Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yüklenici İşçilerinin Kadroya Geçmek Amacıyla İşçilik Haklarından Feragat Etmiş Olmalarının Sonuçları

Yanıt
Old 08-01-2018, 22:01   #1
Turgut Aşcı

 
Varsayılan Yüklenici İşçilerinin Kadroya Geçmek Amacıyla İşçilik Haklarından Feragat Etmiş Olmalarının Sonuçları

696 sayılı KHK’nin 127’nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 23’üncü maddesinin birinci fıkrasında, hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan işçilerin idarelerin sürekli işçi kadrolarına geçmek için yapacakları başvurularda aranacak şartlar;
“a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,
ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,”
Olarak belirlenmiştir.
Söz konusu şartlardan, hak sahiplerinin tereddüt ve tedirginliklerini gidermek adına, (c) ve (ç) bentlerinde ifade edilen şartlar üzerinde durmak istiyoruz.Hemen belirtelim, her iki bent ile işçiden feragat etmesi istenilen işçilik hakları, yüklenici/ yükleniciler tarafından çalıştırıldıkları dönem/dönemlere ilişkin işçilik haklarıdır. Anılan bent hükümleri uyarınca başvuru sırasında işçiden, kanundan veya yüklenici ile yapmış olduğu iş sözleşmesinden kaynaklı ihtilaflı alacakları için açmış olduğu davalardan ve icra takibindeki işçilik alacaklarından feragat edeceğini ve alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğini yazılı olarak beyan etmesi istenilmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca asıl işveren (hizmet alımında bulunan idare),alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Asıl ve alt işveren birlikte (müşterek ve müteselsil) sorumlu oldukları için de işçinin sürekli işçi kadrosuna geçmek amacıyla işçilik hak ve alacaklarından feragat etmiş olması, hem asıl işvereni hem de alt işvereni (yükleniciyi) işçinin yüklenici işçiliğinden doğmuş veya doğabilecek alacaklarının yükümlülüğünden kurtarmış olacaktır. Ancak, işçi ile idare arasında imzalanan sulh sözleşmesi,işçinin alt işverenle işçi arasında geçerli olan sözleşmeden doğan alacaklarından feragat ettiğine ilişkin olup, kanundan doğan hak ve alacaklarını kapsamadığından, sürekli kadroya alınan işçi alt işveren işçiliğinden dolayı kanundan doğan işçilik haklarından yararlanmaya devam edecektir. Bu bağlamda kadroya alındıktan sonra kıdem tazminatına müstahak olan işçiye bu kadroda geçirdiği hizmetleri için kıdem tazminatı ödenirken, işçinin alt işveren işçisi olarak geçirdiği hizmetleri için de aynı idare tarafından 6552 sayılı Kanun uyarınca kıdem tazminatı hesaplanarak ödenecektir.
Sonuç olarak; alt işveren işçileri, süreli işçi kadrosuna geçmek amacıyla işçilik alacakları ile ilgili olarak açmış oldukları davalardan, icra takiplerinden ve alt işverenle yapmış oldukları sözleşmelerden doğan alacaklarından feragat ettiklerini ilgili idareye bildirmekle, hem ilgili idare hem de alt işveren bu borçlarından kurtulmuş olacakları, fakat işçilerin alt işverenle olan ilişkileri nedeniyle kanundan doğacak alacakları feragat konusu olmadığından bu alacaklarını yükümlülerinden talep edebilecekleri, değerlendirilmektedir.
Turgut AŞCI
E. Sayıştay Uzman Denetçisi
Old 23-11-2020, 12:43   #2
dlndmr

 
Varsayılan İşçilik alacakları

Merhaba,
Konu ile ilgili bir sorum olacaktı. Cevabınız için şimdiden teşekkürler. Müvekkil Milli Eğitim bünyesin taşeron işçi olarak çalışıyor. Daha sonra pansiyonların Kredi Yurtlar Kurumuna devredilmesi sebebiyle alt işveren ve asıl işveren arasındaki sözleşme feshediliyor. Müvekkilin de işten çıkışı yapılıyor. Daha sonra kadroya geçirilme söz konusu olunca müvekkile haber verip kadroya geçirilmesi için talepte bulunmasını ve alacaklarından feragat ettiğine dair yazılı beyanda bulunmasını istiyorlar. Müvekkil bütün evrakları imzalayıp alacaklarından feragat ediyor. Daha sonra müvekkilin kadroya geçirilme talebi 04.12.2017 tarihinden önce sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle reddediliyor. Müvekkilin sözleşme bitim tarihi 31.01.2018 tarihidir. Sözleşme asıl işveren ile alt işverenin iradesiyle süresinden önce feshedilmiştir. ( müvekkilin herhangi bir kusuru olmaksızın)İdare Mahkemesi'ne açılmış davada öncelikle idari işlemin iptaline karar verildi ancak istinaf mahkemesi kararı kesin olmak üzere bozdu. Şimdi biz burada müvekkilin işçilik alacakları için herhangi bir talepte bulunabilir miyiz? Muhatabımız kim olacaktır. Ayrıca pansiyonun Kredi Yurtlar Kurumuna devredilmiş olması işveren açısından sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder mi?
Old 06-12-2020, 21:37   #3
Turgut Aşcı

 
Varsayılan

Merhabalar,
Bilindiği gibi işverenler işçiler ile yapmış oldukları iş sözleşmelerini "haksız nedenlerle" feshetmeleri halinde işçilere kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdürler. Haksız fesih nedenleri, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, aynı Kanunun 17. (yeni 4857 sayılı Kanunun 25.) maddesinin II numaralı bendi dışında kalan nedenler olduğu belirtilmiştir.

Anlatımlardan, Milli Eğitim bünyesinde taşeron işçisi olarak çalışan işçinin sözleşmesinin haksız nedenlerle feshedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda işçinin ME' de çalıştığı sürelerin toplamı bir tam yılı aşması halinde, toplam hizmetleri için hesap edilecek tutarda kıdem tazminatı alacak hakkı doğabilecektir. Alacağının ödenmesinden ise, taşeron/taşeronlar ile 4857 sayılı kanunun 2. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca müşterek sorumlu olarak üst işveren (ME) sorumlu tutulabilecektir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Taşeron işçilerin kadroya alınmasında davadan feragat sorunu Av. İlhan SALBAŞ Meslektaşların Soruları 10 22-04-2019 13:47
hizmet tespit davasına bağlı tazminat haklarından feragat egemen48 Meslektaşların Soruları 1 28-07-2017 15:59
maddi manevi tazminat haklarından feragat - Bilahare Dava Açmak madvocate Meslektaşların Soruları 10 17-02-2017 12:36
Evlenmeden önce boşanmaya bağlı & miras haklarından feragat etsem kanun beni korur mu Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 20-07-2010 13:05
İtirazın iptali davası yüklenici -alt yüklenici ilişkisi lawyercakir Meslektaşların Soruları 2 16-12-2008 20:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03649306 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.