Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdari para cezası, Ödeme emri...

Yanıt
Old 25-04-2007, 20:16   #1
avegunduz

 
Varsayılan İdari para cezası, Ödeme emri...

Karayolu taşıma kanununun 26 a bendi uyarınca müvekkil firmaya kesilen idari para cezasına karşı idare mahkemesine itirazda bulunduk. İdare mahkemesi henüz yürütmenin durdurulması kararı vermedi. Elimize maliye bakanlığının düzenlemiş olduğu ödeme emri geldi. Ödeme emrine karşı vergi mahkemesine itiraz edebiliyoruz. Ancak Bizim zaten idare mahkemesinde açtığımız bir dava var. 6183 sayılı kanunun 58. maddesine göre ödeme emrine karşı ayrıca itiraz etmem gerekiyor mu? Ayrıca itiraz konuları 58. maddede sınırlı sayıda sayılmış. Bununla ilgili mahkeme kararları olan arkadaşlarımdan rica ediyorum. İlginize teşekkür ederim.
Old 25-04-2007, 23:39   #2
Hukukçu55

 
Varsayılan

Bence itiraz sulh ceza mahkemesine yapılmalıydı.İdare mahkemesi görevsizlik verebilir.Ödeme emrine karşı vergi mah. dava açmaya gerek yok.Ödeme emrini çıkaran mercie dava açtığınızı kanıtlayan belgeleri bir dilekçeye ekleyip verin.Haksız çıkarsanız faizi ile birlikte ödeyeceğinizi belirtin.Bı durumda uygulamada cebri icraya gidilmemekte dava sonucu beklenmektedir.zira kabahatler kanunu 17,27 gereği itiraz kesinleşmeyi önler ve ancak kesinleşen idari para cezaları infaz için maliyeye gönderilebilir.OLayda itiraz süresi içinde idare dava açıldığından haberi olmamış kesinleştiği zannıyla kararı infaza göndermiş.
Old 26-04-2007, 10:59   #3
avegunduz

 
Varsayılan

Sayın igunduz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezalarına karşı görevli mahkeme idare mahkemesidir. 6183 sayılı kanunun 58. maddesinde ödeme emrine karşı vergi mahkemelerinde 1. borç yoktur, 2. borç bu kadar değildir, 3. borç zamanaşımına uğramıştır şeklinde üç sebebe dayanarak 7 gün içinde itiraz ediliyor. Olayımızdaki sorun idare mahkemesinde asıl idari para cezasına karşı açtığımız davamız var. Bu davada henüz yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Bu durumda yapılması gereken nedir? Yani idari para cezasına karşı açtığımız davayı ispatlasak da bu yürütmeyi durdurmayacak. Zira 6183 sayılı kanuna göre icrai takibat yapılıyor. Yani yürütmeyi durdurma kararı verilinceye kadar yaılacak işlem hakkında bilgi almak istemiştim.
Old 26-04-2007, 11:24   #4
Hukukçu55

 
Varsayılan

karayolları trafik kanunu olarak okumuşum. Yargı yeriniz doğru.Ancak uygulamada dava açtığınızı belgeleyen bir dilekçe verirseniz yargı süreci sonuna kadar cebri icra yapılmıyor.Sonuç bekleniyor.davayı kaybederseniz faizi ile birlikte tahsil olunur.Faiz ödemek istemezseniz kaydı ihtirazi ile ödeme yapacaksınız.Bence vergi mah.2.bir davaya gerek yok.kolay gelsin
Old 31-03-2010, 20:27   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avegunduz
Karayolu taşıma kanununun 26 a bendi uyarınca müvekkil firmaya kesilen idari para cezasına karşı idare mahkemesine itirazda bulunduk. Elimize maliye bakanlığının düzenlemiş olduğu ödeme emri geldi. Ödeme emrine karşı vergi mahkemesine itiraz edebiliyoruz. Ödeme emrine karşı ayrıca itiraz etmem gerekiyor mu?
İdari para cezalarına itiraz için (vergi mahkemesine değil) idare mahkemesine iptal davası açılmalıdır.

Ödeme emrine karşı ayrıca dava açılmalıdır. İdari para cezası kesinleşmeden (idare mahkemesinde açtığınız dava kesinleşmeden) ödeme emri gönderilmemeliydi.

Bakınız:
Kabahatler Kanunu
Madde 17 - (4) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir.

Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur. (Bu fıkrada kesinleşme koşulu yok)

Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur.
Old 14-06-2010, 16:20   #6
mehmet_ankara

 
Varsayılan

Sayın Konyalı, Ödeme emrine karşı ayrıca dava açılmalıdır demişsiniz. Buradaki yargı makamı idare mahkemeleri mi yoksa sulh ceza mahkemesi midir?

Ödeme emrinde de 5326 sayılı Kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasındaki hususların bulunması gerekir sanırım. Bir diğer soru da buradan çıkıyor. Bu ödeme emrine karşı hangi yola başvurulabilir peki?

Şimdiden teşekkürler.
Old 14-06-2010, 18:27   #7
av.ismail ülken

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım İdari Para cezaları Kesinleşmeden ,yani itiraza veya yargı yolu ile kesinleşmesi önlenmiş bir durumda iken Danıştay dava Daireleri Genel Kurulunun vermiş olduğu 13.11.2008 tarih ve YD itiraz no : 2008/ 876 Sayılı ( Benim açmış olduğum bir idari para cezasına itiraz davasında ) İçtihat olan bir kararını vermiştir. Genel Bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarının KESİNLEŞMEDEN TAKİP VE TAHSİLE KONULAMAYACAĞINA ilişkin karar vermiştir ve bu sebeple de YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İHTİYAÇ YOKTUR. Demiştir. Bilginize Selam ve saygılar Avukat İSMAİL ÜLKEN. Mersin
Old 14-06-2010, 19:11   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mehmet_ankara
Sayın Konyalı, Ödeme emrine karşı ayrıca dava açılmalıdır demişsiniz. Buradaki yargı makamı idare mahkemeleri mi yoksa sulh ceza mahkemesi midir?
İdari para cezalarına ilişkin ödeme emri düzenlenmesi bir idari işlem olduğundan idare mahkemesi görevlidir.
Alıntı:

Ödeme emrinde de 5326 sayılı Kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasındaki hususların bulunması gerekir sanırım.
Gerekmez.
Alıntı:
Bu ödeme emrine karşı hangi yola başvurulabilir peki?
Benden önce yanıt veren Sayın av.ismail ülken'in doğru yanıtına katılıyorum: Karayolu taşıma kanununun 26 a bendi uyarınca verilen ve henüz kesinleşmeyen ceza için ödeme emri düzenlenmez; başvuru üzerine takip ve tahsil işlemleri durmalıydı.

Saygılarımla
Old 14-06-2010, 20:11   #9
mehmet_ankara

 
Varsayılan

Benim asıl sormak istediğim 5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasında 2. cümlesi ile ilgili idi. Ama soruyu yazarken epey başım şişmişti o yüzden sormak istediğimi soramamışım. Özür diler sorumu bu tür ödeme emirleri için tekrarlarım. Saygılarla
Old 14-06-2010, 20:40   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mehmet_ankara
Benim asıl sormak istediğim 5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasında 2. cümlesi ile ilgili idi.
Şimdi binlerce kişi bu cümleyi arayıp bulmak için binlerce işlem yapacak. Siz söz konusu cümleyi buraya yazsaydınız ne güzel olurdu.

Genel bütçeye gelir kaydedilmeyecek olan (sosyal güvenlik kurumu veya belediye tarafından kesilen) cezalarda kesinleşme aranmaz. Bu nedenle cezaya karşı başvuru yapılsa bile ödeme emri düzenlenebilir.
Old 15-06-2010, 12:15   #11
ATARAS

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım,

İdari para cezasına karşı süresi içinde dava açılınca, idarenin ödeme emri düzenlememesi gerekiyor. Örneğin, ödeme emrinden önce gönderilen tahakkuk fişine karşı dava açılınca, idarenin artık ödeme emri göndermemesi gerekiyor. Buna rağmen gönderilmişse, dava açtığınızı gösteren belgeyi idareye sunarsanız, işlemi geri almaları gerekir... diye düşünüyorum.
Old 15-06-2010, 15:18   #12
mehmet_ankara

 
Varsayılan

Devam eden araştırmalarımda bulduğum bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kararda Belediye tarafından kesilen idari para cezasının tahsili için kesinleşmiş olma şartı aranmakta. Saygılarla.


T.C.
AYDIN
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
YD İTİRAZ NO:2009/351


YD İSTEMİ HAKKINDA
VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVALI) :
VEKİLİ :

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı şirket adına kesilen 20.000,00-TL tutarındaki imar para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 21.11.2008 tarih ve 20722 sayılı ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin Muğla 1.İdare Mahkemesi'nin 24.2.2009 gün ve E:2009/20 sayılı kararının; ihbarnameye karşı dava açtıkları, ortada kesinleşmiş amme alacağı bulunmadan ödeme emri düzenlenemeyeceği, firmanın yapının maliki ya da zilyedi olmadağı, binanın kiracısı oldukları ve tahliye edip mal sahibi Necat Kabaklarlı'ya teslim ettikleri cezanın muhatabının yapı sahibi olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
İstem, davacıya verilen para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin mahkeme kararının kaldırılmasına ilişkindir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 54. maddesinde ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı 55. maddesinde amme alacağı vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gereğinin bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 3. maddesinde, bu kanunun; a) idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, b) diğer genel hükümlerinin, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı belirtilmiştir.


Aynı kanunun 27/1. maddesinde, idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği; bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilmiştir.
Kabahatler Kanununun belirtilen hükümlerine göre, bu kanunun genel hükümlerinin, bu bağlamda idari para cezalarının, kesinleşme ve tahsil usullerine ilişkin hükümlerinin idari para cezaları için de geçerli olacağı açıktır. Yukarıdaki hükümlerde ise, idari para cezasına karşı dava açılmış olmaması halinde yaptırım kararının kesinleşmesi öngörülmüştür.
Buna ilaveten, olayda uygulanması gereken 6183 sayılı yasa hükümleri uyarınca da ödeme emri düzenlenebilmesi için ortada kesinleşmiş bir kamu alacağının bulunması gerekir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacıya 29.5.2008 gün ve 98 nolu encümen kararıyla 20.000.YTL idari para cezası (imar) verildiği, bu işleme karşı Muğla 1.İdare Mahkemesi'nde dava açıldığı ve davanın E:2008/1361 sayılı dosyada derdest olduğu, bu esnada aynı ceza sebebiyle dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği, ödeme emrine karşı açılan davada yürütmenin durdurlması talebinin reddedildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan yasa hükmünün değerlendirilmesinden, ödeme emri düzenlenebilmesi için "kesinleşmiş bir amme alacağının" mevcut olması gerekir. Bunun için de öncelikle, alacak konusunun idari bir işlemle (ihbarnabe) ilgilisine usulünce tebliğ edilmesi, ilgilinin borca karşı her türlü hukuki itiraz yollarını kullanma olanağı tanınması, ilgilinin hukuki haklarını kullanmaması ya da itirazının haklı bulunmaması üzerine ödeme emri safhasına geçilmesi gerekir. Çünkü yasa uyarınca ödeme emrine karşı ileri sürülebilecek itiraz hakları sınırlı olup bu itirazlar arasında borcun esasına ilişkin hukuka aykırılık halleri bulunmamaktadır. Hukuka aykırılık itirazı ihbarname aşamasında ileri sürülebilmektedir. Bu sebeble, ihbarname safhası kesinleşmeden ödeme emri düzenlenmesi, itiraz hallerinin sınırlı olması sebebiyle hak arama özgürlüğü ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Öte yandan ödeme emrine karşı açılan davanın esastan daha çabuk tekemmül etmesi ve aleyhe sonuçlanması halinde, bilahare ihbarname ile ilgili davanında lehe sonuçlanması durumunda ortaya bir hukuk ve infaz karmaşası da çıkacaktır. Çünkü bu durumda hem idare lehine hem davacı lehine infazı kabül aynı maddi olayla ilgili iki ayrı karar mevcut olacaktır. Halbuki, ihbarname ile ilgili süreç davacı aleyhine kesinleşirse idarenin ödeme emri düzenleme olanağı her zaman olanaklıdır.
Sonuç olarak davacının para cezası işlemine (ihbarnameye) karşı açtığı dava henüz derdest olup "kesinleşmiş amme alacağı" sözkonusu olmadığından, ödeme emri düzenleme koşulları oluşmayıp, dava konusu ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Bunun yanında gerek rakamın yüksek olması gerekse ihbarname ile ilgili süreç tamamlanmadan ödeme emrinin infazı kabil hale gelmesi hukuki olarak infaz karmaşasına yol açacağından işlemin yürürlüğü halinde telafisi güç zararların olacağı kuşkusuzdur.
Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulüne, itiraz konusu Muğla 1.idare Mahkemesi'nin 24.2.2009 gün ve E:2009/20 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlem hakkında teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına 25.5.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN
Zeynel ILICA
(26762)
ÜYE
Osman ERMUMCU
(32699)
ÜYE
Dr.Meriç ERDOĞAN
(38005)
Old 21-06-2010, 17:44   #13
lawyer999

 
Varsayılan

tüm meslektaşlarıma selamlar, tatil sitesinin atıksu arıtma tesisi kurmamasından bahisle kesilen 78.000 TL idari para cezasına karşı açmış olduğumuz iptal davasında yürütmeyi durdurma talebimiz bölge idare mahkemesince reddildi. daha sonra vergi dairesinden aynı konuya ilişkin ödeme emri gönderildi. bu durumda ikinci ödeme emrinin iptali için dava açmamız gerekir mi?bu konudaki görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Old 21-06-2010, 20:53   #14
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

idari para cezası kesinleşmeden ödeme emri gönderilemez, iptaline ilişkin dava açmalısınız ...
Old 21-06-2010, 21:59   #15
av.ismail ülken

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,Vergi dairesi ödeme emri düzenleyip göndermiş ise buna karşı bölgenizin tabi olduğu en yakın VERGİ MAHKEMESİNDE 30 gün içerisinde Dava açmanız gerekir. Ancak sorunuzun detayı bende gözükmüyor. Neden idari dava açtınız ? Kim ceza kesti ? bunlar yazınızda gözükmüyor. Neden bölge idare mahkemesine e gittiniz o da yazdığınız sorudan net olarak çıkmıyor bilesin...Bu hususları da açıklar isen daha net cevap verme imkanım olurdu. Bana gelen mesajda soru bence eksik gözüküyor... Selamlar Avukat İSMAİL ÜLKEN. Mersin
Old 21-06-2010, 23:38   #16
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Sayın Ülken Ödeme emrine karşı dava süresinin 30 gün olduğuna eminmisiniz ?
Old 22-06-2010, 10:24   #17
av.ismail ülken

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım sorularınız aslında eksik geliyor. Ödeme emrine karşı İPTAL DAVASI açıyor iseniz 30 günlük süre var. İtiraz etmek farklı.ikisinin karıştırılmaması gerekir.Tüm sonuçları ile Ödeme emrinin muhteviyatına karşı iptal davası için yasal süreyi yazdım. Gelen evrakta zaten yasal süre ve mercii yazar.Ne tür bir talep ile dava açtığınız tam anlayamadığım için yasal mevzuata göre yanıtladım. Benim bir müvekkilime gelen ödeme emirlerine karşı Vergi mahkemesinde dava açtım ve sonuç aldım.Ancak onlar özel usulsüzlük cezası adı altında tanzim edilen ödeme emirleri idi. Selam ve saygılarımla. Av.İSMAİL ÜLKEN.
Old 15-10-2010, 02:00   #18
GünHan

 
Varsayılan Aydin BÖlge İdare Mahkemesİ MÜkemmel Derecede BaŞarili Kararlara İmza Atiyor.

Saygıdeğer İdare Hukuku bilim adamı Prof. Dr. İl Han ÖZAY hocamız, Günışığında Yönetim isimli idare hukuku konulu kapsamlı eserinde, İdare Mahkemeleri'nin somut olarak çok özel ve farklı mahkemeler olduğunu çünkü idarenin denetimi ile ilgili sayısız ve her biri kanunla düzenlenmesi mümkün olmayan işlemleri ilgili İÇTİHAT YARATAN mahkemler olmak ve bu şekilde kararlar almak durumunda olduklarını, bu sebeple hukuki açıdan cesur olmaları gerektiiklerini isabetli bir şekilde belirtmektedir. Gerçekten de somut durum o şekildedir. Bazen, idarenin görevlileri usule ve yasaya aykırı, bazen kasıtlı bazen ihmali bazen de hata ile hukuki eksiklikler ve kusurlar ile dolu kararlar alabilmekte, işlemler tesis edebilmekte, inanılmaz şekil hataları ortaya koyabilmektedirler. Bu durumların her birinin yasada düzenlenmesi imkansızdır. Yasaların sıklıkla değişip özellikle idare hukukunu ilgilendiren yasalarda bu sebeple koordinasyon eksiklikleri ve kopukluklar oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, bu neviden yasal tutarsızlıkların ve eksikliklerin giderilmesinde ve uygulama ile kararlarda hukuka uygun yeknesaklığın mümkün olabilmesinde idare mahkemelerinin içtihat yaratır mahkemeler olma özellik ve görevinin önemi iyice ortaya çıkmaktadır.

İşte Aydın Bölge İdare Mahkemesi kaliteli hukukçu kadrosu ile; buradaki tartışma konusu olan, idari yaptırım kararlarının iptali davaları sürerken bu kararlara ilişkin genellikle davalı idareler tarafından karar kesinleşmeksizin ödeme emri gönderilmesinin yaratacağı hukuka aykırı ve haksız,çelişkili durumları bertaraf edecek son derece isabetli ve GEREKLi, yol gösterici bir karar meydana getirmiştir. Yukarıdaki karar sanırım bu konuda muhtelif yasalardaki "...'nın tahsili için, karara karşı mahkemeye başvurulması kararın tahsilini engellemez" veya "...işleme karşı mahkemeye başvurulması tahsil işlemini durdurur" gibi kanımca hukuken saçmasapan ve hukuki çıkmaz yaratmaktan başka sonuç doğurmayan yasa hükümlerinin irdelenmesi ile ilgili düzeltici ve olumlu nitelikte emsal, Türkiye Çapında örnek alınabilecek, evrensel hukuki değer taşıyan bir karardır.
Gerçekten de yukarıdaki kararda belirtildiği üzere, idari yaptırım kararı işlemine karşı süresi içerisinde ilgilisince dava açılmış ve bu dava sonuçlanmaksızın, kesinleşmeksizin ödeme emri düzenlenmiş olur ise "ÖDEME EMRİNE DAYANAK KARAR İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİĞİNDE, ÖDEME EMRİNİN TAHSİL KABİLİYETİ VE HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ NE OLACAKTIR" ŞEKLİNDE BÜYÜK BİR SORUN, ÇELİŞKİ, İHTİLAF ORTAYA ÇIKACAKTIR. Bu gibi ortaya çıkabilecek çelişkiler ve hukuki sorunlar çeşitlendirilebilir. BU NEDENLE içtihatta belirtildiği ve 6183 SAYILI YASADA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, ancak kesinleşmiş amme alacakları hakkında ödeme emri düzenlenebilir ilkesi üzeinde durulması son derece isabetlidir.
Fakat bu isabetli kararın varlığında dahi çok daha farklı bir yönüyle SOMUT bir sorun ortaya çıkabilmektedir: Somut örneklerine tanık olduğumuz ve gördüğümüz üzere; bir takım kamu idareleri (özellikle taşradaki mahalli idareler) vatandaşlar aleyhine, bir meclis veya encümen oturumda onlarca (tek bir vatandaş için 30 adet - 40 adet) hukuka aykırı, haksız ve usulsüz idari yaptırım kararı alabilmekte, ve bu kararları alırken hiçbir harç masraf vs. yükü altına girmemektedirler (cüzi kağıt kırtasiye masrafı dışında).
Vatandaş ise bu işlemlere karşı, şayet işleme esas kanun, kanun yolu olarak bir de idare mahkemesini gösteriyorsa, işlemlerden sadece biri için (İYUK gereği her idari işleme karşı ayrı dava açılması gerekmektedir) toplamda yaklaşık 200 TL kadar çeşitli harç kalemleri ve posta masraf avansı yatırmak zorunda kalmaktadır. Ödeyeceği avukatlık masrafı ise tarife gereği işlem başına en az 500 TL'dir. Yani vatandaş aleyhine alınmış bir karara itiraz yoluyla iptal talep ettiğinde asgari olarak 700 TL ödemek kalmaktadır. Pekiyi, söz gelimi vatandaşın işletmesine 30 tane karar aynı anda tebliğ edildiğinde ne olacaktır? Vatandaş bunlara itiraz etmek için yaklaşık 21.000 TL ödemek zorunda bırakılmaktadır. Bir avukat olarak bu gibi somut deneyim ve görgülerim halihazırda mevcut. DAHA DA VAHİMİ davalı idareler, söz konusu yargısal denetime açık (hukuka uygun olmayan veya olan) işlemlerine karşı vatandaş süresi içerisinde iptal davası açtığında, bir de bunların sonuçlanmasını beklemeksizin 30 tane de dava konusu yapılmış karara dayalı ödeme emri gönderdiğinde vatandaş yine en az 21.000 TL masraf yapmak zorunda kalacaktır. DAVALI İDARE İSE BU İŞLEMLERİ TESİS EDERKEN SADECE KAĞIT KIRTASİYE MASRAFI YAPMAKTADIR. Vatandaşın sırtına yüklenen asgari maddi yük ise örneğimizde 42.000 TL'dir.
Şimdi konunun özüne geri dönmek gerekirse, kesinleşmeyen idari yaptırım kararları için yargı kararı beklenmeksizin ödeme emri gönderilmesi bırakın yasaya HAKKANİYETE ne kadar uygundur değerli hukukçu arkadaşlarıma sormak isterim. kaç kişi veya kaç işletme bu paraları ödeyerek hakkını arayabilecektir. Bu uygulamalar etik midir, hakkaniyetli midir, hukuki midir?
Ancak mesajıma başlarken değindiğim gibi, Değerli Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nin yukarıdaki 2009/351 s.lı örnek kararı gibi emsal ve isabetli kararların mevcut bulunması adaletin tecelli etmesi ve vatandaşın hak arama özgürlüğünü kullanması açısından fevkalade yerinde,gerekli ve gerçekten çok değerlidir, konusunda emsal bir karardır.

Bu durum ve örnek verdiğim keyfiyet hakkında hukukçu arkadaşlarım ve üstadların görüşlerini ve çözüm önerilerini heves ile beklemekteyim.
Saygılarımla...
Old 30-03-2011, 16:19   #19
yyyasemin

 
Varsayılan

İdari para cezaları ile ilgili verilen cevaplardan yola çıkarak, bende birşey sormak istiyorum.
Biz işveren vekiliyiz ve bize 2008 başlangıç tarihli 2011 e kadar olan sürede işçi sayımıza göre % 3 özürlü çalıştırma yükümlülüğüne uymadığımız gerekçesiyle İstanbul İŞKUR Müdürlüğünden iadeli taahütlü ihtar geldi.
Ekte yer alan işçi sayısı ve çalıştırılacak özürlü sayısı belirtilmiş ve bizim buna uymadığımız özürlü çalıştırmadığımız ileri sürülmüş.
Biz ise geçmişi olan bu şirket, hiç aksatmadan özürlü talebinde 3 ayda bir bulunduk ve gelen özürlülerin bir kısmını değerlendirdik ama geri gönderdiğimzde çok oldu. Sebebide işimize uygun olarak çalışabilecek kişiler olmamalarından dolayıydı. Hal böyle oluncada gelen özürlüler reddeilmiş oldu. İşkur bizim bu eylemimizin kötüniyetli olduğunu sanarak cezayı kesmiştir. Ceza miktarı gerçekten çok yüksek 839.000 tl gibi bir rakam. Kurumla görüşme yaptık fakat kesinlikle yazılarını geri çekemeyeceklerini söylediler. Biz elimizdeki evraklara güveniyoruz ve Sulh hukuk mahk. açacağımız davada da kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ama ben dava ya gerek olmadan bu işin çözülmesi taraftarıyım. İkna edemedik ama tecrübeli meslektaşlarımın görüşlerinin önemli olacağını düşünüyorum ve bilgi desteğinizi bekliyorum.
Teşekkürler
Av. Yasemin GÜLLÜOĞLU (L.L.M-still PHD)
Old 30-03-2011, 17:10   #20
av.ismail ülken

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım, eğerki kurum size ihtarname çekmiş ve bunu iadeli taahütlü göndermiş ise size önerim gelen yazıya cevaben tüm bilgi ve belgelerinizi, gerekçelerinizi ihtara cevaben NOTER kanalı ile kuruma çekin, dava işini de süresi içerisinde değerlendirin derim.Doğru zamanda ve doğru yere açın derim. halen çalışanlar var ise özürlü kontejanından onu da sayısı ve resmi kaydı ile de cevaba ekleyin.Şifahi görüşmelerden sonuç almanız pek kolay olmaz bilginiz olsun.Selamlar iyi çalışmalar.
Old 13-08-2011, 10:50   #21
av_ayşe

 
Varsayılan trafik cezası

Benim sormak istediğim , belediye tarafından trafik cezası kesilip kesilemeyeceği,müvekkile ödeme emri gelmiş buna karşı ne yapılması gerekir?
Old 13-08-2011, 14:10   #22
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ayşe
belediye tarafından trafik cezası kesilip kesilemeyeceği,müvekkile ödeme emri gelmiş buna karşı ne yapılması gerekir?
1- Belediyeler trafik cezası kesmez. Sanırım size yanlış bilgi verilmiş. Belki Kabahatler Kanunu'nun işgal veya çevreyi kirletme maddesinden ceza verilmiştir:

İŞGAL
Madde 38 - (1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir.

Çevreyi Kirletme
Madde 41 -....
(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.

2- Ödeme emrine karşı ne yapılacağı konusunda önceki işlemler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Örneğin, ceza tutanağı tebliğ edilmiş mi? Ne zaman tebliğ edilmiş? Kabahat ne zaman işlenmiş? Yerine getirme zamanaşımı dolmuş mu?

Bence ödeme emrine karşı yapılması gereken ilk iş belediyeye giderek önceki işlemler hakkında bilgi almak.

Saygılarımla
Old 14-08-2011, 11:58   #23
gnchukukcu

 
Varsayılan

Sayın Konyalı belediyeler trafik zabıtası vasıtasıyla tarik cezası kesmekte değiller midir?
Old 14-08-2011, 15:19   #24
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gnchukukcu
Sayın Konyalı belediyeler trafik zabıtası vasıtasıyla tarik cezası kesmekte değiller midir?
Sayın gnchukukcu

Belediyeler Karayolları Trafik Kanunu’nun 10.maddesinde yazılı görevleri yaparlar.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 16.maddesi hükmü nedeniyle ‘’ Belediyeler bu madde ile görev verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler.’’
Old 15-08-2011, 12:11   #25
av_ayşe

 
Varsayılan

Bence ödeme emrine karşı yapılması gereken ilk iş belediyeye giderek önceki işlemler hakkında bilgi almak.


Armağan Bey,

Zabıta fotoğraf çekmiş, yayaların geçtiği kaldırımın işgal edilmesi nedeniyle zabıta para cezası diye 143 TL para cezası kesmiş. Müvekkil şirket itiraz etmiş. İtiraza cevap verilmemiş. Ve ödeme emri gönderilmiş, ödeme emrinde trafik para cezası diyor.

Belediyelere EDS olan yerlerde bunlar vasıtasıyla tespit ettikleri trafik suçlarına ceza yazabilme yetkisi verilmedi mi? Dijital makine bu vasfa girer mi? Blginiz var mı?

Teşekkür ederim.
Old 15-08-2011, 13:59   #26
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ayşe
Belediyelere EDS olan yerlerde bunlar vasıtasıyla tespit ettikleri trafik suçlarına ceza yazabilme yetkisi verilmedi mi? Dijital makine bu vasfa girer mi? Blginiz var mı?
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 16.maddesindeki "Trafik zabıtası ile belediye trafik birimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon esaslarına ilişkin diğer hükümler beldenin özelliğine göre bir protokolle belirlenebilir." ifadesi "diğer hükümler‘’ içindir. Yönetmeliğin aynı maddesindeki "Belediyeler bu madde ile görev verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler.’’ hükmü nedeniyle protokol ile belediyelere ceza verme yetkisi devredilemez.

Belediyelerin yazdığı cezalar ancak işgal veya çevreyi kirletme anlamında olabilir veya 1608 sayılı Kanun'a göre belediye yasaklarına göredir. EDS cezaları trafik cezası değil, otopark parasının ödenmemesi nedeniyle verilen belediye emir ve yasaklarına uymama cezasıdır.

Sizin açıklamalarınıza göre ödeme emrinin işgal eylemi nedeniyle gönderilip gönderilmediği anlaşılmamakta. Bu nedenle ödeme emrinin hangi eylemle ilgili olduğunun belediye zabıta müdürlüğünden sorulmasında yarar var. Ama "Ben bununla uğraşmak istemiyorum." derseniz ödeme emrinin iptali için idare mahkemesinde dava açabilirsiniz. Dava sonucunda belediye avukatı için hükmedilecek avukatlık ücretinden ve posta masraflarından başka zararınız olmaz.

Saygılarımla

Old 15-08-2011, 19:03   #27
gnchukukcu

 
Varsayılan

Sayın Konyalı benim yaşadığı şehirde de belediye trafik zabıtaları dünyayı kurtaran adamın oğullarıymışçasına ceza kesiyorlar kestikleri ceza tutanaklarının sureti bile yok ama resim çekiyorlar.Böyle fütursuzca kesebildiklerine göre sanırım buldukları bir kılıf var
Old 28-12-2011, 09:02   #28
eersoz

 
Varsayılan

sayın ülken, elinizdeki Danıştay dava Daireleri Genel Kurulunun vermiş olduğu 13.11.2008 tarih ve YD itiraz no : 2008/ 876 Sayılı kararını bizimle paylaşmanız mümkün mü?
Old 13-03-2012, 17:40   #29
AVEMEL

 
Varsayılan

Merhaba sayın meslektaşlarım,
Önümdeki sorunu çözmek için karıştırdığım mevzuat ve açıklamaları dikkatle okumama rağmen bir sonuç elde edemediğim gibi daha da karıştırdım.Bir hukukçu olarak böylesine basit bir konuda tek doğruya gerçeğe ulaşma gayretim sonuçsuz kaldı.
çok basit bir şekilde;
Belediye encümeni yaya yolunun çökmesi sebebiyle hasar tespiti sonucu çıkan tutarın tahsillenmesine karar veriyor.
Aynı anda ödeme emrini de düzenleyip tebliğ ediyor.
itiraz süresini 7 gün
itiraz merciini Vergi Mahkemesi olarak belirtmiş.
5326 sayılı Yasa 32.maddesine aykırılık suçu.
Nereye itiraz etmem gerekiyor.Encümen kararına itiraz ayrı, ödeme emrine itiraz ayrı mı olacak.?
Yanıtlarınızı bekliyorum.teşekkürler..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari para cezası - Husumet- Ulaştırma Bölge Müdürlüğü avegunduz Meslektaşların Soruları 11 18-10-2010 17:36
idari para cezasında ödeme emri. avmeralarslan Meslektaşların Soruları 3 04-03-2009 10:40
İdari para cezası Av.Yüksel Eren Hukuk Haberleri 1 14-03-2007 13:11
SSK İdari Para Cezası - Adli-İdari Yargı Görev Uyuşmazlığı YALÇIN ÖNDER Hukuk Soruları Arşivi 8 01-03-2007 00:00
Ssk İdari Para Cezası HERITAGE Hukuk Soruları Arşivi 1 03-10-2003 13:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06667805 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.