Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

istifa eden işçinin ikramiye, ihbar ve kıdem tazminatı talebi

Yanıt
Old 05-07-2010, 19:59   #1
emrahcevik

 
Varsayılan istifa eden işçinin ikramiye, ihbar ve kıdem tazminatı talebi

merhaba,

müvekkil mayıs 2008 - nisan 2010 arası bir işyerinde işçi olarak çalışıyor. nisan 2010'da istifa ediyor. istifa gerekçesi olarak herhangi bir beyanda bulunmuyor. sadece gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum diyor. şirketten herhangi bir hak ve alacağım kalmadı şeklinde kağıt imzalıyor.

işyerinde her yıl bir maaş ikramiye ve yılın ilk çeyreğinde maaş zammı uygulaması var.

işveren, nasıl olsa işçi istifa etti diye düşünerek işçinin hakkı olan ikramiye bedelini vermiyor ve zamlı olarak alması gereken maaşı eksik olarak veriyor. aynı statüde çalıştığı mesai arkadaşları ikramiye ve zamlı maaş alırken müvekkile herhangi bir şey verilmiyor.

şimdi işçi maaşın eksik olarak verildiğini bu nedenle istifa ettiğini iddia ederek eksik aldığı kısmı ve almadığı ikramiye bedelini talep edebilir mi? maaşın eksik yatması haklı sebep olarak düşünülürse kıdem ve ihbar tazminatı da alabilir mi?

teşekkürler.
Old 05-07-2010, 20:12   #2
Adli Tip

 
Varsayılan

İşçi istifa beyanını ne zaman veriyor ve süre öngörülmüş mü?
Old 05-07-2010, 20:17   #3
emrahcevik

 
Varsayılan

işçi 11 nisanda işten ayrılıyor. istifa beyanını ise 9 nisanda veriyor. herhangi bir süre öngörülmemiş.
Old 05-07-2010, 20:26   #4
Adli Tip

 
Varsayılan

Bence müvekkilinizin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı yoktur. İşçi, ücret ödemesinden önce istifa etmiştir. Sözleşme sona erdikten sonra, yeni bir fesih nedeni doğması mümkün değildir. (Haklı fesih nedeni ihbar süresi içinde doğabilir ancak somut olayda böyle bir durum yok sanki.) Bu sebeple işçi ücret eksik ödendi diye istifa ettim diyemez...

Zam ve ikramiye sözleşmede yazılı değilse bence onları da alamaz.

Saygılar,
Old 05-07-2010, 23:29   #5
Av.GT

 
Varsayılan

İşçinin istifa ederek işten ayrılması halinde, iş sözleşmesi işçi tarafından fesih edilmiş olduğundan, işverenden ihbar tazminatı talep edilmesi söz konusu olamayacaktır.İşçi istifasını veririken herhangi bir haklı neden belirtmediğine ve tüm tazminatlarını aldığına dair bilerek ve isteyerek bizzat kendisi ibraname imzaladığına göre bence daha sonra maaşının ödenmemesi veya eksik ödenmesi gibi feshihten sonra ortaya çıkan bir durumu ileri sürmesi işçinin kötüniyetini göstermektedir.Bu açılardan ben de sorunuzun cevabını olumsuz düşünmekteyim.
Old 06-07-2010, 00:16   #6
ali ekmekçi

 
Varsayılan

somut olayda Müvekkiliniz tazminat almamalıdır.Zira iş yasası açık"ücretinin yanlış hesaplanması veya eksik ödenmesi "gerekmektedir ki kıdem tazminatı isteyebilesiniz.
Yüksek Mahkeme istifa dilekçesinin geçerliği konusunda fesihten önceki durumla fesih sonrası durumda kişinin menfaat kaybını mukayese ederek bunun bir istifa mı yoksa haklı fesih niyetini bildiren bir beyan mı olduğunu sorguluyor.basit örnekle 10 yıl çalışan işçinin istifasının olağan olmayacağını vs.belirtmektedir.Oysaki anlattığınız olay tam da istifanın geçerli kabul edilebilceği bir olaydır.
Old 06-07-2010, 10:42   #7
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emrahcevik
şimdi işçi maaşın eksik olarak verildiğini bu nedenle istifa ettiğini iddia ederek eksik aldığı kısmı ve almadığı ikramiye bedelini talep edebilir mi? maaşın eksik yatması haklı sebep olarak düşünülürse kıdem ve ihbar tazminatı da alabilir mi?

Ben meslektaşlarım gibi olaya olumsuz bakmıyorum.

Talep edilen kalemleri alma ihtimaliniz vardır.

İstifa ve ibraname tarihi ile hizmet akdinin fiili olarak feshi arasında 3 gün vardır.

"Şirketten herhangi bir alacağım kalmadı" demek

aslında alacaklarım vardı ama ben bunları aldım demektir.

Bu hususların gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 07-07-2010, 19:05   #8
emrahcevik

 
Varsayılan

meslektaşların birçoğu kıdem ve ihbar tazminatının alınmasını zor görmesine rağmen ben, riskli olmakla birlikte, açılacak dava ile bunların alınabileceğini düşünüyorum.

olayın oluş şekline göre; işçi 23 ay çalıştığı işyerinden 11.04.2010 tarihinde istifa ederek -istifa dilekçesinde herhangi bir sebep belirtmeksizin- ayrılıyor.

olayımızda hizmet sözleşmesinin işçi tarafından yapılan fesihle sona erdirildirildiği, istifa beyanının fesih iradesinin ortaya konması olduğu ve bu irade açıklamasıyla sözleşmenin sona ermiş olduğu konularında itiraz olacağını sanmıyorum. burada problem; sebep belirtilmeksizin yapılan istifanın sözleşmeyi sona erdiren haklı bir sebep olup olmadığının nasıl tespit edileceği konusundadır.

kısaca sadece "istifa ediyorumdan" ibaret bir metinle sona erdirilen sözleşmeden dolayı taraflar haklarına nasıl kavuşacaklardır? bu beyanı doğrudan haksız fesih olarak değerlendirirsek işçi alacağına nasıl kavuşacaktır?

iş kanunu 24/2-e de ücretin ödenmemesi veya sözleşmeye aykırı olarak hesaplanıp ödenmesi başlıbaşına geçerli fesih sebebi olarak sayılmış. geçerli fesih halinde de tarafların 26/2 ye göre tazminat vs. hakları baki kalmaktadır.
Old 07-07-2010, 22:59   #9
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emrahcevik
meslektaşların birçoğu kıdem ve ihbar tazminatının alınmasını zor görmesine rağmen ben, riskli olmakla birlikte, açılacak dava ile bunların alınabileceğini düşünüyorum.

olayın oluş şekline göre; işçi 23 ay çalıştığı işyerinden 11.04.2010 tarihinde istifa ederek -istifa dilekçesinde herhangi bir sebep belirtmeksizin- ayrılıyor.

olayımızda hizmet sözleşmesinin işçi tarafından yapılan fesihle sona erdirildirildiği, istifa beyanının fesih iradesinin ortaya konması olduğu ve bu irade açıklamasıyla sözleşmenin sona ermiş olduğu konularında itiraz olacağını sanmıyorum. burada problem; sebep belirtilmeksizin yapılan istifanın sözleşmeyi sona erdiren haklı bir sebep olup olmadığının nasıl tespit edileceği konusundadır.

kısaca sadece "istifa ediyorumdan" ibaret bir metinle sona erdirilen sözleşmeden dolayı taraflar haklarına nasıl kavuşacaklardır? bu beyanı doğrudan haksız fesih olarak değerlendirirsek işçi alacağına nasıl kavuşacaktır?

iş kanunu 24/2-e de ücretin ödenmemesi veya sözleşmeye aykırı olarak hesaplanıp ödenmesi başlıbaşına geçerli fesih sebebi olarak sayılmış. geçerli fesih halinde de tarafların 26/2 ye göre tazminat vs. hakları baki kalmaktadır.

Sayın meslektaşım;

9 Nisan itibariyle, bahsettiğiniz ücretin eksik ödenmesi durumu var mıydı?
Old 07-07-2010, 23:25   #10
emrahcevik

 
Varsayılan

sayın adli tıp,

bir konuda yanlış bilgi vermişim, düzeltir özür dilerim.

istifa 9 nisanda yapılmış fakat tarih olarak 11 nisan atılmış dilekçeye. yani geçerli olan tarih 11 nisan. 9 nisan fiili ayrılma tarihi fakat kağıt üzerinde 11 nisan görünüyor.

maaşlar her ay 5 inde yatmasına rağmen müvekkilin maaşını mayıs 5 e kadar sarkıtmışlar. nasıl olsa ayrıldın diyerek.
Old 07-07-2010, 23:39   #11
Adli Tip

 
Varsayılan

5 Nisan'da müvekkilinizin istifası söz konusu değilken, tüm işçilere maaş ödenmiş, müvekkilinize ödenmemiş mi yani?
Old 13-12-2011, 13:20   #13
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Mevcutken İstifa?

9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/30912 Karar: 2010/25745 Karar Tarihi: 24.09.2010

...İstifa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taşıması durumu da, işçinin dava dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu halde de istifanın ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır.

Somut olayda davacı 21.03.2003 tarihinde işverene sunduğu dilekçe ile herhangi bir gerekçe göstermeden görevinden ayrılmak istediğini belirtmiştir. Mahkemece dinlenilen davacı tanık ifadeleri, davalı işveren tarafından, fazla çalışma ve ulusal bayram ve resmi tatil ücret alacaklarının ödenmediği, çalışma ücretinde kesintiler yapıldığı yönündedir. Davacı istifa dilekçesinde sebep göstermemiş ise de istifa iradesi ödenmeyen fazla çalışma ve ulusal bayram, genel tatil ücret alacakları ve sigortalılık süresinin eksik bildirilmesine ilişkin olup dava dilekçesinde bu somut sebepleri açıklamış ve tanıklarda bu hususları doğrulamışlardır. Bütün bu açıklamalar karşısında davacının iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanununun 24.maddesi çerçevesinde haklı nedenlerle feshettiği anlaşılmakta olup kıdem tazminatının kabulü gerekirken...
Old 01-03-2012, 10:52   #14
av_ayşe

 
Varsayılan

"Şirket kurallarının iş anlayışıma uymaması nedeni ile şirketinizden ayrılmak istiyorum.tüm yasal haklarımın tarafıma iade edilmesini arz ederim." diye yazıp şirkete sunan işçi istifa etmiş sayılır mı?

Bu durum üzerine işe gelmeyen işçi hakkında 3 gün işe gelmedi diye tutanak tutulmuş ve ihtar gönderilmiş, iş aktiniz haklı nedenle feshedildi diye.

İşçi istifa mı etmiş sayılır, yoksa işverenin haklı nedeni mi kabul edilir?
Old 01-03-2012, 11:31   #15
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
"Şirket kurallarının iş anlayışıma uymaması nedeni ile şirketinizden ayrılmak istiyorum.tüm yasal haklarımın tarafıma iade edilmesini arz ederim." diye yazıp şirkete sunan işçi istifa etmiş sayılır mı?

Bu durum üzerine işe gelmeyen işçi hakkında 3 gün işe gelmedi diye tutanak tutulmuş ve ihtar gönderilmiş, iş aktiniz haklı nedenle feshedildi diye.

İşçi istifa mı etmiş sayılır, yoksa işverenin haklı nedeni mi kabul edilir?
Sayın av_ayşe;

"İş anlayışı" şeklinde bir gerekçenin, taşıdığı anlam itibariyle muğlak (belirsiz) bir ifade olduğu ve işçi yönünden haklı nedenle feshin sonuçlarını doğurmayacağı kanaatindeyim. Kıdem tazminatı alacağını da kapsayan bir dava açılması durumunda konu mahkeme tarafından ele alınırken, işçinin fesih iradesinde "haklı neden" olarak ileri sürebileceği herhangi bir gerekçe olmaksızın sadece "iş anlayışına uymaması" hususunu belirtmesi olumsuz olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum.

Saygılarımla..
Old 01-03-2012, 14:33   #16
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ayşe
"Şirket kurallarının iş anlayışıma uymaması nedeni ile şirketinizden ayrılmak istiyorum.tüm yasal haklarımın tarafıma iade edilmesini arz ederim." diye yazıp şirkete sunan işçi istifa etmiş sayılır mı?

Bu durum üzerine işe gelmeyen işçi hakkında 3 gün işe gelmedi diye tutanak tutulmuş ve ihtar gönderilmiş, iş aktiniz haklı nedenle feshedildi diye.

İşçi istifa mı etmiş sayılır, yoksa işverenin haklı nedeni mi kabul edilir?

"Şirket kuralalrının iş anlayışıma uymaması" içi doldurulabilir bir gerekçedir. Gerekçeniz uygunsa işçi haklı nedenle sözleşmeyi feshetti denilebilir.

Şirket kuralı, günde 14 saat çalışmayı gerektiriyor ve buna karşılık fazla mesai ödenmiyorsa, işçinin iş anlayışına uymayabilir...

Veyahut, işverenin sürekli, ağır sözlerle işlerini yürütmesi de işçinin iş anlayışına uymayabilir...

Yapılan iş, bir noktadan sonra gayri ahlaki veya gayri kanuni bir işe dönmüşse de, aynı durum geçerlidir...

Örnekleri çoğaltabiliriz, yeterki siz gerekçeyi doldurun...

Kolay Gelsin...
Old 20-06-2013, 20:15   #17
Av.Eren Evren

 
Varsayılan Haklı Sebeple İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı Alamaz.

Alıntı:
Yazan emrahcevik
merhaba,

müvekkil mayıs 2008 - nisan 2010 arası bir işyerinde işçi olarak çalışıyor. nisan 2010'da istifa ediyor. istifa gerekçesi olarak herhangi bir beyanda bulunmuyor. sadece gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum diyor. şirketten herhangi bir hak ve alacağım kalmadı şeklinde kağıt imzalıyor.

işyerinde her yıl bir maaş ikramiye ve yılın ilk çeyreğinde maaş zammı uygulaması var.

işveren, nasıl olsa işçi istifa etti diye düşünerek işçinin hakkı olan ikramiye bedelini vermiyor ve zamlı olarak alması gereken maaşı eksik olarak veriyor. aynı statüde çalıştığı mesai arkadaşları ikramiye ve zamlı maaş alırken müvekkile herhangi bir şey verilmiyor.

şimdi işçi maaşın eksik olarak verildiğini bu nedenle istifa ettiğini iddia ederek eksik aldığı kısmı ve almadığı ikramiye bedelini talep edebilir mi? maaşın eksik yatması haklı sebep olarak düşünülürse kıdem ve ihbar tazminatı da alabilir mi?

teşekkürler.

İşçi haklı sebeple dahi istifa etmiş/yani sözleşmeyi haklı gerekçe ile sona erdirmiş olsa bile ihbar tazminatı talep edemez. Bu konu Bu konu Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin 17.10.2012 tarih ve 2010/26015 E ve 2012/34901 K sy kararında tartışılmıştır.

Yargıtay kararı ile ilgili yazıyı Haklı Sebeple İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi ? isimli yazımda bulabilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Malüliyet istifa kıdem tazminatı fatihbjk Meslektaşların Soruları 3 29-12-2009 12:32
kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı Av.GT Meslektaşların Soruları 2 14-12-2009 21:59
İşe başlamayan işçinin ihbar ve kıdem tazminatı Av.Onur Tunga Hukuk Sohbetleri 2 13-05-2008 11:42
devamı niteliğindeki şirketten kıdem ve ihbar tazminatı talebi iözkurt Meslektaşların Soruları 2 21-10-2007 20:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07998896 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.