Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Toplantı ve karar yeter sayısı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Yanıt
Old 29-12-2006, 20:53   #1
ayanlar07

 
Varsayılan Toplantı ve karar yeter sayısı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi

anayasanın ilgili metinleri şöyle:

D. Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 96. – Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.

MADDE 102. – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır.
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir.
En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.
Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.Özal'ın üçte iki katılımın olmadığı toplantıyla cumhurbaşkanı seçildiği, dolayısıyla AKP'nin de seçim yapabileceği tezine karşı çıkan Kanadoğlu, 1996'da yapılan düzenlemeye işaret etti

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Turgut Özal 'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde üçte iki çoğunluk koşulunun aranmadığı tezine karşı çıkarak, "O tarihte yürürlükte olan içtüzükte cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin hiçbir hüküm yer almıyordu. Bu nedenle Meclis kararları aleyhine Anayasa Mahkemesi'nin denetime başvurma olanağı yoktu. Ancak 1996 yılında yapılan değişiklikle bu yol açıldı" dedi


Kanadoğlu, Özal'ın üçte iki katılımın olmadığı toplantıyla cumhurbaşkanı seçildiği, dolayısıyla 354 milletvekili bulunan AKP'nin de seçim yapabileceği tartışmasını değerlendirdi. Özal'ın Meclis'in üçte iki çoğunluğunun altında bir katılımla seçildiğini anımsatan Kanadoğlu, "Anayasanın 102. maddesinde yazılı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir hükmüne aykırılığında kuşku bulunmuyor. Ancak gözden kaçan nokta şu: O tarihte yürürlükte olan 1973 Meclis İçtüzüğü'nde cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin hiçbir hüküm yer almıyordu. Tüzüğün 121. maddesinin kabul tarihi 16 Mayıs 1996 gün ve 424 sayılı kararla olmuştur" dedi.

Kanadoğlu, bu tarihten önce verilmiş olan Meclis kararlarının içtüzüğe aykırı olma ya da yeni bir içtüzük ihdas etme durumunun ortaya çıkmadığına işaret ederek şunları söyledi: "Bu nedenle Meclis kararları aleyhine Anayasa Mahkemesi'nin denetimine başvurma olanağı yoktu. Bu nedenle bugünkü durumu Özal'ın seçimiyle karşılaştırmak yerinde değildir. O zaman anayasa delindi de karşılık verilmedi diyecek olursak, bugün de aynı şeyi yapacak halimiz yok. Zaten kimse gidemezdi Anayasa Mahkemesi'ne. Çünkü anayasal dayanağı yoktu. Özal'ın seçilmesini örnek gösterenler içtüzükte yapılan 16 Mayıs 1996 günlü değişikliğin ve 121. maddenin ayırdında değiller "


İçtüzüğün 121. maddesi, "Cumhurbaşkanı anayasanın 101. maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan adaylar arasından anayasanın 102. maddesi hükümlerine göre seçilir" hükmünü içeriyor. Kanadoğlu, seçilecek yeni cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının göreve devam edeceğinin altını çizerken, "Bu çok açık anayasa hükmüdür" diye konuştu


Prof. Dr. Mümtaz Soysal, cumhurbaşkanlığı seçiminin dört turunda da üçte iki çoğunluğun (367) bulunması gerektiğine işaret ederek, "Meclis'in seçememesi durumunda 'Bir cumhurbaşkanı dahi seçemiyor, seçime gitmesi gerekir' düşüncesiyle seçimlerin yenilenmesi hükmü getirilmiştir. Çünkü 12 Eylül öncesinde cumhurbaşkanı seçilemedi, tur üzerine tur yapıldı" diye konuştu. Bu tezin 354 milletvekili bulunan AKP'ye hiç kimsenin destek vermemesi üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Soysal, "Bağımsızlar ya da diğer milletvekilleri seçime gidilecek olmasının endişesiyle AKP'ye destek verebilirler. AKP dışındakiler açısından bu durum pazarlık güçlerini de artıracak. 'Falanca cumhurbaşkanını aday gösterirseniz geliriz' diyenler de çıkabilir" değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Süheyl Batum da Vatan gazetesindeki köşesinde, 1961 Anayasası "Her Meclis, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve anayasada başkaca hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir" hükmünü taşırken, 1982 Anayasası'nda yapılan değişiklikle "Anayasada başkaca hüküm yoksa" ibaresinin en başa getirildiğini belirterek şunları kaydetti: "Anayasanın 96. maddesi gayet açık. Anayasada başkaca hüküm yoksa, TBMM 1/3 çoğunluk ile toplanacak. Yani 184 üye ile toplanacak. Ve yine anayasaya göre, en az 139 üye ile karar verecek. Peki ya 'Anayasada başkaca hüküm varsa' ne olacak? Nitekim var. Yine anayasanın kendisi bu iki durumu düzenlemiş. Biri cumhurbaşkanı seçimi, diğeri de anayasanın değiştirilmesi. İşte bu iki durumda anayasa gereği, açık düzenlemenin gereği iki sayı da değişecek. Hem toplantı yetersayısı hem de karar yeter sayısı. Nasıl değişecek? Birbirine bağlı olarak düzenlenen bu 'iki yeter sayısı' artacak. Bu kadar basit. Nitekim Sayın Demirel 431/450, Sayın Sezer de, 533/550 üyenin katılımları ile seçilmiştir. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi, bu iki sayının birbirine bağlı olduğunu ve toplantı yetersayısı olmadığı takdirde, bu eksikliğin karar yetersayısını da tamamen etkileyeceğini belirtmektedir . Yani 139 üye ile karar alacak Meclis, (anayasaya göre) en az 184 kişi ile toplanacaktır. Yoksa karar alamayacaktır. İşte bunun gibi, 367 üye ile karar vermesi gereken durumlarda da, bunun altında bir toplantı yetersayısı ile toplanabileceğini ileri sürmek mantıklı da değildir, anayasanın lafzına ve ruhuna uygun da değildir."


Anayasa Mahkemesi de Sezer de 367 istiyor

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, cumhurbaşkanının nasıl seçileceğinin Anayasada belli olduğunu belirterek, buna aykırı olarak ortaya atılan görüşlerin “hukuku zorlayan yorumlar” olduğunu söyledi. Kuzu, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en az 367 milletvekilinin TBMM’de bulunması gerektiği” ne ilişkin sözleriyle ilgili olarak, ’Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yorum yapılamaz. Bu, hukuku patlatır, çatlatır “ dedi

Old 30-12-2006, 03:03   #2
oguzhand0

 
Varsayılan

Sayın Ayanlar;

Biraz araştırırsanız konunun mevcut olduğunu görürsünüz.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=9928

SAYGILARIMLA
Old 30-12-2006, 10:40   #3
ayanlar07

 
Varsayılan sonradan farkettim!

sayın meslektaşım bunu ben de farketim ancak yazdıktan sonra sizin bole bir konu açtığınızı gördüm daha sonrasında da taşımak aklıma gelmedi ama şunu belirtmek isterim ki bu güncel ve şu anda siyasette tartışılan bir konu olduğu için ben bunu haber bölümü görünce araştırıp bu konudaki görüşleri olan ve tüm türkiyenin anayasa alanındaki en tanınmış kişilerin görüşleri ile bu tartışmaya ortak olmak istedim unutmayın ki anayasa bizim temel yasamızdır ve her hukukçunun ilgili olacağını düşündüğüm bu konuyu eğer sizin açtığınızı görsem oraya yazardım benim amacım burada hit yapmak değil dün bir sürü yazı yazdım bende araştırıyorum şu anda yeni yeni neyin nerde olduğunu yavaş yavaş seziniyorum ama yine de uyarınız için size tşk...
Old 30-12-2006, 11:29   #4
oguzhand0

 
Varsayılan

Sayın ayanlar; ne demek hiç önemli değil.Bu arada maalesef daha meslektaşınız olamadım.Bir öğrenciyim.Umarım mesleğimi elime aldığım zaman meslektaşım demek nasib olur...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Alkol cezası tartışması Viyola Hukuk Haberleri 2 25-08-2008 16:30
Yozgat Baro Başkanlığı Seçimi yapıldı alisuat Hukuk Haberleri 1 11-11-2006 17:23
Ankara'da YARSAV tartışması ahmetsacit Hukuk Haberleri 2 02-09-2006 16:25
Ltd. şti.De Müdür Seçimi Yapılmamışsa mehmetdemirlek301 Meslektaşların Soruları 10 29-01-2006 19:06
Anket Tartışması Hakkında Batu Han Site Hakkında Yazışmalar [Arşiv] 1 25-03-2003 16:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04146910 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.