Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yabancı Menşeili Şirketin Sözleşmesinden Cayma??

Yanıt
Old 17-12-2003, 15:48   #1
Berfu

 
Soru Yabancı Menşeili Şirketin Sözleşmesinden Cayma??

Yurtdışından bir firmanın ınternet kanalıyla buldukları adreslerine gönderilen formu bir Avrupa rehberinde isimlerinin bulunacağını ve bedelsiz olduğunu düşünerek dolduran imzalayan bir firmanın kendilerine faturanın gönderilmesi sonrasında ,bedelsiz olduğunu düşündüklerini ve sözleşmeden caydıklarını bildirmeleri geçerli midir? (imzalanan belge bir form niteliğinde, içeriğinde sözleşme olduğunu bildirir bir ibare yok,bedel konusu küçük puntolarla belirtilmiş ancak özenli inceleme firma yetkilisi tarafından yapılmamış)..
Ödemeden imtina etmek mümkün müdür? aksi durumda yurtdısındakı fırma nasıl tahsile yönelebilir,izleyebileceği yollar nedir? Saygılarımla.
Av. Berfu Salıcı
Old 17-12-2003, 17:34   #2
Marmara24

 
Varsayılan

Sayın Salıcı,

Bu tür sözleşmelerde karşı akidin ne imzaladığını bilmesi için metnin bir sözleşme olduğunun anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Aksi halde bu sözleşmeler geçerli sayılmıyor. Sözleşme olduğunu belirtir ifadelerin ise kolayca okunabilir karakterde yazılması gerekli.

Sizin sorununuzda ECG ( İlanı gönderenin bu firma olduğunu tahin ediyorum)'nin bu mesajı ne zaman gönderdiği de önemli, çünkü İspanya'nın ismini şimdi hatırlayamadığım, tüketici şikayetlerinden sorumlu birimi ECG'nin bir tarihten önce gönderdiği bu tür ilanların/mesajların içeriğini yanıltıcı bulmuş ve sizin gibi mağdur olan bir kaç kişinin faturasını iptal etmiştir.

Size ilk tavsiyem kesinlikle herhangi bir ödeme yapmayın. Size bir çok kereler hatırlatma yazıları ( Hem ECG'den hem de hukuk departmanlarından) gelecektir. Bunlara yazınızda bahsettiğiniz savunmaları içerir cevaplar göndermeniz yeterli olacaktır, ancak bu cevapları elketronik posta ve fax yanında mutlaka iadeli taahhütlü mektupla da gönderin. Her yazılarına cevap vermenize de gerek olmadığını düşünüyorum.

Bir de bu konu ile ilgili bir site var: Arama motoru www.google.com'a girip Stop ECG yazın karşınıza bolca malzeme çıkacaktır.

Rica ederim
Old 17-12-2003, 20:46   #3
Gemici

 
Varsayılan

Sayın Salıcı,

Konuyu "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 9/A Maddesinde belirtilen "Mesafeli Sözleşmeler" çerçevesinde değerlendirmek gerekir bence.

Mesafeli Sözleşmeler de Tüketiciyi Korumak için Avrupa Parlamentosunun 97/7/EG sayılı Talimatnamesi/Yönergesi var. Üye Devlatler bu Talimatname çerçevesinde kendi özel kanunlarını çıkarmış durumda.

Talimatname gereğince "Mesafeli Sözleşmelerde" aranan şartlar:

- Bu tür sözleşmelerin bir tüketici ile bir satıcı (buradaki satıcıdan, meslek olarak belirli bir malı satan kimse, müteşebbüs kastediliyor) yapılması

- Satıcının Tüketiciyi, satış sözleşmenin akdinden önce, kanuni cayma hakkı konusunda bilgilendirmesi. Satış konusu bir mal/eşya olabileceği gibi bir hizmette olablilir. Bilgilendirmede, sözleşmenin ayrıntılarının belirtilmesi zorunluluğu var. Bu ayrıntılara, satıcının kimliği, malın/hizmetin özellikleri , fiat, malın nasıl teslim edileceği, karşılığının nasıl ödeneceği, sözleşmenin süresi ve daha bir çok teferruat dahil. Eğer bu bilgilendirme yapılmışsa, tüketici herhangi bir sebep göstermeden sözleşmeden cayabilir. Tüketici cayma hakkını, bilgilendirmenin eline geçtiği tarihten itibaren iki hafta içinde kullanabilir. Eğer sözleşme konusu bir mal/eşya ise; süre tüketicinin malı aldığı tarihten itibaren başlar.

- eğer bilgilendirilme yapılmamışsa cayma/rücü hakkı altı ay sonra ortadan kalkar.

Bildiğim kadarı ile bu tür sözleşmelerde tüketicinin/alıcının oturduğu yerin mahkemeleri yetkili.

Anlattılarınızdan anladığım kadarı ile Avrupada dikiş tutturamıyan bir takım üç kağıtçı firmalar, Türkiyede tezgah kurmaya çalışıyor.

Saygılar
Old 18-12-2003, 08:16   #4
Marmara24

 
Varsayılan

Sayın Salıcı,

Yönergede yer alan hükümlere dayandırılabilir verilecek cevaptaki savunmalar tabi, ancak cayma hakkına gelmeden evvel gönderilen belgenin sözleşme olduğunun açıkça anlaşılması gerekir. Aksi halde bir tarafın iradesi hilafına bir sözleşme ile bağlı olma durumu ortaya çıkar. Burada hataya düşürülen âkit sözleşme yaptığını bilmemektedir. Zaten bu sebeple ilgili şirketin sözleşme olarak nitelediği belge aldatıcı bulunmuştur. Cayma hakkının bulunmamasından ise hiç bahsedilmemiş.

Burada ilk olarak âkidin iradesi sakatlandığından cayma hakkından önce bu husus ileri sürülmelidir.

Hoşçakalın,
Old 18-12-2003, 12:16   #5
Berfu

 
Varsayılan

Sayın forum üyeleri,
İlginize teşekkür ediyorum. Gerçekten yararlandım.Şu anda nette Eurepean city guide hakkında bilgi toplamaya çalışıyorum. Yalnız konuya bazı bilgileri de eklemek isterim. "Cayma hakkı "üç gün olarak gönderilen belgede yine tıpkı bedel gibi dikkat çekmeyecek şekilde belirtilmiş.
Sayın Paulus'un verdiği bilgilerin bizi daha somuta indirgediğini düşünüyorum. Zira Barcelona (İspanya) merkezli bir firma belgeyi gönderenler. Ve belgenin içeriğinde her şey "rehbere katılırsanız memnun oluruz" tarzında ricalarla yazılmış!!
Konuyla ilgili olarak ödeme yapmadığımız takdirde karşı tarafın izleyebileceği yollar neler olacaktır,hangi ülke kanunları geçerlidir,biraz da bu konuları tartışırsak memnun olurum.
Değerli zamanınızı ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim.Saygılarımla .İyi çalışmalar
Av. Berfu Salıcı
Old 19-12-2003, 07:50   #6
Marmara24

 
Varsayılan

Sayın Salıcı,

ECG'nin yaptığı gibi muhtemelen sizi kanuni yollara başvurmakla tehdit edeceklerdir. Size gönderilen belgede yetkiye ve uygulanacak hukuka ilişkin bir hükmün de yer alıyor olması lazım.

Uygulanacak hukuk ile ilgili de MÖHUK'un sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda yetkili yer mah.'ni ve uygulanacak hukuku gösteren hükmüne bakmanızı tavsiye ederim.

Hoşçakalın,
Old 19-12-2003, 08:53   #7
Berfu

 
Varsayılan

Sayın Paulus,
Aslında Mohuk ilgili maddeyi zaten biliyoruz. Ama bu olay öylesine ilginç ki,internetle başlıyor yazışmalar,postayla gönderilen teklifle son buluyor. Biri Türk diğeri İspanyol iki firma..Tartışmak istediğim nokta bu kısmı idi..Biraz pratik yapalım istedim

Somut olayımıza gelince; biraz daha rahatladım ..Firma için kaşeyi kullanan ve imzayı atan mimarın şirkette herhangi bir sorumluluğu yok..Sonuçta ticaret siciline kayıtlı bir firmada sorumlu ortaklardan değil. En azından Türk Hukukuna göre lehimize görünen bir cok durum var. Kaldı ki, sizin de yönlendirmenizle intenette yaptığım inceleme sonucunda İspanya Tüketici Hakları Heyetine de gerekli şikayetleri yaptık. Sanırım artık onların uğrasması gerekecek. Yine durumu açıklayan ve ödeme yapmama nedenlerimizi içeren mektubu da yakında Türk Firmanın yetkili imzasıyla göndereceğiz.

İlginiz ve paylaştığınız bilginiz için tekrar tesekkur ederim. Saygılarımla
Av. Berfu Salıcı
Old 19-12-2003, 15:23   #8
Gemici

 
Varsayılan

Sayın Salıcı,

Durum biraz karıştı olayı, en azından benim açımdan, sil yeni baştan yapmamız gerekiyor.

Birincisi: benim verdiğim süreler Alman Hukuku için geçerli, Yönerge için değil. Yönergenin belirttiği cayma süreleri yedi gün ve üç ay.

Yalnız belirtmek gerekir, benim kanıma göre, bu sürelerin olayımızda bir rolü zaten yok. Mesafeli Sözleşmelerde ve Tüketiciyi Koruyan diğer mevzuatta korunan ve cayma hakkı olan sadece “Tüketici” . 97/7/EG Sayılı Yönerge Tüketiciyi şöyle tarif ediyor: Bu yönergeye göre “Tüketici” sözleşmeyi yaparken, ticari veya mesleki bir amaç gütmeyen gerçek kişidir.

Böyle oluncada Sizin bahsettiğiniz firmanın Tüketicilere tanınan Sözleşmeden Cayma Hakkından faydalanması düşünülemez kanımca.

Müvekkiliniz Firma aynı gerekçe ile, Avrupa Parlamentosunun yetkili mahkemeyi belirliyen 44/2001 sayılı ve 22 Aralık 2000 tarihli Yönergesinden de Tüketici olarak yararlanamaz.

Böyle oluncada İspanyol Firmasının “Genel Sözleşme Şartlarına” bakmak gerekir. Bana öyle geliyorki, İspanyol Firması “Genel Sözleşme Şartlarında” yetkili mahkeme olarak İspanyadaki bir mahkemeyi göstermiştir. Sizin Müvekkilinizde sözleşmeyi imzaladığı için, İspanyol Firmasının gösterdiği yetkili mahkemeyi kabul etmiş sayılıyor.

Postayla Gönderilen Tekliften bahsediyorsunuz ayrıca, böyle oluncada Müvekkiliniz bir ticari işletme olarak neyi imzaladığımı bilmiyordum diyemez bence. Dese bile mahkemenin bunu ne ölçüde ciddiye alacağını bilmiyorum.

Tekrarlamak gerekirse: Bence İspanyol Firması İspanyadaki Mahkemeler üzerinden dava açar. İnternet üzerinden satış yapan bazı Firmalar genel sözleşme şartlarında alıcının ikametgahı mahkemesinde de dava açabileceklerini belirtiyor. İspanyol Firması için, her iki durumdada, dava açmak rizikolu.

İspanyada bir karar verilirse bu kararın Türk Mahkemeleri tarafından tenfiz ve tanınması gerekecek. Türkiyede dava açarlarsa avukat tutmak mecburiyetindeler. Bütün bunlar masraf. Benim bildiğim kadarı ile böyle durumlarda, başarı şansını yüzde yüz olarak görmeyen birçok firma dava açmaktan çekiniyor.

Müvekkilinizin kendisini savunacağını, sözleşmedeki imzanın geçersiz olabileceğini bilirlerse, dava açıp açmamakta tereddüde düşerler gibime geliyor.

Saygılar
Old 20-12-2003, 10:27   #9
Marmara24

 
Varsayılan

Sayın Gemici'nin tespitleri doğru. Gönderilen metinde yetkili mahkeme olarak( Jurisdiction) İspanyol mahkemelerin yetkili gösterildiğine hemen hemen eminim, ancak benim elimdeki belgelerde uygulanacak hukukun İspanyol hukuku olduğuna ilişkin bir ifade yok. Bu sebeple uygulancak hukuk Möhuk'a göre belirleneceğinden Türk Hukuku'nun uygulanması olası.

Tacir kişilerin baisretli birer tacir gibi davranması gerektiği hepimizin malumu, ancak bendeki belge üzerinden konuşmak gerekirse belge, kişinin ücretsiz bir hizmet aldığı izlenimini veren, birçok ifade içeriyor. Bu sebeple aldatıcı olarak nitelendirilmesi mümkün. Öte yandan Syaın Gemici'nin belirttiği gibi dava açsalar dahi bir karar alınması, tanıma ve tenfiz işlemleri çok uzun zaman alacaktır ve onalrın bunun göze alacaklarını hiç sanmıyorum. Amaçları tehditlerinden lorkan küçük şirketlerden verdikleri hizmetle bağdaşmayacak ücretler tahsil etmek. Bu sebeple Bob Marley'in de dediği gibi " Don't give up the fight".

Hoşçakalın,
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
TTK 711 Çekten Cayma Tespit macallan Meslektaşların Soruları 11 22-06-2007 11:08
Yabancı Şirketin vekaleti tasdike gerek varmı gtaskapan Meslektaşların Soruları 1 10-11-2006 18:41
Tenfiz de cayma mümkün müdür? Brusk Meslektaşların Soruları 2 14-03-2006 16:07
Bankaların Yurtdışı Menşeili Çeklerle İlgili Sorumlulukları av.zuhala Meslektaşların Soruları 1 22-09-2004 16:56
Kiracının Abone Sözleşmesinden Dolayı Malik Sorumlu Mudur? fazıl Meslektaşların Soruları 2 07-06-2002 10:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03983092 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.