Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik

Yanıt
Old 02-05-2008, 19:11   #1
mustafayıldız

 
Varsayılan Mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik

herkese merhaba
mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik (İİK 76. m) ile ilgili elinde mahkeme kararı olan arkadaşlardan bu kararın bir örneğinin gönderilmesini ve buna ilişkin bilgilerini tüm arkadaşlarla paylaşmalarını rica ediyorum.
dilekçeler esasa mı değişik işe mi kaydedilir, savcılık aşamasında ne gibi işlemler yapılır bu konu uygulaması nadir bir konu olduğundan pek bilinmemektedir.
Old 02-05-2008, 23:30   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

İİK 76 şikayetleri İcra Mahkemesi'ne yapılır. Bu maddenin uygulanmasında soruşturma aşaması olmadığından savcılık aşamasından sözedilemez. Şikayet dilekçesi esas defterine kaydedilir. Karar örneği elimde yok ancak mal beyanında bulunmama suçlarındaki karara benzer bir karardır; tek farkı, disiplin hapsinin "mal beyanında bulununcaya kadar" uygulanmasıdır.
Old 02-05-2008, 23:36   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Ek olarak duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden karar verilir. Tebligat vs. sıkıntıları söz konusu olmaz.
Old 02-05-2008, 23:54   #4
mustafayıldız

 
Varsayılan

ilgili arkadaşlara ilgileri nedeniyle teşekkür ederim. ancak pek uygulanmayan bir durum olduğu için elimde karar örneği yok. mahkemede de karar örneği yok. karar örneği olanlardan ricam bu örneği göndermeleri
Old 02-05-2008, 23:57   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mustafayıldız
mahkemede de karar örneği yok.

Mahkeme sizden karar örneği mi istiyor?
Old 03-05-2008, 00:05   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bir kez yaptım ama kararı göremedim. İcra dosyasını mahkemeye götürdüm. Tebligat ve bir kaç yere baktılar tamam geri götürebilirsiniz dediler ve bir kaç gün sonra sorduğumda infaza gönderdik dediler.

Her ne kadar görmediysem de şöyle bir şey olması lazım.

... (..) İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyasında alacaklı a vekili borçlu b'nin süresi içerisinde mal beyanında bulunmadığından bahisle İİK 76 maddesi uyarınca 3 aya kadar hapsen tazyikine karar verilmesini talep etmiştir.

İncelenen icra dosyasında ödeme emrinin b 'ye .... tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği ... tarihine kadar mal beyanında bulunması gereken b'nin mal beyanında bulunmadığı görülmüştür.

Usulüne uygun tebligata rağmen mal beyanında bulunmayan b hakkında yasal koşulları oluştuğundan mal beyanında bulununcaya kadar 3 hapsen tazyikine dosya üzerinden karar verilmiştir. vs. vs.
Old 03-05-2008, 09:54   #7
mustafayıldız

 
Varsayılan

evet mahkeme bizden örnek karar istiyor. tabi ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi istiyor arkadaşlar
Old 03-05-2008, 10:55   #8
mylassos

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mustafayıldız
evet mahkeme bizden örnek karar istiyor. tabi ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi istiyor arkadaşlar

Sayn Meslekdaşım;
örnek karar olarak Yargıtay'ın hemen hemen birbirinin aynı aşağıda yer alan kararlar gibi kararları var.
Kolay gelsin...
YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/7963

K. 2004/12537

T. 25.11.2004

• MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hapsen Tazyiki İstemi - Evrak Üzerinde Karar Verilmesi Gereği/Duruşma Açıp Yargılama Yapılarak Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )

• HAPSEN TAZYİK İSTEMİ ( Evrak Üzerinde Karar Verilmesi Gereği/Duruşma Açıp Yargılama Yapılarak Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı - Mal Beyanında Bulunmamak )

• EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLECEK TALEP ( Mal Beyanında Bulunmayan Sanığın Hapsen Tazyiki İstemi - Duruşma Açıp Yargılama Yapılarak Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )

2004/m. 76, 337

ÖZET : Müşteki vekilinin şikayet dilekçesiyle mal beyanında bulunmayan sanığın hapsen tazyiki istemi olduğu, bu istem hakkında İİK. nun 76. maddesine göre evrak üzerinde bir karar verilmesi gerekirken istem dışına çıkılarak duruşma açıp yargılama yapılarak İİK. nun 337. maddesine göre yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırıdır.
DAVA : Mal beyanında bulunmamaktan sanık T. K.'nın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 337 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair Ankara 13. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 22.1.2004 gün ve 2212 esas 25 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay' ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından 7.7.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : Müşteki vekilinin şikayet dilekçesiyle mal beyanında bulunmayan sanığın hapsen tazyiki istemi olduğu, bu istem hakkında İİK. nun 76. maddesine göre evrak üzerinde bir karar verilmesi gerekirken istem dışına çıkılarak duruşma açıp yargılama yapılarak İİK. nun 337. maddesine göre yazılı şekilde karar verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 25.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/14088

K. 2005/933

T. 10.2.2005

• MAL BEYANINDA BULUNUNCAYA KADAR HAPSEN TAZYİK ( İstek Dışına Çıkılıp Duruşma Açılarak Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• ŞİKAYET ( Talebin Mal Beyanında Bulununcaya Kadar Hapsen Tazyik İstemine İlişkin Olduğu Halde İstek Dışına Çıkılıp Duruşma Açılarak Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• TALEPLE BAĞLILIK ( Talebin Mal Beyanında Bulununcaya Kadar Hapsen Tazyik İstemine İlişkin Olduğu Halde Duruşma Açılarak Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

2004/m.76, 337

ÖZET : Şikayet, İİK.nun 76. maddesine dayalı hapsen tazyik istemine ilişkin olduğu halde, evrak üzerinde inceleme yapılarak bu istek doğrultusunda karar vermek gerekirken, istek dışına çıkılıp duruşma açılarak, mal beyanında bulunmamak suçundan hüküm kurulamaz.
DAVA : İİK.nun 76. maddesi uyarınca mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyiki istenilen sanık Aydın'in yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 337/1-son maddesi hakkına ceza tertibine yer olmadığına dair ANKARA 17 İcra Ceza Mahkemesinden verilen 13.4.2004 gün ve 2796 esas 830 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 15.12.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : Şikayet, İİK.nun 76. maddesine dayalı hapsen tazyik istemine ilişkin olduğu halde, evrak üzerinde inceleme yapılarak bu istek doğrultusunda karar vermek gerekirken, istek dışına çıkılıp duruşma açılarak, mal beyanında bulunmamak suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA 10.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 21-07-2008, 12:58   #9
avukat zeynep

 
Varsayılan

Selamlar
Çok hızlı okudum ama, İ.İ.K. 76. md.ye göre açılan davalar değişik işe kaydediliyor, esasa değil.Evrak üzerinde karar veriliyor. Nüfus örneği veya kaydı ile icra dosyasını tamamladığınızda hiç tebligat göndermeden dosya üzerinde karar veriyor.Ben de karar örneği var. Dileyen arkadaşlar faks numaralarını mail atsınlar fakslarım. Fakat arkadaşlar vekalet ücreti konusu tartışmalı ben yine türk hukuk sitesinde bu konuyu tartışmaya açtım. Henüz yasal olarak itiraz etmedim.
Old 22-04-2009, 08:28   #10
mdelen82

 
Varsayılan

çoook acele..mahkeme İİK 76. ya göre mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik talebimi bugün reddetti. temyiz edilemeyen bu karara karşı itiraz yolu varmıdır.nereye?Yasal dayanağı varmıdır?
Old 28-07-2009, 14:53   #11
Olcayhukuk.com

 
Varsayılan

İİK 76'ya göre açılan davalarda borçlunun TC kimlik nosunu dilekçede belirtmek gibi bir zorunluluk var mıdır? Mahkeme kalemleri bu konuyu bir zorunluluk gibi gündeme getirebiliyorlar.

Ayrıca şikayete konu icra takibinin vekile değil de asıl borçluya tebliğ edilmemesi halinde şikayet red mi edilir?

Tşeşekkürler
Old 23-11-2009, 17:49   #12
denipre

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yeniavukat
İİK 76'ya göre açılan davalarda borçlunun TC kimlik nosunu dilekçede belirtmek gibi bir zorunluluk var mıdır? Mahkeme kalemleri bu konuyu bir zorunluluk gibi gündeme getirebiliyorlar.

Ayrıca şikayete konu icra takibinin vekile değil de asıl borçluya tebliğ edilmemesi halinde şikayet red mi edilir?

Tşeşekkürler

Bu konu üzerinden uzun süre geçmiş ancak cevaplanması gereken bir takım sorular hala duruyor.Örneğin tebligat yapılan ancak TC nosu bilinmeyen borçlu için durum ne olacak ?Mahkeme zabıta marifetiyle TC için resen araştırma yaptırabilir mi?Duruşma açılmayacağına göre bu durum da olasılık dışı gibi.Hacze gidip TC No yu bulun diyorsanız bu halde borçlunun mal varlığı öğrenildiğinden maddenin tatbiki imkanı da kalmayacak.Uygulamada İİK 76 ya göre karar çıkaran arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.Saygılar.
Old 24-11-2009, 22:13   #13
mdelen82

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mdelen82
çoook acele..mahkeme İİK 76. ya göre mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik talebimi bugün reddetti. temyiz edilemeyen bu karara karşı itiraz yolu varmıdır.nereye?Yasal dayanağı varmıdır?

ağır ceza mahkemesine yapmış olduğum itiraz (50 tl masraf ile) o da reddedildi.
Old 25-11-2009, 13:59   #14
elevent

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mdelen82
ağır ceza mahkemesine yapmış olduğum itiraz (50 tl masraf ile) o da reddedildi.

Masraf dediğiniz harç mı ? Harçsa, icra ceza mahkemesinin kararı için ağır cezaya yaptığınız itirazdan harç alınmaması lazım.
Old 25-11-2009, 14:10   #15
denipre

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elevent
Masraf dediğiniz harç mı ? Harçsa, icra ceza mahkemesinin kararı için ağır cezaya yaptığınız itirazdan harç alınmaması lazım.

Harç alınır .33 TL civarı itiraz harcı ilavaten tebliğ masrafları 50 TL yi buluyor.Harç bir tarafa sizin olayda red gerekçesi neydi paylaşırsanız seviniriz...Saygılar.
Old 25-11-2009, 15:15   #16
elevent

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan denipre
Harç alınır .33 TL civarı itiraz harcı ilavaten tebliğ masrafları 50 TL yi buluyor.Harç bir tarafa sizin olayda red gerekçesi neydi paylaşırsanız seviniriz...Saygılar.

Uygulamada hiç başıma gelmedi. Ama harç alınmaması lazım derken dayanağım aşağıdaki karardır. Bu arada red gerekçesini ben de merak ettim.T.C.
YARGITAY
16. Hukuk Dairesi

E:2009/146
K:2009/606
T:12.02.2009

Temyiz ve İtiraz Harcı
Harçtan Muafiyet
İcra Mahkemesi Kararlarına İtiraz

Özet
İcra mahkemelerinin itiraza tabi kararlarına karşı itiraz harca tabi değildir.

492 s. Yasa m. 1,13/f
5271 s. Yasa m. 267,268
5326 s. Yasa m. 29
2004 s. Yasa m. 353

Ödeme şartını ihlal eyleminden borçlu Vural'ın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyannca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair, (Denizli Üçüncü İcra Mahkemesi)'nin 16.07.2008 tarihli ve 2008/1660-2191 sayılı kararına karşı sanık tarafından yapılan itiraz üzerine, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un İl/d maddesi ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun (1) sayılı tarifesinin "A) Mahkeme Harçları" bölümünün (IV) numaralı bölümünde düzenlenen itiraz harcını yatırmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına ve itiraz harcının tamamlanmasını müteakip itirazın incelenmesine ilişkin Denizli Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22.08.2008 tarihli ve 2008/726 D.iş sayılı kararını kapsayan dosya aleyhine Adalet Bakanlığı'ndan verilen 26.11.2008 gün ve 60147 sayılı kanun yararına bozma talebini içeren Yargıtay C.Başsavcılığı'nın 25.12.2008 gün ve K.Y.B.2008/261989 sayılı tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi.
Tebliğname ile, mercii mahkemece itiraz harcı yatırılmadığından bahisle itiraz konusu hakkında bir karar verilmemiş ise de; 492 sayılı Kanun'un 13. maddesinin (0 bendindeki düzenleme uyarınca icra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararıyla, bu kararların temyizi işlemlerinin harçtan muaf tutulduğu nazara alınmaksızın, Denizli Üçüncü İcra Mahkemesi'nin 16.07.2008 tarihli ve 2008/1660-2191 sayılı kararına yönelik itiraz üzerine mercii mahkemece 5271 sayılı Kanun'un 271/2. maddesi gereğince işin esasına girilerek, ihtilaf konusunu halledecek şekilde itirazın mevzuunu teşkil edecek mesele hakkında da bir karar verilmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olduğundan, anılan hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması gereğine işaret edilmiştir.
Gereği görüşüldü:
06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un İl/d maddesi ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun (1) sayılı Tarifesinin "A) Mahkeme Harçları" bölümünün sonuna (IV) numaralı bölüm eklenmiş olup, buna göre "IV. Temyiz ve itiraz harçları" başlıklı bölümün (c) bendinde "Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 30 TL" harç alınacağı hükme bağlanmış ise de, bu durum 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 267-271. maddelerinde ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 29. maddesinde işaret edilen itiraz hallerine ilişkindir. İcra mahkemesinden verilen disiplin veya tazyik hapsine dair kararlara karşı itiraz, İcra ve İflas Kanunu'nun 353. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Diğer yandan, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun "Harçtan müstesna işlemler" başlıklı 13. maddesinin (f) bendinde, "İcra mahkemelerinin cezaya mütedair kararlarıyla bu kararlann temyizi işlemleri" harçtan muaf tutulmuştur. Daha kapsamlı bir incelemeyi gerektiren "temyiz" işleminin harçtan istisna tutulmasına karşın, "itirazın" harca tabi bulunduğu düşüncesi yerinde değildir. Hal böyle olunca, icra mahkemesinin itiraza tabi kararlarına itiraz harca tabi olmayıp, İcra ve İflas Kanunu'nun 353. maddesinin birinci fıkrası uyarınca itirazın incelenmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
Açıklanan nedenlerle Yargıtay C.Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname yerinde görülmekle, Denizli Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22.08.2008 gün ve 2008/726 değişik iş sayılı kararının (BOZULMASINA), sair işlemlerin mahallinde ifasına, dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay CBaşsavcılığı'na tevdiine, 12.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:YKD Haziran 2009
Old 26-11-2009, 17:28   #17
mdelen82

 
Varsayılan

mahkemenin red gerekçesini şu an açıklamaktansa tamamını yayınlayacağım. bayramdan sonra görüşürüz.
Old 03-12-2009, 12:20   #18
elevent

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mdelen82
mahkemenin red gerekçesini şu an açıklamaktansa tamamını yayınlayacağım. bayramdan sonra görüşürüz.

Sayın meslektaşım,

Dönmediniz mi henüz ? Merakla bekliyoruz.
Old 06-05-2011, 18:48   #19
AV.OĞUZHAN YAMİ

 
Varsayılan

6217 S.Kanun

MADDE 6 – 2004 sayılı Kanunun 354 üncü maddesinin başlığı “Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.”
Old 06-05-2011, 21:01   #20
tiryakim

 
Varsayılan

Mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik ( İİK 76 )' da neden vekalet ücreti çıkmıyor ?
Old 07-05-2011, 00:06   #21
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Yanılıyorsunuz; 200,00.-TL. Vekalet Ücretine Hükmediliyor.
Old 07-05-2011, 12:36   #22
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Yanılıyorsunuz; 200,00.-TL. Vekalet Ücretine Hükmediliyor.

Yooo Hayır samsunda mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik duruşmasız yapılıp dosya üzerrinden karar veriliyor ve vekalet ücreti çıkmıyor.Acaba mümkünse 200,00 TL vekalet ücretine hükmedilen kararı forumumuza eklermisiniz.
Old 09-05-2011, 01:01   #23
BALDIRAN

 
Varsayılan

Denizli'dede çıkmıyor, vekalet ücreti kararı alan arkadaş varsa ve kararı eklerse seviniriz.Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ne kadar gerçekçiyiz ,ne kadar hayalci ? yağmurdamlası Yazdıklarımız - Yazdıklarınız. 6 16-04-2008 10:39
mal beyanında bulunmama ideal hukuk Meslektaşların Soruları 7 03-05-2007 17:16
mal beyanında bulunmamak suçunun şikayet süresi ne kadar? av.selcukacar Meslektaşların Soruları 4 18-10-2006 12:19
Mal Beyanında Bulunmama İlgili Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 01:38
Türk Vergi Hukukunda Mal Beyanında Bulunmama Fiili Ve Hapsen Tazyik Yaptırımı Admin Hukuk Haberleri 0 11-08-2000 21:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05477595 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.