Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Davalı Şirket Ticaret Odası Kayıtlarında Yoksa Tebligat

Yanıt
Old 07-11-2019, 12:07   #1
hülya er

 
Varsayılan Davalı Şirket Ticaret Odası Kayıtlarında Yoksa Tebligat

Merhaba sevgili meslektaşlarım,

Alacaklı vekiliyim.
2014'te açılmış icra takibimiz vardı. Borçlu şirket itiraz etmiş, (bize tebliğ edilmedi), zaten biz de takip etmemişiz, düşmüş.

Sene 2017 takibi yeniledik.

Sene 2018 itirazın iptali davası açtık.

Dava sürecinde davalı şirkete gönderilen tebligatlar bila. Ticaret Odasına sorduk, "Tasfiye edildi, kaydı silindi, müdürlük kayıtlarımızda yok". diye cevap geldi.

Sorum şu: Taraf teşkilini nasıl sağlayacağız?
Old 10-11-2019, 20:06   #2
Av. Suat

 
Varsayılan

Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili
11. Hukuk Dairesi 2018/401 E. , 2018/1193 K.

"İçtihat Metni"
...
Taraflar arasında görülen davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi’nce verilen 15/11/2017 tarih ve 2017/574-2017/700 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile ..... Yapı Ticaret Sanayi Limited Şirketi arasında kredi sözleşmeleri imzalandığını, bu sözleşmelerden dolayı kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle ..... 8. İcra Müdürlüğünün 2016/623 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını ancak borçlu şirketin 18/12/2013 tarihinde ticaret sicilinden TTK geçici 7. maddesi gereğince terkin edildiğini ileri sürerek, icra takibinde taraf teşkilini sağlayabilmek için bu şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava konusu şirketin adresinin ve durumunun tespit edilememesi nedeni ile odadaki üyeliğinin askıya alındığı ve kaydının silindiğini, yapılan ilanlara rağmen eksikliğin giderilmediğini, bu nedenle 18/12/2013 tarihinde TTK geçici 7. maddesi gereğince ticaret sicilden terkin edildiğini, işlemin mevzuata uygun olduğunu savunarak davanın reddini, aksi halde yasal hasım olmaları nedeniyle aleyhlerine yargılama giderine hükmedilmemesini istemiştir.
İlk derece mahkemesince, davanın kabulü ile, ..... Yapı Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin ..... 8.İcra Müdürlüğünün 2016/623 Esas sayılı dosyasıyla sınırlı olmak üzere ihyasına, ticaret sicilinde tescil ve ilanına, tasfiye memuru olarak Şükrü Özkan'ın atanmasına karar vermiştir.
Karara karşı, davalı vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur.
.... Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre, Ticaret Sicil Memurluğunun TTK geçici 7. maddesindeki usulü uyguladığı dava konusu olayda, yasal hasım olması sebebi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmaması gerektiği gerekçesiyle, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak ve yeniden hüküm kurularak, ..... Yapı Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin ..... 8.İcra Müdürlüğünün 2016/623 Esas sayılı dosyasıyla sınırlı olmak üzere ihyasına, ticaret sicilinde tescil ve ilanına, tasfiye memuru olarak .... atanmasına davalı yasal hasım olduğundan; yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmamasına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
.../...
İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak davacı vekilince yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK'nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK'nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4.50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19.02.2018 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.


Üstadım, böyle bir borçluya karşı davanızı kazansanız da tahsil konusunda sıkıntı yaşayabileceğinizi de düşündüğünüzü varsayıyorum..
Old 11-11-2019, 10:05   #3
Av. Ramazan ŞAHİN

 
Varsayılan

Merhaba, ticaret sicilinden TTK geçici 7. madde gereği resen silinen ve ilan edilen şirketlerin ihyası için dava zamanaşımı 5 yıldır.18.12.2013 tarihi itibariyle süreyi kaçırmışsınız.Bu madde gereği sicilden silinen şirketlerin malvarlığı 10 yıl geçmekle hazineye geçecektir.Şu anda kanaatimce 10 yılın sonunda varsa şirkete ait bir malvarlığı, hazineye geçme aşamasında hazineye yapılacak başvuru da dikkate alınabilir.Yoksa silinen şirket hakkında hiçbir suretle tebligat,taraf teşkili vs. artık sağlanamaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ticaret odası Ticaret mahkemesinin kararını beğenmeyerek tescil işlemi yapmamaktadır! umutlaw Meslektaşların Soruları 0 12-11-2016 12:43
Ticaret Sicilde Kayıtlı Ve Aslında Faal Olan Şirket Adresine 35'e Göre Tebligat Yapılarak Takibin Kesinleştirilmesi blackripe Meslektaşların Soruları 2 13-09-2013 16:16
Ticaret ve Sanayi Odası Mallarının Haczi tiryakim Meslektaşların Soruları 1 09-05-2013 15:13
Muğla Ticaret Odası ebrus Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 28-03-2013 12:27
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının Maaşı tiryakim Meslektaşların Soruları 1 05-03-2013 14:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03780007 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.