Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Maaş hesabındaki maaş tutarından fazla miktarın haczedilememesi.

Yanıt
Old 30-11-2010, 13:27   #1
av.sally

 
Varsayılan Maaş hesabındaki maaş tutarından fazla miktarın haczedilememesi.

Öncelikle merhabalar

Bilindiği üzere hukuk sistemimizde banka hesapları üzerine bloke konulabilmekte ancak bu hesabın maaş hesabı olması hesabiyle bankadan alınan bir yazı ile icra dairesine itirazda bulunarak blokeyi borçlular kaldırabilmektedir.
Oysa kişinin banka hesabını sadece maaş ödmeleri için kulllanmamakta başkaca yatırım,alışverişleri içinde kullanabilmektedir.Örneğin maaş miktarı 1.000 TL olan kişinin maaşı dışında hesabında 10.000 TL var ise bu hesaba konulan bloke kaldırılmaktadır.Maaşı aşan kısıma ilişkin herhangi bir işlem yapılamamaktadır.Çünkü bankalardan aldığım yanıt biz sadece bloke koyar yahut kaldırırız kısmi olarak işlem yapamayız şeklinde.
Bu durumu yaşayarak çözüm üreten arkadaşlar var ise yardımcı olmalarını temenni ediyorum.
Old 30-11-2010, 14:31   #2
Erkan Uygun

 
Varsayılan

Maaşı kesmekle görevli kurum banka değildir. Borçlunun maaş aldığı yerdir. Maaş haczi ilgili kuruma gönderilir ve gerekli kesinti ilgili kurumca yapılırsa,borçlunun maaşının geriye kalan kısmı bankaya aktarılır.Burada önlenmeye çalışan borçlunun maaşının muvafakatı olmayan durumlarda 1/4 haczedilebilecekken bankaya gelen yazı ile maaşının tamamının haczedilmesinin önüne geçmektir. Ancak borçlunun hesabının maaşa yönelik olduğu gerekçesiyle haczin kaldırılması yanlıştır. Niteliği itibariyle bu hesaplar genelde vadesiz mevduat hesabıdır. Bu hesaplarının da haczi müümkündür.
Old 30-11-2010, 14:37   #3
av.sally

 
Varsayılan

Sizi çok iyi anlıyorum sayın meslektaşım ama keşke her istediğimiz olsa.
Biz banka hesabına bloke koyduğumuz borçluların bu benim maaş hesabım diyerek ve bunu ispatlar belgeyi dosyaya sunarak hesapları üzerindeki bolkeyi kaldırtmalarından muzdaribiz.Yani maaş haczi değil bizi sıkıntıya sokan.
Old 30-11-2010, 15:08   #4
üye32062

 
Varsayılan

Ekteki karar işinize yarayabilir. Uygulamada bankalara yazılan müzekkerelerin altına " maaş hesabı dışındaki hesapları " üzerine haciz konulması şeklinde kayıt düşülüyor. iyi çalışmalar

T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 2000/9112
Karar: 2001/28
Karar Tarihi: 15.01.2001

ÖZET: İcra İflas Kanununun 83/son maddesi gereğince maaşın 1/4'ünden fazlasının haciz mümkün değildir. Mahkemece davacı aleyhine girişilen icra takipleri sonucu maaş haczi yapılıp yapılmadığı araştırılmamıştır. Bu durumda mahkemece, davacının maaşından aleyhine yapılan takipler nedeniyle haciz uygulaması yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise miktarının belirlenmesi ve buna göre maaşın 1/4'ünü aşmayacak şekilde bankanın kesinti yapma hakkı bulunduğu düşünülerek sonucuna göre karar vermek gerekir.


(2004 S. K. m. 83) (818 S. K. m. 118)

Taraflar arasında görülen davada Kınık Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 28.8.2000 tarih ve 2000/137-229 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ile davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ali O. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şubedeki maaş hesabındaki 279.000.000 liranın tümüne yine bankaya olan kredi borcu nedeniyle el konulduğunu, bu konuda müvekkilinin hiçbir izni ve muvafakati olmadığını ileri sürerek, bu miktarın elkoyma tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, BK.118. maddesi gereğince karşılıklı borçların takasının mümkün olduğu, somut olayda maaşın davalı bankanın borcu olmayıp, maaşın ödenmesinde aracılık sıfatı olduğu, bu nedenle maaşın kredi borcu için mahsup edilmesinin doğru olmadığı, kredi sözleşmesindeki 1-5. maddedeki yetkinin banka gelirleri için sözkonusu olabileceği, maaş hesabındaki paranın banka geliri olmadığı, davacının insani düzeyde en az şartlarda yaşayabilmesinin temini için maaşının 1/4 ünün mahsubunun mümkün olduğu gerekçesiyle davanın 209.250.000 lira üzerinden kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacının temyizine gelince; davacının, davalı banka şubesindeki emekli maaşı hesabındaki paranın tümünün, davacının kullandığı kredi borcuna mahsuben virman suretiyle elkonulduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında, davacının borçları için de, davacı aleyhine icra takipleri yapılmış ve maaş haczi için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yazılar yazılmıştır.

İcra İflas Kanununun 83/son maddesi gereğince maaşın 1/4'ünden fazlasının haciz mümkün değildir. Mahkemece her ne kadar davacının hesabındaki paranın 1/4'ü tenzil edildikten sonra bakiyesi için kabul kararı verilmiş ise de, davacı aleyhine girişilen icra takipleri sonucu maaş haczi yapılıp yapılmadığı araştırılmamıştır. Bu durumda mahkemece, davacının maaşından aleyhine yapılan takipler nedeniyle haciz uygulaması yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise miktarının belirlenmesi ve buna göre maaşın 1/4'ünü aşmayacak şekilde bankanın kesinti yapma hakkı bulunduğu düşünülerek sonucuna göre karar vermek gerekir iken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayanılarak karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 15.01.2001 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 30-11-2010, 15:25   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avsevil
Öncelikle merhabalar

Bilindiği üzere hukuk sistemimizde banka hesapları üzerine bloke konulabilmekte ancak bu hesabın maaş hesabı olması hesabiyle bankadan alınan bir yazı ile icra dairesine itirazda bulunarak blokeyi borçlular kaldırabilmektedir.
Oysa kişinin banka hesabını sadece maaş ödmeleri için kulllanmamakta başkaca yatırım,alışverişleri içinde kullanabilmektedir.Örneğin maaş miktarı 1.000 TL olan kişinin maaşı dışında hesabında 10.000 TL var ise bu hesaba konulan bloke kaldırılmaktadır.Maaşı aşan kısıma ilişkin herhangi bir işlem yapılamamaktadır.Çünkü bankalardan aldığım yanıt biz sadece bloke koyar yahut kaldırırız kısmi olarak işlem yapamayız şeklinde.
Bu durumu yaşayarak çözüm üreten arkadaşlar var ise yardımcı olmalarını temenni ediyorum.

Borçlunun sözkonusu banka hesabı yalnızca maaş ödemeleri için kullanılmıyor, örneğin borçlunun kendisinin ya da başkasının yatırdığı/havale ettiği paralar da bulunuyorsa, bu paraların haczinin mümkün olduğu; ancak hesapta biriken para yalnızca maaş ödemelerinden oluşuyorsa (tutarı ne olursa olsun) haczin kaldırılmasının doğru olduğu düşüncesindeyim.
Old 30-11-2010, 16:28   #6
av.sally

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Borçlunun sözkonusu banka hesabı yalnızca maaş ödemeleri için kullanılmıyor, örneğin borçlunun kendisinin ya da başkasının yatırdığı/havale ettiği paralar da bulunuyorsa, bu paraların haczinin mümkün olduğu; ancak hesapta biriken para yalnızca maaş ödemelerinden oluşuyorsa (tutarı ne olursa olsun) haczin kaldırılmasının doğru olduğu düşüncesindeyim.

Söylemek istediğim tamda anladığınız gibi.Öncelikle bu paraların ayrıştırılmasını nasıl yapacağız zira bankalar biz bunu yapamayız diyorlar.Hnagisi maaş hangisi diğeri bilemeyiz diye cevap veriyorlar.
İkincisi sizinle aynı fikirde değilim.Maaştan geçimine yetecek kadar kesirli hesaplarla para bırakılmasını yasalar emretmiştir.Borçlu geçimini sağlasın geri kalanını haczedebilirsiniz demiştir.(Maaşın 1/4 gibi)Maaşını biriktiren ve borcu 2.000Tl olan borçlunun biriken hesabı 10.000 TL ise hesaptan tahsilat yapamamak hukuka çokta uygun düşmeyeceği kanaatindeyim.
Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
1/4 Den Fazla Maaş Haczi Konulabilir Mi? Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 11 11-08-2016 11:57
memura sehven fazla tahakkuk ettirilip ödenen maaş farklarının geri istenmesi cicero* Meslektaşların Soruları 3 08-11-2010 11:27
maaş haczinde bakiye miktar ödenmeden,maaş üzerindeki sıradaki hacze geçilmesi? GECE Meslektaşların Soruları 1 06-12-2009 11:51
maaş haczi av.aybeg Meslektaşların Soruları 3 18-02-2009 21:14
Maaş Ve Maaş Hesabı Haczi gokhancay Hukuk Soruları Arşivi 20 05-12-2006 21:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03124809 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.