Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kısmi Dava/Tespit Davası/Belirsiz Alacak davası ve HMK 106-107-109

Yanıt
Old 11-10-2011, 11:31   #181
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av-ufuk
Tüm bu tartışmalarımız sonrası KISMİ DAVANIN neden var olduğunu ve uygulama alanını inanın çözemedim??

HMK 109 nerede kullanılacak?

Bir ihtimal ön incelemeye kadar davalının vereceği cevapla hukuki talebim netleşecek??

Davalının vereceği cevap açtığım kısma ilişkin olacaksa kısmi dava nedir?

Kısmi dava artı geri kalan alacağın tespiti şeklinde açılacak bir dava hukuki olarak yararlı mıdır?


ben de halen kısmi dava ile belirsiz dava arasında ne fark var olduğunu anlayabilmiş değilim.... alacak belirsiz ise bir miktarı için açtığımız dava hem belirsiz alacak hem de kısmi dava değil midir? bu dava türlerinin farkı nedir?
Old 11-10-2011, 11:47   #182
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
AV.ARZU KILIÇ
Alıntı:
ben de halen kısmi dava ile belirsiz dava arasında ne fark var olduğunu anlayabilmiş değilim.... alacak belirsiz ise bir miktarı için açtığımız dava hem belirsiz alacak hem de kısmi dava değil midir? bu dava türlerinin farkı nedir?

Sayın KILIÇ,

Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler bunlar...
Bir anlayalım... Hızlı yargıyı göreceğiz (Adalet ayrı!?)

m.107- Belirsiz alacak ve tespit davası
"alacağın miktarını yahut değerini"
"tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin"
"kendisinden beklenemeyeceği" veya
"bunun imkânsız olduğu hâllerde,"

107(3)- Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir.

Pratik olarak açılacak dava; "kısmı eda ve tespit"

Kısmi dava
MADDE 109- (1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir.

(2) Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz.

Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise... Eda davası...

Diye düşünüyorum
Old 13-10-2011, 18:36   #183
İzzet Hamle

 
Varsayılan aukatlık ücreti - kısmi dava

Kısmi dava konusunda bir sorum olacak. Dava dilekçesinde alacak tutarı net olarak belirtilerek, bunun sadece bir kısmının, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla talep edilmiş olduğu bir davada yeni HMK uyarınca uygulama nazıl olacak? Hakim, kısmi dava açan tarafa eksik harcı tamamlaması için süre mi verecek? Yoksa bu konuda davacı, hakimin bu yönde bir kararını beklemeksizin ıslah yoluna başvurup eksik harcı mı tamamlayacak?
Old 14-10-2011, 01:06   #184
Av.Alperen

 
Varsayılan

Yasanın gerekçesinde tespit davasının usul ekonomisi açısından tarafların lehine olduğu belirtiliyor o halde Tespit davasında alınan harç ve davanın reddi halinde hükmedilecek karşı ücreti vekaletin maktu şekilde olması gerekmiyor mu? selamlar
Old 18-10-2011, 17:38   #185
durgunlu

 
Varsayılan

Ben, 107/3'deki "kısmi eda davası" ibaresinden, yine 107.maddede belirtilen belirsiz alacak davasındaki kısmiliğin kastedildiğini düşünüyorum. Yoksa 109'daki kısmi davayi niye 107'nin içine koysunlar?
Dolayısıyla;
1-Kural "tam dava" açmaktır.
2-İstisnalar;
a) 107-Tazminat davalarındaki gibi alacağın belirsiz olduğu durumlarda belirsiz alacak ve/veya tespit davası açılabilir.
b) 109-Bölünebilir alacaklarda şartları varsa kısmi dava açılabilir. Bu durumda tespit davası açılamaz.
b-1)Bunun için alacağın tartışmalı olması (örneğin salt fatura alacağına dayalı davalarda tartışma yoktur. Alacak bellidir)
b-2)Alacağın açıkça belli olmaması gerekir. (yine fatura alacağında alacak açıkça bellidir)

Ancak 109'un pek uygulama alanı olmadığını düşünmekteyim. Örneğin; birden fazla dosyaya ilişkin vekalet ücreti alacağına dayalı dava açıldığında ilk başta sadece bir kısım dosyalar için dava açıldığında kısmi dava gibi algılanabilir. Talep miktarı tartışmalıdır, ancak miktar avukat tarafından belirlenebilir olduğu için kısmi dava açılamaz.

Tüm örnekler için cihet belirlemek gerekir, amma tüm örnekler çoktur. Durum vahimdir.
Old 19-10-2011, 08:50   #186
durgunlu

 
Varsayılan

Bir hususu daha belirtmek isterim.
109/2'deki kısmi dava açma şartı VEYA ibaresi ile belirtilmiştir. Bu durumda kısmi dava açabilmek için bölünebilirlik yanında;
a)Ya talep konusu miktar tartışmalı olmalıdır. (tartışmasız ise tam dava olacaktır)
b) Ya da talep konusu açıkça belirli olmamalıdır. (Açıkça belirli ise tam dava açılmalıdır)

Fakat gerekçede VE ibaresi kullanılmıştır. Bu durumda iki şartın da aynı anda olması gerekir.

Biz kanun maddesine göre hareket etmek durumundayız.

Akla bir soru gelmektedir.
Örnek: Fuzuli şagillikten dolayı geriye dönük 5 yıllık ecrimisil talep edilebiliyor iken ( tüm yıllara ait kira paralarının banka hesabına yatırıldığı düşünülülerek ecri misil miktarının tayin edildiğini varsayalım) biz 1 yıl istedik. Bölünebilir nitelikte ve talep konusu tartışmalı. Peki talep konusu açıkça belli değil mi? Bence belli. Bu durumda kısmi dava açılamaz.
Çözüm: Kısmi veya belirsiz olduğunu belirtmeden 1 yıllık ecri misil isteyelim. Dava kesinleşsin. Açacağımız 2. davada "Hooop kardeş, sen ilk davanda talebini 1 yıl ile sınırlandırdın, artık 4 yıl için dava açamazsın" denilebilir mi?
Old 19-10-2011, 12:25   #187
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Yani sonuç olarak alacağını tam belirleyemiyorsan bol bol tespit davası aç,dava konunu belirle sonra da eda davsı aç!!rahatlar mı yargı böyle?Yıllarca oluşmuş hukuki yarar içtihatlarını bir kalemde sil,yeni uygulama yeni içtihat belirle olmadı belirsiz dava maddesini iptal etYAZIK OLDU KISMİ DAVAYA
Old 19-10-2011, 12:53   #188
tiryakim

 
Varsayılan

Peki arkadaşlar İşçi alacakları davasını kısmi dava olarak açıp daha sonra ıslahla miktarı arttırabilirmiyiz
Old 19-10-2011, 13:03   #189
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

"Yeni HMK uygulamasında iş davası dava dilekçesi hazırlanması"


http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=66381
Old 28-10-2011, 10:23   #190
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.H.Sancar KARACA
Mahkemeyle uğraşmak sizinle uğraşmaktan (Yargıcı ikna etmek sizi ikna etmekten) daha kolay.
Ben belirsiz alacak davası açıyorum arkadaş.
N'aparsanız yapın.
Demiştim ya...

Sayın Av.Hulusi METİN Üstadım da,

"Sitemizde bizlerle paylaşılan ilk dava, sanırım sizinki olacak...
Madem ki
"Yol açık, yola çık" dediniz... Kolaylıklar ve başarılar dilerim.
Umarım gelişmeleri bizlerle paylaşırsınız
. " demişti .
Ama...
Old 28-10-2011, 23:36   #191
NightBird

 
Varsayılan

Herkese Merhabalar,

Tıpta yanlış uygulama sebebiyle açtığımız maddi ve manevi tazminat talepli davamızda maddi tazminat miktarının bilirkişi incelemesi sonucu tam olarak belirnebileceğini beyan ederek belirsiz alacak davasının ön inceleme öncesi hazırlık tensip tutanağı dün tarafımıza tebliği edildi.

Ama bir de baktık ki bizim bariz bir şekilde "belirsiz alacak davasıdır." diye belirterek açtığımız davayı hakim re'sen "Açılan davanın EDA DAVASI(HMK 105 md),KISMİ DAVA (HMK 109 md) olduğunun tespitine" diyerek EDA DAVASI-KISMİ DAVA olarak zapta geçirmiş.Üstelik bu tutanak 3 sayfa.

Hakimin neye istinaden bu tespiti yaptığını anlayamadım.Şimdi bu durumda ne yapılabilir?İtiraz edelim mi etmeyelim mi diye muallak bir durumdayız.
Old 29-10-2011, 07:27   #192
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Görüş

Alıntı:
NightBird
Alıntı:
bizim bariz bir şekilde "belirsiz alacak davasıdır." diye belirterek açtığımız davayı hakim re'sen "Açılan davanın EDA DAVASI(HMK 105 md),KISMİ DAVA (HMK 109 md) olduğunun tespitine" diyerek EDA DAVASI-KISMİ DAVA olarak zapta geçirmiş

Sayın NightBird,

Hukukun uygulanması
MADDE 33- (1) Hâkim, Türk hukukunu resen uygular.

Manevi tazminat = m.105 (Eda)

Maddi tazminat = m.107/1 (Belirsiz-olmalı-ydı!)

Saygılarımla
Old 29-10-2011, 14:12   #193
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan NightBird
Herkese Merhabalar,

Tıpta yanlış uygulama sebebiyle açtığımız maddi ve manevi tazminat talepli davamızda maddi tazminat miktarının bilirkişi incelemesi sonucu tam olarak belirnebileceğini beyan ederek belirsiz alacak davasının ön inceleme öncesi hazırlık tensip tutanağı dün tarafımıza tebliği edildi.

Ama bir de baktık ki bizim bariz bir şekilde "belirsiz alacak davasıdır." diye belirterek açtığımız davayı hakim re'sen "Açılan davanın EDA DAVASI(HMK 105 md),KISMİ DAVA (HMK 109 md) olduğunun tespitine" diyerek EDA DAVASI-KISMİ DAVA olarak zapta geçirmiş.Üstelik bu tutanak 3 sayfa.

Hakimin neye istinaden bu tespiti yaptığını anlayamadım.Şimdi bu durumda ne yapılabilir?İtiraz edelim mi etmeyelim mi diye muallak bir durumdayız.

Bilirkişi neyi belirleyecektir?
Old 29-10-2011, 21:27   #194
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Sayın NİGHTBİRD, bence sizin dava çeşidi değerlendirmeniz doğru. Ancak hakimin yaptığı bu vasıflandırmaya itiraz edemezsiniz. İki durum arasında fark ne olacaktır? Eda-kısmi dava kabul edildiğinde, tahkikat aşamasında hesap bilirkişisi raporu çıktığında ıslah veya ek dava yoluna gideceksiniz, ancak bu durumda zamanaşımına dikkat etmek gerekecek. Belirsiz alacak davası olarak kabul edilseydi aynı dava içinde bedeli artıracaktınız, zamanaşımı sıkıntısı da olamayacaktı.
Old 04-11-2011, 12:05   #195
NAZ80

 
Varsayılan

iş mahkemesinde 20.06.2011 tarihinde yıllık izin ile ilgili 1.000 tl lik tazminat davası açtım. 5 yıllık zamanaşımı süresi 25.06.2011 de doldu.Şimdi yeni hmk ile açmış olduğum dava ile ilgili zamanaşımı kesilmişmidir. kesilmemişmidir.
Old 12-11-2011, 18:59   #196
üye38503

 
Varsayılan

HMK ya da HUMK siz davayı zaten zamanaşımı dolmadan açmışsınız. Kanun değişince ne oluyor ki?
Old 12-11-2011, 23:15   #197
Mare Nostrum

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mezopotamyalı
HMK ya da HUMK siz davayı zaten zamanaşımı dolmadan açmışsınız. Kanun değişince ne oluyor ki?

Sanırım meslektaşımız ıslah için zamanaşımı konusunda sıkıntı olup olmayacağını soruyor...
Old 13-11-2011, 16:11   #198
quellem

 
Varsayılan

manevi tazminat için seminerde belirsiz alacak davası açın dendi. Ama burada sanki manevi tazminat a sadece eda davası şeklinde açılabileceğini okudum.
Yanılıyor muyum? Pratikte yeni kanuna göre manevi tazminat davası açan var mı?
Old 13-11-2011, 16:21   #199
quellem

 
Varsayılan

eski HUMK ' a göre zamanaşımı ıslah ile kesilirken, Yeni HMK'da zamanaşımı belirsiz alacak davasını açtığınız anda kesilir.
Old 14-11-2011, 08:38   #200
NAZ80

 
Varsayılan

meslektaşımında söylediği gibi benim sorum ıslahta zamanaşımı ile karşılaşacak mıyım
Old 14-11-2011, 10:57   #201
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Açtığınız dava belirsiz alacak davası olmadığından zamanaşımı konusu önceden olduğu gibi ek dava/ıslah tarihi itibariyle incelenecektir. Islahta zamanaşımı ile karşılaşırsınız.
Old 14-11-2011, 19:52   #202
Mozkul

 
Varsayılan Belirsiz alacak davasının kısmi davaya nazaran olumlu yönleri

Belirsiz alacak davasının kısmi davaya nazaran olumlu yönleri

1. Belirsiz alacak için zamanaşımı dava açıldığı anda kesilmiş sayılır.

2. Dava sırasında talep sonucunun arttırılması için ıslah ya da karşı tarafın iznine gerek yoktur.

3. Faiz talep edilmişse, belirlenemeyen alacak için faiz talep tarihinden itibaren işlemeye başlar.

4. Belirsiz alacak davası yerine, kısmi dava ile birlikte alacağının geri kalan kısmı için tespit davası açan davacı davayı kazanırsa, tespit davası sonunda elde ettiği hükme dayanarak ancak ilamsız icra takibi yapabilir. Çünkü tespit hükmü bir edayı içermediğinden ilamlı icra takibi yapılmasını mümkün kılmaz. Bununla birlikte takibe itiraz edilirse, alacaklı itirazın iptali ile birlikte borçlunun yüzde kırk inkar tazminatına mahkum edilmesinin isteyebilir.

Kısmi dava açabilecek olan, yani alacak miktarı belirli olmayan alacaklı üç dava açabilme seçeneğine sahip olacaktır:

Dilerse, alacağının bir kısmını(belirleyebildiği) talep edip, geri kalan kısmını saklı tutabilir.

Dilerse, belirsiz alacak davası açabilir.

Dilerse, alacağının bir kısmını kısmi davada talep edip, geri kalan kısmının tespiti için tespit davası açabilir.

*Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Old 14-11-2011, 19:54   #203
Mozkul

 
Varsayılan Genel HÜkÜmlerde Öne Çikan Hususlar

Kanunda dava çeşitleri sınırlı sayım olmamakla birlikte tek tek düzenlenmiştir. Bu kapsamda getirilen bazı çok önemli yenilik ve değişiklikler mevcuttur (m. 105 vd.).

Bugüne kadar “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” anlayışı terkedilmiş, böyle bir ifade olmasa dahi, daha sonra fazlaya ilişkin hakların dava edilmesi teorik olarak mümkün kılınmıştır (m. 109).

Fakat, eğer alacak belirli ya da tarafça belirlenebilir ise, tarafın kısmî dava açma imkânı ortadan kaldırılmıştır. Bu çerçevede, özellikle iş hukuku gibi alanlarda pilot dava, ön dava gibi açılan davalar artık belirli ya da belirlenebilir alacaklar bakımından mümkün değildir, açılırsa dava hukukî yarar yokluğundan redde mahkumdur.

Bu sebeple, davayı parçalara ayırarak açma dönemi kural olarak bitmiştir. Avukatların davalarını iyice düşünerek açmaları gerekir.


Fakat, baştan belirlenmesi mümkün olmayan (örneğin, artan tazminat miktarı gibi) alacaklar bakımından, yeni bir dava türü olarak “belirsiz alacak ve tespit davası” kabul edilmiştir (m. 107).

Bu gibi hallerde, taraf hakkını saklı tutmadan sadece hukukî ilişki ve asgarî miktar belirterek dava açabilecek, dava ortasında alacak belirli hale gelince, ıslaha ve karşı tarafın rızasına dahi ihtiyaç duymadan miktarı artırabilecek yahut hakkını saklı tutmasa dahi ayrı bir dava açabilecektir. Yani, yerli yersiz kısmî dava açmak artık tarih olmuştur, ancak özel durumlarda belirsiz alacaklar için de dava açılma imkânı genişletilmiştir.

Yeni bir dava türü olarak topluluk davası da kabul edilerek, derneklerin ve diğer tüzel kişilerin kendi alanlarıyla ilgili olarak bu konuda herkesi ilgilendiren davalar açması mümkün hale getirilmiştir (m. 113). Fakat, tazminata yönelik topluluk davası açılamaz.

*(c) Prof.Dr.Muhammet ÖZEKES
Old 19-11-2011, 11:21   #205
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

25-26 Kasım tarihlerinde İzmir'de oldukça kapsamlı bir sempozyum var. Sempozyum bilgileri site portal sayfamızda etkinlikler kısmında mevcut. Özellikle uygulamadaki sorunlarla ilgili ayrıntılı başlıklar açılmış. Aile Mahkemelerindeki sorunlar, İş Mahkemelerindeki sorunlar, vs..vs.. gibi. Bir aksilik çıkmazsa mutlaka katılacağım ve tuttuğum notlar elle tutulur bilgiler içerebilirse sizlerle paylaşacağım. En azından katılamayanlar için faydamız olabilir.

Özellikle HMK uygulaması başladıktan sonra, uygulamadaki sorunlara değinmesi yönünden faydalı olacağını düşünüyorum.
Old 19-11-2011, 20:20   #206
AVUKAT4772

 
Varsayılan

Duygu hanım konu hakkında ki gelişmeleri dört gözle bekliyoruz..
Old 22-11-2011, 15:08   #207
av.arercan

 
Varsayılan

Elimde açılmayı bekleyen 8 tane iş davası var, hepsi de kıdem ihbar tazminatlarına ilişkin.

kanun değiştikten sonra çıkan, baki kuru'nun, abdurrahim karslı'nın ve hakan pekcanıtez'in yeni çıkan kitaplarını alıp inceledim. Kuru ve Karslı hocaların panellerine katıldım karslı hocaya soru da sordum yanıt alamadım. konu ile ilgili süha tanrıver'in makalelerim 2. ciltte bir makele var, pekcanıtez hocanın önerisi ile onu bulup okudum, yargıtay 9 HD başkanı Mustafa Kılıçoğlunun yeni bir kitabı çıktı iş yargılamaları usulü diye onu da aldım. istanbul ve kadıköy adliyelerinde 4 iş hakimi ile görüştüm. serbest avukatlık yapan 3 avukat arkadaş ile benim büroda beyin fırtınası yaptık...

SONUÇ : İŞ DAVALARINI NASIL AÇMAM GEREKTİĞİNE DAİR NET BİR KARAR VEREMEDİK!!!!!!!!!!

bu konuda net bir zihin berraklığına sahip olan biri varsa gözlerinde öperim

bilmem anlatabildim mi......
Old 22-11-2011, 16:44   #208
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Özekeş hoca"iş hukuku alanında ön dava,pilot dava artık yoktur yoksa hukuki yarar yokluğundan red edilir"demişçok korktuğumuz için eda davası(belirli alacak) şeklinde açıp,ıslaha sığınalım derim
Old 23-11-2011, 13:28   #209
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.arercan
Elimde açılmayı bekleyen 8 tane iş davası var, hepsi de kıdem ihbar tazminatlarına ilişkin.

kanun değiştikten sonra çıkan, baki kuru'nun, abdurrahim karslı'nın ve hakan pekcanıtez'in yeni çıkan kitaplarını alıp inceledim. Kuru ve Karslı hocaların panellerine katıldım karslı hocaya soru da sordum yanıt alamadım. konu ile ilgili süha tanrıver'in makalelerim 2. ciltte bir makele var, pekcanıtez hocanın önerisi ile onu bulup okudum, yargıtay 9 HD başkanı Mustafa Kılıçoğlunun yeni bir kitabı çıktı iş yargılamaları usulü diye onu da aldım. istanbul ve kadıköy adliyelerinde 4 iş hakimi ile görüştüm. serbest avukatlık yapan 3 avukat arkadaş ile benim büroda beyin fırtınası yaptık...

SONUÇ : İŞ DAVALARINI NASIL AÇMAM GEREKTİĞİNE DAİR NET BİR KARAR VEREMEDİK!!!!!!!!!!

bu konuda net bir zihin berraklığına sahip olan biri varsa gözlerinde öperim

bilmem anlatabildim mi......

Değerli meslektaşım,

Dediğiniz gibi biri varsa çok iddialı davranmış olmaz mı? Daha kanunu hazırlayanlar dahi ne olacağına dair net bir bilgi veremezken ve her seminerde farklı şeyler söylenirken...

Ben gözlerinden öpmem valla o kişinin.Aksine hiçbir şey bilmediğinden öyle rahat konuştuğunu düşünürüm.
Old 23-11-2011, 13:51   #210
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.arercan
Elimde açılmayı bekleyen 8 tane iş davası var, hepsi de kıdem ihbar tazminatlarına ilişkin.

kanun değiştikten sonra çıkan, baki kuru'nun, abdurrahim karslı'nın ve hakan pekcanıtez'in yeni çıkan kitaplarını alıp inceledim. Kuru ve Karslı hocaların panellerine katıldım karslı hocaya soru da sordum yanıt alamadım. konu ile ilgili süha tanrıver'in makalelerim 2. ciltte bir makele var, pekcanıtez hocanın önerisi ile onu bulup okudum, yargıtay 9 HD başkanı Mustafa Kılıçoğlunun yeni bir kitabı çıktı iş yargılamaları usulü diye onu da aldım. istanbul ve kadıköy adliyelerinde 4 iş hakimi ile görüştüm. serbest avukatlık yapan 3 avukat arkadaş ile benim büroda beyin fırtınası yaptık...

SONUÇ : İŞ DAVALARINI NASIL AÇMAM GEREKTİĞİNE DAİR NET BİR KARAR VEREMEDİK!!!!!!!!!!

bu konuda net bir zihin berraklığına sahip olan biri varsa gözlerinde öperim

bilmem anlatabildim mi......

Öptürmem ama bahse girerim

HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra açtığım işçilik alacakları davalarımı, fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutarak, HMK 107 gereği tespit ve belirsiz alacak davası düşüncesi ile açtım. Öyle olduğuna da bahse girerim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Menfi tespit davası ile alacak (eda) davası birlikte açılabilir mi? av.s_ulusinan Meslektaşların Soruları 6 22-05-2014 11:24
menfi tespit ve alacak davası av.senemyuksel Meslektaşların Soruları 5 09-04-2012 13:10
Kiralanın kötü kullanımı nedeniyle tespit ve akabinde alacak davası Av. Can Özbalık Meslektaşların Soruları 1 20-08-2010 23:26
likit alacak - kısmi dava namutenahi Meslektaşların Soruları 24 17-09-2009 21:36
hizmet tespit ve alacak davası parézer Meslektaşların Soruları 2 05-10-2007 14:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07514000 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.