Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İlamsız Takip - İpotekli Takip

Konuyu Kilitleyin
Old 23-10-2018, 10:56   #1
tiryakim

 
Olumlu İlamsız Takip - İpotekli Takip

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Banka avukatlığı yapıyorum. İpotekli takip hakkında bir sorum olacak. Yardımcı Olursanız Sevinirim.

Bir banka dosyasında kredi sözleşmesini imzalayan Borçlu Ayşe Kesinoğlu (İsim Farazidir.) ' dur. Banka dosyasında ipotek veren üçüncü şahıs Ali Keskinoğlu (İsim Farazidir.)

Bu kişiler hakkında ipotek veren 3.şahıs Ali Keskinoğlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu (Örnek 6 Takibi) ile Takip Yapıldı. (Tahsilde Tekerrür olmamak kaydı ile takip yapıldı.)

Sözleşmede imzası bulunan borçlu Ayşe Keskinoğlu hakkında ilamsız takip yapıldı. (Tahsilde Tekerrür olmamak kaydı ile takip yapıldı.)

Sözleşmede imzası bulunan Ayşe Keskinoğlu İlamsız takibe itiraz etti. (İtiraz gerekçesi ise bu dosya ile ilgili ipotekli takip yapıldığı , İİK 45'i öne sürmüş, takibe borca ve faize itiraz etti. )

Bu durum hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim. İlamsız takip muhatabı itirazında haklı mıdır ? Biz ipotek veren hakkında ilamsız takip yapmadık. Sadece kredi sözleşmesini imzalayan kişiye ilamsız takip yaptık. Bu konuda görüşlerinizi ve Yargıtay İlamı eklerseniz sevinirim.

Teşekkürler...

Alıntı:
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar:
*
Madde 45 - Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takip yapabilir. Ancak rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoliyle takip edebilir.
*
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 06.03.2007 RG NO: 26454 KANUN NO: 5582/1)
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir.
*
Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 nci madde hükmü mahfuzdur.
*
İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarında, alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflas yollarına müracaat olunabilir.
*
(MÜLGA FIKRA RGT: 18.03.1956 RG NO: 9353 KANUN NO: 6763/42) (YÜR. TAR.: 01.01.1957)
Old 23-10-2018, 23:59   #2
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan ilgili karar-1

Merhaba, bu karar olayınıza en yakın olandır. Ancak tahsilde tekerrür olmamak kaydı kararda işlenmemiştir.

T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2000/ 3841 Karar: 2001 / 4516 Karar Tarihi: 11.06.2001


ÖZET: Davacı bankada anılan bu yasa hükmüne göre ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmış bu takibe itiraz üzerine açtığı itirazın iptali davası borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotek veren üçüncü kişiye usulen ihbar edilmemiş olduğu gerekçesiyle reddolunmuştur. Bu durumda davacı (alacaklı) bankanın yasanın aradığı koşulları gözeterek ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibi gerçekleştirmesi gerekirken anılan yasa hükümlerine ayrı düşecek şekilde asıl borçlu aleyhine de davaya konu ilamsız takibi yapması doğru değildir.


(2004 S. K. m. 45) (743 S. K. m. 802)

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı, davalılar vekilince de duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. Uğur Seyhan gelmiş diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Davalılar vekili temyizine karşı verdiği cevap dilekçesinde hükme ilişkin itirazlarını da ileri sürmüş ise de, söz konusu dilekçe temyiz defterine kaydedilmemiş olduğu gibi, harcının da yatırılmadığı anlaşıldığından davalılar vekilinin temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

2- Davacı banka vekilinin temyizine gelince;

İİK. nun 45.maddesi hükmü gereğince rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Nitekim davacı bankada anılan bu yasa hükmüne göre ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmış bu takibe itiraz üzerine Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin 1999/295 Esas numarası ile açtığı itirazın iptali davası borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotek veren üçüncü kişiye M.K. nun 802.maddesi gereğince usulen ihbar edilmemiş olduğu gerekçesiyle reddolunmuştur. Bu durumda davacı (alacaklı) bankanın yasanın aradığı koşulları gözeterek ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibi gerçekleştirmesi gerekirken anılan yasa hükümlerine ayrı düşecek şekilde asıl borçlu aleyhine de davaya konu ilamsız takibi yapması doğru değildir. Mahkemece açıklanan bu yönler gözetilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığından davacı banka vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nci bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz isteminin reddine, 2 nci bentte açıklanan nedenlerle davacı bankanın temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, fazla ödenen peşin harcın istek halinde davacıya iadesine, 11.06.2001 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 24-10-2018, 07:30   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Üstadım bu kararı biliyorum Benin olay ile uzaktan yakından ilgisi yok maalesef ..bu karar ipotek veren üçüncü kişiye ihtarın zorunlu olduğunu anlatıyor...benim olayda ihtarnameler tebliğ oldu..

İpotek veren üçüncü kişiye hesap özeti tebliği zorunlu değil ise de adı geçene MK 887 gereğince muacceliyet ihtarının yapılması takip şartıdır.
12. Hukuk Dairesi 2017/4601 E. , 2017/10987 K.

Hatta daha yeni bir karar yukarıda esas ve karar numarasını yazdım
Old 24-10-2018, 09:15   #4
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan ilgili karar-2

Üstad,

Karardaki olayla bahsettiğiniz olayı birebir benzettim. İpotekli takip var, ilamsız takip var. Şartlar var.

Soruya yanıt için yeterli değil diyorsanız,


Linkteki kararlar yol gösterici olabilir.


http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=34279
Konuyu Kilitleyin


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İTİRAZIN KALDIRILMASI- İpotekli Takip Hak ve Nisfet Meslektaşların Soruları 6 30-12-2013 12:04
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Örnek 9 İlamsız Takip Örnek 6 İlamlı Takip tiryakim Meslektaşların Soruları 1 06-11-2012 12:03
İpotekli Veren Kişi İlamsız takip dosyasına İcra Kefili olabilir mi ? tiryakim Meslektaşların Soruları 3 20-12-2011 18:58
İlamsız Takip Yapılması Gerekirken İlamlı Takip Yapılması Halinde İtiraz Merci av.elfida Meslektaşların Soruları 12 29-10-2011 19:51
İlamsız Takip Av.Özlem PEKSÜSLÜ Meslektaşların Soruları 1 27-02-2009 18:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03102398 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.