Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

miras payı taksimi

Yanıt
Old 07-09-2006, 15:02   #1
av.zuhala

 
Varsayılan miras payı taksimi

Bir akrabamın elinde ; 8 yıl önce düzenlenmiş ve mirasçıların kendi aralarında murise ait ve kendilerine intikal eden malvarlığının bölüşümünün yapıldığı dair sözleşme var.Ancak bu sözleşme hiç uygulanmamış.Mal paylaşımının sözleşmeye göre uygulanması için dava açılmış fakat şimdi bir kısım muris de bu sözleşmede yeralan mal paylaşımından vazgeçmiştir.Bu şekilde yapılan miras sözleşmeleri Medeni kanuna göre geçerlidir ancak bunun süresi nedir ve bu mal paylaşımına daha sonra itiraz mümkünmüdür?
Old 08-09-2006, 14:53   #2
medenikal

 
Varsayılan

II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği
MADDE 680.- Borçlar Kanununun geçersizliğe ilişkin genel hükümleri, paylaşma sözleşmeleri hakkında da uygulanır.


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar
98/11795 98/13642
YARGITAY İLAMI
15.12.1998

Özet:Taksim szleşmesi tapu siciline tesil edilmedikçe paydaşların
mülkiyetini lehtara geçirmez. Bu akit iltizamı bir akit olup,ifa isteme hakkı
doğurur ve 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Bu süre ferağ elinde bulunnan
taşınmaz yonünden bu sebeple zaman aşımı işlemez.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün * temyiz edenler vekili avukat
N. Ç. geldi. Karşı taraf tebliğata rağmen gelmediler. Gelenin
konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için
duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Taksim sözleşmesi hukuksal niteliği itibariyle bir borç doğurucu
işlemdir. Sözleşmelerin doğumuna, ifasına ve sona ermesine ilişkin Borçlar
Hukuku kurallarına tabidir(M.K. md. 5, M.K. Md. 611).

Medeni Kanunun miras yolu ile kazanılması hükümleri miras bırakanın
ölümü ile ona ait taşınmazların mirasçılara intikali ile ilgili olup,
mirasçılar arasında taksim yoluyla iktisap haline uygulamaz. Zira yasada bu
hal tescilsiz iktisap hali olarak öngörülmemiştir.

Tapu sicil tüzüğünün 19. maddesi tapuda yapılacak tescillerde tapu
memurunun ne şekilde hareket edeceğine, hangi belgeleri arayacağına ilişkin
olup, mülkiyetin iktisap anına dair değildir. Bu anı Medeni Kanunun 633.
maddesi gayri menkul mülkiyetinin kazanılması için tapu siciline kayıt
şarttır, Şeklinde açıkca belirtilmiştir. Medeni Kanunun 634. maddesi
mülkiyeti nakleden akitlere aittir. Taksim mukavelesi mülkiyeti nakleden bir
akit sayılamaz. Bu akit iltizami bir borç ilişkisini doğurur. Borç
ilişkisinden doğan ifayı talep hakkı belli bir sürenin geçmesi nedeniyle
zaman aşımına uğrayabilir. Borçlar Kanunumuz zaman aşımını borcu sona erdiren
sebepler arasında saymıştır.

Miras taksim sözleşmelerinden doğan borçlar için kanunda özel bir
zaman aşımı öngörülmediğinden 10 yıllık zaman aşımına tabidir(B.K. Md. 125).
Zaman aşımını kesen ve durduran nedenlere ilişkin hükümler miras taksim
sözleşmeleri için de geçerlidir.

Miras taksim sözleşmesinde zaman aşımının başlanğıcını taşınmaz mal
satış vaatlerinde olduğu gibi ferağ ümüdünün kesildiği an olarak kabul etmek
gerekir. Öyle ise miras taksim sözleşmesi ile mirasçılara verilmesi
kararlaştırılan taşınmaz mallar üzerinde taksim sözleşmesine uygun olarak
zilyetlik kurulmuşsa zaman aşımı işlemez.

Bu durumda dava konusu 13 sayılı parsele ait kadastro beyannamesi,
tutanağı ve dosyası getirtilip, kadastro tesbit tarihi belirlenip, payların
teşkilinden sonra taksim sözleşmesine uygun olarak zilyetliğin kurulup
kurulmadığını araştırmak, bütün bu deliller birlikte değerlendirilerek zaman
aşımının geçip geçmediğini tesbit etmek gerekirken, işaret edilen yönler
üzerinde durulmadan, sözleşme tarihi itibariyle zaman aşımının
gerçekleştiğini kabul etmek usul ve yasaya aykırıdır.

S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz olunan
hükmün BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 20.000.000.-lira
vekalet ücretinin * davalılardan alınıp * davacılara verilmesine, temyiz
peşin harcın yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
15.12.1998 (Salı)
Old 08-09-2006, 16:16   #3
av.zuhala

 
Varsayılan

Mehmet bey , yargıtay kararı için teşekkürler.Benim sorum da zaten bu sözleşme uyarınca paydaşları sözleşmeye ifaya zorlayabilmem üzerine idi.Yargıtay kararından bunun 10 sene olduğu sonucunu çıkardım.Ancak sözleşme yapıldıktan sonra ve bu konuda bir işlem yapmadan 8 sene geçirilmiş ve dava açıldığı zaman miraşçılardan biri "ben bu sözleşmeyi o zaman imzalamıştım ama sonra fikrimi değiştirdim."diyebilirmi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 08-09-2006, 16:22   #4
medenikal

 
Varsayılan

yukarıda belirtilen madde de rucu şartı olarak borçlar kanunu genel hükümler,sözleşmenin kurulması ve geçerliliği hükümleri gereği;

olarak ;hata hile vesair nedenler diyeceğim ama bunların da süresini gecirmiş;

bu durumda bir gerekçesi de olmadan ; ben bağlı değilim demek ;

hukukça korunmaz.
Old 08-09-2006, 16:24   #5
av.zuhala

 
Varsayılan

Mehmet Bey ; ilginiz,emeğiniz ve yanıtınız içn teşekkürler.İyi çalışmalar.
Old 08-09-2006, 16:31   #6
medenikal

 
Varsayılan

burda olayın ilerlemesi,yani süreçte önemli;

8 yıldır ifaya yönelik bir talep olmaması ve malların fiili,kullanım ve durumları da ele alınarak;

hakların ve borçların kullanılmasında ki dürüstlük kuralı da ;

belki devreye , sokulabilir.buna da dikkat etmek lazım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
muvazaalı satış ve miras payı Av.Deniz Meslektaşların Soruları 23 15-01-2008 11:33
Sağ kalan eş, miras payı haricinde, muris kocanın mirasından KATKI PAYI ALIR MI Av.Neşet Açıkgöz Miras Hukuku Çalışma Grubu 8 02-03-2007 22:43
Sağ kalan eş, miras payı haricinde, muris kocanın mirasından KATKI PAYI ALIR MI Av.Neşet Açıkgöz Meslektaşların Soruları 9 27-01-2007 15:11
Katkı payı talebinde miras kalan mal üzerine tedbir konulabilir mi Av.Ayşe Batumlu Meslektaşların Soruları 3 10-10-2006 14:17
Evlatlığın Miras Payı Nur Hukuk Soruları Arşivi 1 20-04-2004 20:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04394507 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.