Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İptal edilen idari işlem aynen tekrarlanırsa

Yanıt
Old 27-01-2017, 14:35   #1
kamu görevlisi

 
Varsayılan İptal edilen idari işlem aynen tekrarlanırsa

Değerli üyeler bütün araştırmalarıma rağmen bu konuda net bir yorum
yada hüküm karar bulamadım sizlerin değerlendirmelerinizi bekliyorum..

Bir idari işlem yargı kararıyla iptal edildikten sonra önce karar uygulanıp 1 hafta -on gün sonra tekrar iptal edilmiş şekliyle idare tarafından aynen eskisi gibi yeniden uygulanırsa

1-Mahkeme kararını uygulanmamış sayılırmı?
2-Her idari işlem için ayrı dava açılır diyerek yıllarca kurum uygular kişi iptal kararı alır olay bu şekilde sürer gidermi

Saygılarımla..
Old 05-02-2017, 15:09   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Danıştay 5.Daire
Esas: 2006 / 1462
Karar: 2006 / 2095
Karar Tarihi: 17.04.2006

"Dairemizin 21/12/2000 günlü, E:2000/4810 sayılı kararıyla, şef ve şef yardımcılığı sınavının dayanağını oluşturan Yönetmelik hükümleri ile 24/9/2000 günlü yabancı dil sınavının hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş ve yürütülmesi durdurulmuştur. Anayasanın 2. ve 138. maddeleriyle 2577 sayılı Yasanın 28. maddesine göre, idarenin yargı kararlarına uygun işlem yapmakla zorunlu olduğu ve idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunmadığı gibi, yargı kararını etkisiz hale getirmeye yönelik işlemler tesis etmesinin de Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır."

-Yargı kararını etkisiz kılacak şekilde işlem yapmak, yargı kararını uygulamamak maddi manevi tazminat sebebidir. Elbette yargı kararı uygulanmamış sayılır.
-Olay bu şekilde sürer gider mi? Teorik olarak mümkün ama maddi manevi tazminat söz konusu olduğunda idarenin, ödediği bu tazminatı, sebebiyet veren memur veya memurlara rücu etmesi gerekecektir. Bir kez tazminat çıktıktan sonra aynı ısrarın süreceğini pek sanmıyorum. Rücu ve benzeri süreçlerin de takipçi si olmak (en azından BİMER üzerinden şikayet yoluyla) gerekebilir.
Old 06-02-2017, 10:26   #3
kamu görevlisi

 
Varsayılan

Açıklamanız için teşekkür ederim.Bu konuda birtek tazminat yolunu denemedik haklısınız. Bimer artık işlevsiz bir durumda şikayet edilenden yazılı bilgi istiyor ve işlem orada bitiyor geri dönüş veya cevap bile vermiyorlar.Cumhuriyet Savcıları görevi kötüye kullanma şikayetlerinde soruşturma izni alamıyorlar bu durumda geriye bir tek tazminat talebi kalıyor teşekkür eder kolaylıklar dilerim..
Old 01-08-2017, 09:14   #4
kamu görevlisi

 
Varsayılan Danıştay "Yargı kararlarını uygulamamak" eylemini suç kabul etmedi

Değerli hukukçular ve hukukseverler
Danıştay 1.Dairesi anayasanın ve diğer mevzuatın amir hükümlerine rağmen yargı kararının etkisizleştirerek uygulamamak eylemi için ön inceleme gerektiren bir suç değildir kararını vermiştir.Aşağıda özetini sunacağım karala ilgili bu aşamadan sonra itiraz edebileceğim bir merci varmıdır yada burası son noktamıdır yardım ve desteklerinizi bekliyorum.İyi çalışmalar.

TC
DANIŞTAY
BİRİNCİ DAİRE
Esas No: 2017/864
Karar No:2017/886


Haklarında İşleme Konulmama
Kararı verilenler :
1- ……
2- ……
İtiraz edilen Karar : Şikayetin İşleme Konulmamamasına ilişkin İçişleri Bakanının……tarih ve ………sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : ……

Soruşturulacak Eylem : ……kadrosunda olup…..belediyesi ……biriminde görev yapan şikayetçinin ,……biriminde görevlendirilmesine dair 09/03/2015 tarihli işlemin iptali istemi ile açılan davanın reddi yolundaki ……İdare mahkemesinin ……….
Sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına dair …..Bölge İdare mahkemesinin 09/03/2016 tarih ve …..kararı ile anılan mahkeme kararının bozulması ve dava konusu işlemin iptaline ilişkin Bölge idare mahkemesinin ……….sayılı kararını şeklen uygulayarak ……birimindeki görevine iade edilen şikayetçiyi ……tarihli işlemle ……biriminde görevlendirmek suretiyle yargı kararını etkisiz kılacak yeni işlem tesis etmek.

Eylem Tarihi : 2016 yılı ve devamı

İçişleri Bakanlığının …tarih ve …sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya İçişleri Bakanının ……tarih ve ….sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz ,tetkik hakimi………..’ın açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Uyarınca incelendi


Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4.maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ;Bu kanuna göre memurlarve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının ,ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu ,iddialarında ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği,bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunan bildirileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinde …….. Bölge İdare Mahkemesinin …..tarih ve ……. Sayılı kararı gereğince …….Belediye Başkanının ……tarihli oluruyla şikayetçinin ……..deki görevine iade edildiği ancak ihtiyaç nedeniyle ……..tarihli başkanlık oluruyla …. Biriminde görevlendirildiği,söz konusu görevlendirmenin hukuka aykırılık iddiasının açılacak bir iptal davasında incelenebileceği anlaşılmıştır.
Bu nedenlerle şikayetin 4483 sayılı kanunun 4.maddesi kapsamında ön incelemeyi gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının ……tarih ve…..sayılı kararına yapılan itirazın reddine dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına kararın bir örneğinin itiraz eden gönderilmesine ……
Tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
İmza X İmza İmza İmzaX-KARŞI OY

Anayasanın "Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138 inci maddesinde,yasama ve yürütme organları ile idareninmahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu; bu organların ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremiyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremiyeceği hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden ……….Belediyesi ….biriminde görev yapan şikayetçinin …….biriminde görevlendirilmesine dair işlemin iptali isteminin reddi yolundaki …..İdare Mahkemesinin ………….sayılı kararının ……….Bölge İdare Mahkemesinin. ………..sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulduğu …… Bölge idare mahkemesinin ………….sayılı kararıyla da dava konusu işlemin iptal edildiği,Belediye Başkanlığının ……..tarihli işlemiyle ………..birimindeki görevine iade edilen şikayetçinin 17 gün sonra ………….biriminde görevlendirildiği,yargı kararı gereğince görevine iade edilen şikayetçinin çok kısa bir süre sonra bu görevinden alınarak yeni bir işlemine tabi tutulmasının ,Mahkeme kararını uygulamamak ve etkisiz kılmak amacı taşıdığıbu durumun Anayasanın 138.maddesi ile 2577 sayılı kanunun 28.maddesindeki hükümlere aykırılık teşkil ettiği açıktır.
Bu nedenlerle şikayetin anılan kanunun 4 üncü maddesi gereğince ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından 4483 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca yetkili merci tarafından ön inceleme verilmesi,bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi için itirazın kabulü ile şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının …….Tarih ve………sayılı kararının kaldırılması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.

Üye
İmza
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari Yargıda İptali istenilen idari işlemden sonra tesis edilen yeni idari işlemlerin iptal kararı karşısındaki durumu Av.Başkan Meslektaşların Soruları 3 16-03-2014 23:33
idari işlem-idari eylem-dava açma süresi lawyer0202 Meslektaşların Soruları 12 26-09-2012 14:31
İptal edilen çeke ilişkin icra takibi - İptal kararını alana ödeme yapılmış olması n_plak Meslektaşların Soruları 2 13-05-2009 18:02
Düzenleyici işlem iptal başvurusu- birey hakkında tesis edilmiş idari işlem kabulü Av.Mehmet_Ali Meslektaşların Soruları 1 10-03-2009 13:58
idari işlem ile idari eylem arasındaki farklar kerim Hukuk Soruları Arşivi 3 06-05-2006 14:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04599190 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.