Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yargıtay kararı arıyorum yargıtay 10.ceza dairesi

Yanıt
Old 16-12-2010, 13:44   #1
müebbet

 
Varsayılan yargıtay kararı arıyorum yargıtay 10.ceza dairesi

yargıtay 10. ceza dairesi 19.11. 1992 tarih 11529/11919 ilamı ile

yargıtay 10. ceza dairesi 16.6.1994 3974/9168 ilamı

şimdiden teşekkürler
Old 16-12-2010, 13:56   #2
üye32062

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
10.Ceza Dairesi

Esas: 1992/11529
Karar: 1992/11919
Karar Tarihi: 19.11.1992

ÖZET: Sanık H., Kollukça ve Sulh Ceza Hakimi tarafından alınan savunmalarında suç konusu hint kenevirini içmek için, sonraki aşamalarda ise tohumlarını kekliğe yedirmek amacıyla kurutup bulundurduğunu, ticaret niyetinin bulunmadığını, esrar kullanmadığını söylemiştir. Kişisel ihtiyaç sınırlarını aşmayan 2129,60 gram esrar elde edebilecek hint kenevirini başkasına devredeceğine ilişkin somut delil bulunmamaktadır. Bu durumda, lehe bir yorumla sanığın suç konusu maddeyi kullanmak için bulundurduğunun kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması, TCY.nin 20. maddesine göre geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklama cezasının 3 yılı geçemeyeceği dikkate alınmadan, Mehmet hakkındaki oluşa, Hüseyin hakkındaki kabule göre "Ceza müddetlerine eşit müddetle kamu haklarından mahrumiyetlerine" karar verilerek sanıklar hakkında fazla fer'i cezaya hükmedilmesi, suçu birlikte işlemeyen sanıkların ödeyecekleri miktarın ayrı ayrı belirlenmesi gerekirken, sorumlu olacakları miktarı ifade etmeyecek şekilde yargılama giderinin sanıklardan "müştereken" tahsiline karar verilmesi hukuka aykırıdır.(765 S. K. m. 20, 403/5, 404/2) (1412 S. K. m. 318, 257, 150, 268)

Dava: Esrar bulundurmaktan sanıklar Mehmet ve Hüseyin'in yapılan yargılamaları sonunda; sanık Mehmet'in satmak amacıyla esrar bulundurmaktan eylemine uyan TCK.nun 403/5, 59/2, 31 ve 40. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay ağır hapis ve 726.845.000 TL. ağır para cezası ile sanık Hüseyin'in ise satmak amacıyla esrar bulundurmaktan eylemine uyan TCK.nun 403/5, 59/2, 31 ve 40. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay ağır hapis, 88.733.333 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmalarına suça konu esrarların zoralımına dair, (Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 6.7.1992 gün ve 1991/118 E., 1992/59 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık Hüseyin vekili ve sanık Mehmet tarafından istenilmiş sanık Hüseyin yönünden süresinde duruşmalı inceleme isteğinde sanık Mehmet yönünden ise süresinden sonra duruşmalı inceleme isteğinde bulunulmuş, olduğundan; dava evrakı C. Başsavcılığı'nın bozma isteyen 28.9.1992 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle sanık Hüseyin hakkında duruşmalı olarak incelenip gereği düşünüldü:

Karar: Sanık Mehmet'in süresinden sonra yaptığı duruşma isteğinin CYUY.nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilerek, sanık Hüseyin hakkında duruşmalı, sanık Mehmet hakkında duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine Ancak:

1 - Sanık Mehmet'in nüfus kaydına aykırı olarak kararda adının "Mehmet" yazılması,

2 - Sanık Mehmet'e ait esrarın 17.445 gram olduğu gözetilmeyerek 17.444,28 gram üzerinden ve küsüratı tama çıkarılmadan eksik ağır para cezası tayin edilmesi,

3 - Sanık Hüseyin, Kollukça ve Sulh Ceza Hakimi tarafından alınan savunmalarında suç konusu hint kenevirini içmek için, sonraki aşamalarda ise tohumlarını kekliğe yedirmek amacıyla kurutup bulundurduğunu, ticaret niyetinin bulunmadığını, esrar kullanmadığını söylemiştir. Kişisel ihtiyaç sınırlarını aşmayan 2129,60 gram esrar elde edebilecek hint kenevirini başkasına devredeceğine ilişkin somut delil bulunmamaktadır. Bu durumda, lehe bir yorumla sanığın suç konusu maddeyi kullanmak için bulundurduğunun kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

4 - Sanık Hüseyin hakkındaki kabule göre, esrarın küsurunun tama çıkarılmayarak eksik para cezası belirlenmesi,

5 - TCY.nin 20. maddesine göre geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklama cezasının 3 yılı geçemeyeceği dikkate alınmadan, Mehmet hakkındaki oluşa, Hüseyin hakkındaki kabule göre "Ceza müddetlerine eşit müddetle kamu haklarından mahrumiyetlerine" karar verilerek sanıklar hakkında fazla fer'i cezaya hükmedilmesi,

6 - Suçu birlikte işlemeyen sanıkların ödeyecekleri miktarın ayrı ayrı belirlenmesi gerekirken, sorumlu olacakları miktarı ifade etmeyecek şekilde yargılama giderinin sanıklardan "müştereken" tahsiline karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları ile sanık Hüseyin vekilinin duruşmadaki sözlü açıklamaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, CYUY.nın 326/son maddesi gereğince sanıkların KAZANILMIŞ HAKLARININ SAKLI TUTULMASINA, 19.11.1992 günü oybirliği ile karar verildi.


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 16-12-2010, 13:56   #3
Veli KARATAŞ

 
Varsayılan

10. Ceza Dairesi

Esas: 1992/11529

Karar: 1992/11919

Tarih: 19.11.1992

Esrar bulundurmaktan sanıklar Mehmet ve Hüseyin’in yapılan yargılamaları sonunda; sanık Mehmet’in satmak amacıyla esrar bulundurmaktan eylemine uyan TCK.nun 403/5, 59/2, 31 ve 40. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay ağır hapis ve 726.845.000 TL. ağır para cezası ile sanık Hüseyin’in ise satmak amacıyla esrar bulundurmaktan eylemine uyan TCK.nun 403/5, 59/2, 31 ve 40. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay ağır hapis, 88.733.333 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmalarına suça konu esrarların zoralımına dair, (Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 6.7.1992 gün ve 1991/118 E., 1992/59 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık Hüseyin vekili ve sanık Mehmet tarafından istenilmiş sanık Hüseyin yönünden süresinde duruşmalı inceleme isteğinde sanık Mehmet yönünden ise süresinden sonra duruşmalı inceleme isteğinde bulunulmuş, olduğundan; dava evrakı C. Başsavcılığı’nın bozma isteyen 28.9.1992 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle sanık Hüseyin hakkında duruşmalı olarak incelenip gereği düşünüldü:

Sanık Memet’in süresinden sonra yaptığı duruşma isteğinin CYUY.nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilerek, sanık Hüseyin hakkında duruşmalı, sanık Memet hakkında duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine. Ancak:

1- Sanık Memet’in nüfus kaydına aykırı olarak kararda adının "Mehmet" yazılması,

2- Sanık Memet’e ait esrarın 17.445 gram olduğu gözetilmeyerek 17.444,28 gram üzerinden ve küsuratı tama çıkarılmadan eksik ağır para cezası tayin edilmesi,

3- Sanık Hüseyin, Kollukça ve Sulh Ceza Hakimi tarafından alınan savunmalarında suç konusu hint kenevirini içmek için, sonraki aşamalarda ise tohumlarını kekliğe yedirmek amacıyla kurutup bulundurduğunu, ticaret niyetinin bulunmadığını, esrar kullanmadığını söylemiştir. Kişisel ihtiyaç sınırlarını aşmayan 2129,60 gram esrar elde edilebilecek hint kenevirini başkasına devredeceğine ilişkin somut delil bulunmamaktadır. Bu durumda, lehe bir yorumla sanığın suç konusu maddeyi kullanmak için bulundurduğunun kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

4- Sanık Hüseyin hakkındaki kabule göre, esrarın küsurunun tama çıkarılmayarak eksik para cezası belirlenmesi,

5- TCY.nin 20. maddesine göre geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklama cezasının 3 yılı geçemeyeceği dikkate alınmadan, Memet hakkındaki oluşa, Hüseyin hakkındaki kabule göre "Ceza müddetlerine eşit müddetle kamu haklarından mahrumiyetlerine" karar verilerek sanıklar hakkında fazla fer’i cezaya hükmedilmesi,

6- Suçu birlikte işlemeyen sanıkların ödeyecekleri miktarın ayrı ayrı belirlenmesi gerekirken, sorumlu olacakları miktarı ifade etmeyecek şekilde yargılama giderinin sanıklardan "müştereken" tahsiline karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları ile sanık Hüseyin vekilinin duruşmadaki sözlü açıklamaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), CYUY.nın 326/son maddesi gereğince sanıkların KAZANILMIŞ HAKLARININ SAKLI TUTULMASINA, 19.11.1992 günü oybirliğiyle karar verildi.
Old 16-12-2010, 13:57   #4
üye32062

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
10.Ceza Dairesi

Esas: 1994/3974
Karar: 1994/9168
Karar Tarihi: 16.06.1994

ÖZET: Polis Laboratuarında tanık numune olarak ve deney için alınan toplam 12 gram esrarın hesaba katılmaması, ayrıca, TCY. nin 403/5 maddesinde öngörülen para cezasının nispi nitelikte oluşu nedeniyle misil arttırmasına tabi olmadığı gözetilmeyerek esrarın her gram ve küsuru için 50.000 lira yerine 250.000 liradan hesaplama yapılması, sonuçta 473.250.000 lira fazla ağır para cezası tayin edilmesi kanuna aykırıdır.


(765 S. K. m. 404)

Dava: Ticaret maksadıyla esrar bulundurmaktan sanıklar E. Kılıçoğlu, H. Biter’in yapılan yargılanmaları sonunda; TCK. nun 403/5, 405/2, 59, 36, 40. maddeleriyle 1’er yıl 8’er ay ağır hapis ve Ekrem için 591.875.000 TL ağır para cezası, Halit Biter için ise 164.791.666 TL ağır para cezası ile cezalandırılmalarına dair A. 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30.12.1993 gün ve 1993/259 esas 1993/388 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından duruşmalı olarak istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 21.3.1994 tarihli tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve bir vekilde göndermeyen sanıklar hakkında duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda aşağıdaki karar tespit edildi:

Karar: A- Sanık E. Kılıçoğlu hakkındaki hükme yönelik temyiz incelemesi:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık vekilinin yerinde görülmeyen diğer itirazlarının ve duruşmalı inceleme sırasındaki açıklamalarının reddine, ancak:

Polis Laboratuarında tanık numune olarak ve deney için alınan toplam 12 gram esrarın hesaba katılmaması, ayrıca, TCY. nin 403/5 maddesinde öngörülen para cezasının nispi nitelikte oluşu nedeniyle misil arttırmasına tabi olmadığı gözetilmeyerek esrarın her gram ve küsuru için 50.000 lira yerine 250.000 liradan hesaplama yapılması, sonuçta 473.250.000 lira fazla ağır para cezası tayin edilmesi,

Yasaya aykırı ise de, bu durumun yeniden duruşma yapılmaksızın CYUY. nin 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sonuç ağır para cezasının 118.625.000 liraya indirilmesi suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA,

B- Sanık Halit Biter hakkındaki hükme yönelik temyiz incelemesi:

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak:

1) Narkotik görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, elinde bir miktar esrar bulunduğu öğrenilen sanık dolmuş durağında yakalandığında, içmek için bulundurduğu bir miktar esrarı olduğunu ve teslim edeceğini söylemiş, birlikte evine gidildiğinde misafir odasındaki koltukların arasından çıkardığı net 1588,80 gram esrarı teslim etmiş, aşamalardaki tüm savunmalarında suç konusu esrarı içmek amacı ile bulundurduğunu, esrar satmadığını bildirmiştir.

Sanığın savunmasının aksine bir delil bulunmadığı ve ele geçirilen esrarın kişisel ihtiyaç sınırını aşmadığı, bu nedenle eyleminin kullanmak amacı ile esrar bulundurmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,

2) Beş altı yıldan beri esrar içtiğini söyleyen sanığın uyuşturucu madde kullanma alışkanlığının iptila düzeyinde olup olmadığı konusunda rapor alınarak, sonucuna göre TCY. nın 404/4 maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması,

3) Kabule göre, polis laboratuarında tanık numune olarak ve deney için alınan 8 gram esrarın hesaba katılmaması, ayrıca, TCY. nin 403/5 maddesinde öngörülen para cezasının nispi nitelikte oluşu nedeniyle misil arttırmasına tabi olmadığı dikkate alınmadan, esrarın her gram ve küsuru için 50.000 lira yerine 250.000 lira üzerinden hesaplama yapılarak fazla ağır para cezası tayin edilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı sanık vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden isteme aykırı olarak, sanık H. Biter hakkındaki hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 16.6.1994 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 16-12-2010, 14:00   #5
Veli KARATAŞ

 
Varsayılan

10. Ceza Dairesi

Esas: 1994/3974

Karar: 1994/9168

Tarih: 16.06.1994

ÖZET:Sanığın savunmasının aksine bir delil bulunmadığı ve ele geçirilen esrarın kişisel ihtiyaç sınırını aşmadığı takdirde eylemi kullanmak amacı ile esrar bulundurmak suçunu oluşturur.

Beş altı yıldan beri esrar içtiğini söyleyen sanığın uyuşturucu madde kullanma alışkanlığının iptila düzeyinde olup olmadığı konusunda rapor alınması gerekir.

KARAR METNİ
Ticaret maksadıyla esrar bulundurmaktan sanıklar Ekrem Kılıçoğlu, Halit Biter’in yapılan yargılanmaları sonunda; TCK.nun 403/5, 405/2, 59, 36, 40. maddeleriyle 1’er yıl 8’er ay ağır hapis ve Ekrem için 591.875.000 TL ağır para cezası, Halit Biter için ise 164.791.666 TL ağır para cezası ile cezalandırılmalarına dair ADANA 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30.12.1993 gün ve 1993/259 esas 1993/388 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından duruşmalı olarak istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 21.3.1994 tarihli tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve bir vekilde göndermeyen sanıklar hakkında duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda aşağıdaki karar tesbit edildi.

A- Sanık Ekrem Kılıçoğlu hakkındaki hükme yönelik temyiz incelemesi:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık vekilinin yerinde görülmeyen diğer itirazlarının ve duruşmalı inceleme sırasındaki açıklamalarının reddine, ancak:

Polis Laboratuarında tanık numune olarak ve deney için alınan toplam 12 gram esrarın hesaba katılmaması, ayrıca, TCY.nin 403/5 maddesinde öngörülen para cezasının nispi nitelikte oluşu nedeniyle misil arttırmasına tabi olmadığı gözetilmeyerek esrarın her gram ve küsuru için 50.000 lira yerine 250.000 liradan hesaplama yapılması, sonuçta 473.250.000 lira fazla ağır para cezası tayin edilmesi,

Yasaya aykırı ise de, bu durumun yeniden duruşma yapılmaksızın CYUY.nin 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sonuç ağır para cezasının 118.625.000 liraya indirilmesi suretiyle HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

B- Sanık Halit Biter hakkındaki hükme yönelik temyiz incelemesi:

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak:

1)Narkotik görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, elinde bir miktar esrar bulunduğu öğrenilen sanık dolmuş durağında yakalandığında, içmek için bulundurduğu bir miktar esrarı olduğunu ve teslim edeceğini söylemiş, birlikte evine gidildiğinde misafir odasındaki koltukların arasından çıkardığı net 1588,80 gram esrarı teslim etmiş, aşamalardaki tüm savunmalarında suç konusu esrarı içmek amacı ile bulundurduğunu, esrar satmadığını bildirmiştir.

Sanığın savunmasının aksine bir delil bulunmadığı ve ele geçirilen esrarın kişisel ihtiyaç sınırını aşmadığı, bu nedenle eyleminin kullanmak amacı ile esrar bulundurmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,

2)Beş altı yıldan beri esrar içtiğini söyleyen sanığın uyuşturucu madde kullanma alışkanlığının iptila düzeyinde olup olmadığı konusunda rapor alınarak, sonuçuna göre TCY.nin 404/4 maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması,

3)Kabule göre, polis laboratuarında tanık numune olarak ve deney için alınan 8 gram esrarın hesaba katılmaması, ayrıca, TCY.nin 403/5 maddesinde öngörülen para cezasının nispi nitelikte oluşu nedeniyle misil arttırmasına tabi olmadığı dikkate alınmadan, esrarın her gram ve küsuru için 50.000 lira yerine 250.000 lira üzerinden hesaplama yapılarak fazla ağır para cezası tayin edilmesi,

Yasaya aykırı sanık vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden isteme ayrırı olarak, sanık Halit Biter hakkındaki hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 16.6.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Corpus
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Acil bir yargıtay kararı arıyorum outlawyer Meslektaşların Soruları 2 24-09-2010 18:45
Acil Yargıtay Kararı Arıyorum... savunma Meslektaşların Soruları 2 19-01-2010 13:20
Yargıtay kararı arıyorum (Acil) handekumas Meslektaşların Soruları 3 05-12-2009 00:53
Acil Yargıtay Kararı Arıyorum denipre Meslektaşların Soruları 2 17-07-2009 19:31
Acil Yargıtay Kararı Arıyorum ilteris009 Meslektaşların Soruları 1 28-10-2008 16:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02969599 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.