Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sigara Kaçakçılığının Cezası

Yanıt
Old 17-08-2012, 23:38   #1
av hasancelil

 
Varsayılan Sigara Kaçakçılığının Cezası

Merhabalar sayın meslektaşlarım
Bir konuda acil yardımınıza ihtiyacım var
Müvekkilim 2500 karton kaçak sigara yakalatmıştır. aracının
ruhsatına satılamaz şerhi konularak müvekkilim serbest bırakılmıştır. Acaba daha önce hiç sabıkası olmayan müvekkilimin cezai durumu ne olur?
Şerh konulan aracın drumu ne olur?
B u konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim
Old 18-08-2012, 00:55   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av hasancelil
Merhabalar sayın meslektaşlarım
Bir konuda acil yardımınıza ihtiyacım var
Müvekkilim 2500 karton kaçak sigara yakalatmıştır. aracının
ruhsatına satılamaz şerhi konularak müvekkilim serbest bırakılmıştır. Acaba daha önce hiç sabıkası olmayan müvekkilimin cezai durumu ne olur?
Şerh konulan aracın drumu ne olur?
B u konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim


Konuya ilişkin yakın tarihli aşağıdaki kararları olayınıza göre değerlendiriniz. Kolay gelsin.

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2010/7-141

K. 2010/190

T. 12.10.2010

• KAÇAKÇILIK ( Olay Günü Tesadüfen Sanığın Tekel Sigarası Olduğunu Beyan Ettiği Sigaraları Ücreti Karşılığında Taşımak Üzere Anlaştıkları ve Bu Anlaşmaya İstinaden de Taşıma İşinin Gerçekleştiği )

• SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sigaraların Dışarıdan Bakıldığında Fark Edilemeyecek Siyah Poşet İçerisinde Bulunduğu ve Sigaraların Taşınması İçin Araçta Özel Bir Yer Hazırlanmadığı Gibi Gizleme Gayretine de Girişilmediği ve Boşta Gezmekte Olan Sanığın Nakliyecilikle de İlgisinin Bulunmadığı - Beraati Gereği )

• TAŞIMA İŞİNİ ÜSTLENEN SANIK ( Kaçakçılık - Sanığın Taşıdığı Yükün Tekel Sigarası Olduğunu Zannettiği ve Yakalanıncaya Kadar da Yükünün Kaçak Sigara Olduğunu Bilmediği ve Gizleme Gayretine de Girişilmediğinden Beraati Gereği )

4926/m.3

ÖZET : Hakkında mahkumiyet hükmü tesis edilen sanık Fikri ile hakkında beraat kararı verilen sanık Mehmet'in birbirini tanımadıkları, olay günü tesadüfen sanık Fikri'nin tekel sigarası olduğunu beyan ettiği sigaraları ücreti karşılığında taşımak üzere anlaştıkları, bu anlaşmaya istinaden de taşıma işinin gerçekleştiği, sanık Mehmet'in taşıdığı yükün Tekel sigarası olduğunu zannettiği ve yakalanıncaya kadar da yükünün kaçak sigara olduğunu bilmediği, sigaraların dışarıdan bakıldığında fark edilemeyecek siyah poşet içerisinde bulunduğu, sigaraların taşınması için araçta özel bir yer hazırlanmadığı gibi, gizleme gayretine de girişilmediği, boşta gezmekte olan sanık Mehmet'in nakliyecilikle de ilgisinin bulunmadığı, olay günü de halasının oğlu Adem K.'a ait olan aracı, bakımını yaptırmak için aldığı ve bilahare bu taşıma işini gerçekleştirdiği, sanığın diğer sanıkla uyumlu ve dosyadaki diğer belgelerle örtüşen savunmaları da nazara alındığında, sanık Mehmet'in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı saptanmıştır.

DAVA : Kaçakçılık suçundan, sanık Mehmet K.'nun beraatine, 65 ... ... plaka sayılı aracın müsaderesine yer olmadığına, yargılama sırasında alınan 3.750.00 YTL'nin sanığa iadesine, suça konu aracın trafik kaydındaki satılamaz ve devredilemez şerhinin kaldırılması için Gevaş Trafik Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, araç üzerinde yapılan keşif için sarf edilen 92,84 YTL yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına ilişkin, Van 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 31.5.2006 gün ve 377-432 Sayılı hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesince 5.5.2010 gün ve 14985-6520 sayı ile, Daire Üyeleri S. Çilesiz ve M. Tatar'ın, sanığın cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oylarıyla ve oyçokluğuyla onanmıştır.

Yargıtay C. Başsavcılığınca 16.6.2010 gün ve 210254 sayı ile;

"... Sanık Mehmet K.'nun sevk ve idaresindeki 65 ... ... plakalı araçta, suça konu 9930 paket sigara ele geçirildiği, 9930 paket sigaranın, aracın hacim olarak yarısından fazlasını kapladığı, aracın yolcu taşımaya tahsis edilen bir araç olduğu, nakliye yapmasının mümkün bulunmadığı, sanığın aracında sigara olduğunu bilerek taşıdığı, bölgenin şartları gereği kara nakil vasıtası sürücüsünün sevk irsaliyesi olmadan sigara taşıması mümkün olmadığı gibi bölgedeki kaçakçılık olaylarının sıkça görülmesi nedeniyle, faturası olmayan sigara taşımanın riskli olduğunu bilmesi gerektiği, 9930 paket sigaranın araçta kapladığı alan ve hacim miktarı itibariyle sanığın suça konu sigaranın kaçak olduğunu bilmemesinin hayatın olağan akışına ters düştüğü, diğer yandan sigaraların Şubat ayında saat 18.45 sıralarında yakalanması da dikkate alındığında, sanığın suça konu sigaraların kaçak olduğunu bilmiyorum demesi, faturası ve sevk irsaliyesi olmayan tanımadığı diğer sanığın sigaralarının taşımasının hayatın olağan akışına ters düştüğü cihetle;

Sanıkta yakalanan sigaraların miktarı, cinsi, araçta kapladığı alan ve hacim suça konu sigaraların Tekel sigarası olmadığının anlaşılması, bölgenin şartları gereği bu kadar yüklü miktarda sigaranın taşınmasının riskli ve kaçak olduğunun bilinmesi gerektiği ve taşımacılık yapan kara nakil vasıtası sürücüsü olan sanığın aracında bulunan eşyayı kontrol etmek gibi yükümlülüğünün bulunması karşısında, davaya konu sigaraların kaçak olduğunu bilerek naklettiği kabul edilmelidir...",

Gerekçesiyle itiraz yasa yoluna başvurularak, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 5.5.2010 gün ve 14985-6520 Sayılı onama kararının kaldırılarak hükümün bozulmasına karar verilmesi talep edilmekle, Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

KARAR : Sanığın kaçakçılık suçundan beraatine karar verilen olayda, Yargıtay Özel Dairesi ile C. Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, sanık Mehmet K.'na isnat edilen suçun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinde;

13.2.2006 tarihinde saat 16.30 sıralarında yapılan ihbarda, Van il merkezinden Gevaş İlçesine doğru, 65 ... ... plakalı minibüsle kaçak sigara nakledileceğinin bildirilmesi üzerine, saat 17.00 sıralarında Van il merkezinden bir sivil ekip ile Edremit ilçe merkezinden bir devriye ekibinin harekete geçtiği, saat 19.00 sıralarında arama yapan ekiplerce durdurulan aracın sürücüsünün Mehmet K., yolcu koltuğunda ise Fikri K.'un olduğu, yapılan aramada, aracın arka bölümünde paketlenmiş halde 20 karton kaçak sigara saptanarak araç şahıslarla birlikte Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü, yapılan detaylı aramada, araçta 150 karton Vigor Piremium marka, 150 karton Polo Club Light marka, 50 karton Polo Club Full marka, 463 karton Capital marka sigara olmak üzere 9930 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği saptanmıştır.

Sanık Mehmet K. kollukta 13.2.2006 tarihli savunmasında; 17.30 sıralarında ismini sonradan öğrendiği, Fikri K.'un yanına gelerek, Transporter minibüsün kendisine ait olup olmadığını sorduğunu, akrabasının olduğunu söylemesi üzerine de, Tekel sigarası olduğunu, Gevaş'a götürmeyi teklif ettiğini, 75 Lira karşılığında anlaştıklarını, Van'dan Gevaş'a hareket ettiklerini, jandarma ekiplerince yakalandıklarını, yakalanana kadar koli içinde kaçak sigara olduğunu bilmediğini, kontrol noktasında kaçmayıp, aracı sağa çekerek durdurduğunu, Fikri K.'u daha önceden tanımadığını, sigaraların siyah naylon poşet içinde bulunduğunu beyan etmiş, duruşmada da benzer şekilde savunma yapmıştır.

Hakkında mahkumiyet hükmü verilen diğer sanık Fikri K. ise kollukta 13.2.2006 tarihli savunmasında; kaçak sigaraları Van'da, ismini Ali olarak bildiği bir şahıstan 2500 lira karşılığında satın aldığını, kargoya götürdüğünü, kargo yetkililerinin sigaraları almaması üzerine, sanayide beklemekte olan Transporter minibüsün yanına giderek, sürücüsüne, yükü olduğunu Gevaş'a götüreceğini söyleyerek, 75 Lira karşılığında ismini karakolda öğrendiği Mehmet K. ile anlaştığını, bu şahsın yakalanana kadar koli içerisinde kaçak sigara olduğunu bilmediğini, sigaraların siyah naylon poşet içerisinde bulunduğunu beyan etmiş, duruşmada da aynı şekilde savunma yaparak, diğer sanığın koli içindeki sigaraları görmediğini, kendisinin de tekel sigarası olduğunu söylediğini ifade etmiştir.

Yapılan bilirkişi incelemesinde, aracın depo içerisinde veya herhangi bir yerinde gizli bölme bulunmadığı, sigaraların araç içerisinde 0,9 m³ yer kaplayacağı, bununda aracın ağırlıklı bölümünü oluşturmayacağı belirtilmiştir.

Bu bilgi ve belgeler kapsamında somut olay değerlendirildiğinde, hakkında mahkumiyet hükmü tesis edilen sanık Fikri ile hakkında beraat kararı verilen sanık Mehmet'in birbirini tanımadıkları, olay günü tesadüfen sanık Fikri'nin tekel sigarası olduğunu beyan ettiği sigaraları ücreti karşılığında taşımak üzere anlaştıkları, bu anlaşmaya istinaden de taşıma işinin gerçekleştiği, sanık Mehmet'in taşıdığı yükün Tekel sigarası olduğunu zannettiği ve yakalanıncaya kadar da yükünün kaçak sigara olduğunu bilmediği, sigaraların dışarıdan bakıldığında fark edilemeyecek siyah poşet içerisinde bulunduğu, sigaraların taşınması için araçta özel bir yer hazırlanmadığı gibi, gizleme gayretine de girişilmediği, boşta gezmekte olan sanık Mehmet'in nakliyecilikle de ilgisinin bulunmadığı, olay günü de halasının oğlu Adem K.'a ait olan aracı, bakımını yaptırmak için aldığı ve bilahare bu taşıma işini gerçekleştirdiği, sanığın diğer sanıkla uyumlu ve dosyadaki diğer belgelerle örtüşen savunmaları da nazara alındığında, sanık Mehmet'in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı saptanmıştır.

Bu itibarla yerel mahkeme hükmü ve bu hükmü onayan Özel Daire kararı isabetli olup, Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan beş Genel Kurul Üyesi; "Sanığın yönetimindeki minibüste yapılan aramada davaya konu 9930 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği, sanık Mehmet K.'nun aracında sigara olduğunu bilerek taşıdığı ancak sigaraların kaçak olduğunu bilmediği beyanı, kara nakil vasıtası sürücüsü olarak aracında bulunan eşyayı kontrol etmek yükümlülüğünde bulunması karşısında davaya konu sigaraların kaçak olduğunu bilerek naklettiğinin kabul edilmesi gerektiği gözetilerek oluşan suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle beraatine karar verilmesinin isabetsiz olduğu" görüşleriyle itirazın kabulü yönünde karşı oy kullanmışlardır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1-) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE,
2-) Dosyanın, mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 12.10.2010 günü yapılan müzakerede oyçokluğuyla karar verildi.

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2011/8808

K. 2011/17296

T. 11.10.2011

• RIZAEN TİCARİ NİTELİKTEKİ KAÇAK SİGARALARI BULUNDURMAK ( Sanığın Çok Sayıda Olan Kaçak Paketleri Görmesine ve Küçük Vilayette Olmasına Rağmen Arama Yapılan Saate Kadar Paketlerin Sahibine Haber Vermediği - Suçun Oluşacağı )

• KAÇAK EŞYA BULUNDURMAK ( Sanığın Çok Sayıda Olan Kaçak Paketleri Görmesine ve Küçük Vilayette Olmasına Rağmen Arama Yapılan Saate Kadar Paketlerin Sahibine Haber Vermediği - Rızaen Ticari Nitelikteki Kaçak Eşyayı Bulundurma Suçunun Oluştuğu )

• SUÇÜSTÜ OLAYA MÜDAHALE ( Sanığın Çok Sayıda Olan Kaçak Paketleri Görmesine ve Küçük Vilayette Olmasına Rağmen Arama Yapılan Saate Kadar Paketlerin Sahibine Haber Vermediği - Rızaen Ticari Nitelikteki Kaçak Eşyayı Bulundurma Suçunun Oluştuğu )

5607/m.3, 9

ÖZET : Olay ve yakalama tutanağına göre, erkek bir şahsın, ismini verdiği sanığın ikametinde 50 box kaçak sigara bulunduğunu ihbar etmesi üzerine arama kararı istendiği, arama kararı alınana kadar bahse konu sigaraların yer değiştirebileceği düşünülerek ikamet etrafında gerekli tedbirler alındığı, bu sırada bahse konu evin bahçesinden yan tarafta bulunan evin bahçesine içlerinde kaçak sigara bulunduğu tahmin edilen sigara kutularının bir kadın tarafından atıldığının görüldüğü, müracaat savcısının talimatı doğrultusunda olayın suçüstü cereyan etmesi sebebiyle olaya müdahale edildiği sırada, arama kararının olay yerinde bulunan kolluk görevlilerine intikal ettirildiği ve yapılan aramada bahçeye atılmış bulunan çok sayıda paket davaya konu sigaraların ele geçirildiği, bu şekilde gerçekleşen olayda, sanığın kaçak sigaraları bilerek kabul ettiği, diğer sanığın da akşam eve gelip sigaraları görmesine rağmen sigaraların sahibi bulunan amcasının oğluna küçük bir vilayette akşam ya da olay günü olan tarihte aramanın yapıldığı saate kadar arayıp bulma imkanı varken böyle bir çaba göstermemiş olması karşısında bu sanığın da rızaen ticari nitelikteki kaçak sigaraları bulundurduğunun kabulü gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Katılan vekilinin temyizinin beraat eden sanıklara yönelik olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

Olay ve yakalama tutanağına göre, erkek bir şahsın, N. K. isimli kişinin ikametinde 50 box kaçak sigara bulunduğunu ihbar etmesi üzerine arama kararı istendiği, arama kararı alınana kadar bahse konu sigaraların yer değiştirebileceği düşünülerek ikamet etrafında gerekli tedbirler alındığı, bu sırada bahse konu evin bahçesinden yan tarafta bulunan evin bahçesine içlerinde kaçak sigara bulunduğu tahmin edilen sigara kutularının bir kadın tarafından atıldığının görüldüğü, müracaat savcısının talimatı doğrultusunda olayın suçüstü cereyan etmesi sebebiyle olaya müdahale edildiği sırada, arama kararının olay yerinde bulunan kolluk görevlilerine intikal ettirildiği ve yapılan aramada bahçeye atılmış bulunan 13170 paket davaya konu sigaraların ele geçirildiği, bu şekilde gerçekleşen olayda, sanık M.'ın kaçak sigaraları bilerek kabul ettiği, diğer sanık N.'ın da akşam eve gelip sigaraları görmesine rağmen sigaraların sahibi bulunan amcasının oğlu H.'ı Van gibi küçük bir vilayette akşam ya da olay günü olan 12.10.2005 tarihinde aramanın yapıldığı saate kadar arayıp bulma imkanı varken böyle bir çaba göstermemiş olması karşısında bu sanığın da rızaen ticari nitelikteki kaçak sigaraları bulundurduğunun kabulü gerektiğinden oluşa uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 Sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K. nun 321. maddesi uyarınca hükümün BOZULMASINA, 11.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2009/10032

K. 2012/3282

T. 23.2.2012

• KAÇAK SİGARA ( Kargo Şirketinin Müdürü Olan Sanığın Kaçak Sigaraların Kendi Nezaretinde Araca Yüklendiği Fakat Eşyanın Kaçak Olduğunu Bilmediğini Belirttiği - Eşyaların Kargo Şirketinde Kimler Tarafından Teslim Alındığının Tespiti İle Beyanlarının Alınacağı)

• KARGO ŞİRKETİNİN KAÇAK SİGARA TESLİM ETMESİ ( 1000 Karton Miktarındaki Sigara Eşyasının Kargoya Kabulünün Titizlikle Yapılması Gerektiği - İrsaliyelerin Nakil Aracının Sürüsücüne Kimler Tarafından ve Ne Zaman Teslim Edildiğinin Tespitiyle Bu Kişilerin de Beyanlarının Alınacağı)

• SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Kargo Şirketinin Müdürü Olduğu/1000 Karton Miktarındaki Sigara Eşyasının Kargoya Kabulünün Titizlikle Yapılması Gerektiği - Eşyaların Kargo Şirketinde Kimler Tarafından Teslim Alındığının Tespiti İle Beyanlarının Alınarak Karar Verileceği)

5607/m.3

ÖZET : Sanık, müdürlüğünü yaptığı kargo şirketinde kaçak sigaraların kendi nezaretinde araca yüklendiğini, ancak eşyanın kaçak olduğunun bilmediğini beyan etmişse de,1000 karton miktarındaki sigara eşyasının kargoya kabulünün titizlikle yapılmasının gerektiği, ileri sürülen mazeretin geçerli olamayacağı gözetilerek eşyaların kargo şirketinde kimler tarafından teslim alındığının tespiti ve beyanlarının alınmasının gerekmesi, irsaliyeli faturada ismi geçenlerden beyanları alınmamış olanların da beyanlarına başvurulması, irsaliyelerin nakil aracının sürücüsüne kimler tarafından ve ne zaman teslim edildiğinin tespitiyle bu kişilerin de beyanlarının alınmasından sonra karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Sanığın dava konusu kaçak sigaraların müdürlüğünü yaptığı kargo şirketine kendi nezaretinde araca yüklendiğini, ancak eşyanın kaçak olduğunun bilmediğini beyan etmiş ise de,

1000 karton miktarındakin sigara eşyasının kargoya kabulünün titizlikle yapılmasının gerektiği, bu konuda sanık tarafından ileri sürülen mazeretin geçerli olamayacağı gözetilerek söz konusu eşyaların kargo şirketinde kimler tarafından teslim alındığının tespiti ve beyanlarının alınmasının gerekmesi,

2-Jandarma komutanlığı tarafından mahkemeye gönderilen eşyalarla ilgili kargo şirketinin düzenlendiği irsaliyeli fatura fotokopilerinin okunaklı suretleri getirtilerek;

a-) İrsaliyeli faturada ismi geçenlerin tespit edilip beyanları alınmamış olanların da beyanlarına başvurulması,

b-) Sözkonusu irsaliyelerin nakil aracının sürücüsüne kimler tarafından ve ne zaman teslim edildiğinin tespitiyle bu kişilerin de beyanlarının alınmasından sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-08-2012, 09:34   #3
av hasancelil

 
Varsayılan

Av ibrahim yiigit bey yardımcı oldugunuz için teşekküür borç bilirim
peki içerisinde kaçak sigara yakalanan araçla ilgili yapılması gereken ne bizim tarafımızda araç şuan müvekkilde kullanıyor
acaba yargılama sonunda devlet müsadere mi tabi tutar aracın üzerindeki şerhi kaldıramayız mı *
Old 18-08-2012, 15:20   #4
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Müvekkilinize 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8/4 maddesinden ceza davası açılacak. Bu hüküm şöyledir:"Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünleri ya da taklit (...)(*) işaretleri taşıyan ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar (Ek ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.175) "ile ambalajları üzerinde bulunan ürün bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin içerdiği bilgilerin farklı olması halinde, bu ürünleri üreten veya ithal edenlere" iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkrada belirtilen ürünlere el konulması, muhafazası ve tasfiyesi ile bunları ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine ikramiye ödenmesi hususlarında 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda kaçak eşya için öngörülen usuller uygulanır. Bu ürünlere el konulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, numune alınarak ve gerekli tespitler yapılarak, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından imha suretiyle tasfiye kararı verilebilir".

Araç müvekkilinizin ise kuvvetle muhtemel müsadere kararı verilir, ancak iyiniyetli 3. kişinin aracı ise Mahkeme müsadere etmeyebilir, bu yöndeki Yargıtay kararları da bulunmakta..
Old 18-08-2012, 20:43   #5
av hasancelil

 
Varsayılan

araçta zula yoksa daha önceden de bu işte kullanılmamışsa galiba müsadereye tabi tutulmuyor
Old 21-08-2012, 10:07   #6
murat akbaş

 
Varsayılan

kaçakçılık kanunu 10 madde çok açıktır. inceleyin bence . eğer suça konu araç ikinci kez aynı suçta kullanılmazsa yargılama sonunda yani kararda iadesine yönelik yani satılamaz devredilemez şerhi araç üzerinde kaldırılacaktır. şunu unutmayın sakın : karar aşamasında aracın iadesi söz konusu olursa mahkemeden satılamaz devredilemez şerhinin kaldırıldığına dair trafiğe yazı yazılmasını isteyin. araç iade edilse bile temyiz halinde araç üzerindeki satılamaz devredilemez şerhi kalkmaz
Old 06-11-2012, 13:51   #7
avrecepefe

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Erkan Şenses
Müvekkilinize 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8/4 maddesinden ceza davası açılacak. Bu hüküm şöyledir:"Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünleri ya da taklit (...)(*) işaretleri taşıyan ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar (Ek ibare: 6111 - 13.2.2011 / m.175) "ile ambalajları üzerinde bulunan ürün bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin içerdiği bilgilerin farklı olması halinde, bu ürünleri üreten veya ithal edenlere" iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkrada belirtilen ürünlere el konulması, muhafazası ve tasfiyesi ile bunları ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine ikramiye ödenmesi hususlarında 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda kaçak eşya için öngörülen usuller uygulanır. Bu ürünlere el konulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, numune alınarak ve gerekli tespitler yapılarak, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından imha suretiyle tasfiye kararı verilebilir".

Araç müvekkilinizin ise kuvvetle muhtemel müsadere kararı verilir, ancak iyiniyetli 3. kişinin aracı ise Mahkeme müsadere etmeyebilir, bu yöndeki Yargıtay kararları da bulunmakta..

Sayın Şenses,
4733 Sayılı Kanunun 8/4 fıkrası gereğince dava açılacak demişsiniz. Burada dikkat edilirse ticari amaçtan bahsedilmekte. Meslektaşımın olayından bağımsız olarak şunu soruyorum. Örneğin 200 Paket (20 Karton) sigara ile yakalanan bir kişinin bu sigaraları ticari amaçla bulundurduğunun ispatı kime ait olacak?
Old 06-11-2012, 14:16   #8
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avrecepefe
Sayın Şenses,
4733 Sayılı Kanunun 8/4 fıkrası gereğince dava açılacak demişsiniz. Burada dikkat edilirse ticari amaçtan bahsedilmekte. Meslektaşımın olayından bağımsız olarak şunu soruyorum. Örneğin 200 Paket (20 Karton) sigara ile yakalanan bir kişinin bu sigaraları ticari amaçla bulundurduğunun ispatı kime ait olacak?

Sayın Meslektaşım,

Ceza Muhakemesi sistemimiz itham sistemi üzerine şekillenmemiştir. Ancak Savcılık Makamı iddianamesinde ticari amaçla bulundurmamıştır diyecektir. Mahkeme de sizden nasıl ticari amaçla bulundurmadığınızı göstermenizi bekleyecektir. Savunmanızdan sonra Mahkeme vicdani delil sisteminin geçerli olduğu sistemimizde suçun sübut bulduğu konusunda vicdanen yeterli delilin olduğundan bahisle hapis cezasına hükmedecektir. Aslında bu durum itham sistemidir; ben iddia ediyorum sen kendini temize çıkar yoksa cezalandırırım mantığı.

Sonuç olarak ben uygulamada 20 karton sigarada bireysel kullanım için satın alındığından bahisle verilen beraat kararı görmedim.
Old 07-11-2012, 23:11   #9
avrecepefe

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Erkan Şenses
Sayın Meslektaşım,

Ceza Muhakemesi sistemimiz itham sistemi üzerine şekillenmemiştir. Ancak Savcılık Makamı iddianamesinde ticari amaçla bulundurmamıştır diyecektir. Mahkeme de sizden nasıl ticari amaçla bulundurmadığınızı göstermenizi bekleyecektir. Savunmanızdan sonra Mahkeme vicdani delil sisteminin geçerli olduğu sistemimizde suçun sübut bulduğu konusunda vicdanen yeterli delilin olduğundan bahisle hapis cezasına hükmedecektir. Aslında bu durum itham sistemidir; ben iddia ediyorum sen kendini temize çıkar yoksa cezalandırırım mantığı.

Sonuç olarak ben uygulamada 20 karton sigarada bireysel kullanım için satın alındığından bahisle verilen beraat kararı görmedim.

Peki Üstad,
Bu durumda Mahkemece şöförün kullandığı aracın maliki olan şirkete de malen sorumlu sıfatıyla tebligat gönderildi. Bu durumda biz hem malen sorumlu araç malikinin (ki olaydan hiçbir biçimde haberi yok) hem de şöförün avukatlığını aynı anda yapabilir miyiz? Menfaat uyuşmazlığı söz konusu olabilir mi? Diğer sorum ise şu: CMK da ki mali sorumlu müessesesini anlayabilmiş değilim. Şimdi burada araç maliki kime karşı malen sorumludur ve sorumlu olduğu miktar nedir? Sanığa verilecek adli para cezasından malen sorumlu olan şirket değil de sanık sorumlu olacağına göre, araç sahibinin kime karşı ve ne miktarda mali sorumluluğu olacaktır? Bunu anlayabilmiş değilim. Acaba araç maliki sigaraların gümrüklenmiş değerinden mi sorumlu tutulmaktadır? Konuyla ilgili fikirlerinizi sunarsanız sevineceğim. Saygılarımla...
Old 08-11-2012, 00:11   #10
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım,

CMK m. 2 uyarınca malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi ifade etmektedir.

Burada araç sahibi ile sigarayı nakleden, ticari amaçla arz eden kişi farklıysa araç sahibi malen sorumlu diğeri sanık sıfatıyla yargılanır. Araç sahibi hakkında suça iştirakten dava açılmayıp sadece malen sorumlu sıfatıyla davaya dahil edilmişse sadece aracın müsadere edilip edilmemesiyle sınırlıdır davayla ilgisi. Ancak duruşmada aleyhe birşey derse Mahkeme re'sen suça iştirakten de suç duyurusunda bulunabilir elbette.

CMK m. 237'ye göre malen sorumlular davaya katılma hakkına sahiptir. Yine CMK m. 260'a göre müsadere hükmüne karşı temyiz yoluna başvurabilir.

Menfaat çatışmasını tayin size kalmış, malen sorumlu aracını kurtarma derdinde sonuçta. Malen sorumlu ile sanık birbirleri aleyhine ifade vermedikçe problem çıkmaz kanaatindeyim, Hakim dosya ve duruşmaya hakimse zaten sizi böyle bir durumda uyaracaktır.

Kolaylıklar dilerim.
Old 20-05-2015, 12:50   #11
Av.Ali DURAK

 
Varsayılan halen sonuca kavuşturulmamış

Peki malen sorumlu araç üzerindeki şerh nasıl kalkacak.Gümrükleme bedeli ödendiğinde kaldırılmasına karar verirmi mahkeme ya da ödenmemesi halinde belirli bir süreye tabi midir bu şerhin kalkması?Saygılar
Old 23-10-2015, 14:24   #12
elfhukuk

 
Varsayılan

Mahkemeden suça konu aracın trafik kaydındaki satılamaz ve devredilemez şerhinin kaldırılması için trafik şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasını talep etmenizi öneririm.
Old 23-10-2015, 14:28   #13
elfhukuk

 
Varsayılan

yargıtay ceza genel kurulunun 2010/7-141 E. 2010/190 K. 12.10.2010 tarihli kararına bakınız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05788994 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.