Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bir şahıs birden fazla emekli maaşı alabilir mi?

Yanıt
Old 28-03-2007, 11:41   #1
avorbay

 
Varsayılan Bir şahıs birden fazla emekli maaşı alabilir mi?

Sevgili meslektaşlarım ;
(K) şahsı vefat etmiş kocasından dolayı emekli sandığından dul maaşı almakta.Yine aynı şahsın babası (B) de Almanya dan işçi emeklisi o da emekli maaşı almaktayken vefat etmiş durumda.Bu durumda (K) evli olmadığı için babasının emekli maaşından da faydalanabilir mi?Babasından kalan maaş kocasından kalan maaşın iki katı.Eğer ikisini birlikte alabilmek gibi bir durum söz konusu değil ise (K) kocasından dolayı almakta olduğu maaşından vazgeçip babasının maaşını alabilir mi?

Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.Eğer net bir bilginiz yoksa bile bu konuyla ilgili bakabileceğim bir kaynak da gösterirseniz çok sevinirim.SAYGILARIMLA !!
Old 28-03-2007, 13:31   #2
elvankakici

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, bildiğim kadarı ile bir şahısın iki ayrı emekli maaşı almasına Kanunlarımızca izin verilmemekte. Hatta şahsen tanık olduğum bir olayda, şahıs hem türkiyeden sigorta emeklisi hemde yurtdışında emekli olduğu için bu durum SSK tarfından tespit edilmiş ve SSK nın kendisine ödediği tüm maaş kendisinden geriye dönük olarak tahsil edilmiştir. Bu durumda müvekkiliniz ancak almaya hak kazandığı sigortalardan birini seçme hakkına sahiptir. Normalde örneğin bir kadının iki eşide ölmüş ise hangisinden kalan maaş daha avantajlı ise onu seçebiliyor. Ama bu durumda maaşın birinin babadan kalacak olması ve yurtdışından gelmesine ilişkin olarak özel bir hüküm olup olmadığını çok net olarak bilmiyorum. Saygılarımla.
Old 28-03-2007, 15:14   #3
avorbay

 
Varsayılan

Sayın elvankakici çok teşekkür ediyorum meslektaşlarımız nedense fazla ilgi göstermediler. Lütfen diğer meslektaşlarımızdan da konu hakkında bilgi sahibi olanlar varsa değerli görüşlerini bekliyor olacağım.Saygılarımla !
Old 28-03-2007, 15:42   #4
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sitesi yararlı olabilir değerli meslektaşım. Takdir edersiniz ki en karışık mevzuat.
Saygılarımla...
Old 28-03-2007, 17:48   #5
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/9564

K. 2005/13012

T. 12.12.2005

• ÖLÜM AYLIĞI ALAN HAK SAHİBİNİN EŞİNDEN AYLIK ALMASI ( Davacının Bağ-Kur'dan Aldığı Aylığın Kendi Çalışmasından Kaynaklanmadığı Eşinin Ölümü Nedeniyle Hak Sahibi Olarak Ölüm Aylığı Olduğu Anlaşıldığından Davacıya Bağlanan Ölüm Aylığı Kesilemeyeceği )

• ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Aylığın Kendi Çalışmasından Kaynaklanmadığı Eşinin Ölümü Nedeniyle Hak Sahibi Olarak Ölüm Aylığı Olduğu Anlaşıldığından Davacıya Bağlanan Ölüm Aylığı Kesilemeyeceği )

• ÖLÜM AYLIĞININ KESİLME NEDENLERİ ( Evlenme Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışma veya Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir veya Aylık Alma Halleri Olduğu )

506/m.68,Geç.91


ÖZET : 506 sayılı Yasaya göre, kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların kesilmesi halleri; evlenme, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışma veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık alma halleri ile sınırlandırılmıştır.
Davacının Bağ-Kur'dan aldığı aylığın, kendi çalışmasından kaynaklanmadığı, eşinin ölümü nedeniyle hak sahibi olarak ölüm aylığı olduğu anlaşıldığından, 506 sayılı Yasaya eklenen geçici 91. maddesi uyarınca, davacıya bağlanan ölüm aylığı kesilemez.
DAVA : Davacı, babası Müslüm'den aldığı yetim aylığının kesildiği tarihten itibaren yeniden bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.
Hükmün, davalı avukatı ve davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Sosyal Sigortalar Kurumunun temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davacıya, eşinin 04.03.2003 tarihinde ölümünden sonra SSK sigortalısı olan babası nedeniyle hak sahibi olarak 01.04.2003 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanan ölüm aylığı, Bağ-Kur sigortalısı olan eşinden dolayı Bağ-Kur'dan ölüm aylığı aldığının saptanmasıyla iptal edilmiş olup, mahkemece 506 sayılı Yasanın 68. maddesi uyarınca davanın reddine karar verilmiştir.
Ölüm sigortası kolundan çocuklara aylık bağlanmasına ilişkin 506 sayılı Yasanın 68. maddesinde "...yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almaları kız çocuklarına..." ölüm aylığı bağlanacağı öngörülmüş olup; anılan hüküm karşısında karar tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca Bağ-Kur'dan aylık aldığı anlaşılan davacının ölüm aylığının kesilmesine dair Kurum işlemi yerindedir. Ne var ki; karar tarihinden sonra 02.07.2005 tarih 5386 sayılı Yasa'nın 2. maddesi ile Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen Geçici 91. madde ile yeni düzenleme getirilmiş, anılan maddede "06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar, bunların evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz. Buralardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları kesme veya durdurma tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır..." hükmü öngörülmüştür. Buna göre; kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların kesilmesi halleri; evlenme, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışma veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık alma halleri ile sınırlandırılmıştır. Davacının Bağ-Kur'dan aldığı aylığın, kendi çalışmasından kaynaklanmadığı, Bağ-Kur sigortalısı eşinin ölümü nedeniyle hak sahibi olarak bağlanan ölüm aylığı olduğu anlaşıldığından 06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi olan davacıya bağlanan ölüm aylığı kesilemez. Açıklanan maddi ve hukuki ilkeler doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 28-03-2007, 17:49   #6
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/6354
K. 2005/10864
T. 10.10.2005
• ÖLÜM AYLIĞI ( Eşinin Ölümüyle Bağ-Kur'dan Ölüm Aylığı Alan Davacının Babasının Ölümü Üzerine SSK Tarafından Bağlanan Aylığını Almaya Devam Etmesine Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Sonradan Çıkan Bir Yasa Hükmüyle Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı )
• BAĞ-KUR VE SSK'DAN AYNI ANDA ÖLÜM AYLIĞI ALMAK ( Kız Çocuklarının Eşinden ve Babasından/Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Sonradan Çıkan Bir Yasa Hükmüyle Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı )
• SSK. VE BAĞ-KUR'DAN AYNI ANDA ÖLÜM AYLIĞI ALMAK ( Kız Çocuklarının Eşinden ve Babasından/Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Sonradan Çıkan Bir Yasa Hükmüyle Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı )
• SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KURALLARI ( Sigortalılar Aleyhine Yorum Yoluyla Genişletilemeyeceği Gibi Aleyhe Olan Kuralların Geçmişe Dönük Olarak da Uygulanamayacağı - Sonradan Çıkan Bir Yasa Hükmüyle Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı/SSK ve Bağ-Kur'dan Aynı Anda Ölüm Aylığı Almak )
506/m.68/C-VI,Geç.91
ÖZET : Davacı, kesildiği tarih itibariyle davalı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından babasının ölümü nedeniyle ölüm aylığı bağlanmasını ve aksi yöndeki Kurum işleminin iptalini talep ve dava etmiştir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 91. maddesine göre, 06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar, bunların evlenmeleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı bu kurumlardan gelir veya aylık almaları halleri dışında geri alınmaz, sözkonusu haller dışında gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları kesme veya durdurma tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır. Bu Kanun hükmü karşısında, eşinin ölümüyle Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan davacının, babasının ölümü üzerine SSK tarafından bağlanan ölüm aylığını almaya devam etmesine yasal bir engel bulunmadığından, davacıya talep şartı aranmadan babasından dolayı davalı Kurum tarafından kesilen ölüm aylığının yeniden bağlanması gerektiğine karar verilmelidir.

DAVA : Davacı, kesildiği tarih itibariyle davalı idarece babasından dolayı ölüm aylığı bağlanmasına ve aksine olan Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava, kocasının ölümü üzerine davacıya Bağ-Kur tarafından bağlanan ölüm aylığından sonra, babasının ölümü nedeniyle davalı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından bağlanan ölüm aylığının kesilmemesi gerektiğinin tespiti ile aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline ilişkindir.

Mahkeme, davacının kocasından dolayı Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alırken; aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumundan, babasının ölümü nedeniyle, ölüm aylığı alamayacağı kanaati ile davanın reddine karar vermiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kocasının 27.11.1998 tarihinde ölümü üzerine kendisine Bağ-Kur tarafından ölüm aylığı bağlanan davacının, 27.03.1999 tarihinde babasının da ölümü üzerine; davalı Kurumca bağlanan ölüm aylığının kesilmesi sebebiyle, tekrar bağlanıp bağlanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Davacının babası yukarıda söylendiği gibi, 27.03.1999 tarihinde ölmüştür. Davacı 09.04.1999 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumuna ölüm aylığı bağlanması için başvurmuştur. Davalı Kurum, 01.04.1999 tarihinde davacıya ölüm aylığı bağlamıştır. Sosyal Sigortalar Kurumunun eşinden dolayı Bağ-Kur tarafından ölüm aylığı aldığı gerekçesiyle, davacının babasından dolayı aldığı ölüm aylığını, 2004 yılında kesmiştir. Ne var ki, 506 sayılı Kanunun 68/C-VI bendi, 29.07.2003 tarih ve 4958 sayılı Kanunun 35. maddesiyle değişikliğe uğramadan önce şu şekilde düzenlenmiştir: VI. bende göre; "sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden devre başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde 1. bölümün ( C ) fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak, evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanın ödeneceği" öngörülmüştür. Davacının babasının ölümünden sonra, davacıya Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki devrede; davacının Sosyal Sigortalar Kurumuna, Emekli Sandığına tabi bir işte çalışması sözkonusu değildir. Ayrıca, evliliği de bulunmadığından 01.04.1999 tarihinde bağlanan ölüm aylığının kesilmemesi gerekir. Yine, sonradan çıkan bir yasa hükmüyle kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Öte yandan, VI. bende, 4958 sayılı Kanunun 35. maddesiyle eklenen; "çalışmaya" kelimesinden sonra gelmek üzere, "buralardan gelir veya aylık almaya" ibaresinin, mahkeme tarafından geniş yorumlanarak Bağ-Kur'ca ölüm aylığı ödenmesini, aylığın kesilme sebebi kabul edilmesi, yasaya aykırı bulunmuştur. Zira, yasanın sınırlandırdığı Sosyal Güvenlik Kurumları, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığıdır. Sosyal Güvenlik Hukuku kuralları sigortalılar aleyhine yorum yoluyla genişletilemeyeceği gibi, aleyhe olan kurallar, geçmişe dönük olarak da uygulanamaz.

Kaldı ki, 02.07.2005 tarihli 5386 sayılı Kanunun geçici 91. maddesine göre; "06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar; bunların evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz" 2. fıkrada ise; "Bunlardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları kesme veya durdurma tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır. Gelir ve aylığın kesilmesi nedeniyle diğer hak sahiplerine önceki hisselerinden fazla ödenen tutarlar, gelir ve aylığı tekrar başlatılacak hak sahibine yapılacak ödemeden mahsup edilir. Gelir veya aylığı kesilenlerden tahsil edilmiş olan tutarlar aynen iade edilir" kuralı yer almıştır. Bu kural gereği, davacıya talep şartı aranmadan babasından dolayı davalı Kurumca kesilen ölüm aylığının yeniden bağlanması gerektiği gözetilmeden, yetersiz ve yasal görülmeyen gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup karar bozulmalıdır.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 28-03-2007, 17:50   #7
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.avorbay,

SSKanunu geçici 91 inci maddeyi incelemenizi öneririm.

Saygılar.
Old 28-03-2007, 20:53   #8
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Eğer kişinin eşi ve babası farklı kurumlardan emekli ise, (SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı) her ikisinden de yeniden evlenmediği sürece maaş bağlanabiliyor. Yurtdışından emeklilikte hangi kurumdan emekli sayılıyor onu bilemiyorum ama eğer her ikisi de aynı kurumdan emekli sayılıyor ve bu yüzden ikisinden birden maaş bağlanamıyorsa, bu durumda da yüksek olanı tercih etme hakkı var.
Old 28-03-2007, 20:58   #9
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Yukarıdaki bilgiye bir de şunu eklemek istiyorum, yeniden evlenmediği, herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmadığı sürece, her ikisinden de maaş alabiliyor.
Old 28-11-2007, 09:04   #10
Av.Ateeş

 
Varsayılan

VI- Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerdeçalışmaya (Değişik: 29.07.2003 - 4958 / 35 md. Y.T. 06.08.2003)buralardan gelir ve aylık almaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir. (*) Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde 1 inci bölümün (C) fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir
Old 28-11-2007, 11:02   #11
ekinheval

 
Varsayılan

Şahsın bağlı bulunduğu sigorta kurumundan bilgi almanızı tavsiye ederim, uygulama sürekli değişiyor. (müvekkilinizin ismini vermek zorunda değilsiniz)
Old 28-11-2007, 21:46   #12
advokat34

 
Varsayılan

Meslektaşlarımız Türk Sosyal Güvenlik Hukuku açısından olayı değerlendirmişler ama soru sahibi, sözknusu şahsın babasının Almanya'dan işçi emeklisi olduğunu yazmış. Çünkü bu durum sonucu değiştirir. Bildiğim kadarıyla Alman Sosyal Güvenlik Yasasında kız çocukları hakkında bizdeki gibi bir hüküm yoktur. Yani kızçocukları evlenmedikleri veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmadıkları veya bu kurumlardan bir geliri olmadıkları takdirde 'herhangi bir yaş sınırı olmadan' babasının ölüm aylığından yararlanırlar hükmü Alman Sosyal Güvenlik yasasında yok diye biliyorum. Alman S.G.Yasasına göre 'ölü babanın (veya annenin) çocukları (kız - erkek farketmez) okumuyorsa 18 yaşına kadar, okuyorsa üniversite sonuna kadar bu maaşı alabilir'. Yanibizdeki gibi kız çocukları lehine ayrı bir düzenleme yok. Bunun sebebi de Almanya'da sosyal hakların bizdekinden daha fazla olmasıdır çünkü kadınları zaten bizdeki gibi ya babaya ya da kocaya bağımlı bırakılmış değil! Bu sebeple bahsedilen şahıs, Almanyadan babasının ölüm aylığını alamaz bence ama yine de Almanya'daki meslektaşlarımız daha net cevaplar vereceklerdir.
Old 29-11-2007, 06:15   #13
üye18721

 
Varsayılan

SSK emekllileri hem kendi emekli maaşlarını aldıkları gibi,ölen eşlerinin de emekli maaşını alabiliyorlar.(Kadın veya erkek fark etmiyor)Yine eşi Emekli Sandığından maaş alıp ölen bayanlar hem eşlerinden intikal eden maaşları aldıkları gibi varsa, ölen annelerinden intikal eden bağkur emekli maaşlarını da aynı anda alabiliyorlar.
Old 29-11-2007, 06:49   #14
Av.Beyhan

 
Varsayılan

Bu konuda kurumların farklı olması önem taşıyor bildiğim kadarı ile. Yalnız şimdi hepsinin sosyal güvenlik kurumu adı altında birleşmesi karşısında durum nedir net olarak bilmiyorum. Bu konuyu bir mali müşavir ile karşılıklı görüşürseniz verdiği bilgiyi ve dayandığı yasayı bir hukukçu olarak irdeleyip konuyu biraz daha açıklayıcı şekle getirebilirsiniz zannediyorum. Benim çevremden bir örnek vereyim, emekli sandığından emekli bekar bir kız arkadaşım, emekli sandığı emeklisi babasından kendisine maaş bağlatamamıştı birkaç sene önce.
Old 09-12-2009, 12:23   #15
gavel

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,
Yukarıdaki bilgiler sonucunda kafamda netleşmediği için bir sorum olacak,
bir bayan kendisi emekli olup maaşını alıyor SSK dan.Bu bayan hiç evlenmemiş.Babası da vefat etmiş durumda.Babasından da maaş alması mümkün olur mu ?
Cevap veren meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar.
Old 09-12-2009, 13:25   #16
savunma

 
Varsayılan

Açıkçası epeyce yanıt verilmiş ancak ne yazık ki arkadaşlardan da özür dileyerek verilen cevapları zaman kısıtlılığı nedeniyle okuyamadığımdan bekli verilmiş cevabı tekrar ederek cevaplıyorum.
5510 sayılı Yasanın 54'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre,
"......... , hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden yada ana ve/veya babasından aylığı,........ bağlanır."
Old 09-12-2009, 13:30   #17
gavel

 
Varsayılan

Yanlış mı yorumladım bilemiyorum meslektaşım fakat,
her ikisi de ölüm halinde bağlanan maaş değil.(hem eşin hem anne babanın ölümü)Benim bilmek istediğim hem kendi SSK maaşı var,kendi çalışması karşılığında olan hem de baba öldüğü için ondan kalan maaş var.Bunlardan her ikisi de alınabiliyor mu?
Tekrar çok teşekkürler.
Old 09-12-2009, 17:20   #18
hukukcu1985

 
Varsayılan

Artık yeni sistemle bağ-kur ssk emekli sandığı ayrımı kalktı ama benim cevabım buna yönelik olacak.Acaba eşten ötürü yurtdışındaki çalışmalrı sebebiyle ssk dan aylık almakta olan şahıs daha sonra babasının bağkur emekli maaşını alabilir mi?
Old 10-12-2009, 06:56   #19
agumusay

 
Varsayılan

Sayın Avorbay,konu ile ilgili bir yazımı gönderiyorum. Sanırım sorunuzun yanıtını almış olursunuz:
Çeşitli gazete köşelerine yöneltilen soruların en başında “dul” ve “yetim aylıkları” gelmektedir. Şüphesiz bunun nedenlerinin başında insanların ekonomik sıkıntıları nedeniyle çeşitli arayışlara girmesi gelmektedir. Bu arayışların sonucu kimi evli çiftler boşanmakta, aynı evi paylaşmakla birlikte eski eşinden ya da ölmüş olan anne ya da babasından dul ve yetim aylığı almakta herhangi bir sakınca görmemektedir. Bu yazımızda dul ve yetim aylığı alma koşullarına açıklık getirmeye çalışacağız.
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası'nın 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe gir¬mesiyle gündeme gelen konulardan biri de, TC Emekli San¬dığı, SSK ve Bağ-Kur'un bağladığı, "dul ve yetim aylık¬ları” olmuştur.
5510 sayılı yasa ile dul ve yetim aylıkları için nasıl bir uygulama öngörülmüştür?
1 Ekim 2008 tarihinden önce TC Emekli Sandığı Yasasındaki hükümlere:
"Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının;
Dul karı ve koca için yüzde 50'si, aylık alan yetimi bu¬lunmayanların dul eşlerine yüzde 75'i" oranında bağla¬nır.
1 Ekim 2008 tarihinden sonra "dul aylığı" için 5510 sayılı ya¬sanın Geçici 4 ncü Maddesinde öngörülen uygulama:
1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası hükümlerine ta¬bi olarak çalışmış olup bu yasanın 4 üncü maddesinin bi¬rinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya baş¬layanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu yasayla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Ka¬nun hükümlerine göre işlem yapılır.
Kısaca, TC Emekli Sandığından dul ve yetim aylığı alanlara 1 Ekim 2008'den önceki uygulama aynen sürdürülmektedir.
1 Ekim 2008 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Yasası uygula¬masına göre ölen sigortalının aylığının; "Dul eşine yüzde 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine yüzde 75'i" oranında bağlanır.
1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kur Yasası uygulamasına göre ölen sigortalının aylığının "Dul eş için yüzde 50'si, aylık alan çocuğu bulunma¬yanların dul eşine yüzde 75'i" oranında bağlanır.
Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alan¬ların da durumlarında bir değişiklik yapılmamış, eski uy¬gulama aynen korunmuştur.
Buna göre "18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yük¬sek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malûl bulunan ve Sosyal Sigorta'ya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından do¬layı gelir veya aylık almayan çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonra¬dan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigorta'ya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralar¬dan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine yüzde 25'i" oranında yetim aylığı bağlanır.
Özetlemek gerekirse gazetemize sıkça gelen soruların yanıtlanmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle Sosyal Güvenlik Kurumlarından kimlere "yetim aylığı" ödeneceğini küçük bir tablo ile aktarmaya çalışalım:
Emekli Aylığını Ödeyen Aylığı Ödeyecek Dul ve Yetim
Ödeyen Kurum: Ödeyecek Kurum: Aylığı:
SSK SSK Ödenmez
SSK Emekli Sandığı Ödenir
Emekli Sandığı SSK Ödenmez
Emekli Sandığı Emekli Sandığı Ödenmez
Bağ-Kur Bağ-Kur Ödenmez
Bağ-Kur Emekli Sandığı Ödenir
Emekli Sandığı Bağ-Kur Ödenmez
SSK Bağ-Kur Ödenir
Bağ-Kur SSK Ödenir
Old 09-12-2011, 19:03   #20
rth

 
Varsayılan

Adam Norveçteki çalışmaları ile emekli olup Türkiyeye döndü.Türkiyede de SSK, Bağkur gün sayıları var. SSK askerlik borçlanması yaptı primlerini ödedi. 3400 gün sayısını tamamladı, emeklilik talep edince elindeki Norveçteki emekliliğinden dolayı kendisine sağlanan sağlık karnesi alındı?
1-Türkiyedeki çalışmaları için TÜrk kanunlarına göre yeniden emekli olamaz mı?
2-Sağlık karnesi elinden alındığına göre hastalanınca Norveç'e mi gidecek?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bono'da Birden Fazla Lehdarın Durumu. Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 5 14-10-2014 13:57
emekli maaşı haczi *sinequanon* Meslektaşların Soruları 10 31-10-2008 13:32
Ssk Ve Emekli Sandığına Aynı Anda Prim Ödemiş Kişinin Emekli Maaşı Hesaplanması Esası DenizSu Hukuk Soruları Arşivi 1 09-09-2005 12:06
Emekli Maaşı Alabilirmiyim muneysu Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 21:59
Emekli Maaşı İbrahim Tarlak Hukuk Soruları Arşivi 2 18-02-2002 00:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06371808 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.