Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evlilik dışı dünyaya gelen reşit çocuk babalık davasında dna testi zorunlu mu

Yanıt
Old 18-10-2017, 10:53   #1
Fazladanödemeyeçözüm

 
Varsayılan Evlilik dışı dünyaya gelen reşit çocuk babalık davasında dna testi zorunlu mu

Merhaba meslektaşlarım,evlilik dışı dünyaya gelen yabancı ülke vatandaşı reşit müvekkilin yabancı ülke nüfus kayıtlarında baba hanesinde TC vatandaşı öz babanın ismi yazıyor,öz baba müvekkili öz kızı olarak zaten tanıyor,babaya karşı açılacak babalık davasında bir başka meslektaşa da davayı kabul yetkisi verildi davayı açtığımızda davalı baba hemen davayı kabul edecek buna rağmen dna testi yapılır mı,uygulamada dna testi zorunlu mu çok teşekkürler
Old 18-10-2017, 11:58   #2
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Bence davayı kabul varsa DNA testi zorunlu değildir...
Old 20-10-2017, 11:54   #3
Fazladanödemeyeçözüm

 
Varsayılan

Davacının soyadı davalı ile aynı yabancı kimlik kartında baba davalı Türk vatandaşı görülmekte ve mahkeme açtığımız babalık davasında dna testine hükmetti.Davalı vekilinin kabulü hiçbir işimize yaramadı.Dosyanın çekişmeli bir babalık davasından hiçbir farkı kalmadı.Fikri takip açısından bilgi verdik.Babalık tanıma talebi de dna testi zorunlu kılacak mı araştırıyoruz
Old 20-10-2017, 12:02   #4
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Benim baktığım babalık davasında ( 6 çocuğun) babanın mirasçıları davayı kabul etmişlerdi ve mahkeme DNA Testine gerek duymadan davayı kabul etmişti. Sizin şanssızlığınız olmuş...
Old 21-10-2017, 10:12   #5
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/7384
K. 2007/8804
T. 23.10.2007
• KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Taraf ve Tanık İfadelerinden Davalıların Bir Kısmının Nikahsız Eşin Çocukları Olmasına Rağmen Nikahlı Eşin Çocukları Olarak Nüfusa Kaydedildiğinin Anlaşıldığı - Ayrıca DNA Testine Gerek Olmadığı )
• DNA TESTİ ( Kayıt Düzeltme Davası - Taraf ve Tanık İfadelerinden Davalıların Bir Kısmının Nikahsız Eşin Çocukları Olmasına Rağmen Nikahlı Eşin Çocukları Olarak Nüfusa Kaydedildiğinin Anlaşıldığı/Teste Gerek Olmadığı )
• USUL EKONOMİSİ ( Kayıt Düzeltme Davası - Taraf ve Tanık İfadelerinden Davalıların Nikahsız Eşin Çocukları Olmasına Rağmen Nikahlı Eşin Çocukları Olarak Nüfusa Kaydedildiğinin Anlaşıldığı/Ayrıca DNA Testi Yapılmayacağı )
• NÜFUS İDARESİ TEMSİLCİSİ ( Kayıt Düzeltme Davası - Nüfus idaresi Temsilcisinin Karar Başlığında Gösterileceği )
• KARAR BAŞLIĞI ( Kayıt Düzeltme Davası - Nüfus idaresi Temsilcisinin Karar Başlığında Gösterileceği )
5490/m.35
ÖZET : Kayıt düzeltme davasında; duruşmada dinlenen tanık beyanlarından, davalılardan bir kısmının nikahsız eşten dünyaya gelmiş olmalarına karşın babalarının nikahlı eşinden doğmuş gibi nüfusa kayıt ve tescil edildikleri tüm tarafların açık beyan ve kabulleri ile kanıtlanmış bulunduğu anlaşılmaktadır. Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. Ortada hiç bir uyuşmazlık ve aksine bir iddia mevcut değilken mahkemenin ayrıca DNA testini de yaptırmak istemesi,

Nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memurunun huzuru ile görülüp karara bağlanacağından mahkemece duruşmalara davalı olarak kabul edilen nüfus idaresi temsilcisinin karar başlığında gösterilmemiş olması yasaya aykırıdır.

DAVA : Davacı vekili, dava dilekçesinde nüfus kaydında davacı çocukları olarak görünen davalılar Haluk, Neslihan, Betül ve Aslı'nın gerçek anneleri davalı Hatice T.. nüfusuna yazılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Davacı vekili dava dilekçesinde, davacı Saniye 'un davalı Kemal ile resmen evli olmasına karşın Hatice adındaki kadınla birlikte yaşamasından dolayı Haluk, Neslihan, Betül ve Aslı 'un dünyaya geldiğini, bu çocukların hepsinin nikahlı eşi Saniye tarafından dünyaya getirilmiş gibi nüfus kütüğüne kaydedildiğini, nüfusa yanlış yazılan anne adlarının düzeltilmesini, Saniye isminin iptali ile bu dört çocuğun annelerinin Hatice olarak nüfus kütüğüne kayıt ve tescilini istemiş, mahkemece davalılardan Haluk, Neslihan, Betül ve Aslı'nın gerçek annelerinin davacı Saniye mi, yoksa Hatice mi olduğunun tıbben tespiti için DNA testi yapılması gerektiği, mahkemenin doğru sicil oluşturmakla görevli bulunduğu, davacı vekilinin DNA testi yapılması için mahkemeye yardımcı olmadığı ve Nüfus Müdürlüğünün de davalı gösterilmediği gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, özellikle duruşmada dinlenen tanık beyanlarından, davalılardan Haluk, Neslihan, Betül ve Aslı'nın Hatice adındaki kadından dünyaya gelmiş olmalarına karşın babaları Kemal'in nikahlı eşi olan Saniye dan doğmuş gibi nüfusa kayıt ve tescil edildikleri, gerçek annelerinin Saniye olmayıp Hatice olduğu, tüm tarafların açık beyan ve kabulleri ile kanıtlanmış bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemelerin doğru sicil oluşturmak için gerçeği tüm yönleri ile araştırmaları ve elde ettikleri kanaate göre karar vermeleri kural olarak doğrudur. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141. maddesinin son fıkrasına göre davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. Ortada hiç bir uyuşmazlık ve aksine bir iddia mevcut değilken ve dava da hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin kanıtlanmışken mahkemenin ayrıca DNA testini de yaptırmak istemesi, yukarıda değinilen Anayasa hükmüne uygun düşmemektedir.

Tüm bu hususlar dikkate alınarak kanıtlanmış bulunan davanın kabulü yolunda hüküm kurulması gerekirken yazılı gerekçe ile reddi,

2- Nüfus Müdürlüğü davada taraf olarak gösterilmemiş olsa bile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 36/1-a madde ve bendi uyarınca kayıt düzeltme davalarının nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memurunun huzuru ile görülüp karara bağlanacağından mahkemece duruşmalara davalı olarak kabul edilen nüfus idaresi temsilcisinin karar başlığında gösterilmemiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(Kaynak:KAZANCI)
Old 21-10-2017, 22:36   #6
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Fazladanödemeyeçözüm
Merhaba meslektaşlarım,evlilik dışı dünyaya gelen yabancı ülke vatandaşı reşit müvekkilin yabancı ülke nüfus kayıtlarında baba hanesinde TC vatandaşı öz babanın ismi yazıyor,öz baba müvekkili öz kızı olarak zaten tanıyor,babaya karşı açılacak babalık davasında bir başka meslektaşa da davayı kabul yetkisi verildi davayı açtığımızda davalı baba hemen davayı kabul edecek buna rağmen dna testi yapılır mı,uygulamada dna testi zorunlu mu çok teşekkürler

Sayın Fazladanödemeyeçözüm,
kalın harflerle belirttiğim ifadenize göre, baba çocuğu 'Yabancı Ülke' dediğiniz ülkede zaten tanımış.
Söz konusu ülke hangisi belirtmemişsiniz, ama babanın çocuğu o ülke yasalarına göre tanımış olduğunu, tanımamış olsa çocuğun nüfus kayıtlarına 'baba' olarak işlenemiyeceğini düşünüyorum. Durum belirttiğim gibi ise ve çocuk bir defa tanınmış ise ikinci tanıma için DNA testi istemek biraz abes gibime geliyor!
Yabancı ülkede BABA, Türkiyede...

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlilik dışı çocuk /Evlilik vaadi/ Maddi manevi tazminat Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 18-07-2014 10:03
Evlilik Dışı Çocuk İçin İştirak Nafakası Arttırımı Davasında Yetkili Mahkeme burcu_ Meslektaşların Soruları 1 25-09-2010 16:52
Yurdışında Evlilik Dışı Babalık Davası seyitsonmez Meslektaşların Soruları 11 07-04-2010 14:08
Zarife Şenocak'tan İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat Adlı Yapıt Dr. Özge Yücel Adliye Duvarı 0 01-01-2010 18:40
babalık davasında dna testi için büyük babanın dnası kullanılabilir mi Av.Y.Selim ÜSTÜN Meslektaşların Soruları 1 07-11-2009 18:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03702211 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.