Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

danıştay kararı arıyorum

Yanıt
Old 13-09-2011, 13:03   #1
limpid

 
Varsayılan danıştay kararı arıyorum

merhabalar,

aşağıda karar numaralarını sunmuş olduğum kararlara ihtiyacım var. karar metni elinde olan meslektaşlarım paylaşırlarsa sevinirim iyi çalışmalar.

Danıştay 12. daire 2010/2765 K.
Danıştay 12. daire 2010/1034 K.
Ankara 2. İdare Mah. 2010/1109 K.
Malatya İdare Mah. 2010/881 K.

Teşekkürler.
Old 14-09-2011, 11:10   #2
De jure

 
Mesaj

T.C. Danistay
13.Dairesi
Esas: 2007/14955
Karar: 2010/1034
Karar Tarihi: 08.02.2010
 
REKABET KURULU KARARININ
İPTALİ İSTEMİ - SÜRÜCÜ OLUR RAPORU VERMEYE YETKİLİ TEŞEBBÜSLERCE FİYAT ANLAŞMASINA GİDİLMİŞ OLMASI - KANUNUN İHLAL EDİLMİŞ OLMASI
ÖZET: Yap

ılan soruşturma neticesinde, Özel Sakarya Polikliniği'nin de sonradan katıldığı, Ankara ilinde <sürücü olur> raporu vermeye yetkili teşebbüslerce fiyat anlaşmasına gidildiği, ortak hesap uygulaması ve hesabın denetimi ile bu uygulamanın sekiz aylık süre boyunca devam ettiği saptandığından, Rekabet Kurulu'nca bu davranışların, kanunda yasaklanmış olan eylemler olarak değerlendirilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
(4054 S. K. m. 4, 16)
Davan
ın Özeti: Özel Sakarya Polikliniğinin de aralarında bulunduğu Ankara İlinde faaliyet gösteren ve raporu vermeye yetkili polikliniklerin, açılan banka hesapları ile bir havuz oluşturarak pazar paylaşımında bulunmak ve fiyat tespiti yapmak şeklindeki eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin (a) ve (b) bendlerinde sayılan örneklerle uyumlu olduğuna, yasak kapsamında rekabet ihlali oluşturduğuna ve 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrası ve 2005/2 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin Rekabet Kurulu'nun 24.04.2007 tarih ve 07-34/342-123 sayılı kararının davacıya yönelik kısmının; 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilmediği, Kurul kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
<font size="3" face="Tahoma"><font size="3" face="Tahoma">Savunmanın Özeti: Dava konusu Rekabet Kurulu kararında da saptandığı üzere, aralarında davacının da bulunduğu polikliniklerin, hem fiyat tespiti yapmak hem de pazar paylaşımında bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerinden, dava konusu işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı ileri sürülerek hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Eğerci'nin Düşüncesi: 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesine aykırı davrandığı sabit bulanan davacı hakkında alınan dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Mürteza Güler'in Düşüncesi: Dava; davacının da aralarında bulunduğu Ankara ilinde faaliyet gösteren ve sürücü olur raporu vermeye yetkili polikliniklerin fiyat tespiti yapmak ve havuz oluşturmak suretiyle 4054 sayılı Kanuna aykırı davrandıklarından bahisle idari para cezası uygulanmasına ilişkin Rekabet Kurulu'nun 24.04.2007 günlü, 07-34/342-1236 sayılı kararının davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ncü maddesinde; belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran ya da doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaların, uyumlu eylemlerin ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerinin hukuka aykırı ve yasak olduğu hükme bağlanmış, mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satış şartlarının tespit edilmesi, mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü hukuka aykırı ve yasak haller arasında sayılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının da aralarında bulunduğu Ankara ilinde faaliyet gösteren ve sürücü olur raporu vermeye yetkili bazı polikliniklerin Ankara İli Sürücü Adayları Muayene ve Rehabilitasyon Merkezleri İşbirliği Protokolü adı altında bir protokol imzalayarak bir yapılanma oluşturmak istedikleri, bu konuda ortak davranış sergilemek üzere çeşitli esasları protokole bağladıkları; yine aynı teşebbüslerce fiyat anlaşmasına gidilerek, ortak hesap uygulaması ve hesabın denetimi ile bu uygulamanın 8 aylık süre boyunca devam ettiği açılan soruşturma sonucunda tespit edilmiştir.
Bu durumda fiyat tespiti yapmak ve havuz oluşturarak pazar paylaşımında bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesinin (a) ve (b) bentlerini ihlal ettiği anlaşılan davacı teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin dava konusu kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.
Belirtilen nedenlerle davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava; Özel Sakarya Polikliniği'nin de aralarında bulunduğu Ankara İlinde faaliyet gösteren ve raporu vermeye yetkili polikliniklerin, açılan banka hesapları ile bir havuz oluşturarak pazar paylaşımında bulunmak ve fiyat tespiti yapmak şeklindeki eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin (a) ve (b) bendlerinde sayılan örneklerle uyumlu olduğuna, yasak kapsamında rekabet ihlali oluşturduğuna ve 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrası ve 2005/2 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin Rekabet Kurulu'nun 24.04.2007 tarih ve 07-34/342-123 sayılı kararının davacıya yönelik kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde
Old 14-09-2011, 11:17   #3
De jure

 
Varsayılan

Kusura bakmayın sehven eklemiş bulundum.Bu arada kararları bulamadım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
danıştay kararı arıyorum gencerx07 Meslektaşların Soruları 2 18-06-2010 16:57
Danıştay Kararı Arıyorum detay82 Meslektaşların Soruları 0 08-07-2009 08:03
Danıştay kararı arıyorum utku yeni Meslektaşların Soruları 1 07-07-2009 08:28
danıştay kararı arıyorum Favor Meslektaşların Soruları 1 26-01-2008 09:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04798508 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.