Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

hesap işletim ücreti kesintisi suç teşkil eder mi?

Yanıt
Old 19-01-2009, 09:37   #1
gokceahmet

 
Varsayılan hesap işletim ücreti kesintisi suç teşkil eder mi?

merhabalar
öncelikle sormak istediğim konu bir çok yönü ile forumlarda tartışılmış fakat benim değineceğim nokta biraz farklı bir yön (forumlarda sadece Sayın Kartalkanat'ın konuya değindiği fakat bir yanıt olmadığını gördüm) Şöyle;

Banka müşterisinden hesap işletim ücreti adı altında kesinti yapıyor, müşteri kesintiye itiraz ediyor banka itirazı reddediyor, müşteri hakem heyetine başvuruyor ve hakem heyeti müşteriyi haklı buluyor ve kesintiyi haksız ve dayanaksız buluyor. Banka karar itiraz etmiyor ve hiç bir kayıt ve şart öne sürmeden yaptığı kesintiyi hesaba iade ediyor. devamında banka kendince yeni dönemde aynı müştrinin aynı hesabından yine hesap işletim ücreti adı altında kesinti yapıyor.
Bankanın bu yaptığı işlemin hakem heyeti kararınca haksız ve dayanaksız olduğunu bildiği halde aynı işlemi yeniden tekrarlaması suç oluşturmaz mı?
Değerli görüşlerinizi beliyorum.
Saygılarımla.
Old 19-01-2009, 10:04   #2
Av.Gülsüm Sezen

 
Varsayılan

TCK'da suç olarak bahsedilmeyen fiiller bu anlamda suç sayılamaz. Yani hukuki bir kararın icrasına yanaşmama, suç teşkil etmez. Ancak icrai veya hukuki takip ve yaptırıma konu olur. Yani bu durumda ya eski karara dayanarak icra takibi ya da yeniden hakem heyetine başvuru yoluna gidilebilir.
Old 22-08-2009, 15:28   #3
d35u

 
Varsayılan

neticesini bilmem ama bir bankayı emniyeti suistimal suçundan şikayette bulunduk. Bence T.C.K. anlamında 2 sene tekrar aynı ad altında kesinti yapması bu suçu oluşturur.
Old 23-08-2009, 11:00   #4
avukatlutfi

 
Varsayılan Dilekcenizi özet olarak ekleyebilirmisiniz

aynı suçtan sikayette bulunmayı düşünüyorum
Old 23-08-2009, 11:03   #5
avukatlutfi

 
Varsayılan

İşlem ücretiyle ilgili Tüketici Hakem Heyetinin Kararını eklerseniz memnun olurum.Saygılarımla
Old 23-08-2009, 13:26   #6
üye16817

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan d35u
neticesini bilmem ama bir bankayı emniyeti suistimal suçundan şikayette bulunduk. Bence T.C.K. anlamında 2 sene tekrar aynı ad altında kesinti yapması bu suçu oluşturur.

Bu cümlenizle aklıma gelmişken sorayım. Böyle bir suçta şüpheli kimdir?

Bir de Lütfi beyin isteğini ben de tekrarlayacağım: Belirtilen dilekçeleri ekleyebilirseniz çok makbule geçer.
Old 24-08-2009, 08:32   #7
gokceahmet

 
Varsayılan hakem heyeti kararı

sayın avukatlutfi mail adrersi verirseniz hakemheyeti ve tüketici mahkemesi kararı gönderebilirim.
Old 27-08-2009, 11:15   #8
d35u

 
Varsayılan

Şüpheli tabiki de bankanın tüzel kişiliğidir. Bankaya böyle bir kesinti yapma hakkı tanımamıştır tüketiciyle yapmış olduğu sözleşme.
Old 13-12-2011, 00:45   #9
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Geçenlerde 0 bakiye olan vadesiz mevduat hesabıma 100 tl havale edildi. Atm'den parayı çekerken 67 lira oldugunu gordum. 33 tl hesap işletim ucreti kesildi sanırım otomatikman. Avukatlık kimliğimi gösterip haksız şarta dayalı olarak yapılan kesintinin derhal iadesini istiycem. Nasılsa hakem heyetinde kaybedeceksiniz diycem.Cezai yönden ise hesap işletim ücreti alınamayacagına dair açık bir mevzuat hukmu olmadıgından(mevzuatın yorumlanmasıyla haksız sarta dayalı ıslem kabul edilıyor cesitli ucretler), kamu bankalarında kesinti emrini verenler ve yerine getirenler için zimmet, özel bankalardakiler için de güveni kötüye kullanma suçu olusmaz
Old 13-12-2011, 08:37   #10
Av.Tevfik TATAR

 
Varsayılan Hesap İşletim Ücreti

Konunun suç teşkil eden bir eylem olmadığı kanaatindeyim. Çünkü hakem heyetinin hesap işletim ücreti hakkında karar verme yetkisinin olmadığına, sorunun genel hükümlere göre genel mahkemelerde çözümlenmesi gerektiğine ilişkin olarak aşağıda eklemiş olduğum Yargıtay kararına göre hakem heyetinin vermiş olduğu karar yok hükmündedir.Saygılarımla.
Old 13-12-2011, 08:38   #11
Av.Tevfik TATAR

 
Varsayılan Hesap İşletim Ücreti

Konunun suç teşkil eden bir eylem olmadığı kanaatindeyim. Çünkü hakem heyetinin hesap işletim ücreti hakkında karar verme yetkisinin olmadığına, sorunun genel hükümlere göre genel mahkemelerde çözümlenmesi gerektiğine ilişkin olarak aşağıda eklemiş olduğum Yargıtay kararına göre hakem heyetinin vermiş olduğu karar yok hükmündedir.Saygılarımla.


T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/2029
Karar: 2009/2700
Karar Tarihi: 09.03.2009
HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - KANUN YARARINA BOZMA - UYUŞMAZLIĞIN BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI - KANUN YARARINA BOZMA İSTEĞİNİN REDDİ GEREĞİ
ÖZET: Olayda, uyuşmazlığın tüketici kredisi veya kredi kartlarından kaynaklanmayıp, bankacılık işleminden kaynaklandığının dosya kapsamı ile sabit olmasına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma isteğinin reddine karar vermek gerekmiştir.
(1086 S. K. m. 427)
Dava: Taraflar arasındaki davadan dolayı Ankara 4. Tüketici Mahkemesi’nce verilen 02.11.2007 gün ve 2007/674-2007/874 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkili Banka ile davalı arasında imzalanan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi çerçevesinde davalının tüketici konumunun bulunmamasına, şikayet konusu hakkında Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin karar verme yetkisi olmamasına ve davalı hesabından hesap işletim ücreti alınmasının sözleşmeye ve yasaya aykırılık teşkil etmemesine rağmen, davalının başvurusu üzerine Yenimahalle Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetince davalının mevduat hesabından tahsil olunan 23,00 YTL hesap işletim ücretinin müşteriye iadesine karar verildiğini ileri sürerek, anılan hakem heyeti kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın ve itirazın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dosya kapsamına göre, Tüketici Mahkemelerinin 4077 sayılı Kanunda belirtilen kredi kartı ve tüketici kredisinden kaynaklanan ve bankacılık işlemi niteliğinde olmayan uyuşmazlıklarda görevli oldukları, bu bağlamada hakem heyetlerinin görevli olmadıkları bir konuda karar vermelerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, itirazın kabulü ile anılan hakem kararının yok sayılmasına (iptaline) kesin olarak karar verilmiş, bu karar aleyhine Adalet Bakanlığı’nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlığın tüketici kredisi veya kredi kartlarından kaynaklanmayıp, bankacılık işleminden kaynaklandığının dosya kapsamı ile sabit olmasına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HUMK. nun 427/6 ncı maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin reddine karar vermek gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HUMK. nun 427/6 ncı maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin REDDİNE, 09.03.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 13-12-2011, 15:23   #12
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Evet ilginç bir karar ama böyle bir talep olursa, önce talebin reddi, sonra da genel hükümlere göre geçersiz olan kesintinin iadesi talebi şeklinde terditli bir savunma yapılabilir. Her şekilde tüketici lehine karar çıkması gerekir.
Old 14-12-2011, 19:34   #13
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Bankada yaptıgım sözlü iade talebi ve hesabımın açıldığı subeye fakslamak üzere bankada bana yazdırdıkları iade yazısı üzerine, 24 saat içinde 33 tllik hesap işletim ücreti hesabıma iade edildi.
Old 28-12-2012, 13:22   #14
echokosmos

 
Karar ELEKTRONİK HAYALİ AÇIK FATURA YOLU İLE KİBAR DOLANDIRICILIK (uyanık kal )

sayın meslektaşlarım,Benim kanaatime göre;bu konu malesef Türkiyenin kanayan yarasıdır.Tüzel kişilik kazanan kurum ve kuruluşlara,zorunlu olarak Elektronik WEB SİTESİ kurma zorunluluğu getirilmiştir.kurulan bu site vasıtasıyla ,,vatandaşı hayali açık fatura yöntemi ile içeriğini keyfi çeşitli kalemlerle doldurarak,dolanlı işlemlerle (HALKI DOLANDIRMAKTA-DIRLAR.)haksız kazanç elde etmektedirler. (8)gün içinde bu yayınlanan açık faturaya yazılı şekilde itiraz etme hakkınız vardır.(yeni TTK-6102).bunu yapmadıgı-nız taktirde faturanın meblağını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
yazılı itiraz halinde,düzenlenen hayali fatura hukuken NAKŞEDİP DURUR.BANKALAR,,TELEKOMUNİKASYON İLETİŞİM GSM OPERATÖRLERİ,,halkı bu yöntem ile dolandırmaktadırlar.Halkın uyanık durması ve sık sık ilişiği bulundugu,kurum kuruluş web sitelerini ziyaret ederek adlarına düzenlenen hayali açık faturaları takip etmeleri,satın aldıkları pakete aykırı tutarları yazılı şekilde itiraz ret etmeleri gerekmektedir.bankaların hukuka aykırı yolsuzluk kalemleri 1-)hesap işletim ücreti 2)kart aidatı 3)bonus ailesine katılım ücreti v.saire..ayrıca TELEKOMUNİKASYON İLETİŞİM-BİLEŞİM OPERATÖRLERİ vadafon-super online,turkcel,ttnet,avea konsorsiumu-turktelekom,,bu hayali açık fatura yöntemi ile haksız kazanç ve dolanlı işlemler yapmaktadırlar...ÖNERİ=bilinçli bir tüketici toplum yaratmak için,sık sık bu siteleri ziyaret etmek ve kanun dışı hayali faturalara yazılı itiraz etmekdir..saygılarımla(echokosmos)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Mahkemesi Kararı Kesin Hüküm Teşkil Eder mi? sendurhukuk Meslektaşların Soruları 5 14-07-2009 15:11
Mecurda Köpek Beslemek Akde Aykırılık Teşkil Eder Mi? a.lawyer Meslektaşların Soruları 4 20-02-2008 17:13
Mahkeme ilamındaki gerekçe kesin hüküm teşkil eder mi? Gamze Dülger Meslektaşların Soruları 1 12-02-2008 20:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03778410 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.