 
Varsayılan birleştirme istemi

Sayın Toz,
Birleştirmei isteminin ilk itiraz olmadığı yönündeki görüşünüze katılamıyorum.Çünkü HUMY 45/2 mad.çok açık.Benim de paylaştığım bir arkadaşın bekletici sorun yapılması yönündeki görüşte ısrarlıyım.Boşanma davalarının acil çözülmesi yönündeki fikrinizi destekliyorum.(Aslında her hukuki olay acil çözülmeli).Ancak her iki mahkemenin vereceği farklı kararların Yüksek Mahkemede incelenmesi sırasında geçecek sürenin daha uzun olacağı düşünülürse sorun acil çözülmüş olmayacktır.Bu arada her zaman Yargıtay Kararları sunarak tartışmalara katılan Sayın Doğanel'in Derdestlik konusundaki Yargıtay destekli görüşü de bazı yanlış anlaşılmaları giderici yönde olduğundan kendisine teşekkürler.Saygılarımla.Cavit Tuna
Old 26-01-2007, 16:37   #13
Emrah Güler

 
Varsayılan

HUMK Md 45/2 de davalar ayrı mahkemelerde açılmışsa bağlantı nedeni ile birleştirme talebiikinci davanın açıldığı mahkeme önünde ilk itiraz olarak ileri sürülebilir denilmektedir. Olayda da davalar ayrı mahkemde açıldığına göre bu ilk itiraz olarak ileri sürülebilmelidir.
Ayrıca iki dava arasında bağlantı bulunması ihtiyari bekletici sorun kapsamındadır. Bu nedenle hakimin bekletici sorun kararı vermesi zorunlu değildir. Fakat olay açısından en uygun olanın bu olacağı kanaatindeyim.
Old 26-01-2007, 16:40   #14
İsmailhan VURAL

 
Varsayılan

Katkıda bulunan arkadaşlara teşekkür ederim.Anladığım kadarı ile her iki dava ayrı ayrı görülecek hangisi önce biter ve kesinleşirse diğeri konusuz kalacaktır.Av.İsmailhan VURAL
Old 14-11-2007, 10:37   #15
Av.ZAFER İŞERİ

 
Varsayılan

Birleştirme talebi mümkün olsa ve kabul edilse, bu durumda dava ilk dosyada mı birleştirilecektir?
Old 14-11-2007, 10:55   #16
miss_lawyer

 
Varsayılan

birleştirme talep edilmelidir. ikinci açılan dosya üzerinde birleşir.birleştirme ilk itirazlardan olmadığı için süre geçirilmemiştir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vazgeçilen Takipten Dolayı Aynı Gün Açılan Menfi Tespit Davası av_mesutkaya Meslektaşların Soruları 11 30-11-2012 12:47
yanlış hesaba yapılan ödemeden dolayı açılan menfi tespit davası ve tazminat istemi? av_mesutkaya Meslektaşların Soruları 9 04-10-2009 19:32
Kesinlik sınırı suçların toplamına göre mi yoksa ayrı ayrı mı? genç osman Meslektaşların Soruları 2 21-12-2006 19:20
Boşanma Davası haticek Hukuk Soruları Arşivi 17 17-03-2006 13:57
İlam Alacakları Bölünüp Ayrı Ayrı Takip Konusu Yapılabilr Mi? aeyesilkaya Meslektaşların Soruları 1 04-07-2005 23:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06225896 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.