Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Haczin sonuç doğurduğu an??

Yanıt
Old 12-02-2013, 21:26   #1
magistra175

 
Varsayılan Haczin sonuç doğurduğu an??

Başlatılan bir icra takibi sonucunda icra müdürlüğü borçluya ait bir taşınmazın haczedilmesine karar vermiş ve haciz kararını tapu müdürlüğüne göndermiş. Ancak bu karar henüz tapu müdürlüğüne varmadan yani karardan sonra ancak haczin şerhinden önce borçlu taşınmazı satar ve üçüncü kişiye devreder. Bu alacaklı söz konusu haczi, taşınmazı satın alan üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir mi? Sorun çok basit gibi görünebilir ancak bugün okuduğum bir kitaptaki görüş ve hocamla yaptığım konuya ilişkin tartışma bütün bilgilerimi alt üst etti diyebilirim. Konuya ilişkin görüş ve yargıtay uygulaması hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar...
Old 11-03-2013, 10:10   #2
ankaeverest

 
Varsayılan

uygulamada, tapu müdürlüğünün haciz şerhini işlediği tarih haczin sonuç doğurduğu tarih olarak kabul ediliyor
Old 14-03-2013, 16:51   #3
Av. Taner BAŞ

 
Varsayılan

Yevmiye defterine kayıt tarih ve saati bildiğim kadarıyla. Tapu siciline güven ilkesi gereğince de yeni alıcının sorumlu tutulabilmesi pek mümkün gözükmüyor.
Old 14-03-2013, 18:46   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan magistra175
Başlatılan bir icra takibi sonucunda icra müdürlüğü borçluya ait bir taşınmazın haczedilmesine karar vermiş ve haciz kararını tapu müdürlüğüne göndermiş. Ancak bu karar henüz tapu müdürlüğüne varmadan yani karardan sonra ancak haczin şerhinden önce borçlu taşınmazı satar ve üçüncü kişiye devreder. Bu alacaklı söz konusu haczi, taşınmazı satın alan üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir mi? Sorun çok basit gibi görünebilir ancak bugün okuduğum bir kitaptaki görüş ve hocamla yaptığım konuya ilişkin tartışma bütün bilgilerimi alt üst etti diyebilirim. Konuya ilişkin görüş ve yargıtay uygulaması hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar...

Okuduğunuz kitaptaki görüşü ve hocanızla yaptığınız tartışmayı aktarsaydınız keşke.

Sayın Av.Taner Baş'a katılıyorum. Hatta daha da ileri giderek,icra müdürlüğünün haciz müzekkeresi tapu dairesine ulaşsa ve bir şekilde haczin işlenmesi unutulsa bile(bir dosyada benzer olayı yaşadık), 3 üncü kişinin sorumluluğu yoktur.
Old 14-03-2013, 23:55   #5
magistra175

 
Varsayılan

Okuduğum, Prof.Dr. İlhan Helvacının eserinde aynen şu ifadeye rastladım: "Taşınmazı haczedilen kişi, haczin henüz tapu kütüğüne şerh edilmediği bir sırada, taşınmazı bir üçüncü şahısa satacak olursa bu kişi lehine yapılan tescil hacizli alacaklı bakımından yolsuz olacaktır. Ancak, lehine yolsuz tescil yapılan kişi, bu taşınmaz üzerinde iyi niyetli bir üçüncü kişi lehine ipotek tescil edecek olursa bu üçüncü kişinin iyi niyeti MKm.1023 uyarınca koruma görecek ve onun taşınmaz üzerindeki ipotek hakkı hacizli alacaklılara karşı da ileri sürülebilecektir."

Bu görüşe göre, hacizden sonra ancak şerhten önce taşınmaz satılmış veya başkaca bir sınırlı ayni hakla yüklenmişse, artık tasarrufun iptali davası açmaya lüzum kalmadan taşınmazın paraya çevrilmesi hacizli alacaklı tarafından talep edilebilecektir. Zira bu görüşe göre, haciz kararından sonra yapılan satım işlemi hacizli alacaklı bakımından yolsuzdur. Zannımca bu görüşün altında yatan düşünce, şerh verilmese de haciz kararıyla birlikte malikin tasarruf yetkisinin kanun gereği kısıtlanmasıdır. Aynı mantık aile konutu bakımından da yürütülmekte. Doktrindeki bir görüşe göre, aile konutu şerhi verilmese de, aile konutu niteliğini haiz konutun tasarrufu bakımından diğer eşin rızası aranmaktadır. Bu hal kanundan doğan bir tasarruf kısıtlaması olduğundan MK.1023 teki korumadan mahrumiyeti gerektirir. Tartışılmasını istediğim görüş yukarıda açıkladığım şekildedir. Konuya ilişkin görüşlerinizi bu çerçevede paylaşırsanız sevinirim. Hocamla yaptığım tartışmada da bu görüşü aynen paylaştım ve hocam, bu görüşün doktrinde savunulduğunu ancak aksinin de söylendiğini, bu görüşün temelini, haciz kararı verildiği anda kanun gereği bir tasarruf kısıtlaması söz konusu olduğunu söyledi. Ancak ben de bu görüşte oldukça tereddüt ettim ve hocama katılmadığımı belirttim. Zira bu halde MKm.1023 hükmü tamamen bertaraf edilmiş oluyor.
Old 16-03-2013, 14:56   #6
halit pamuk

 
Varsayılan

Haciz ne zaman sonuç doğurur?

Haciz, karar verildiği tarihte değil; uygulandığı tarihte sonuç doğuracağını düşünüyorum. Kayden hacizlerde fiilen haciz yapılmayı aramasak da; icra dairesi tarafından gönderilen haciz yazısının da mutlaka fiilen tapu dairesi tarafından uygulanmış ve kayda işlenmiş olması gerekir. Bu nedenle hocanın görüşüne katılmanın imkanı yok...

Örneğin aşağıdaki kararda da benzer bir sonuca ulaşılmış:

Yargıtay
19. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/2133
Karar : 2003/6582
Tarih : 19/6/2003


Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, borçluya ait taşınmazın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde satış bedelinin davalı alacaklıya ödenmesine karar verildiğini, bu kararın hatalı olduğunu, müvekkilinin haczinin daha önce olması nedeniyle satış bedelinin davacı alacaklıya ödenmesine karar verilmesi gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mercii Hakimliğince, davacının alacaklı olduğu takip dosyasından haciz kararı daha önce verilmişse de davalının haczinin daha önce uygulandığı, bu nedenle şikayetin yerinde olmadığı gerekçesiyle sıra cetveline itirazın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

- K A R A R -

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle bedeli paylaşıma konu taşınmazın tapu kaydına davalı alacaklı tarafından davacıdan önce haciz uygulanmış bulunmasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan Mercii Kararının İİK.nun 366.maddesi uyarınca ONANMASINA, 19.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

.
Old 19-03-2013, 16:20   #7
feyzaday

 
Varsayılan

Merhabalar, biraz farklı bir durum; menkul haczi için olay mahalline gidilir. Menkuller zapta geçirilir kıymetleri belirlenir ancak alacaklı vekili hacizden feragat ettiğini bildirir. Şİmdi bu menkuller hacizli midir değil midir?
Old 21-03-2013, 21:18   #8
magistra175

 
Varsayılan

Değildir tabiki de, tereddütünüz neden anlamadım?
Old 07-10-2013, 08:56   #9
kemalt06

 
Varsayılan

tapu dairesince konulan hacizde bir gecikme yoksa yapılan işlem geçerlidir. Zaten taşınmaz sicile kayıtlı olduğundan 3.kişinin kötü niyetinden söz edilemez. Edilebilmesi için mal kaçırma amacının olduğunun ispatı gerekir. Bu nedenle yazının tapuya teslim edildiği tarih önemlidir. Buraya bakmak lazım bence
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargitay Bozma Kararinin HÜkÜm Ve SonuÇlarini DoĞurduĞu An igazel Meslektaşların Soruları 2 11-06-2012 11:26
haczin düşmesi için gereken süre dolmadan yeniden haciz yapılırsa ilk haczin akibeti? Av.Ertuğ Yüksel Meslektaşların Soruları 8 19-09-2011 11:28
Hakli OlduĞum Halde SonuÇ Yok Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 3 16-08-2011 21:18
İdarİ Yargi Kararlarinin Şeklen Uyguyanmasinin DoĞurduĞu Cezaİ Sorumluluk üye19576 Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 0 01-05-2009 16:07
4588 Sayılı Yetki Yasasının İptali Ve Doğurduğu Hukuk Sonuçlar Admin Hukuk Haberleri 0 09-01-2001 20:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03457999 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.