Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Taşeron işçilerin kadroya alınmasında davadan feragat sorunu

Yanıt
Old 28-12-2017, 09:52   #1
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan Taşeron işçilerin kadroya alınmasında davadan feragat sorunu

C) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak. şartı mevcuttur.
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne ve Gazi Üniversitesi Derneğine seri kıdem tazminatı davaları devam etmektedir. bir kısım işçiler Rektörlüğe bağlı hastanenin temizlik şirketinde çalışmakta yine başka kurumun temizlik şirketinde çalışan işçiler bulunmaktadır. Yasa maddesinden işçilerin kadroya alınması için kıdem tazminatı davasından feragat etmem gerektiği gibi bir sonuç mu çıkıyor? Feragat etmem gerekiyorsa yapılan yargılama giderleri davanın açılmasına sebebiyet veren kurum olmasına rağmen üzerimizde mi kalacak yine lehimize değilde aleyhimize mi vekalet ücreti hükmedilecek? Yasa maddesi kıdem tazminatını kapsamıyor da işe iade vs mi kapsıyor? Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Teşekkürler.
Old 28-12-2017, 11:04   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Sayın meslektaşım,

Konuyu anlamama yardımcı olabilir misiniz?

Saygılar
Old 28-12-2017, 12:14   #3
ekinheval

 
Dikkat

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın meslektaşım,

Konuyu anlamama yardımcı olabilir misiniz?

Saygılar

696 sayılı KHK’nin 127. maddesinde hem merkezi idarelerdeki taşeronlarda çalışan ve kadroya geçirilecek işçiler için hem de yerel yönetimlerdeki taşeronlarda çalışan ve şirketlere geçirilecek işçiler için iki özel koşul bulunuyor.

Birinci koşul, “Bu kapsamda çalıştırılmasına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak”. Dolayısıyla bu koşul ile işçilerden taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri isteniyor. Bu koşula göre işçilerin başvuruda bulunurken bu yönde bir beyanda bulunması, sınavda başarılı oldukları takdirde de geçiş yapılırken davalar veya icra takiplerinden feragat ettiklerine ilişkin belge sunmaları gerekiyor.

Bu koşul ile işçilerin muvazaa kararlarına dayanarak açtıkları ilave tediye ve/veya alacak davalarından vazgeçmeleri amaçlanıyor. Öte yandan bu koşul, muvazaa kararı olsun ya da olmasın, işçilerin ücret, fazla mesai ücreti, bayram çalışması, toplusözleşmede yer alan haklar vb. alacaklar için açtıkları davalardan feragat edilmesini de kapsıyor.

Ancak bu koşul, sadece dava açmış ya da davası sonucunda alacağı kesinleşmiş işçileri kapsıyor. Ayrıca başvuru sırasında, davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edildiğinde ilişkin belge sunulması gerekmiyor. Başvuru sırasında bunlardan feragat edileceğine ilişkin bir yazılı beyan yeterli.

İkinci koşul ise, “En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek”. Bu koşula göre tüm işçilerin başvuru sırasında bir beyan vermesi ve sınavda başarılı oldukları takdirde de geçiş yapılırken yazılı bir sulh sözleşmesi yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla başvuru sırasında bir sulh sözleşmesi imzalama zorunluluğu yok. Başvuru sırasında beyan yeterli.

Bu koşul ile kadroya ya da şirketlere alınacak işçilerin, kadroya ya da şirketlere alınma hakkı karşılığında, taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin, geçmişe dönük olarak, kadrolu işçilerin ya da şirket işçilerinin yararlandığı hak ve alacaklarını talep etmemeleri amaçlanıyor.Öte yandan bu koşul ile işçilerin, taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin ödenmeyen ücret ve hakları varsa, bunları kamudan talep etmesinin önü kapatılıyor. Ancak bu koşulun, işçilerin kıdem tazminatı ve kullanılmayan yıllık ücretli izinleri kapsaması olanaklı değil. Bu haklar, ancak iş sözleşmesinin sona ermesi ile doğabilecek haklar. Dolayısıyla henüz doğmamış haklardan vazgeçilmesi yasal olarak da mümkün değil.

(Kaynak:https://www.evrensel.net/haber/34184...gatname-tuzagi)
Old 28-12-2017, 12:19   #4
ekinheval

 
Dikkat

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK :

MADDE 127- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 23
Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.
Old 28-12-2017, 12:49   #5
txyz

 
Varsayılan

KHK hükmü kıdem vb işçi alacaklarından değil , kadroya alınmaya dönük davalardan feragat edilmesini şart koşuyor anladığım kadarıyla .

Bu kapsamda çalıştırılmasına ilişkin ifadesi de bu düşüncemi destekliyor sanırım.
Old 28-12-2017, 13:05   #6
ekinheval

 
Dikkat

Alıntı:
Yazan txyz
KHK hükmü kıdem vb işçi alacaklarından değil , kadroya alınmaya dönük davalardan feragat edilmesini şart koşuyor anladığım kadarıyla .

Bu kapsamda çalıştırılmasına ilişkin ifadesi de bu düşüncemi destekliyor sanırım.

Kadroya alınacak taşeron işçilerin kıdem tazminatıyla ilgili belirsizliğe ilişkin Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama "Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır."

Devam eden davalara ilişkin belirsizlik var gibi, ancak bu açıklamaya göre kıdem tazminatından feragatin söz konusu olmaması gerekiyor.
Old 03-01-2018, 13:23   #7
Av. Meltem ERTÜRK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval

Bu koşul ile işçilerin muvazaa kararlarına dayanarak açtıkları ilave tediye ve/veya alacak davalarından vazgeçmeleri amaçlanıyor. Öte yandan bu koşul, muvazaa kararı olsun ya da olmasın, işçilerin ücret, fazla mesai ücreti, bayram çalışması, toplusözleşmede yer alan haklar vb. alacaklar için açtıkları davalardan feragat edilmesini de kapsıyor.


Sayın Meslektaşım, ben bir noktayı mı kaçırıyorum acaba, neye istinaden bunu söylüyorsunuz? Alıntı yaptığınız bölüm bir gazetenin haber yazısından ibaret. İlgili KHK da ya da yayımlanan tebliğde işçilik alacaklarını da kapsadığına dair istinaden bir açıklama yok. Kaldı ki;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konu ile ilgili az önce açıklama yaptı ve bu konuda bir yanılgı oluştuğunu ifade etti. Bakanın da ifade ettiğine göre işçilik alacakları ile ilgili davalardan bahsedilmiyor. Kadroya geçişle ilgili açılmış olan muvazaa davalarından bahsediliyor. Sebebi ise kadroya geçişle ilgili davaların devam etmesine gerek yok çünkü zaten Bakanlıkça yapılacak..
Old 04-01-2018, 05:30   #8
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Merhaba

Aramıza hoş geldiniz sayın meslektaşım AV.Meltem ERTÜRK

Dikkatli takibiniz için teşekkür ederim.

Ve bir rica... özetle... Ne idi, ne oldu ?

Saygı ve sevgi ile...
Old 04-01-2018, 10:18   #9
txyz

 
Varsayılan

Değerlendirme yaparken 375 sayılı KHK.'nın geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında c bendi kapsamında değerlendirme yapmıştık ancak ç bendini okuyunca kafam karıştı. Nasıl yorumlamak lazım bu düzenlemeyi ?

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,
Old 09-01-2018, 11:50   #10
n.okyay

 
Varsayılan

Bu konudaki belirsizlik hala sürüyor. Bizim Üniversitede TİS'den kaynaklanan ücret farklarına ilişkin taşeron işçilerinin açmış olduğu yüzlerce dava var.Yönetmelik de yeterince net değil. Maliye Bakanlığından görüş istedik.
Old 22-04-2019, 13:47   #11
netya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan n.okyay
Bu konudaki belirsizlik hala sürüyor. Bizim Üniversitede TİS'den kaynaklanan ücret farklarına ilişkin taşeron işçilerinin açmış olduğu yüzlerce dava var.Yönetmelik de yeterince net değil. Maliye Bakanlığından görüş istedik.

Sayın meslektaşım merhabalar,
ücret farkını ne tür bir dava ile talep ettiler, iş mahkemelerinde açılan klasik bir ücret alacağı davası mı?
Ayrıca davaların son durumu hakkında çok özet bir bilgi paylaşabilir misiniz?
Çok teşekkürler
Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Taşeron işçilerin eksik Prim cezalarından altişverenin Sorumluluğu Law0623 Meslektaşların Soruları 0 22-07-2015 13:30
Davadan Feragat Halinde Vekalet Ücreti Sorunu casper Meslektaşların Soruları 12 18-03-2015 15:25
Davalılar yönünden davadan kısmi feragat sorunu... Av. Hüsamettin Dinçer Meslektaşların Soruları 73 25-10-2013 19:35
Vasİnİn Davadan Feragat Etmesİ-vekalet Ücretİ Sorunu av.ilyasmeral Meslektaşların Soruları 1 28-02-2011 04:57
Davadan Feragat, Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücreti Sorunu MTL Meslektaşların Soruları 8 29-12-2010 10:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04774308 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.