Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Temyizden feragat dilekçesini imzaladığı halde avukat hakkında temyiz etmeme sebebiyle tazminat davası açan davacıya karşı manevi tazminat davası

Yanıt
Old 20-02-2012, 13:06   #1
furugferruhzad

 
Varsayılan Temyizden feragat dilekçesini imzaladığı halde avukat hakkında temyiz etmeme sebebiyle tazminat davası açan davacıya karşı manevi tazminat davası

Temyizden feragat dilekçesini imzaladığı halde avukat hakkında temyiz etmeme sebebiyle doğan zararın! tazmini için tazminat davası açan davacıya ve bu davayı açan avukata karşı manevi tazminat davası açılabilir mi?Kişilik hakları zarar görmüştür denebilir mi?Yoksa hak arama özgürlüğü sınırları içinde mi değerlendirilir?Elinde yargıtay kararı olan varsa ve paylaşabilirse çok sevinirim.Saygılarb
Old 20-02-2012, 16:07   #2
Levent Cirit

 
Varsayılan

Elimde karar olmamakla birlikte bu durumun mesleki itibarınızı zedelediği, bu sebeple de manen üzüldüğünüz gerekçesiyle tazminat davası açabileceğinizi düşünmekteyim.
Old 20-02-2012, 16:13   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Ben de tazminat davası açabileceğini düşünüyorum...Sİz davanızı açın mahkeme değerlendirsin...Sizin şahsiyet hakkınıza saldırı olduğu için bir zarar ortaya çıkmıştır ve bence bu zararı isteyebilirsiniz...
Old 20-02-2012, 16:16   #4
furugferruhzad

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Ben de tazminat davası açabileceğini düşünüyorum...Sİz davanızı açın mahkeme değerlendirsin...Sizin şahsiyet hakkınıza tecavüz edildiği için bir zarar ortaya çıkmıştır ve bence bu zararı isteyebilirsiniz...

İsteyebileceğim rakam ne olmalıdır sizce?Davayı açan avukat meslektaşıma temyizden feragat dilekçesi olduğunu söylediğim halde beni pek dinlemedi ne düşünüyor bilmiyorum davayı ona da yöneltmeli miyim?Bilmiyordum diyecek tabi o ayrı konu.
Old 20-02-2012, 16:20   #5
av.yağmur deniz

 
Varsayılan

avukata neden yönelteceksiniz ki.o görevini yapıyor.feragat dilekçesini ve açılan davayı delil gösterip eski müvekkilinize manevi tazminat davası açarsınız.
Old 20-02-2012, 16:22   #6
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan furugferruhzad
İsteyebileceğim rakam ne olmalıdır sizce?Davayı açan avukat meslektaşıma temyizden feragat dilekçesi olduğunu söylediğim halde beni pek dinlemedi ne düşünüyor bilmiyorum davayı ona da yöneltmeli miyim?Bilmiyordum diyecek tabi o ayrı konu.

Avukat müvekkilinin talimatı ile göreviniz yapmaktadır.Avukatı davada taraf göstermeye bana göre lüzum bulunmamaktadır.
Old 20-02-2012, 16:53   #7
janveljan

 
Dikkat

Alıntı:
Yazan furugferruhzad
Temyizden feragat dilekçesini imzaladığı halde avukat hakkında temyiz etmeme sebebiyle doğan zararın! tazmini için tazminat davası açan davacıya ve bu davayı açan avukata karşı manevi tazminat davası açılabilir mi?Kişilik hakları zarar görmüştür denebilir mi?Yoksa hak arama özgürlüğü sınırları içinde mi değerlendirilir?Elinde yargıtay kararı olan varsa ve paylaşabilirse çok sevinirim.Saygılarb

Değerli meslektaşım,

Uygulamada gördüğüm kadarıyla açılan bir tazminat davasının haksız olması sebebiyle reddi halinde dava dilekçesinde iddia sınırlarını aşan ifadeler yer almadıkça davalı lehine bir manevi tazminat alacağı doğmamaktadır.

Kişilik haklarına yapılan saldırının belli bir ağırlığının olması, mağdurun iç huzurunun ve manevi bütünlüğünün ağır bir şekilde ihlali aranmaktadır.

Uygulamayı bilebildiğim kadarıyla,somut olayda açacağınız böyle bir manevi tazminat davasının,muhatabınızın davranışının hak arama özgürlüğü sınırları kapsamında değerlendirilip, manevi tazminatın unsurlarının gerçekleşmediği gerekçesiyle reddedilebileceğini düşünüyorum.

Aksi bir durum hak arama özgürlüğü sınırlarını oldukça daraltan, manevi tazminatın çerçevesini oldukça genişleten bir durum olur.(Aslında hak arama özgürlüğü için kötü ,manevi tazminat talepleri için iyi bir durum bu. )

Muhatabın vekiline bu yönde açılacak bir davanın reddedileceği konusunda ise tereddütüm yok.

Saygılarımla
Old 20-02-2012, 17:11   #8
furugferruhzad

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Avukat müvekkilinin talimatı ile göreviniz yapmaktadır.Avukatı davada taraf göstermeye bana göre lüzum bulunmamaktadır.

Müvekkilin her talimatını sorgusuz sualsiz (üstelik onu arayarak temyizden feragat dilekçesi aldım sayın meslektaşım diye bildirmeme rağmen) kabul edelim o zaman.
Old 20-02-2012, 17:14   #9
furugferruhzad

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.yağmur deniz
avukata neden yönelteceksiniz ki.o görevini yapıyor.feragat dilekçesini ve açılan davayı delil gösterip eski müvekkilinize manevi tazminat davası açarsınız.

Müvekkilinin talimatı ile bu davayı açalım ama temyizden feragat dilekçesi imzalamışsınız diyerek yönlendiren ve redde mahkum bir dava açan avukatın sorumluluğunu kabul etmeyelim peki,onun görevi dava açmak zaten.
Old 20-02-2012, 17:18   #11
üye7160

 
Varsayılan

16.06.2006
E. 2006/154
K. 2006/227
* Haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerde, müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu
* Avukatlık görevini ihmal
* Özen yükümlülüğü
* Mesleğin itibarını sarsacak davranışlardan kaçınmak
(Av. K. m.34; TBB Meslek Kuralları m.3, 4)

Şikayetli Avukat hakkında, Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2003/… esasında kayıtlı boşanma davasında, müvekkilinden yazılı muvafakat almaksızın, tanık dinlenmekten vazgeçtiği, karar duruşmasına mazeretsiz olarak katılmadığı ve kararı temyiz etmeyerek kesinleşmesine sebebiyet vererek avukatlık görevini ihmal ettiği, iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu, eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli Avukat, tanık S.Ş.’nin şikayetçinin oğlu olup Şikayetçinin isteği ile dinletmekten vazgeçtiğini, karar duruşmasına 12.12.2003 günü Mersin 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2003/… Esas sayılı davanın duruşması sebebiyle mazeret vererek katılmadığını, kararın tebliği üzerine Şikayetçi ile görüştüğünü, “nesini temyiz edelim, aynen tasdik gelir.” demesi ve masraf da vermemesi üzerine temyiz etmediğini, boşanma dava dosyası tetkik edildiğinde görevini tam olarak yaptığının görüleceğini bildirmiş, suçsuz olduğunu savunmuştur.

İncelenen dosya kapsamından, tanık S.Ş.’nin dinlenmesinden 18.09.2003 günlü duruşmada vazgeçildiği, 12.12.2003 günlü duruşmaya mazeret bildirilmediği, 12.12.2003 gün ve 2003/… Esas, 2003/… Karar sayılı kararın 15.03.2004 tarihinde tebellüğ edildiği ve temyiz edilmeksizin 31.03.2004 tarihinde kesinleştiği, dosyadaki bilgi ve belgelerle sabit bulunmaktadır.

Bir haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerden dolayı müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur. Herhangi bir vazgeçme eyleminde, müvekkilin zararı olmayacağı düşünülse dahi, bu hususun vekil edene bildirilmesi ve yazılı olurunun sağlanması, avukatlık mesleğinin ciddiyeti ve görevin özenle yerine getirilmesi ilkesinin gereğidir.

Avukatlık Yasası madde 34, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının madde 3-4 deki ilkeler göz önünde bulundurulduğunda, “Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe olan güveni sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütmek” ve “mesleğin itibarını sarsacak her türlü tutum ve davranıştan özenle kaçınmak zorundadır.”

Bu nedenle Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş, eylem Avukatlık Yasası 34, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 3 ve 4. maddelerine aykırı olduğundan kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, Şikayetli Avukat itirazının reddine, Mersin Barosu Disiplin Kurulunun kınama cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi
Old 20-02-2012, 17:21   #12
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan janveljan
Değerli meslektaşım,

Uygulamada gördüğüm kadarıyla açılan bir tazminat davasının haksız olması sebebiyle reddi halinde dava dilekçesinde iddia sınırlarını aşan ifadeler yer almadıkça davalı lehine bir manevi tazminat alacağı doğmamaktadır.

Kişilik haklarına yapılan saldırının belli bir ağırlığının olması, mağdurun iç huzurunun ve manevi bütünlüğünün ağır bir şekilde ihlali aranmaktadır.

Uygulamayı bilebildiğim kadarıyla,somut olayda açacağınız böyle bir manevi tazminat davasının,muhatabınızın davranışının hak arama özgürlüğü sınırları kapsamında değerlendirilip, manevi tazminatın unsurlarının gerçekleşmediği gerekçesiyle reddedilebileceğini düşünüyorum.

Aksi bir durum hak arama özgürlüğü sınırlarını oldukça daraltan, manevi tazminatın çerçevesini oldukça genişleten bir durum olur.(Aslında hak arama özgürlüğü için kötü ,manevi tazminat talepleri için iyi bir durum bu. )

Muhatabın vekiline bu yönde açılacak bir davanın reddedileceği konusunda ise tereddütüm yok.

Saygılarımla

Her sözcüğüne katılıyorum.
Old 20-02-2012, 17:58   #13
furugferruhzad

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
16.06.2006
E. 2006/154
K. 2006/227
* Haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerde, müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu
* Avukatlık görevini ihmal
* Özen yükümlülüğü
* Mesleğin itibarını sarsacak davranışlardan kaçınmak
(Av. K. m.34; TBB Meslek Kuralları m.3, 4)

Şikayetli Avukat hakkında, Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2003/… esasında kayıtlı boşanma davasında, müvekkilinden yazılı muvafakat almaksızın, tanık dinlenmekten vazgeçtiği, karar duruşmasına mazeretsiz olarak katılmadığı ve kararı temyiz etmeyerek kesinleşmesine sebebiyet vererek avukatlık görevini ihmal ettiği, iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu, eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli Avukat, tanık S.Ş.’nin şikayetçinin oğlu olup Şikayetçinin isteği ile dinletmekten vazgeçtiğini, karar duruşmasına 12.12.2003 günü Mersin 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2003/… Esas sayılı davanın duruşması sebebiyle mazeret vererek katılmadığını, kararın tebliği üzerine Şikayetçi ile görüştüğünü, “nesini temyiz edelim, aynen tasdik gelir.” demesi ve masraf da vermemesi üzerine temyiz etmediğini, boşanma dava dosyası tetkik edildiğinde görevini tam olarak yaptığının görüleceğini bildirmiş, suçsuz olduğunu savunmuştur.

İncelenen dosya kapsamından, tanık S.Ş.’nin dinlenmesinden 18.09.2003 günlü duruşmada vazgeçildiği, 12.12.2003 günlü duruşmaya mazeret bildirilmediği, 12.12.2003 gün ve 2003/… Esas, 2003/… Karar sayılı kararın 15.03.2004 tarihinde tebellüğ edildiği ve temyiz edilmeksizin 31.03.2004 tarihinde kesinleştiği, dosyadaki bilgi ve belgelerle sabit bulunmaktadır.

Bir haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerden dolayı müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur. Herhangi bir vazgeçme eyleminde, müvekkilin zararı olmayacağı düşünülse dahi, bu hususun vekil edene bildirilmesi ve yazılı olurunun sağlanması, avukatlık mesleğinin ciddiyeti ve görevin özenle yerine getirilmesi ilkesinin gereğidir.

Avukatlık Yasası madde 34, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının madde 3-4 deki ilkeler göz önünde bulundurulduğunda, “Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe olan güveni sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütmek” ve “mesleğin itibarını sarsacak her türlü tutum ve davranıştan özenle kaçınmak zorundadır.”

Bu nedenle Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş, eylem Avukatlık Yasası 34, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 3 ve 4. maddelerine aykırı olduğundan kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, Şikayetli Avukat itirazının reddine, Mersin Barosu Disiplin Kurulunun kınama cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi

Kararın sorumuzla ilgisi nedir anlayamadım müvekkilden aldığım altı müvekkilce imzalanmış TEMYİZDEN FERAGAT DİLEKÇESİ VAR elimde.
Old 20-02-2012, 18:11   #14
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan furugferruhzad
Kararın sorumuzla ilgisi nedir anlayamadım müvekkilden aldığım altı müvekkilce imzalanmış TEMYİZDEN FERAGAT DİLEKÇESİ VAR elimde.

ilgisi şudur.

sizin gibi elinde feragat beyanı olmayan bir avukat baroya şikayet edilmiş ve böyle bir belgesi olmadığından dolayı hakkında baroca kınama cezası verilmiştir.Avukatın bu cezaya ilişkin itirazı da TBB tarafından reddedilmiştir.Gerekçesi de yukarıda açıklanmıştır.

Eğer elinizde böyle bir belgeniz var ise temyiz etmemekle ilgili haklısınız diyorum.hakkınızda herhangi bir şikayet söz konusu ise yukarıda ki karar lehinize...Dolayısı ile tazminat davasında da ...
Old 20-02-2012, 18:15   #15
Av.Çirem NACZİTİT

 
Varsayılan

Sorunuzda aleyhine dava açılan taraf, aleyhe açılan davada aşağıdaki hükmün uygulanmasını da isteyebilir:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları

MADDE 329- (1) Kötüniyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece takdir olunur.

(2) Kötüniyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, bundan başka beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezası ile mahkûm edilebilir. Bu hâllere vekil sebebiyet vermiş ise disiplin para cezası vekil hakkında uygulanır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Belediyeye karşı maddi-manevi tazminat davası AV. BERAT ALPER KÖSTERİT Meslektaşların Soruları 2 01-07-2011 08:03
Köy tüzel kişiliğine karşı açılacak maddi manevi tazminat davası. sefir_1_ Meslektaşların Soruları 1 06-01-2011 00:00
maddi manevi tazminat davası temyiz karar harcı emrahcevik Meslektaşların Soruları 3 24-11-2010 12:54
Karşı boşanma davası olmadan hükmedilen maddi ve manevi tazminat. av.knel Meslektaşların Soruları 23 05-10-2010 12:46
meslaktaşa karşı maddi manevi tazminat davası av.aysil Meslektaşların Soruları 5 03-04-2010 17:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06148410 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.