Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ihaleye fesat davası

Yanıt
Old 06-06-2008, 13:39   #1
Av.Özlem Ay Bilgin

 
Varsayılan ihaleye fesat davası

İhaleye fesat karıştırılması ile ilgili olarak görülen bir davada ihalenin usulüne uygun olarak yapılmamış olması ve buna rağmen kesinleşmiş olması suçun unsurlarını etkiler mi? Örneğin ihale açık yapılmayıp da, aslında usülüne aykırı bir şekilde aynı gün pazarlık ile yapılmış fakat ihale dosyasında tek teklif sunan varmış ve açık teklifle yapılmış gibi gösterilmişse,bu ihaleye istinaden fesat karıştırıldığı kabul edilebilir mi? Olayı kısaca özetlemek gerekirse, belediyeye ait olup, uzunca bir zaman kirada bulunan dükkanlar satılmak üzere ihaleye çıkarılıyor. Dükkan kiracıları dışarıdan girmek isteyenlere engel oluyor ve bir kısmı ile çıkma parası karşılığı anlaşıyorlar. Ancak belediye başkanının, şartnamede yer almamasına rağmen, önceliğin kiracılara ait olduğunu söyleyerek her kiracının muhammen bedel üstünde 1-2 milyar vermesi halinde açık teklife sunmadan ihaleye yapacağını belirtmesi üzerine, kiracıların bunu kabul etmesi ile dükkanlar içindeki kiracılara satılıyor. Kiracılar dışında ihaleye pey süren olmuyor.İhale kesinleştikten 4-5 ay sonra pey sürmeden anlaşıp çekilenler ve ihaleyi alanlar hakkında, teknik takip sonucu elde edilen delillere istinaden dava açılıyor. Bir kısım sanıklar 9 aydır tutuklu ama halen duruşmaya bile çıkamadılar. Dosya olumsuz görev uyuşmazlığı nedeniyle şu an uyuşmazlık mahkemesinde ve halen dönmedi.
Meslektaşlarım bu dava hakkındaki yorum ve fikirlerıni bildirirlerse çok memnun olurum. Şimdiden herkese teşekkürler ve işlerinde başarılar.
Old 07-06-2008, 17:10   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:

İhaleye fesat karıştırılması ile ilgili olarak görülen bir davada ihalenin usulüne uygun olarak yapılmamış olması ve buna rağmen kesinleşmiş olması suçun unsurlarını etkiler mi?
İhalenin usulüne uygun yapılmamış olması suçun maddi unsurudur. Kesinleşmiş olması konusunu anlayamadım? Usulsüz ihale feshedilmeyecek mi?
Alıntı:

Örneğin ihale açık yapılmayıp da, aslında usülüne aykırı bir şekilde aynı gün pazarlık ile yapılmış fakat ihale dosyasında tek teklif sunan varmış ve açık teklifle yapılmış gibi gösterilmişse,bu ihaleye istinaden fesat karıştırıldığı kabul edilebilir mi?
Evet, bu tarif tam bir usulsüzlük örneğidir. Ayrıca ihaleye başkalarının girmesinin engellenmesi de tam bir fesat halidir.
Old 09-06-2008, 10:44   #3
Av.Özlem Ay Bilgin

 
Varsayılan

İhalenin kesinleşmiş olmasından kasıt, ihalenin süresi içinde hiçbir makam veya kişi tarafından itiraza uğramayarak feshedilmemiş olmasıdır(ama bu durum ihalenin usulünün hukuka aykırı olmadığı anlamına gelmez)Usulüne uygun olarak yapılmayan bir ihaleye fesat karıştırmak mümkün müdür? yani böyle usulsüz ama itiraza uğramamış bir ihalede bu suç işlenebilir mi? Telefon kayıtlarından başkaca delil bulunamaması halinde, ihalenin usulüne aykırı yapılmış olmasına dayanarak suçun unsarlarının oluşmadığı savunmasını yapabilir miyiz? Ayrıca, ihaleye fesat karıştırıldığı yönünde bir hüküm verilirse, ihalenin feshi yoluna da gidilecek midir?
Old 21-01-2009, 19:53   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Usulüne uygun olarak yapılmayan bir ihaleye fesat karıştırmak mümkün müdür? yani böyle usulsüz ama itiraza uğramamış bir ihalede bu suç işlenebilir mi?
İhalenin usulsüz olması ile ihaleye fesat karıştırılması iki ayrı konudur. İkisi de ayrı ayrı değerlendirilir. Biri var diye diğeri yok sayılamaz.
Alıntı:
Telefon kayıtlarından başkaca delil bulunamaması halinde, ihalenin usulüne aykırı yapılmış olmasına dayanarak suçun unsarlarının oluşmadığı savunmasını yapabilir miyiz?
Hakimler delilleri serbestçe değerlendirir. Telefon kayıtları her türlü yanlış yoruma götürecek güvenilmez bir delildir. Ama ihale dosyasına bakıldığında gerçek güneş kadar parlak olarak ortaya çıkar.
Alıntı:
ihale açık yapılmayıp da, aslında usülüne aykırı bir şekilde aynı gün pazarlık ile yapılmış fakat ihale dosyasında tek teklif sunan varmış ve açık teklifle yapılmış gibi gösterilmişse,bu ihaleye istinaden fesat karıştırıldığı kabul edilebilir mi?

Pazarlıkla yapılan bir ihalenin açık gibi gösterilmesi mümkün değildir: Açık ihalelerin belli süre önce ilan edilmesi, kamu ihale kurumuna bildirilmesi ve benzeri belgeler ihale dosyasında bulunmadıkça ihalenin açık yapılmadığı kolaylıkla anlaşılır. Rekabet ortamında yapılmayan ihaleye elbette fesat karışmış sayılır. Ayrıntılar için tıklayınız: http://www.turkhukuksitesi.com/makale_656.htm
Alıntı:
Ayrıca, ihaleye fesat karıştırıldığı yönünde bir hüküm verilirse, ihalenin feshi yoluna da gidilecek midir?
Elbette ihalenin feshine gidilmesi gerekir ama ihaleye fesat karıştırıldığına karar verilene kadar ihale süresi dolar; ihale konusu iş biter; feshedilecek konu kalmaz.

Bu durumda eğer idarenin uğradığı bir zarar varsa ihaleyi usulsüz yapanlardan ve ayrıca ihaleye fesat karıştıranlardan açılacak hukuk davasıyla bu zararın tazmini gerekir.

Saygılarımla
Old 22-01-2009, 14:28   #5
av_meliha

 
Varsayılan

Merhabalar.sayın meslektaşım ayrıntılı ve açık bir biçimde ifade etmiş.katılıyorum ve ekliyorum:bahsettiğiniz işlem idarenin gelir getirici işlemi olduğundan Devlet İhale Kanununa tabidir.Bu kanunun 83/b maddesinde ''Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak'' fiillerinin yasak fiil ve davranışlar olduğu hükme bağlanmıştır.Yine aynı kanunun ceza sorumlulugunu düzenleyen 85.maddesinde ''YAZILI FİİL VE DAVRANIŞLARI BU DURUMLARI İŞ TAMAMLANDIKTAN VE KABUL İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA ANLAŞILMIŞ OLSA DAHİ tespit edilenler ile, o işteki ortak veya vekilleri haklarında ceza kovuşturması yapılır'' denmektedir.
Old 30-01-2009, 12:43   #6
Av.Özlem Ay Bilgin

 
Varsayılan İhaleye fesat karıştırma suçu

Sayın Konyalı,
Yanıtınız için öncelikle çok teşekkür ederim, sormuş olduğum soruyla ilgili dava halen devam ediyor, şartnamede ve ilanlarda ihalenin açık arttırma ile yapılacağı belirtilmiş iken, belediye başkanı satışa çıkardığı dükkanların eski kiracıları ile ihale sırasında bire bir görüşmek ve muhammen beledin üzerine bizzat teklif ettiği miktarı kabul etmelerini talep etmek suretiyle pazarlığa benzer bir biçimde gerçekleştirmiştir, üçüncü kişileri ve bu arada benim müvekkilimi muhatap bile almamıştır. Benim müvekkilim de dükkan kiracısı olmayan üçüncü kişilerden, müvekkilimin ihaleden önce diğer kiracılarla anlaşarak ihaleden çekildiği iddiası ile kendisi ve İhale alıcıları hakkında dava açılmıştır. Müvekkilim ile eski dükkan kiracılarının bir kısmı arasında ihaleden bir gün sonra yapılmış, ihaleyeyle ilgili telefon görüşmeleri mevcut, öncesine ait delil bulunmamaktadır. Bu arada ihale, şartanamede belirtilen saatten bir saat geç başlatılmıştır.
Mahkeme belediyeden ihale dosyasının onaylı suretini dava dosyasına getirtti, şartnamede açık attırma usulünün uygulanacağı belirtilmiş olmasına rağmen, ihale günü tutulan tüm tutanaklarda satışın yapılan pazarlık sonucunda gerçekleştiği açıkça belirtilmiş, müvekkilim dışında ihaleye katılıp pey sürmeden çekilen şahıslar da şahit olarak dinlendiler. Onlar da ifadelerinde belediye başkanının ihaleyi pazarlıkla gerçekleştirdiğini, onlara da muhammen bedelin 1000-2000 TL üzerinde pey sürmeleri konusunda bizzat teklifte bulunduğunu, ancak muhammen bedelin üzerindeki fiyatı yüksek bulmaları nedeniyle ihaleden çekildiklerini, kimseden bu konuda herhangi bir baskı veya tehdit almadıklarını belirtmişler.
Biz ihalenin usulüne uygun olmadığı, bu nedenle fesat karıştırmanın mümkün olmadığı, ihaleye fesat söz konusu ise, bunun rekabet koşullarını engelleyen belediye başkanı tarafından yapılmış olduğu, müvekkilimizin ise istese de fesat karıştırmasının mümkün olmadığı savunması üzerinde yoğunlaştık.
Bu arada belediye müzekkere cevabında ihaleye ilişkin herhangi bir itiraz veya şikayetin bulunmadığı ve kesinleştiğini de bildirmiş. Dükkanlar da muhammen bedelin 1000-2000 TL üzerinde satılmış ve değerlerine göre arttırılan miktar hep aynı, yani muhammen bedeli 65 000 TL olan dükkanlar 67 66 000 TL'ye, 83 000 TL'lik dükkanlar 87 000 TL'ye satılmış. Aslında dosyadaki gelişmeler savunmamızı destekler nitelikte.
İhale dava açılmadan kesinleşmişti, soruşturma ihalenin üzerinde 6 ay geçtikten sonra başlatıldı. Dava sonunda ihaye fesat karıştırıldığı yönünde bir hüküm verilirse, ihale iptal edilebilir mi?
Bu ayrıntılar ışığında davayla ilgili ve savunmamızda işimize yarayacak farklı bir yorumunuz daha olursa çok sevinirim.
Çalışmalarınızda başarılar...
Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hizmet tespit davası ile işçi alacağı davası birlikte açılabilir mi a.lawyer Meslektaşların Soruları 50 21-09-2016 13:06
Mal Rejimi Tasfiye Davası Boşanma Davası İle Aynı Zamanda Açılabilir Mi? Nuray Başaran Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 11-01-2008 10:12
İhtilal Hakkı ve 1798 yılında çıkarılan "Düşman Yabancılar Kanunu" ve "Fesat Kanunu" F.Süzgün ŞAHİN Meslektaşların Soruları 5 02-10-2007 08:29
İhaleye Fesat-ihalelere katılabilme- Telefon Kayıtlarının tek başına delil niteliği acan49 Meslektaşların Soruları 3 10-05-2007 17:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04008007 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.