Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Manevi Tazminat

Yanıt
Old 29-07-2017, 12:48   #1
Av. Muhammed Akçakoyunlu

 
Varsayılan Manevi Tazminat

İyi günler değerli meslektaşlarım. Yakın zamanda karşılaştığım bir durum var. Şöyle ki; müvekkil market işletiyor. Alarm sistemi çalışmıyor ve hırsızlar marketten yüklü miktarda ürün çalıyor. Ancak güvenlik kamerası kayıt yapıyor ama daha sonradan gelen güvenlik şirketi yetkili servis ekibi "yanlışlıkla" bu kayıtları siliyor. Maddi zarar konusunda talepte bulunuyoruz fakat manevi tazminat yönünden talep talepte bulunabilir miyiz emin değiliz. Fikirlerinizi beyan ederseniz ve bu yönde mevcut Yargıtay kararınız varsa yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
Old 31-07-2017, 10:56   #2
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Manevi tazminat talep etmenin koşulu kişilik haklarına saldırıdır. Anlattığınız olayda müvekkilinizin kişilik haklarına saldırı yoktur.Bu nedenle manevi tazminat isteyemezsiniz düşüncesindeyim.
Old 31-07-2017, 11:46   #3
Av.Tuğba Y.G.

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,olayınıza yakın olduğunu düşündüğüm bir karar buldum.Güvenlik Şirketi kusurlu kabul edildiğinde hangi tazminatlara hükmedilebileceğine dair görüş bildirilmiş.İyi günler dilerim.
T.C. YARGITAY

15.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/3728
Karar: 2015/5809
Karar Tarihi: 17.11.2015
ÖZET: Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş sahibinin ikametgahından yapılan hırsızlık nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazminine ilişkindir. Somut olayda; davacı iş sahibinin mahkemece alınan bilirkişi raporunda davacının yardımcısı bulunan Y.. B..'a 5.50 civarında haber verildiği dosya kapsamıyla anlaşılmışsa da, emniyet birimlerinin aranıp aranmadığının netleşmediği vurgulanmıştır. Bu durumda güvenlik şirketinin kusurlu ve oluşan zarardan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Öyle olunca, mahkemece bu doğrultuda değerlendirme yapılmalı, davacının maddi ve manevi istek kalemleri değerlendirilmeli, davacı iş sahibinin mütefirik kusuru olup olmadığı üzerinde durulmalı ve varsa kusur indirimi yapılmalı ve sonuca uygun karar verilmelidir. Eksik incelemeyle ve hatalı değerlendirmelerle davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
(Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 23)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş sahibinin ikametgahından yapılan hırsızlık nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazminine ilişkin olup, davanın reddine dair verilen hüküm davacı vekilince temyiz olunmuştur.

Davacı vekili, müvekkilinin ikametgahına davalı tarafından güvenlik sistemi kurulduğunu, sözleşme uyarınca alarm sistemi sayısında istenmeyen girişler olması halinde bunu algılayarak alarm panelini harekete geçirme ve telefon hatları vasıtasıyla alarm merkezine sinyal gönderme ve ilgili birimlerin müdahale etmek üzere olay yerine yönlendirme prensibiyle çalışmayı taahhüt ettiğini, ancak konutunda 10.03.2009 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında olay yerine yönlendirilecek herhangi bir sinyal gönderilmediği için polisin olaya geç müdahale ettiğini, davalının kusurlu davranışı nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek 6.500,00 TL manevi ve fazlası saklı 1.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili ise, davacının güvenlik tesisatından 10.03.2009 tarihinde saat 5.49'da sinyal alınması üzerine polis yönlendirmesi yapılmış ve yetkili kullanıcılardan davacı ve eşinin cep telefonlarının arandığını, ancak bu kişilere ulaşılamaması üzerine davacının bildirdiği şahıslardan Y.. B..'un arandığını, durumun bildirildiğini, bu nedenle müvekkilinin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, davacının sözleşmenin 4. 2 maddesi uyarınca alarm sistemini tam olarak çalışır durumda bulundurmakla yükümlü olmasına karşın, hırsızlığın yaşandığı gün tam olarak sistemin kurulmadığını, mc dedektörleri devreye alınırken hareket dedektörlerinin devre dışı bırakılmış olduğunu, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında güvenlik hizmeti sözleşmesi bulunduğu anlaşılmaktadır. Sözleşmenin 2. maddesi uyarınca Pronet müşterinin güvenlik tesisatından pronet alarm merkezine gelen alarmları 24 saat gözetmeyi, gerektirdiği taktirde ilgili mercilere, müşteri ve müşterinin belirleyeceği kişi ve kuruluşlara haber verme sorumluluğunu düzenleyen belge olduğu, yine sözleşmenin 6. maddesinde, sözleşmenin konusunun az yukarıda açıklanan edimler olduğu belirlenmiştir. Davacı taraf sözleşmedeki edimlerin davalı yüklenici tarafından yerine getirilmediğini iddia etmiş, davalı ise yükümlülüğünü yerine getirdiğini savunmuştur. Diğer taraftan yanlar arasında yapılan bağlantı sözleşmesinde hırsızlık ve yangın olayı gibi olaylara karşı sigorta hükmünde olmadığı gibi müşterinin güvenlik tesisatının arızalarla ilgili bir taahhüt içermediğini, kendi sistemini çalışır durumda sağlamakla yükümlü bulunduğunu, güvenlik tesisatıyla korunmuş bu bölgede, montaj firması tarafından bağlanan alarm sisteminin sağladığı koruma ve uyarmaya rağmen meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından dolayı AHM'nin sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir.

Öte yandan; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu uyarınca çıkartılan Yönetmeliğin değişik 23. maddesi uyarınca alarm merkezlerinin gelen alarmları en kısa zamanda genel kolluğa bildirmekle yükümlü olduğu düzenlemesi bulunmaktadır.

Ayrıca, davacı tarafından dosyaya konulan Üsküdar Emniyet Müdürlüğü'nün 07.05.2009 tarihli yazısında 10.03.2009 günü meydana gelen hırsızlık olayında sözü edilen hırsızlık olayıyla ilgili 14. kanaldan saat 6.14,54'de evden hırsızlık olarak anons edildiği ve ekiplere haber verildiği, olay yerine ekiplerin 6.23,05'de intikal ettikleri bildirilmiştir. Alarm şirketinin genel kolluğu derhal haberdar ettiklerini ispat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Somut olayda da; davacı iş sahibinin mahkemece alınan bilirkişi raporunda davacının yardımcısı bulunan Y.. B..'a 5.50 civarında haber verildiği dosya kapsamıyla anlaşılmışsa da, emniyet birimlerinin aranıp aranmadığının netleşmediği vurgulanmıştır. Bu durumda güvenlik şirketinin kusurlu ve oluşan zarardan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Öyle olunca, mahkemece bu doğrultuda değerlendirme yapılmalı, davacının maddi ve manevi istek kalemleri değerlendirilmeli, davacı iş sahibinin mütefirik kusuru olup olmadığı üzerinde durulmalı ve varsa kusur indirimi yapılmalı ve sonuca uygun karar verilmelidir. Eksik incelemeyle ve hatalı değerlendirmelerle davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekili tarafından temyiz olunan kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 17.11.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
Old 31-07-2017, 16:35   #4
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Ben kamera kayıtlarının silinmesinin kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu düşünmüyorum.Kanun ve yerleşik yargıtay kararları
manevi tazminatın önkoşulu olarak kişilik haklarına saldırıyı aramaktadır. Bu yargıtay kararı kanımca bu irdelemeyi içermemektedir. Konu HGK na giderse de manevi tazminatın koşullarının oluşmadığı kararı çıkacaktır.
Old 04-08-2017, 12:30   #5
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Ancak 3 nolu mesajda paylaşılan yargıtay kararına göre manevi tazminat isteyebilirsiniz. Mahkeme bu kararı nazara alırsa manevi tazminata hükmeder. Kişilik haklarına saldırı yoktur düşüncesinde ise manevi tazminat talebini reddeder. İstinaf mahkemesi veya yargıtay son sözü söyler...
Old 04-08-2017, 16:08   #6
Av. Muhammed Akçakoyunlu

 
Mutlu

Biz de Yargıtay Kararı ışığında manevi tazminat talebimizin kabul edileceği ümidiyle davayı ikame edeceğiz. Hukuk bu zaten kesin bir şey hiçbir zaman söyleyemeyeceğiz. Hakimin "TAKDİR YETKİSİ"ne göre neler olacak göreceğiz. :)
Old 14-08-2017, 16:13   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yargıtay kararında bence Manevi Tazminat istenilebilir gibi bir sonuç çıkmıyor. Kusur olmadığından tümden davayı reddeden kararı bozarak "zarar kalemlerini yeniden değerlendir" diyor.
Hukukumuzda sözleşmesel ilişkilerin ihlali nedeniyle manevi tazminata hükmedilebilmesi çok zor. Yalnızca sözleşme konusunun manevi şahsiyeti, onur ve şerefi, sırları koruma himaye etme üzerine olması gibi hallerde mümkün olabilir.

Salt hırsızlığa uğramış olmak kişilik haklarını zedelemez. Dahası güvenlik kaydının yanlışlıkla silinmesi hırsızların yakalanmasını zorlaştıran ve güvenlik hizmetinin ayıplı ifası gibi bir hale sebebiyet verir ki karşılığı maddi tazminattır.

Örneğin: Müşterileri hırsızlığa uğrayan bir tüzel kişiliğin bu güvenlik hizmetinin kötü işlemesinden dolayı ticari itibarının müşterileri nezdinde kötüleşmesi manevi tazminat sebebi olabilir. Tüzel kişilerde ticari itibar tüzel kişiliğin manevi şahsiyetine dahil kabul edilmektedir.

Yani manevi tazminat istenirken "kişilik haklarının"(manevi şahsiyet, onur ve şeref) ne şekilde zedelendiğinin ortaya konularak açıklanması gerekir. Yalnızca talep etmiş olmak yeterli değildir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Zina nedeniyle boşanma davasında eş aleyhine manevi tazminat kararından sonra sevgili aleyhine de ayrıca manevi tazminat için dava açılabilir mi? av.mervek Meslektaşların Soruları 4 27-07-2017 16:05
Manevi tazminat davasına karşı açılan iftiradan doğan tazminat davası sirdilemma Meslektaşların Soruları 2 31-08-2015 14:36
Kasko sigortası-manevi tazminat-Kasko poliçesinin manevi tazminatı kapsadığının ilamdan sonra öğrenilmesi yeditepelişehir Meslektaşların Soruları 0 27-05-2015 15:57
Davaya cevap dilekçesinde maddi manevi tazminat istemi takıların iadesi istenir mi? Maddi ve manevi tazminat isteminde miktar belirtmek zorunlu mu? juristbtl Meslektaşların Soruları 4 07-10-2013 22:53
Kardeşin mirasçı sıfatıyla manevi tazminat davasında tazminat isteme hakkı var mı? avukatderyaozmutlu Meslektaşların Soruları 3 05-02-2011 17:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03021598 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.